kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3873

Fag-Regisler for Danmark Hjembæk pr. Jyderup: Petersen Joh. $ Snertinge 124 Hjæl m pr. Stege :

(Sjælland) Smede Knudsker pr. Rønne: Due A g R 662x Knudstrup p r. Sorø: Christensen Viggo g Broby 45 Kokseby pr. A skeby : Christensen Niels g Damme 106 Kollerod pr. Lillerød: Mortensen J E g Allerød 275 Kolsbæk pr. Helsinge: Jørgensen A g Raageleje 66 Kongste d: Andersen Hans Postadr. Ron- nede g R 85x Christiansen Aug.Postadr.Dianalund gK21 Hansen Theodor Postadr. Rønnede g R 22 Kongsted Borup pr. Rønnede: Sørensen SR g R IlOu Kongstrup pr. Vipperød: Hansen Oluf g V 84 Kornerup pr. Roski 1 dej SørensenH g Lindenborg 46 Korsør: Hansen Jobs, g 398 — Henning- sen Hg288 — Isaksen H g 19 — Jensen J A g 328 Koster pr. Stege : p e t erS en P Joh. g S 4076 * Kostræd e pr. Lund b y: Hansen Gud ­ mund g K 45 Kragerupgaard pr. RudsVedhy: Johansen Å P g R V81x Kraneled pr. Borre: Henriksen S g Busemarke 2489 Kregme: LarsenP Th. g Ølsted 57y Kul by pr. H 0 n g : RasmussenOluf gTjor- nelunde 32 Kundby pr. Sandby: Nielsen Kristian g K36 Rasmussen C g K34 Kvanløse pr. Holbæk: Christiansen Chr.P g S-Jærnløse 149x Kvislemark pr.Sandved: Ax elsen P L g S 142 Kværkeby: Frederiksen Vilh. g 63 Kyndby pr. Krogstrup : Kofoed Vald. g Dalby 64 Kyndelose pr. Kirke Hyllinge: K Ø _k£i_ Hansen J M g 282 — Nielsen N C g381 — PedersenP Edv.g 489 — Pe ­ tersen Chr. g 606 — Rasmussen F g 672 — Sørensen Hagbard g 877 Køng pr. Lundby : Hansen J P g kostræde 21 Ladby pr. Næstved: Taarsted jens g N 742 u Landerslev pr. Krogstrup: Petersen V g Femhoj 9v Langebæk; Larsen Chr. g 3 Lanestrup pr. Fredensborg: Hansen Chr. g L 16 Lavø pr. Helsinge: Nielsen L g H 177 Ledøje pr. Ballerup: Kulerup pr. Østervang: Hansen Johs. g Regnemark 7 Jeppesen Johs. g Regnemark 25 Kulhusene pr. Jæger spris: Madsen Chr. g K 31 Christensen R V g K H 12 Kyringe pr. Ringsted: Meyer Alb. g Nyrop 78y Kyse pr. Hyllinge: Marcussen Chr. g K 77 Kærby pr. Kalundborg: Dandanell L H g Aldersro 15

Ibsker pr. Svaneke: ' Holm Tin g^S _ 1 30 x Igelsø pr. Holbæk: Petersen J g Sonder Jærnløse 91u Il lemp p r. K alun dborg: NielsenN P g Svenstrup 4 Ishøj pr. T aastrup: Andersen A P g 1 211 Jenstrup pr. Has iev : Martinsen Chr. g Ulse 13 Jerslev S jæll. : Mortensen M g 133 Nielsen Ove g46x J ordhøj pr. Slangerup : Nielsen R O g S 112 Jyderup: Hansen Harald g 145 — Jør ­ gensen M g 154 — Schrøder Carl Vilh. g 223 Jyllinge pr. Roskilde : Petersen Brødr. g Jyllingefjord 35 JystrupMidtsjæll.: j enS en H L g Ort- ved 97 Jægerspris: SkaarupPK g 15 Jørlunde pr. Slangerup: Pedersen Chr. g S 39 Kaastrup pr. Kalundborg: Baltzersen C Ludvig g Spangsbro 1 Kalundborg: Andersen A P g 168 — Bøgelund A — Jørgensen J P g 148 — Lund L F g 256 — Nielsen Thorvald g 182 — Olsen II g 515 — Petersen P R g 563 - Thyme NI g 129 Kalvehave : Christiansen Laurits g 25 Larsen L P g 13 K ar i se: Jørgensen Jacob g 82 Karrebæksminde: Andersen F g 15 Keldby pr.Stege: Hansen P g K 3144 Stoltze A g K 3111 Keldbylille pr. Stege: Holm Alfr.g Keldb,v3083 Kel d seb y pr . Østerla rs : Bjerregaard Jens Pedersen g 0 16 Kelstrup: Laugesen LaugePostadr. Slagelse g K45 Hemmingsen H Postadr. Vig St. g V 36u Kimmerslev pr.Borup: Christoffersen Jens gU 49 u Kirke Eskilstrup : Hansen Einar g 62 K irke F 1 i n t e ru p pr. S or 0: Jensen N P g F 5 Kirke Hyllinge: Bruun H g 174 Kirke Saaby: Qlsen V g Torkilstrup 30 Kirke Skensved pr. Havdrup: Andersen N P g H 115 Kirke Stillinge pr. Slagelse: Hansen Carl g K S 26x Møller S C Enøe g K S 4^ Kirke Værløse p r. Værløse : . Jensen Henrik L gK V 55 Kisserup p r. Holbæk: Nielsen Axel g Udby29 Klarsko v : Andersen J F g 66 K 1 e mensker: Dick Carl g 16 Lindblad O B g 5 Ridder H P g 78x Skov P g 61 Klippinge: Christiansen Anton g 45 KTo v b y~ p r . F o r s i n g e : Larsen Chr. g Jerslev 109 Knabstrup: Hansen Fr. g 45 Kronvall A C g 153 Larsen Peder g 60 Karlebo pr. Kokk ed a 1: Jensen Viggo g Kal9 Karlslunde pr. Taastrup: Andersen J g K39 Thomsen Oluf Chr. g K 101 Karlstrup pr. Taastrup: Christoffersen P g K 28u

Knudsen K g Damsholte 217v Petersen Emilg Damsholte 215v H j æ 1 m s 0 m a g 1 e pr. S n c s 1 e v: Han ­ sen Egon g Hjælmsø 39 Holbæk: Andersen Einar Smedelundsg. 22 I! 944 Hansen H C Clasværksv. 1 g 1400 Holbæk ny Maskinværksted ved Fritz Ras ­ mussen Algadc 13 g 394 Jensen Sofus Smedelundsg. 70 $ 258 Kristensen Frede Algade 65 g 1331 Larsen Johan Kirkestr. 6 $ 880 Laisen Mandrup Blegdammen 10,12 g 1287 Otto Vald. Lindev. 2 A g 634 Slott V Blegstr. 6 Vestergades Maskinværksted,Rasmussen <& Nielsen Vesterg. 5 g 1039 Holløse pr. Vejby: Nielsen I P $ Tisvilde 63x Holme Qlstrup: Hansen L P g O 30 Petersen Thorv. g O 48 Holmstrup pr. Jyderup: Nielsen Aage g J 62u Holtug pr. Store Heddinge: Svendsen Jens Marius g 19 Hovmarken pr. Askeby: Fritzen Chr. gi Damme 104 Hulby pr. Korsør : Pries-Jensen V g Søhuse 58 Humlebæk : Meyer J P g 82 Wiiitz Chr. g 204 Hundested: Nielsen L g 59 Hundige Strand pr. Greve Strand: Hansen Enoch gi H 422 Hvalsø: Jeppesen Kai F g 65 Skaarnp L M gi 59 Hvedstrup pr. Roskilde: Christiansen Herløv g) Herringløse 45 H ylleste d pr. Da l mose: Hansen Carl® D89u Horserød pr. Helsingør: Larsen J C Å g ) Saunte41Y Ravn Carl g) Saunte 24 Hov by pr. Fakse: Jørgensen Jens g F 190 Højbiærg pr. Fuglebjærer:. Hansen Ferd. g Gunderslev 10 Højby S. : Larsen Nicolaj g 56 Rasmussen G g 57 Høj elt pr. Græsted : Hansen H P g Raageleje 34u IT øjer u p pr. Store Heddinge : Pedersen H g H 42 Hølkerup pr.Braade: Hansen Anders & Søn g Ege bjærg 20 Høm pr. Ringsted: Hansen Chr. g Skovmark 29x Jensen N P g Skovmark 79u Hang: Andersen C J g 159 — Madsen Jørgen g 22 H ø r s h ol m : Andersen Peter A Wiuff g 292 — Hørsholm Smede- & Maskinværksted, V J Sanddabl g 61 — Rasmussen Gunnar, Usserød g H 258 " H <» rv e: HansenFr. g 107 Høsten Torp pr. Haslev: Jensen A g H T 16 Høsterkøl) pr. Hørsholm: Jensen Kr. g Hør 1278 H øve pr. Asnæs: Nielsen Brødr. g A96y Pete isen Hg A 53 II 93 Hø nsinge pr. Vig St. : Rasmussen Aksel g V 28 Hyllinge: oisen Edv. g 13 Hylstrup pr. Fjenneslev: Larsen H g Alstedb.y Bu

Nielsen N L g L 9 Nielsen N Pg L38

L eestrup pr. Tap per nøje: Nielsen Niels g Hemmestrup 4 Le J re: Jensen P Klarskov g 20 Pedersen Johannes g 53 Lekkende pr.Mern: Pefersen H g Enghave 63u

II 93

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker