kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3878

Fag-Register for Danmark

Smede (Lolland-Falster)

Skørringe pr. Ryde: Larsen Kaj $ S 33x Slemminge pr. Sakskøbing: Hansen Vald. $ SI 13 So rtsø pr. Stubbekøbing: Lockenwitz E M So 4 Sosmark pr. Guldborg L.: Christensen K $ G 14v Stokkemarke: Petersen H C $ 71 x Sørensen.I ørgen $ 7x Store Løjtofte pr. Harpelunde: Christensen Chr. $ L 37 v Stubbekøbing: J oc humsen H J $ 1124 — Matthiesen ’ s L Eftf. ved PM Rasmussen

Vaalse pr. Nørre Alslev: Hansen Vilhelm $ V 29x Raae O $ V 31x VSntore pr. Nysted: Ni e lsenV$N1165 Olsen Andreas $ N 1279 Ve jleb y pr. A skhøj: Christensen J $ V 49 y Dalskov V $ V 53 Larsen M G $ V 45u Vesterbo pr. Købelev: Jensen Viggo $ K. 6y Vesterborg: Pedersen Ingvard $ 2 Vester Kippinge pr. Nørre Alslev: Nielsson Henry $ ØK 5y Vester Nordlunde pr. Nakskov: Petersen E $ No 13 Vester Skørringe pr. Ryde : Christen ­ sen J $ Vejleby 47 y Vester Ulslev pr. Øster Ulslev: Larsen IIM $ VU 14 Viet pr. Vester Tirsted: Therkelsen H L $ T 38 Vigsnæs pr. Guldborg L.: Holm L L $V 16 v Vindeby pr. Onsevig: Bruun q $ V45x Carlsen V $ V 25 Weilmann P $ V 55x Virket p r. Eskilstrup: Petersen P $ Falkerslev 14 x Væggerløse: Eriksen Ejner O $ 5x Ønslev pr. Eskilstrup: Pedersen Carl $ 0 49x Østerby pr. Fejø: Goldbeck Ludvig $ Fejø Østerby 46y Øster Karleby pr. Na kskov: Andersen W T $ Løj tofte 11 Hansen AP $ Nordlunde 16 Øster Kippinge pr. Nø rre Alslev: Andersen Chr. $ 0 K 8u Larsen Laur. $ ØK 14 Øster Nordlunde pr. Nakskov: Frost .1 ulius $ N 48x Øster Ulslev: Berner A E $ 21 Pedersen P Chr. $ 22 Østofte pr. Nørreballe: Carlsen C S $ 0 27

Nykøbing F.: ChristensenGl.Torvestr.l $339 Christoffersen ’ s T C Eftf. ved Torben Møl ­ ler Friseg. 41 $ 11 Frederiksen P Nederg. 10 $ 663 Hansen H Gaabensev. 100 $ 1030 Jensen Aage Tværg. 19 § 1241 Jensen P Stubbekobingv. $ 825 Jørgensen O Søvej 19 $ 732x Larsen H & O Karlsson N-Havn $ 1436 Lauritsen Chr. Kirkepi. 6 $ 511 Nyskole pr. Orehoved: Nielsen C$O 27 Nysted: j engen Edvard $ 1034 — Sørensen A $ 1100 — With H J $1057 Næsby pr. Munkeby: Andersen A J $ N 37 Olsen Marius $ N 22x Nøbbet pr. Svinsbjærg: Hansen P $ N 30v Nørre Alslev: Christensen A $ 96 Larsen O $ 1 Olsen F C $ 24 Petersen E Smith $ 152 Nørreball e: Barkhus A $ Østofte 77 v Pedersen P $ Østofte 53x Nørreby pr. Femø: ; Nielsen K $ F 36 x N ørre Grim melstrup pr. Nørre Alslev: Jørgensen Emil $ N A 150 y Nørre Kirkeby pr. Nørre Alslev: Jensen J S $ N A 62x Nørre Vedby pr. Nørre Alslev: Clausen H $ Orehoved 41 Jørgensen C $ Orehoved 72 x Nørre Ørslev pr. Egebjærg: Rasmussen Valdemar $ NØ 1 7y Oreby pr. Sakskøbing: Holm A$S4287 Raa pr. Maribo: Bramsen P Emmike $ Hillested 23x Raagelunde pr. Kettinge: Jensen Arnold $ Nysted 1251 Radsted pr. Sakskøbing: Frost C ! $ S846T Hansen Laurits $ S 8467 Nielsen Carl $ S 8431 Ramsherred pr. Eg eb jærg: Petersen Valdemar $ Bursø 10 Ravnsø pr. Nørre Alslev: Jørgensen Ove $ N A 78 u Reersnæs p r. Bandholm: Rol økke p r. Købelev: Jørgensen Jørgen $ K 36 y Rødby: HansenVTornøe $1023 — Nielsen J $ 1065 Rø dby Mark pr. Rødby : ChristiansenH ' Chr. $R 1145 S ak s købing: Andersen Axel $ 4182 — Frandsen L $4034 — Frederiksen H$4327 Saltvig pr. Bandholm: Pedersen Jobs. $ Keldernæs 24y Sandby pr. Harpelunde: Nielsen C $S 33 v N ielsen Svend $ S 36 x Sjunkeby pr. Kappel: Juliussen Chr. $ K 30 Sjælstofte pr. Errindlev: Smith A $ E 17x Skodsebølle pr. Søllested: Hansen Harald $ Græshave 25y Skottemarke pr. Holeby: Sørensen V $ Fuglse 44x Skovby pr. Nørre Alslev: Rasmussen J $ Sortsø 44 Skovbølle pr. Købelev: Pedersen P $ K.33 Skovlænge pr. Søllested: Nielsen B ® Sk 21 v ‘ Hansen Jens $ 20x Nielsen O C $ B 79x

$ 1033 — Rasmussen A $ 1236 Stubberup pr. Tingsted: Larsen R $ T lix Sundby pr. Nørre Alslev: Pedersen Chr. $ Ønslev 65x Systofte pr. Nykøbing F.: Hemmingsen C $ N 5420 Johansen Ernst $ N 5424

Sæby pr. Nakskov: Thorsen A I $ N 437 x Særslev pr. Horbelcv: Jacobsen Chr. $ H41x Søllested : Hansen M $ 42x Petersen Carl A $ 3 Sønder Alslev pr. Egebjærg: Nielsen Jakob $ Sander Kirkeby 10 x Sønderby pr. Femø: Frederiksen F S $ F 40 Sønder Horslunde pr. Horslunde: Juliussen J $ H 12 x Sønder Kirkeby pr. Egebjærg: Petersen J P $ S K 6 Sønder Tostrup pr. Sønder Ørslev: Christensen C $ Idestrup 67x Sønder Vedby pr. Nykøbing F.: Hansen H P $ N 394 x Sønder Ørslev: Jørgensen H $ Ulslev Falster 27y Nielsen N P $ Idestrup 62 v Sørup pr. Eskilstrup: Nielsen Herman $ E 98 Taagerup pr. Rødby: Frederiksen Almar $ Hyldtofte 23 x Taars pr. Sakskøbing: Madsen Otto $ Kalle 21 Tillitse: Larsen P $ 13 Thorsen Wilhelm $ 20 Tingsted: MadsenL P $ 4 Tirsted pr. Vester Tirsted: Sørensen Th. $ T 7 Tjennemarke pr. Søllested: Hansen Rasmus $ Stokkemarke 75v Tjæreby pr. Nykøbing F.: Hansen A $ Idestrup 69v Toreby pr. Flintinge: Berner H $ Grænge 45x Jørgensen M & Søn Torkilstrup pr. Eskilstrup: Petersen Lauritz $ T 9 Torpe pr. Avnede: Sørensen Johs. $ Ullerslev 26 x Torslunde pr. Holeby: Weigel Rich. $ H 19v Tvede pr. Horslunde: Gabrielsen C $ N øbbet 67 y Udstolpe pr. Sakskøb ing: Jørgensen N P $ Slemminge 18 Ullerslev pr. Avnede: Hansen A $ U 3u Nielsen N P $ U 37u Ulslev pr. Sønder Ørslev: Nielsen L $ Ulslev Falster 4 Utterslev pr. Kastager: Jensen K K $ K 35 Vaabensted pr. Sakskøbing: Wedel Kr. $ V 17 v

Frederiksen Carl $ 0 56x Øverup pr. Tingsted: Olsen Wilh. $ 14

Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge.

Aalsbo pr. Gelsted: Nielsen N P $ G 35 Aarslev: Johansen Th. $ 101 Aaru p: Madsen M $ 173 Aastrup pr. Pejrup : Launtoft J L $ Faaborg 101 Aasum pr. Odense: Jensen Niels $ O 511 Agermose pr. Faaborg: Rasmussen J M $ F 550 A 11 er up pr. Højby F.: Jørgensen Marius $ H 26 Allerup Torup pr. Højby F.: Jensen N P $ Davinde 7 Allested: Eriksen C K $ 38 A ndebø 11 e pr. Bred: Jorgensen Vilh. $ Hindevad 72 Anderup pr. Søhus: Westphalen Poul $i Odense 6859 Asperup. Hanse.. Carl ® 56 Assens : Gross. A jun. $ 423 Larsen Edvard $ 193 Avnslev pr. Hjulby: Knudsen Johs. $ Skalkendrup 127 Nicolaisen Adolf $ Skalkendrup 26 Baardesø pr. Otterup: Hansen Hans P $ Krogsbølle 90

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker