kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3894

Smergelvarer 1

Fag-Regisler for Dan mark

Bellevue v. V Endersen Holmbladsg. 74 E § Am. 5304 Benha, Peter Bangs V. 47 E § Gh. 6940 Bern, Vesterbrog. 90 ® § V 8894 Bernhard Smalleg. 26B E § Gh. 4895 Beyer Robert Vibev. 33 I nv I § Tg. 1914 Blaagaard v. E .Jørgensen Blaagaardsg. 33 E § N 311 Blaa Mølle v.PoulChr.ThomsenN-Frihavnsg. 59 E § 0 8169 Bora, Hindeg. 8 Kl § Palæ 2214 Bornholm v. Søren Bjerring Knudsen Nørre- brog. 220 E § Tg. 1922 Botko, Valby Langg. 116 Valby § Vb. 1053v Bristol, Aarhusg. 33 El § 0 532b- Briza Amagerbrog. 148 E |l Am. 6655 Bundsgaard J Fredericiag. 57 IH 9 Palæ2929 APalæ 3329 Caja Smorforr. v. Carl Jeppesen Jenslovsv. 6 Charlottl. § Ordr. 5746v Capri v. Rudolf Matjeka Dronningensg. 29K D Am. 5029y Caros, Akts., Trunnevangen 1 Charlottl. § Ordr. 1660 City, Handelsakts., Nyelandsv. 46 E § Gh. 4896 Como, N-Fasanv. 133 E § Gh. 2953 Danahøj i Hellerup, Akts., Strandv.209Hell. § Hell. 1362 Danahøj i Kbhvn. Akts.,Dronn. Tværg.50 Kl §1 Palæ 2565 Danielsen Georg Istedg. 31 |v] § V 1831y Dannevang Svend Læderstr. 17 ®§By2068v Dansk Smørforsyning CC See, Akts.,Lyngby Hovedg. 55 B Lyngby § Lyngby 255 DanskSmørforsyning vedRGreenNørrebrog. 41 E § C. 3029 & 14217 Dansk Smørforsyning v. Frk. I Sonnc Kron- prinscnsg. 13 Kl § By 3465 Dansk Smørhus, Akts., Amagerbrog. 76 O § Am. 331y Dansk Smorlager v. Fru A Jensen st. Kon- gensg. 116 K) § Palæ 3255 Deleuran R A Frederiksborgg. 21 0 § Pa. 3875 Derby vedA Madsen Frdbg. Allé 66 El § V 2203x Edvardsen P A Holsteinsg. 28 El § 0 104 Ena v. Oda Bruun Frederikssundsv. 11 I nv I f Tg. 236 England ved Petra Thorkildsen Gothersg. 25 Kl U By 667u Erichsen ’ s H P Eftflg. Vingaardstr. 9 Kl § . C. 3568 Eskildsen J K Roskildev.183 Valby §Vb.2O52 Falka, Leifsg. 2 [S] 9 Am. 4079 Fortuna v. Kjær Andersen Amagerbrog. 130 [S] § Am. 5140 Frdbg. Smørforsyning ved Anthon Madsen Frdbg. Allé 45 El § V 8823 Frdbg. Smor- & Margarinelager Fal ­ koner Allé 114 E § N 7648 Frode A Strandv. 201 Hell. § Hell. 2726 Frøde Henry H Gothersg. 161 Kl § By 517 Green H Ordrupv.38 Charlottl. 9 ★ Ordr. 2542 Green H Gernersg. 47 Kl § Cent.3406 Handelsakts. Triumf Godthaabsv. 56 E 9 Gh. 6531 Hansen E Guldbergsg. 11 E & N 213 x Hansen Frida Valby Langg. 213 Valby § Va. 2793 Hansen J Ny Kongensg. 4 IS J) Palæ 3187 Hansen Juliane Kultorvet 13 IS § By 1286 y Hansen NSchovVestcrbrog.69® §Cent.l796 Hansen Vilh. Amagerbrog. 118 |S] § Am.92y Hellerup Smørforsyning Hellerupv. 41 Hell. | Hell. 3034 Høeghsmindes Smør- & Kaffeforr.ved EM Levy Bernstorflsv. 140 Hell. § Hell. 3991 Højland Smør- & Kaffeforr. v. Margrethe Eskildsen Frederikssundsv. 167 Brh. § Bella 1455 Ilshøj S Chr. & Søn, Akts., Vermundsg. 19 El § C. 1455 & 6953 Ipso v. K V Ørsnes Trekronerg. 3 B Valby § Vb. 1675 Iris Smør- & Kaffeforr. v. Holger Green Vesterbrog. 77 El § C. 6871

Irma Lyngby Hovedg. 15 Lyngby 9 Lyngb 7 222 Irma, Akts., Søborg Hovedg. 49 Søborg ffl Søb. 363 Irma, Frederikssundsv. 143 Brh. J) Bella 489 Irma, Akts., Gjentofteg. 56 Gjentofte § Gjent. 152 Irma Jernbane Allé 31 Vanl. § Damsol35 Irma Lyngby v. 39 E) § Ryv. 841 Irma Strandv. 138 Hell. § Hell. 5024 Irma, Akts., Stationsv.16 Holte § Holte 23 Irma, Akts., Strandv. 262 Charlottl. ffOrdr. 510 Jena, Ryesg. 60 El § N 1332 Jeppesen ’ s Carl Mejeri Sundevedsg. 2 E § C. 7502 JørgensenBrødr.&Co.Smør- & Ostehdl., Akts., Værnedamsv. 6 [V] § Cent. 5184 Jørgensen E st. Kirkestr. 1 Kl § C. 1509 Jørgensen Knud Jagtv. 35 E § Tg. 1687x Kaltoft H Amagerbrog. 154 [s] § Am. 7607 Keller ’ s Oscar Eftf. v. Wigersa Keller Go ­ thersg. 19 Ki § Cent. 3727 Kiruna Vesterfælledv. 42 El |1 Eva 1084 Knudsen K A Jernbane Allé 35 Vanl. § Damsø 912 Kola Lyngbyv. 83 El § Ryv. 952 Køln Holmbladsg. 13 [S] § Am. 544 Larsen Else M Brønshøjv. 16Brh. §Bella437 Larsen N A Tranegaardsv. 68 Hell. § Hell. 2437y Lea v. WGRømer Amagerbrog.234 [S] ,§Am. 5801 Lindevangs Smør- & Kaffeforr., Akts., Fin- sensv. 51 E § Gh. 7426 London Livjægerg.31 El §0 5313 Lykkehøj v. H Hansen Amagerbrog. 164 E § Am. 7170 Lyon Rantzausg.27 E § N 5258 Madsen ’ s P Eftf. Gothersg. 10 K19Cent. 3940 Madsen Poul, Ø-Farimagsg. 14 IS § 0 6573 Mano Østerbrog. 142 El 9 0 2204 Mejeri- & Smorforr. Herba, Akts., Vibev. 49 K® § Tg. 4942 Mejeri & Smørforsyning Nova, R Madsen Borups Allé 27 E § Gh. 3995y Mena Valby Langg. 48 Valby § Vb. 170 Mignon, Akts.,Classensg. 7 El § 0 3377 Mikkelsen Dorthea Friis Jægersborg Allé 5 Charlottl. § Or. 615 Molin Karen Borgerg. 49 Kl § Palæ 229y Molzen Mary Slagelseg. 6 E) § 0 7336 Miilich Chr., Peter Bangs V. 91 E,$ Damsø 973 Natura Smør- Oste- & Kaffeforr. Torveg. 58 Kl § Am. 6597 Netto, Godthaabsv. 205 E $ Gh. 4064 New York Istedg. 58 El § V 114 Nielsen Chr., N-Frihavnsg. 65 El 9 0 7540 Nielsen Einar, Søborg Hovedg. 69 A Søborg § Sob. 141 Nielsen F Landskronag. 29 EJ j) Ryv. 21 y Nielsen & Galdi Smalleg. 42 E § Gh. 690x Nielsen H Smalleg. 54 E § Gh. 9082 Nielson Hans Jørgen Fredensg. 9 E $ N 2217y Nielsen Ingeborg Mariendalsv. 60 E § Gh. •7574 Nielsen Marie Falstersv. 8 E $ Gh. 342x Niels Hemmingsens Gades Smorforr., Akts., Niels Hemmingsens G. 3 Kl $ Cent. 14559 Nørregaard Amalie Amager Landev 124 Ka ­ strup § Kastrup 747 Olsen Brødr. Laurits & Poul, Akts., Raad- husstr. 10 Kl § By 2196y Olsen Hans Borgerg. 138 Kl § Palæ 230y Ordrupvejens Smørforsyning v. Frk. A J Christoffersen Ordrupv. 57A Charlottl. § Ordr. 1877 Paafuglen Nørrebro g. 193 E § Tg. 3853 Paris, N-Farimagsg. 53 Kl- § By 7886 Petersen D Frederikssundsv. 323 Brh. 9 Bella 828 Petersen Metha Stefansg. 35 Ej® Tg. 3211v Poulsen D Frederikssundsv. 47E® § Tg.3851 Poulsen Kamma Ryesg. 108 A Él <1 0 2797y Poulsen M Classensg. 42 El § 0 5842 Prag, H C Ørsteds V. 51 A El § N 1800 Primula GI. Kongev. 84 EJ § Eva 2318

København (Fortsættelse) : KbhvnsSmergelfabrikvedOscarWeitemeyer ’ s Eftf. Viborgg. 70 El $ C.100& 15620

J^meraelfabrxk Grundlagt 1890 Viborggade 70 - Telf. Cent. 100 & 15620 Telegram. Adresse: „Naxos “

Krone-Smergellærred hvidt og blaat Brunt Durulærred Krone-Carborundumlærred Krone-FHntlærred Krone-Flintpapir Krone-Granat- & Rubypapir Blaat Veralko Papir Ark - Ruller og Skiver Duru Pap- og Fiber-Skiver (Disc.) Vandslibningspapir Granat og Carborundum Slibebælter i alle Kvaliteter. Ægte Naxos-Smergel Duru-Smergel - Carborundum

2. Importører.

København: Høiness Oscar & Co., Akts., Mitchellsg. 13® f C. 13997 & 11252 „Ego* Slibemater ialier. Jernkontoret N-Voldg. 30, 32 E § -fc C. 8606 Lager af Durex Slibelærreder og Slibepapirer i Ark, Ruller og Baand. Ludvigsen M Vst. Kongensg.72Ef)^-C.8154 Schmidt Chr. &Co. ’ s Eftf. ved E K Larsen og A Ed. Koefoed Amalieg. 24K ,§ ★ 0.822 „Durex* Lærred og Garnet Papir. Aarhus : Høiness Oscar & Co., Akts,, v. K Brohm § 818

Smør. Butter — Beurre — Butter 1. Smørhandlere. 2. Smør en gros. 3. Smøreksportører. (Smørkartonnage.) 1. Smørhandlere.

København: Absalon v. Carl Bruun Istedg. 51 ® § V 636 Ahlstrøm Ingeborg Vesterbrog. 21 ® § V 19 Amagerlands Smørforsyning v. P F Hansen Amagerbrog. 161 [S] § Am. 3773 Andersen KarlaVedStranden20 OS $By6487 Augusti Elisabeth Jagtv. 33 E $ Tg.l266x Baumgarten Georg Jyllingev. 16 Vanl. § Damsø 1458

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker