kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3874

Smede (Sjælland)

Nørre Hvalsø pr. Hvalsø: Nielsen Chr. g H 48 Nørre Hyllinge pr. Kirke Hyllinge Larsen Kai g K H 21 Nørre Jærnløse pr. Resrstrup: Mogensen Will, g Sønder Jærnløse 103 Nørreskov pr. Tappernøje: Nielsen N P g Baarse 63 Nørre Smidstrup pr. Tappernøje: Petersen Chr. g T 15v Nørre Vallenderød pr. Tølløse: Pedersen K g Tjørnede 22 Odrup pr. Faarevejle St.: W uust Jens g F 33u

Lestrup pr. Braade: Petersen Peter g Egebjærg 128 Levetofte pr. Haslev: Hansen H P g Eskilstrup 28 Lidemark pr. Bjæverskov: Skov Peder $ B 18u Liliendal pr. Mern: Rasmussen Alfred »Mil Lille Ebberup pr. Slagelse: Eriksen J g Næstyskov 2 Lille Egede pr. Korsør: Jensen Carl g Søhuse 27 Lille Grandløse pr. Holbæk: Peter ­ sen H P g H 757 Petersen J P $ H 1230 Lille H eddinge pr. Rødvig Stevns: Andersen Olaf g R 113 Hansen Chr. Conrad g R45 Lille Karleby pr. Kirke Hyllinge: Schytte A | K H 9 Lillerød : Nielsen Carl g Allerødl68 Nielsen Chr. g Allerød 101 Rasmussen R g Allerød 152 Sørensen P g Allerød 132 Lille Skensved: Hansen Johs. C g S 19 Jensen Axel g S 97 Lille Torøje pr.Fakse : Hansen ’ s A Enke g Lyderslev 111 v Lille Valby pr. Slagelse: Larsen Laur. g S 1102 Lille V ærløse pr. Værløse: Jensen 1 C fl L V 70 Lindet pr. Øster-Marie : Kofoed H g) 0 28x Lobb æk . Hellisen A g 16 Lov: HansenHFg 13 Sass Fr. g 90 Lumsaas pr. Nykøbing S.: Lund pr. Rødvig Stevns: Christiansen Å g Lyderslev 72x Lundby: Jensen Erik V g 22 Petersen A g 72u Lunde gaard pr. Præstø : Nielsen O g P 52 Lundforlund pr. Slagelse: Christensen Laur. V g L 45 Lyderslev pr.Store Heddinge: Jacobsen J Grondahl gL70 • Ly nd by pr. Kirke Hyllinge: Jørgensen Chr. gi Baunehoj 21 Lyng pr. Sorø: Jørgensen Rasmus g Bromme 21 v Ry n £ e: Lynge Auto- & Maskinværksted, | Hans Pedersen gi 13 Jensen Laur. g L 55 Nielsen Axel g L22 Sørensen F V g L 36 Petersen L C g 58 Lynge pr. S or ø : 11 ansen N Chr. g Topshøj 8 Hansen William g Topshøj 36 Lynge Eskilstrup pr. Sorø: Justesen Chr. gi Kongskilde 14 Lyngerup pr. Femhoj: Larsen H gi JDalby 60 LystagerTorp pr. Fuglebjærg: Petersen Thv. g Haldager 39 Lønholt pr. Fredensborg : Jørgensen Ferd. g F 1523 Nielsen N g F 1504 Løve; Nielsen J Chr.g 10 M aarsø : Johansen Chr. g Hagested 53 Magleby: Hansen J Postadr. Borre g B 2066 Larsen Fritz W Postadr. Klippinge g K27 Marienborg pr. Stege: Jacobsen Johs. g Damsholte 45 Markeslev pr. Holbæk: Hansen Rud g Udby 138

Marup pr. Tølløse: Petersen N C g T 182x Melby : Larsen A g Hald 40 Melby pr.Kalundborg: Vølund V K g Aarby 22 Meløse pr.Skævinge: Petersen Aug. g Arresø 24 Mern: oisen Richardt g 30 Sørensen Curt g 21 Mogenstrup pr. Regstrup: Sørensen P g Sønder Jærnløse 41 x

Mosebølle pr.Fakse: Nielsen N J g Orup 106x Mullerup pr. Slagelse: Nielsen P g M 31 Nielsen Rob. g M 55

Olsker pr. Allinge: Gronvall August g A 16y Oppe Sundby: Hansen F g Frederikssund 439 Qrtved : Larsen Johan g 2

Mulstrup pr. Ringsted: Andersen Chr. g Nordrup 35u MunkeBjærgby: Jensen L g Bromme 75 Mørdrup pr. Espergærde: •Jensen S P g E 253 Mørkøv: Madsen L g 19u Naaby pr. Herlufmagle: Christiansen H g Skelby 87 x Nakke pr. Nykøbing S.: Petersen Aage g Isøre 23u Neble pr. Lundby: Pedersen Christo ­ pher g Bindbjærg 5v NeMæjpr^Stegej p rugaar d g S 4694 Neder Draaby pr. Jægeijspris: Olsen Oluf g J~53~ Neder Vindinge pr. Vordingborg: Hansen R M g V 276 Neksø: Hansen A g 18 -Poulsen H E g70 Stetiensen Oluf g N 37u Steffensen Svend g N 26 Nordrup pr. Slagelse: Møller Otto g bkaftelev 12 Nyby pr. Tølløse : Christensen Svend g T142 N yga ard pr. Helsin gør : Nygaard Smedie, 1 A Enequist g Øerne 6 Nygaarde pr. Herlufmagle: W est A g H 5 N .V ker : Falck Aksel g 48 W esth J g 32 Nykøbing S.: Clausen J V&Søn gl57 - Clausen Sv. g 376 — Jensen Karl g 136 Nylarsker pr. Køllergaard: Jacobsen H g Lobbæk 38x Nyraad : Christensen P g Nymark 17 Rasmussen K P g 160 Niverød pr. Nivaa: Hansen J g Nivaa 30 Nordrup pr. Farendløse: .Jensen F g Nymark 72 Petersen A g Nymark 81 Nyrup:. Frandsen F g 31 Nyrup pr.Kalundborg: Nielsen Otto g Raklev 50 Rasmussen Ejner g Raklev 40 Nyrup pr.Kvistgaard : Søiensen S Chr. g K 5i Nyrup pr. Nykøbing S.: Caspersen H J g Højby 61u Næsby pr. Glumso : Diekelmann Aksel g G 106 Næsby Huse pr. Slagelse: Christiansen Ove F g Næsbyskov 15 Næstved: Andersen Aage g 711 — Bent- sen B Bjørn g 1152 — Falch Edvard & Son g 746 — Jensen HJ g 97 — Jo ­ hansen Svendg 395 — Jørgensen Vald. g 317 — Nielsen C g 801 - Nielsen Wilh. g 1485 NørreAsmindrup: Mogensen-Larsen K g A 5 Nørreby pr. Borre: Petersen K g B 2230 x

Orup pr. Fakse: Jørgensen JE g O 76 Oiup pr. Herlufmagle: Jensen J Chr. g Tybjærg 50 x Osted pr. Roskilde: R asm ussen Evald g 0 49 Overby pr. Nykøbing S.: Hansen Adolph g Odder 26

Pedersborg pr.Sorø: Andreasen Ejner g S 9U Pedersker: Boss Richard g 29 Jensen Axel & 23 Pederstru p pr. Ballerup : Pedersen S g B 23 . Pollerup pr. Stege: Larsen H P g Keld by 3020 Povlsker pr. Bodilsker: Hansen Chr.g P 50 Rasmussen Alfred g P 18 Præstø: Sørensen S Chr. g 108 Raabylille pr. Stege:

Petersen Joh. g Keldby3275 Raabymagle pr. Borre: Holm Bernhard g B 2249 Raklev pr. Kalundborg: Nielsen Niels g R 56 Ramsømagle pr. Gadstrup: Carlsen Aksel g G 110 J ensen J P g G 68x Reerslev pr. He dehusene : Olsen Hans g Tjørnebøj il Reerso pr. Gørlev S.: Petersen Johs. g R 18 Regerup pr. Glumsø: Olsen P & Søn g G 159 Re gstrup : p o ulsen F g Søstrup 67

Rejnstrup pr. Fuglebjærg: • Jensen Chr. g G underslev 19 Rekkende pr. Allerslev: Nielsen Karl g Enghave 4 y Renge pr. Store H eddinge: Nielsen NP g S H 283 Ring pr. Lundby : Hansen AageHammer 30 Ringsbjærg pr.Tureby: Henriksen Jens g Sæder 31

Ringsted: Chrisstiansen V g 632 — Han ­ sen Edv. gi 552 — Lykkemark N P & Søn ­ ner g 172 Ris pr. Faarevejle St.: Andersen Alfred g F 20

Rislev pr.Næstved: Kristensen V g R 33 Nielsen H P g R 2 Rode pr. Haslev: Hansen H P g Ulse 66

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker