kraks vejviser 1940 handelskalender

Smede, Artikler for

Fag-Register for Danmark

Vil- 3893

Ørridslev pr. Hovedgaard: Kristoftersen Hans X Ørskov 25 Ørskov pr. Tvingstrup: Fevre Th. X 0 21 Ørsted: Hansen K X 40 Ørst ed pr. S om merste d : Christiansen Andreas X S 94u Ør tin g: Andreasen Marinus |I2 Ørtof t pr . S æby: StiholtN X 0 12 Ør um : Bertelsen Iver Postadr. Højslev X Lund 61 u Christensen P M Postadr. Ørum Sonder],yng f 06 Nielsen Møller Postadr. Bjørnholm X 0 13 Ørum Smede- & Maskinværksted, Niels Hjortshoj X 2 Østbirk : Hansen II X 49 Østbirk Maskinværksted, A K Poulsen X 1 Øster Aabølling pr. Frifelt: Løbner Antoni X Roager 30u Øster Alling pr.Auning: Christensen Louis | 0 A 2 Øster Assels: Ellebæk Johan X 51 Storgaard Chr. X 13 Øster Brønderslev pr. Brønderslev: Nielsen Ejnar X 0 B 18 Rasmussen A P X 0 B 38 Østerby pr. Kegnæs: Koc k Peter XK25 Østerbø lle pr. Åalestrup : Andreasen J X Bygum 20 Ø ster H as s i n g pr. G an d r u p : Ander ­ sen Valdemar X G 43 . Østci Hjerm pr. Hjerm : Mogensen Chr. X 0 H 7 Øster Hornum pr. Støvring: Andersen N fiØH 6 Øster Højst: Beck Johann X 17 Nissen Jens X 13 Øster Jølbv pr. Erslev : HangaardJLTx* Ø J 80 Øster Li n d eru p pr. Brønderslev: Nørgaard Harald jfHaJlundlTx~~ Ø ster Lindet: Møller Johannes X24 Ravn J es X 20 Øster Starup pr. Gravens: Mortensen Jens X Aagaaid 42 Øster Sundby pr. Aalborg: Kvistgaard C X N-Tranders 29 Øster Svenstrup pr . Sko vs ga a r d : Ras ­ mussen P hl X Sk 42 Øster Terp pr. Bedsted Lø : Busch F X B L 41y Øster lørslev: j us t C sen Johan X 63 Madsen Karl X 21 Øster Vamdrup pr.Vamdrup: R o tholl Chr. X V 162

Aarhus: DahfBrødrenc, Akts., Jydsk Afdeling Grønneg. 56 X 7000 (7 Lin.), Stats X 28 Maribo: “ Hatten P & Co.. Akts. X 26 & 126 Jern, Staal, Plader, Vognbeslag, Heste ­ sko, Hesteskosøm. Bolte, Møttrikker, Rør Fittings, Værktøjsmaskiner, Smedekul' N æstved: Sydsjællands Jernforr., Akts. X1490 (4Lin.) Jern, Rør, Vognartikler, Plovgods. Randers: Christiansen H F Vesterg.12 X3333 (4 Lin.) Smedegods. Forgings (Iron & Steel) — Articles de forge — Schmiedeisenwaren (se tillige: Blodstøbegods ; Staalstøtøegods Støbegods). København: BerendsenSophus,A/S.„Ørstedhus “ V-Fari- matrsg. 41 E X “ I Kontor Cent. 8500 BURMEISTER & WAIN ’ S MASKIN- OG SKIBSBYGGERI,Akts., Stiandg. 4 Kl X ★ Cent. 9870 Telegramadr. ,, Burmeisters 11 Dansk Staal Industri,Akts, af 1933 Kongens Lyngby X Lyngby 410 & 510 DANSK STAAL INDUSTRI A /s AF 1935 KONGENS LYNGBY. HOVEDKONTOR: VESTERBROGADE 123 0 TLR CENT. 5904 TELEGRAMADR.„KURIL. “ GRØNBECH M J & SØNNER Amalieg. 9 Kl X ★ Cent. 342 Stats X 82 Raat og bearbejdet Smedegods til Skibs-, Maskin- og Motorindustrien. Jernkontoret N-Voklg. 30,32 Kl X ★ C- 8606 Repr. for A/S Skodawerke in Pilsen. Ruhrstaal Vesterport 129 E X 0-10704 Se tillige Annoncen under Staal. Svendsen S A Nyhavn 14 K] X 0-14922 Randers: Vognfabrikken Scandia, Akts. X 253 & 380, Stats X 4 - Telegramadr. „Srandia, Ran ­ ders". Massefabrikation af Sænkstnedegods indtil 30 Kilogr. Vægt.

V ittrup; SørensenN Chr.X 29 Vitved pr. Skanderborg: Schaler ’ s Th. Smede- og Maskinforretning X V25 , V* : Nielsen Martinus $ Alminde 116 Vivild: JensenH Cf 10 • Sorensen S Chr. Voel pr. Sminge: Krogh N X Resenbro 36 V ojens: Jensen N X 68 Vokslev pr. Nibe: Frederiksen Johan X V 29 Vo ldby: Christensen Ch. f 17 Sørensen Valdemar X 1 1 Voldby pr. Hammel: Rasmussen J Wiirtz | V 6 Sørensen P $ V 17 Voldum pr.Randers: Christiansen Chr. Chi. X V 41 Jensen Henry X V 49 Jensen Joh. j) V 19 Vollerup : Neve pjx Sønderborg 694x Volsted pr. Ellidshøj: Jensen Arnold X E 21 x Vong pr. Bramminge: Olesen Chr. A Vonge: Nielsen Brødr. X 44 Sorensen M X 15 u Vonsild: Carlsen X 28 Sørensen Chr. X 3 Vonsild pr. Østrup: Jørgensen Marinus V 11 Vor pr. Ørsted: Pedersen J M f 0 23x Vor basse: Christiansen P X 33 Eriksen E X 13 Vorgod pr. Herning: Højbjerg Marius X V 33 Vork pr. Egtved: Christensen P X V 12 Vorningpr. Hammershøj: Hansen Marinus X H 53y Vorr^pr. Løgten: Ejlersen C X Skødstrup 90 Vostr up: Hansen M X Lønborg 21 Vraa: Christensen Chr. V & Søn X 128 — Knudsen N C X 76 — Nielsen I V ra d 8 ; Hansen Elis F X Bryrup 38u Vrensted: Christensen N C Nielsen S X 40 Vridsted pr. Skive: ThomsenAxelfV5 Vrigsted : Hansen Karl X Hornsyld 44u Vrin dérs : Jokumsen S M X 6 . Vrold pr. Skanderborg: Bjørnskov S J ji V 12 Vrov pr. Skive: • Krejberg Karl f Vridsted 26 Vr øgum: Christensen P f 31 Vro nding : Pedersen Alfred X 1 54 Væth pr.Langaa: K v i s t Ane il V 15 Vdby: Gronkjær M J X 46 Kjær H X 56 d is: Petersen IIX 43 Ødis Bramdrup: Hansen Christensen X 25 Ødsted pr. Vejle: Nielsen AChr. X 014 Ølby pr. St r uer: Pedersen H $ 0 15 Ølgod: Hansen Jens X 70 Wandso N S N X 113 Ølstpr. Randers: j ensen g L X 0 3 Rasmussen F C | 0 6 Ølsted pr. Løsning: Nielsen Emil Postadr.Knebel $Helgenæs44 Petersen H X 0 34 0 LkZ: Juhl Rasmus Postadr. Vonsbæk 1> V 84 y Ørb æk p r . Ta rm: HangaardL&Hovenl6 Ørding pr Øster Assels: Petersen Niels Hugo $ Ør 37 Ørnhøj : Pedersen Ejnar & Vilhelm X 11

Øste r Vandet pr. Vandet: Sue N .Jensen X Skinnerup 18y Øster Vell ing pr. Randers:

Jensen N Chr. 'XHelstrup 2(f Øster Vra a: Nielsen Af X i5 Østrup ; Mejlstrup Chr. X 12 Østrup pr. Davg aar d : Christensen N Skytte X Hostrup 25

Smergelvarer. Emery Goods — Éméri — Schmirgelwaren

1. Fabrikanter-. 2. Importerer. 1. Fabrikanter.

-------------- r -

København: Berléme-Nix ’ s Smergelfabrik Engv. 135 (s] X C. 3684 B. N. S. Brunt Dancorlærred Blaat Carborundumlærred Blaat og hvidt Smergellærred Flintlærred — Flintpapir i Ark, Ruller, Skiver og Baand. Carborundum og Ægte Naxos Smergel.

Artikler for Smede.

København: Ammentorp Carl, Akts., 1. Strandstr. 14 K X C. 13253 . T , Jernvarer til Fabrikation af Lysekroner. Gitternitter og Kugler etc. etc. Dahl Brødr., Akts., Vesterbrog. 1 E X ★ C- 6585 Koreska Rud. Ørnev. 69 EE X ★ 0-16940 Petersson G Ny Østerg. 32 X C15038&15063 Alle Arter Værktøj.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker