kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3875 Skee pr. Store Merløse : Rasmussen Knud Aage X 1 Allindelille 54 Skelbæk pr. Sne rtin ge : Jensen Kristian £i Sn 4 Skellebjærg: Johansen Tage Chr. £ 34 Skellingsted pr. Mørkøv : Sørensen E £1 A amose 34 Sken kel sø pr. Ølstyk ke: j u y J o hs. A £1 0~60 Skibby: Petersen Af >108 Rasmussen 1 P £ Saunte 55 Skoven pr. Jæeerspris: Larsen N P £) Kulhusene i Skov Hastrup pr. Hvalsø: Jensen J L£ H 116 Skovholm pr. Lejre: Jensen A £ Osted 17 Skovlunde: Christiansen C $ Ballerup 25u Skuderløse pr. Braaby: Skælskør: Andersen HC, Nyvang £ S 160 — Andersen PVffl 311 — Møller R ffl 358 Skævinge : Hansen N P £ 41 Slagelse: Christiansen H Skælskørv. 68 £ 969 Hansen Niels, Landsgrav £ S 1480 Hansen P L.& Søn Bred eg. 18 £ 274 Jensen Chr. Set. Mikkels G. 25 £ 247 Alarot Johs. Løveg. 27 $ 772 Nielsen Holger Frueg. 40 A £ 1469 Sørensen Carl Skovsøg. 19 £ 505 Slaglille pr. Fjenneslev : Frederiksen Ove £ F 47u Slangeru p : Hansen 0 g 88 Slots Bjærgby pr. Sla ge 1 se : J ensen Chr. £ b B 8x Sludstrup ; Larsen Knud £ 44 Smidstruppr. Hørve: Alarkvardsen Mar ­ tinus £ Tin ger up 8 S mørumne dre pr.Alaaløv: Andersen Chr. £ Smørumovre26 S mørumo vre pr. Af aaløv: Christensen S jTS27~~ Sn ekkerste nj Christoffersen A £ 141 Snekkerup: Larsen N Postadr. Borup £ Ortved 13 Nielsen Albert Postadr. Flakkebjærg >F17 Snei tinge : Nielsen L Chr. £ 25y Olsen Fred. £96 Snertinge pr. Klarskov: Carlsen C J £K17x “ Snesere: Olsen Jens £ Tappernøje 110 Snesle v pr. Fugi ebj ærg; Larsen Laur. £ F 115 Snevre pr. Regstrup: Mortensen P £1 Sønder J|*rnløse 87 Snogebæk pr.Neksø: Skibinge pr. Præstø: ilndersen Aage £ P 253 Hansen Alb. £ P 123 Skibstrup pr. Aalsgaarde: Jensen Chr. £l Konradsfeld 4x Skuldelev pr. Krogstru p: Jacobsen R £ S 53 Hansen Konrad Postadr. Tølløse £ T 125 v Nielsen Osvald Postadr Hedchusene£H131 So lbjærg pr. Havrebjærg: Jensen Afax £ S 32 Solrød pr. H avdrn p : Christiansen Chr. £ S 51 Sonnerup pr. Kirke Saaby: Larsen Chr. Rahbek X 1 Kirke Sonnerup 55 Christiansen H £l Povlsker 76y Snoldelev pr. Gadstru p: Jakobsen LP £ G 58 Soderup :

isjæliand) Smede Sorø :HansenChr. £160 — Larsen ’ s BEftf . ved Th. Nielsen £ 262 — Nielsen Anton £ 77 — Petersen Hartvig £ 485 Spjellerup pr. Sand ved: Brodthagen H. Alenstrup 28 Spragelse pr. Herlufmagle : Jacobsen Peter X 1 H 44 Stavnsholt pr. Farum : Jensen CH btavnstrup pr.Tappernøje: Nielsen Hans Chr. £ Everdrup 39x Steg e: Carstensen HP | 4435 — Jensen J P, Lendemarke £ S 4202 — Nielsen & Ras ­ mussen X 4437 — Thomsen F £ 361 Stenlille: ChristiansenNP £ 124 Jensen J Chr. £ 62 Stenløse: Arp Louis X 1 104 Jensen O X 66 Stenstrup pr. Præstø: Hansen Alfr. £ Jungshoved 68 Stens v e d: Jensen H £ Stensby 22 Stensved Afaskinværksted, P Lynghøj Ol ­ sen £ Stensby 70 Sorensen J P X 1 Stensby 19y Stestrup pr. Kirke Eskilstrup: Hansen Svend £ K E 102 Stigs Bjærgby pr. Mør kø v: Jensen P£M177 Stigsnæs pr. Skælskør: Nielsen Lars Chr. £ Sk 192y Store Ebberup pr. Sorø: Olsen Jakob £ Fulby 36 Store Fuglede: Englev A £ F 3 Witthøfft Kristian £ F 14 Store Grandløse pr. Holbæk: Tange Jørgen Store Heddinge: Larsen A V £ 128 Store Karleby pr. Kirke Hyllinge: Sorensen Al artin | K.H7 Store Ladager pr. Lille Skensved: Hansen J £ Valore 32 Store Lyngby pr. Ølsted: Jensen Oskar £ 0 51y Petersen Carl £1 Arresø 42 Store Alerløse: J ensen A Kaas £ Af 10 Aferlose Automobil- & Maskinværksted, Chr. Ertmann £ Af 25 Sto r e Rør bæk pr. Oppe Sundby: Krat P V £ Rørbæk 28 Store Salby pr. Køtre: Jensen Hans £1 Ejby 7 Store Sp j ellerup pr. Karise: Sose pr. Lobbæk : Jacobsen P L % 43 x Stenmagle pr. Stenlille: Ertmann Carl £ Stenlille 66v Stenstrup pr. Højby S.: Nielsen Chr. £ H59u w

Fag-Register for Danmark Roskilde; Andersen ’ s C C Eftf., F C Andersen Allehelgensg. 24 $ 79 Larsen ’ s Jørgen Sønner Københavnsv.65 £962 Møller E Biilow Himmelevv. £l 1898 Nielsen Brødr. Ringstedg 20 £ 168

Nielsen S, Tiekronerf) 1786x Olsen N C Algade 41 £1455 Rosted pr. Slagelse: Jeppesen Johs. £ Duemose 30 Rutsker pr. Hasle: Kofoed Jens fl R 75

Malmquist Joh. £ R25 Rye pr. Kirke Saaby Petersen Peter £1 Éjbybro 35x R ø: Hansen J £1 22 Røddinge pr. Stege: Andersen® Dams- holte 227v Rødvig Stevns: j ensen EigilSejer Lykkehøj £i R 100 K ønne : Larsen Emil £l 376 Rønnebæk pr. Na^stved: Rønnebæk Smede- og Maskinværksted, I P Gamsbol £1 Næstelsø 30 Røj-by_pr. K ai un d_b org^ H o lst Karl £ Aarby 34 Rørtang pr. Snekk ersten : Svedstrup E E £1 S 4u Sak sebro pr. Aakirkeby:j3 0 i ]n ]£ A £l Aakt r 26y Salleru p pr. Lundby: Rohde G A |i Nøddekær 15 Saltrup pr. Græsted: Rasmussen P £1 G 2«x Samsø: Buhr Carl, Pillemark £i Trane ­ bjærg 54 Dam O, Langemark pr. Tranebjærg£lT281b Hansen Hans F, Tranebjærg £1 T 196 Jensen Carl M, Onsbjærg £l Tranebjærg 90 Jensen Knud, Brundby jj Tranebjærg 269 Jensen Martin, Permelille pr. Pillemark $ Tranebjærg 315 b Jensen Rasmus, Østerby pr. Tranebjærg ffl T282 Kjeldsen Martin, Nordby $ N 59 Lanther Kl., Onsbjærg £) Tranebjærg 304b LarsenLE,Ørby pr.Kolby£Tranebjærg 247 Møller Th., Nordby £1 N 57 Petersen S, Brundby £l Tranebjærg 316 b Rasmussen LP, Taltebjærg pr.Tranebjærg f Tr442b Stjerne Brødr., Besser pr. Tranebjærg £i T 391 . Østerby Maskinværksted ved S Gaard, Østerby pr. Tranebjærg £1 T 103 Sandby : Christiansen F £ Gislinge 34 — Rasmussen I P | Gislinge 41. Sandby pr. Vrangstrup : Karlsen Jakob £1 Skovmark 56 Sand ved: Larsen L Chr. $ 79 Saunt e: Olsen O >18 Se jerø: Frederiksen H C Stats £) 46 Jeppesen ’ s V Smede- & Maskinforretning, Stats $ S 32 Sengeløse pr.Taastrup: Hansen Henrik $ S 3 Kurstein Carl £ S 56 Sigerslev pr. Store Heddinge: Olsen R £1 Holtug 76. Sigersle wester pr. Frederikssund: Juul A £ S 15 Sigersted pr. Fjen neslev: Hansen Verner £ S 13 Sigersted pr . Rin gsted : Hansen Georg £> S 5 Simmendrup pr. Haslev: Hansen Hans £1 Eskilstrup 40 Skallerup pr. Vordi ngborg : Pedersen P $ Trushøj 42 S kamstr u p pr. Mørkøv: Hansen H J ®M868 "

Andersen J £ Vemmetofte 65 Store Taarnby pr. Vallo: Ho mqvist Frode £ Stolpehus 57 Petersen Chr. £ Stolpehus 35 Store Taarnby Smedie, Alarie Hansen £ Stolpehus 12 Store Torøje pr. Fakse: Jensen Fred. V jjTLyderslev 98 StoreValbypr. Roskilde: Hansen P £i Gundsølille48

Strø pr. Skævinge: Hansen Anders £ Sk 60 Strøby: Nielsen Viggo £ 44 Strøby Egede pr.Køge: Madsen M P £) S98 Nielsen Paul £ K 3090 Stubberup pr.Borre: Petersen HLf B 2174 Stuby p r. Vordingborg : Larsen H H £ Klarskov 1! Stude pr. Forlev: N ic4senT]ptøhuse21 x

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker