kraks vejviser 1940 handelskalender

VII -3881

Fag-Register for Danmark

(Fyen) Smede

Wedellsborg pr. Ejby: Sørensen M § Husby 21 Vedtofte pr. Rørmosehus: Johansen Hans § Ørsted 108 VeHjnge^ Seemann E § 56 V ej le pr. Allested: Vølund Niels Kr. jg) A 25 Vejrup pr. Ejby: Nielsen Anton § Asperup 130 Vejrup pr. Odense:

Særslev pr. Jullerup: Andersen A P § S 53 S øby: Albertsen M Postadr. Ærøskøbing § S 16 Andersen Peter Postadr. Svendborg § Landet 127 Jacobsen Jørgen Postadr. Ebherup §E96 Sødinge pr. Ringe: Hansen Kristen § R 183 Søholmshuse pr. Glamsb j ærg: Skou J P § G 254 Sønd enbro: Jensen Frits § Bagenkop 6 Sønderby pr. Ebherup: Jørgensen Carl §E5 Sønder Højrup pr. Pederstrup: Olsen Hans M § Aarslev 162 Søndersø pr. Odense: Christensen M § S 59 Jørgensen A § S 104 Rasmussen Harry Bondegaard § S 81 S øru P : Hansen/Ynders J § Svendborg 287 Taagerod pr. Langesø: Rasmussen Svend Aage & Bredbjærg 126 Taarup pr. Frørup: Jensen I C § F 39 Tobo pr. Tommerup: Nielsen Peter $ Tom 39 Tofte pr. Bogense: Jensen M § B 293 Torpe pr. Skrøbelev: Jørgensen Chr. § Rudkøbing 415 Torup pr. Ska mby: Pedersen P § Uggerslev 68 Tranderup pr. Æ røskøbing: Lauritzen Jørgen § Vindeballe 64 Tranderup Maskinværksted, P C Groth § Vindeballe 31 Tranekær : Botofte Smede- & Maskinfor- retning, G Henriksen §45 Hansen Carl § 120 Trunderup ; Nielsen IP § Haarby 218 Tru'nderup pr. K værndrup: Rasmussen Niels P § K 88 Trunderup Dong p r. Kværndrup: Petersen K1 § Gislev 72 Tryggelev: Brolykke Maskinværksted ved Gotfred Jensen § 101 Larsen Ernst § 30 Tullebølle: Hansen Rs. M § 89 Petersen Lars § 49 Turup: Jensen Chr. § 18 Tved pr. Svendborg: Hansen P M C $ S 957 T ved M ark pr. Svendborg: Hansen NP~§ S630~ T vinde p r. Rynke by: Knudsen Valdemar jl ’ R 83 Tørresø- pr. Otterup: Andreasen J R jl krogsbølle 59 Ubberud pr. Korup F.: EjbækOtto ~"l Hansen Will) . § Blommenslyst 124 Udby pr. Nørre Aaby: Mortensen M C § U 32 Nielsen A J $ U 19 Uggerslev: Errebo P Aa. § 30 Ulbøl le: Hansen Laurits § Vester Sker- ninge 268 . Madsen M S § Vester Skermnge 117 Petersen C § Vester Skerninge 186 Urup p r. Langesk ov: Esbjerg Peter § Rynkeby 107 Søllinge pr. Pederstrup: Andersen P E § Ferritslev 89 Jensen L Chr. § F 41 Tarup pr. A arslev: Andersen Anders § Davinde 16 Tommerup : Knudsen N § 6

Sanderum pr. Odense: Petersen Carl § Dalum 272 Sandholts Lyndelse pr. Højrup: Kjær H § H 52 Seden: Hansen Vald. $ Odense 1824 Simmerbølle: SkotteTh. £lRudkøbing533 Skaarup F.: Nielsen Hans § 79 S kaastrup pr. Mejlskov: g u n ggaard RP | Brenderup 63 Skalbjær g: Nielsen N Chr. § 64 Skamby: Hansen JM $ Uggerslev 116 Skellerup pr. Ullerslev: Pedersen HEf U 75 Skiften pr. Lohals: J epsen P § L 94 Skovsgaarde pr. Nymark: Jeppesen H $ Hindevad 48 Skovs-Højrup pr.Brenderup F.: Rasmussen H P £) B 168 Sjkovstrup pr. Tommerup: Larsen N § T 42 Skrillinge pr. Middelfart: Dahl V $ Kavslunde 73 Skrøbelev: Finsen E § Rudkøbing 435 S 1 e11erød pr. Harndrup: Nielsen Chr. jl Fjellerup 140 Snarup pr. Kv.erndrup: Hansen Ålb. L § K 90 Sprattenborg pr. B red: Sørensen Ber ­ tel Peter § Hindevad 149 S ta ab y: Nicolajsen N § Allested 122 Sky debj ærg pr. Aarup: Lukassen Kasper § Aa 135 Hansen Axel Th. § Hindevad 59 Stoense pr. Store Sn øde: Hansen Hans Peder § Snode 51 Nielsen Einar § Snøde 133 Store Rise pr. Dunkær: Adamsen L § SR 72 Store Snøde: Maegaard C § Snøde 109 Strammelse pr. Svendborg: Svop Marius Rasmussen § Landet 66 Sulkendrup pr. Lamdrup:Mortensen Poul § Nyborg 688 Svanninge pr. Alillinge: Christensen Christen § Faaborg 526 Svendborg: Christensen H P & Sønner Havnen § 936 Chi istoifersen Svend V Brog. 15 § 679 Corfitzen C C N-Havn § 284 Corfitzen Vald. Kullingg. 1 §1121 Frandsen Geo Mølmarksv. 88 ,§1960 Larsen Carl Dronningemaen 3 § 1526 Larsen Frede Ny borg v. 268 § lp 50 Pedersen P Ørkildsg. 8 § 209 Qvist A Nordre Havnev. 8D | 644 Saabye A Nyborgv. 106 § 1014 Thustrup Johs. Bagerg. 73 § 787 Sven strup pr. Middelfart: Johansen P •§ kavslunde 87 Svinding e E.: Jørgensen J Ørbæk 149 Huusfeldt R P, Turn § T 8 Høj Alfred Korsg. 28 § 485 Jarl H Skovsbov. 39 § 781 Jørgensen J, Turø § T 42 Statene pr. Rudkøbing: Elian John § Hennetved 88 Stengade pr. Tullebølle: Nielsen Emil 91 T 92 Stensby pr. Skamby: Ebbesen Peter § Søndersø 75 Stensgaard pr. Lohals: Møller Georg § Snude 93 Stenstrup Mark pr. Stenstrup: Nielsen Niels § S 183 Stige pr. Odense: Jørgensen A E § O 2117 Stillebæk pr. Morud:

Storm H J § Blommenslyst 64 Vejstrup: Mogensen L § 35 Vemmenæs pr. Svendborg: Thomsen K R § Landet 79 Verninge pr. Knarreborg: Christensen H S § V 81 Vester Aaby: Hansen J § Vester Skerninge 222 Madsen Holger § 161

Vesterby pr. Bogense: Knudsen Carl § Grindløse 42 Vester Hæsinge: Henningsen A J1 Broby værk 79 Vester Skerninge:

*

Madsen Lars § 213 Viby: Markvardsen M Postadr. Mesinge § Dalby 172 Petersen N P Postadr. Nørre Aaby § NAa 145 Vibæk pr. Bellinge: Henningsen J § B 178 Vindeballe pr. Ærøskø bing: Christensen C C § V 37 Vindeby pr. Lindelse: Christensen Harald § R 303 Vindinge pr. Lamdrup: Larsen Chr. £ Nyborg 337 Voldbro pr. Assens: Jeppesen J H Bjørn jj) Ebberup 57 Volderslev pr. Hjallese: Søndergaard Henning § Dalum 12 Voldtofte pr. Flemløse: Poulsen J Kr. Hangaard § Haarby 168 Vormark pr. Hesselager: Nielsen Michael P § H 60 Vornæs pr. Svendborg: Jensen A § Landet 41 Ærøskøbing: Hansen L R - May Emil § 63 Øksendrup: Christensen Julius § Frørup 85 Ølsted pr. Staaby: Hansen Aksel § A Bested 121 ' Ørbæk : Christensen Ludvig § 192 Ørritslev pr. Otterup: Nielsen P F § O 161 Rasmussen Emil § O 23 Ørsbjærg pr. Aarup: J ensen M § Aa 187 Ørsted pr. Rørmosehus: Andersen binius £> 0 54 Øster Aaby pr. S kaarup F.: Laursen Jens Chr. § S 59 Øster Egense Mark pr. Ott erup: Knudsen Chr. ji H ennetved 105 Vindeltorp pr. Rudkøbing:

Hansen Hans Madsen § O 131 Øster Hæsinge pr. H ø jrup: Hansen Kristian § H 26 Øster Lunde pr. Lunde F.: Eriksen O J § L 28 Jylland.

A abenra a: BockHans H § 64 — Nehrkorn Johs. §464 — Petersen Marcus — Pott H Chr. § 486 — Tøgesen H Chr. § 589 A abo pr. Ormslev: Ludvigsen Arne § O Aabybro : Christensen J C § 22 FalborgH.T§44

Vantinge pr. Ringe: Nielsen Harald § V 120

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker