kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Smede (Jylland)

VII — 3892

Vester Halne pr. Vadum: tlansen Kr. 2 Va 18 V ester Hassi n g: Vest er HassingSmede - og Maskinværksted, N Jensen 2 17 Poulsen Peter 2 41 Vester Hornum pr. Aars: Nielsen Graves $ V H 16 Vester Lindet pr. Gram: Hansen Emil 2 G 99 u Vester Nebel: Mortensen J 2 50 Vester Sottrup : Christensen C O Clausen ’ s Andr. Enke 2 119 Jensen Jens Peter2 36 Vester Svenstrup pr. Fjerritslev: Andersen Jens 1 ’ 2 Hjortdal 13 Vester Torup pr. Torup St.: Carlsen Søren 2 T 2 Vester Tørsle v: Hansen JC 2 Skelle- rup 23u Vester Vandet pr. Thisted: Back Jens Pedersen 2 V V 13 Vester Vedsted pr. Ribe: Pedersen Ebbe 2 V V 12 Vestervig : Nielsen Marinus 2 67 Pedersen CM 2 9 Vesterø Havn pr. Frederikshavn: Petersen V, Stats 2 V H 23 Vestrup pr. Randers Laursen Kristian 2 V 6 Viborg: Aagaard J Nørreg. 7 2 747 Clausen Chr. Aalborgv. 2 569 Jacobsen Chr. V st. Set. Peders Str.ll 2 753 Krath K,Sonder marken 2 V 1280 Mæhlisen A Vestermarken 2 Vi 401 Nielsen C Set. Mathias G. 88 A 2 1336

Ungstrup pr.Kellerup: Andersen Andreas 2 Torning 64 Ustrup pr.Marstrup: Bru hn Karl fU22 Vaarst: Vaarst Smedie og Maskinforret- ning, AI Christiansen 2 28 Vadum: Mortensen Chr. 2 25 Vamdrup: Bentzen H P J) 96 — Lud- vigsen H, V-Vamdrup 2 V 166 — Rottbøll Chr., 0- Vamdrup — Warmcke A H 2 49 Vammen pr. V iborg: Christensen A Møller 2 Va 1 Vandborg pr.Bonnet: Andersen Olund 2 V 15 Vandling pr. Haderslev: Bienner AI 2 H 582u V ar( i e; Bakkensen Brodr. — Hansen H 2 245 — Sørensen Alfred 2 475 — Varde Smedeværksted ved H Hansen Varnæs ; Jørgensen P 2 33 Petersen Hans 2 52 Petersen Nis 2 53 Vebbestrup pr. Doense: J ensen J P 2 V 14 Veddum: Granat Aage Jonsson 2 24 Jensen j K 2 53 Andersen M 2 17 Vegger slev pr. Tornled: Pedersen Valdemar j) V 15 Vejby pr.Brodal: Sørensen Kresten 2 Ramsing 35 Vej en: Schlosser Andr. 2 69 V ejlby : Christensen Einar Postadr. Risskov 2 R 9490 Larsen H M Postadr. Fredericia 2 V 23 Skov H P Postadr. Risskov SørensenCarlChr.Postadr.Risskovfl R 9406 V ej le: AndreasenM & Søn Vedelsg.65 2 1308 Christensen L Engg. 4 2160 Christensen Th. Vesterg. 34 j) 1382 Hansen H P & Søn Vesterg. 112 502 Hermansen ’ s A Maskinværksted Borgvold8 21779 Jørgensen H Skovg.55 2 831 * Ladegaard Poul Vissingsg. 11 2 528 Nielsen Andreas Vissingsg. 22 2 1780 Svanberg ’ s Ei'tf.,Th.Weissenborn Vol- mcrsg.5 2 2075 Vejrum pr. Struer: Jensen Anders 2 V 34 Lisbjerg B 2 V 24 Vejrumbro: Dalsgaard J 2 18 Vejrumbro Smede- og Maskinforretning, Johs. Christiansen 2 40 Vejstrup pr. Sjølund: ChristiansenM 2 V 18 Vejvad pr. Sorvad: Jeng en Reinholt 2 Vinding 47u V e m 5 : Ragborg Vilhelm 291 Venne bjærg pr . Lønstrup: Jensen Lars 2 Skallerup 40 Vennemose Mark pr. Tønder: Poort Chr. H 2 T 414u Venning pr. Ran ders: Nielsen Knud 2 Aalurn 25 Verst: Nielsen N P 2 28 V e8 l øs: Christensen Theodor 2 20 Vest birk: RasmussenR 2 1° Vestbjærg pr. Hvorupgaard: Hostrup Smede- & Gelænderværksted, J M Madsen 2 V 1 Vesterby pr. Klakring Jy 11.: Andersen A 2 K 54 Vesterby pr. Vestervig: Frost P A 2 Vestervig 115 V esterbølle pr. Ged s ted: Nielsen Henry 2 V 7 VesterGesten pr. Gest en: Høst Tho ­ mas 2 G 24

Tranbjærg: Jensen Simon Pedersen Anton 2 18 Tranum pr. Brovst: Jensen Chr. f T 24 Trei d e pr. F reder i cia: Petersen A Trevad pr. Skive: Bitsch J D Al ogenstrup 7 Trigepr. Aarhus: MathiesenR $ T 7 . Mogensen ’ s R A Enke 2 T 4 Troldkær pr. Jels: Petersen Hans Ji Øvre Ler te 14 True pr. Brabrand: Mikkelsen S M $T8 True pr. Dostrup Himmerland: Andersen J Chr. 2 D 4 Tru s t rup pr. Hun dslun d: Pedersen Marius 2 H 4 Try pr.Dronnin g 1 u n d : Christensen P $ T 8 Træden pr. Tonning: IbsgaardM | Tr 7 Tudvad pr. Vejle : Haar N 2 Rugsted 42 Tuesbol pr. Brørup: Larsen H P 2 B 26 Tulstrup pr. Ikast: Mikkelsen J K 2 1 39 Tved pr. Koldin g: Holzmann Aug. ffl Dalby 27 Tvede pr. Randers: Nielsen Anker 2 T9 Tvenstrup pr. Odder: Pedei sen Niels 2 A 5 Tversted pr. Sin dal : Nielsen Chr. 2 T 6 Tving strup: Sorensen P L 2 5 v * 6 : Svendsen S 2 7 Tyborøn Havn: Andersen Brødr. 2 29 Skaarup Kr. T y g s t r u p p r. V estervig: Pedersen P Vestergaard 2 V 76 Tylstrup : Christensen H f 53 Pedersen H R $ 24 Tyregod: Norlyk H 2 99 Sørensen S P 2 12 Tømmerby pr. Tem: JørgensenJergen 2 Tem 85 Tønder: Andersen N 2 461 — Dideriksen Andr. 2 94 — Heder Fr. E — Ly tsen AI — ■ Steffen Effe 2 476 — Sørensen Mathias 2 362 Tendering pr. Durup: Dalstrup Aage 2 D81 Tørring: Jørgensen Th. 2 96 — Mogensen M, GI. Tørring 2 T 17 Tørsbøl: Nehrkorn H 2 Hokkerup 3576 Tøving pr. Erslev: Mark Thomas jtT16 Udby pr. Ørsted: Sørensen L A 2 Holbæk 32 Uge pr. Tinglev: Schmidt Christian P N 2 T 4069 Ugelbolle pr.Morke: Qrud B &U29 Uggerby pr. Hjørring: UggerbySmedie & Maskin værkst., Th. Peter Jensen JJ U2 Ugie v: MadsenN Kr. 2 32 Uhe p r. Farre: KnudsenJohan 2 Ringgive 16 Ulbjærgpr. Viborg: Christensen Niels 2 U 29 - Møller Chr. 2 U 13 U ldal pr. Vojens: Schmidt Hans 2 V83y Uldum: Sørensen Karl Jensen $ 16 y Ulfborg: JensenChr. — LysgaardAxel£)43 — Nielsen Kr. — Ulrich Chr. 2 62 Ullerup pr. Avnbøl: Straagaard Nis 2 A 77x Ulsted: Christensen J 0 2 36 Franzen Niels 2 77 Pedersen Hans P 2 23 Pedersen N 2 56 Ulstrup: Laursen Laurits Understedpr. Sæby; Andersen AC2U13

Viby J.: Sørensen Peder 210 Vibøge pr. Skovby Als: Jacobsen Nicolaj 2 Lysa bild 64 x Vid ebæk : Nielsen Anders 2 101 Vidstrup : Hansen Chr. 2 H Vildbjærg: DamAP2 50 Hansen H J 2 78 Villestrup Alølle pr. Arden: Jensen Chr. Vi 1 8 : Henriksen Valdemar 2 15 V ilsbæk pr . Kliplcv: Jessen Henning K 44u Vjn d bl . æs : Niebuhr H H Vinderslev pr. Kellerup: Nielsen Magnus 2 87 Westergaard P 2 59

Nielsen Chr. 2 V 21 Sørensen Chr. 2 V 2 Vi nderup: Hoffmann Johs. 2 163 — Peder ­ sen Johs. 2 57 Vind ing: Olsen Jørgen 2 6 — Tøjberg A 22 V hiding pr. Vejle: Jacobsen Jens 2 Vi31 Vinkel pr. Viborg: Kramer S 2 Vinkel 0 Kristensen Laurits 2Vinkel 40 Vinten pr.LundØstjy 11.: Pedersen Karl 2 L 12 Vinum pr. Døstrup Sønderjyll.: Schmiut Jeppe Virkelyst pr. Ejstrupholm: Alikaelsen K L 2 Store Nørlund 1 Virring pr. Skanderborg: Virnnu ny Smede- og Alasxinværksted, Aksel Andersen 2 V 20 G 24 Vissing pr.Lerbjærg: Andreasen A 2 ' V 25 Schouboe Kristen 2 V 21 Vi ab y : Hansen Thor.N 2 23 Visse pr. Gug: KraghTh

Vistof tepr. Knebel: Mikkelsen Ole 2 V 25 V itten pr. Il i nn e ru p : Christensen AI 2 V 11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker