kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3889 Pand ru p: Jensen J Chr. £ 28 Nielsen Chr. Jensen £9 Peders trup pr. Ko 1 indvielsen EjnarTh. Pindstrup : BjerreH £ 11 Pjeds ted: Nielsen Jens A £ 10 Po vlsjtrup pr. Vr aa: Christiansen V £ P ‘ 23 Pedersen Johs. £ P 6 Præstbro St.; J en seu Carl£ 1 J ensen M K £ 29 Pøl pr. Malling: Sørensen Michael £ M 4 Po l P r - N ordb org: Georgi Bruno £ N 46 Raade pr. Øsby: Kliver Anton £ 0 102x Raahede pr. HvidingSt.: Hansen A P Hansen Hans W £ H 34 x Raarup: Jakobsen Viktor £ 25 Raasted pr. Bjerregrav: Hansen Axel £ R 46 Rabsted: Bladt Hans Chr. £ 4432 Hansen Jens M £ 4438 Rakkeby pr. Hæstrup: Ste Jensen Aage £ R 2 Ramme: Schouboe Elias £ 12 Ramsing: Olesen Johannes £46 Olesen Viggo £ 31 Randbøldal pr. Randbøl: Petersen N J £ llandbøldal27 Ran d ers : Andersen II Rolighedsv. 2, Vo ­ rup £ R 698 Andreasen P Mariagerv. 81 £ 986 Erichsen JC & Søns Eftf. ved Kirketerp Svindt Dytmarken 1 £ 82 Henriksen P Vestergrave 22 £ 212 Jensen J Strømmen £422 Jensen Th. Mariagerv. 64 £ 1082 JuulN P Fabrikstr.8 £ 2634 Madsen Ivar P Aårhusv. 95 £ 3569 Nielsen & Iversen Hadsundv. 118 £ 3662 Nielsen N C Storeg. 9 £ 1569 Svindt H Brodreg. 7 £ 3477 Sørensen S M Hobrov. 1 £ 2781 Ran dlev pr. Neder Ra nd 1 ev : Nielsen Hans £ NR 19 Rangstrup pr. Agerskov: J epsen Mads £ R 1 Ranum: Dalsgaard J K £ 31 Nielsen Niels Chr. £ 35 Rask Mølle: Toft Vigilius £ 60 Ravn holt pr. Gramrode: Rasmussen J £ Raarup 59~ Ravning : Kristiansen K £ 4 Ravnkilde pr. Ar den: Kragbæk N £ R 16 Ravnshøj pjr.J?rederikshavn : Knudsen K B £ R i Ravnstrup: Nielsen N Th. £ 13 RaYnst rup pr. Hj a 11 erup : Nørgaard Peter £ r T s Rejs by: Yleinsen Hans £ 14 Remmerslund pr. Heden sted: Jørgensen Å £ H 18 Rends pr. Store Jynde^ad: Becker Carl £ 8 J 4375 Paulsen Gustav£ S J 4365 Resen: Knap Chr. Højlund Postadr. Struer £ R 41 Stilling Chr. Postadr. Karup J. £ Faarbæk 19 Tandrup Andreas Postadr. Skive £ S337 Ret trup pr . Skiv e: “ Andreasen Ejnar £ Hvidbjærg 44 Ribe: Jepsen Ejnar £ 129 — Jørgensen A

Fag-Regisler fur Danmark Nørre Felding . Nielsen O EKf lo Nørre Halne pr. Vadum: Krogh Thomas £ N H 7 Nielsen Johannes £ N H 30 Nørre Hostrup pr. Røde Kro: Schmidt H Chr. £ Hellevad 68u Norre Kollemorten pr.Kolle morten Kristiansen S P £ K 17 Nørre Kongerslev pr. Kongerslev: ~Winth7r P~£ N K 22 Nørre Lem pr. Brodal: Christensen J M £ Lemvig 371 Nørre Nebel: Christensen Niels £ 65 Sørensen I £ 76 Nørre Nissum pr. Lemvig: Petersen Viggo £ N N 32 Raahede Chr. £ N N 10 Nørre Rind pr. Skals: Jacobsen S Chr. £i N R 14 Nørre Saltum: Andersen Peder Chr.£S26 Nørre Sejerslev pr. Højer: Jensen J Chr. £ Visby 19y Norreskov pr. Silkeborg: Mortensen E £ S 499 Nørresundby: Christensen Frederik £ 5663 — Larsen N C £ 3509 — Nørre ­ sundby Auto- og Maskinværksted ved Chr. Christensen £ 3862 — Wraae ’ s Chr. Eftf., Wilh. Nielsen £ 1106 Nørre Tranders pr. Aalborg: Jensen Jens £ N T 5 Nørre Vilstrup pr. Vejle: Sørensen Edv. £ N V 7 Nørre Vorupør pr. Sjørring: Jensen Morten £l N V 20 Norskovlund pr. Hinge: Markussen MO £ N 39 Novlingpr. Aalborg: b'jorbak Peter £ N 3 Nøvling pr. Skibbild: Pedersen P Chr. £ S 15 Oddense pr. Balling; Hansen Quist £ O 29 Nielsen P£ 02 Odder: Laursen Johannes — Rasmussen M. C Larsens Eftf. £ 40 Oksbøl: Markussen K £ 61 Markussen L £ 14 Nielsen A £ 105 Old r up pr. Hund slund : j cilgeil ]£vald £ Hadrnp 4

(Jylland) Smede Ring pr. Brædstrup: Ørum N Pedersen £R ’ 10 Ringkøbing: Dahl Chr- p | 181 Rinkenæs: Bruhn Hans £ Graasten 175 y Jørgensen Th. Kontz P Schwartz Peter Risskov: Jensen P £ 9572 Roager . LauritzenN Ro ld pr. Arden : Hansen Chr. £ R 22 Romdrup pr. Klarup: Jørgensen Chr. £ K 13 Romlund pr. Ravnstrup : Jørgensen P £R 23 Roslev: Mortensen Th. Rostrup pr. Arden: Lynnerup M £ R. 32 Pedersen Anders H £ R 10 Rovst pr. Var de: BirkJ £ Aarre 46 y Rovsthøj pr. Varde: Jepsen E £ Ølufvad 33 y Rugbjærg pr. Hovslund: * Petersen J M £ H 17 Rugsted pr. Vejle: Møller I £ R 13 Rugstedlund pr. Vejle: J acobsen J P £ R 14 R y • Nielsen Rasmus £ 93 Rasmussen Chr. £ 5 Ryde pr. Vinderup: Nielsen Laurits H £ R 5 Ry e: Bertelsen N P & Søn £GammelRye33 Sørensen Niels £ Gammel Rye 17 Ryomgaard: Nielsen E £ 33 Rækker Mølle pr. Sæding: Christensen M Chr. £ RM 6 Riding: Lindberg Poul £ 34 - Møller Hermansen M £ R 9 Olesen Oluf £ K 13 RødeKr o: Straagaard J £ 58 Rødk ær sbr o: Madsen Ivar — Mogensen M J £21 Røgen pr. Sporup : Jørgensen Peter £ R 25 R ømø: Hansen Chr. £ 6 Rønbjærg: Andersen M £ 24 Ron de: Petersen Niels £ 74 — Taul N A £ 119 * Rønnebjærgpr. Vraa: Mikkelsen IA £ K 4 Rørbæk: Pedersen Chr. £ 39 Ostergaard Chr. £ 10 Rørholt: RørholtMaskinværksted,Poul E Larsen £ 22 Saaby pr.Østbirk: Jørgensen P £ Yding 21 Sahl pr. Bjerringbro: Madsen Agnes £84 Salt en pr. Te m: Sørensen Chr. £T 38 San dvad : Andersen P Postadr. Nørre Snede £ Ham ­ mer 20 — Markussen Arne Postadr. Jel- linge £ S 16 Sangstrup pr. Voldby: Jensen Anton £ S 14 Saralyst pr. Højbjærg: Jensen K J £ Skaade 224 Saralyst Smede- & Installationsforretning, N K Pedersen £ Skaade 123 Sarup pr. Mommark: Chr. J — Skov Peter £ 132 Rødding pr. Spottrup:

Qnai ld - Nielsen H C £ 28 Ormslev: Pedersen N £ 43

Ove pr. Hobro: Sørensen P C £ O 7 Over Aastrup pr. Haderslev: Andersen Ernst £ H 557y Over Barrit pr. Barrit: Hyld borg M H £ B 34 Overby pr. Juelsminde: Madsen Axel £ As 53 Over Fussing pr. Bjerregrav; Brandstrup F 1 £ O F 35 Over Jerstal: Nissen N H £ 4

Overlade pr. Aars: Aagaard Wictor £ O 10 Bach A Chr. £ O 40 Jensen H £ O 45 Overlund pr. Viborg: Andersen Søren £ V 456 Hald Chr. Hestbek £ V 711

r

Over Tandslet: j ensen Andreas £ 7837 Over Visku m pr. Ørum Sønderlyng: Vestergaard Chr. £ Fovlum 32 Ovtrup; NielsenH £ 12 Schaadt Th. £ 24 Padborg: Meyer Joh. Frøslev £ P 235 - Moller Hans II 94

J ørgensen Asmus £ Lysabild 30 Petersen Nicolai £ Lysabild 51y Sattrup pr. Stenbjærg St.: Jensen J T £ Sa 2 Sebelev pr. Augustenborg: Jensen Hans £ A 103

P £ 206 — Knudsen J H Rind pr. Rindsholm : Strøm £ Vinkel 25u

Nielsen Aage

II 94

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker