kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3871

Fag-Register for Danmark

(Sjælland) Smede

Sivertsen O Borgerg. 110 E $Pa. 2170 y Smedeværkstedet Activ ved A Hansen Kob- magerg. 23 E $ C. 15896 Sprehn C V Istedg. 89, 91 E $ V 322 Steinbach C J, N-Frihavnsg. 23 !ø] $ 0 3232 Stephansen C Teglgaardstr. 13E $ By2692y Svendsen S II Nyhavn 31 B E $ Palæ 2297 Svenningsen W Tommerup pr. Kastrup $ Kastrup 350 Sorensen Carl Rolighedsv. 9 E $ N 2789,y Sørensen Chr. Lodsv. Hvidovre Valby $ Hv. 696 Sørensen Hans C Rodovrev.29 RødovreVanl. $ ★ Rødovre 802 Sørensen H E Sydmarken 6,8 Søborg $ Søb. 2628 Sørensen H P, Prags Boulevard 38 [§] $ Am. 4376 & Am. 8876 Sørensen Jørgen Borger vænget 70 fø] $ Ry. 2624 x Sørensen Peter, N-Voldg. 22 E $ Cent. 223 & V 9392x Spec:Pengeskabe, Pengekasser,Boxanlæg Søtje Hans Gladsaxev.56, 58 Søborg $ Sob. 1649 Taagerup & Kristiansen ’ s Eftf., F Ringling Fælled v. Pass. 4 E _$ N 8433 Taarbæk Cykle- & Klejnsmedie v. Knud Olsen Taarbæk Strandv. 39 Klpbg. $ Bell. 185 Tankmar Brødr. S & C Duev. 108 !E $ Gh. 2356 Thomsen Chr. H Jagtv. 219 [0] $ Ryv. 247 Thomsen J M Fredensv. 55 C Charlottl. $ Or dr. 387 Thomsen Vilhelm Overg. o. V. 28 E $ Am. 4338 Thuesen II Ringstedg. 2 |øl $ 0 2764y Torkildsen A P, Peter Ipsens Allé 26 | nv | $ Cent. 4697 & 15497 Uhdén Gustav, Julius Bioms G. 21 INI $ Tg. 819x Ullmann Christoph Bjelkes Allé 24 E $ Ta. 3124 Waldorff J J & Søn Nyelandsv. 13 EB] $ Gh. 3974 y Wasmann Uffe Haraldslundv 54,56 Lyngby $ Bagsværd 94 Vendelskov H Godthaabsv. 6 00 $ Fa. 1802 Vesterbros Beslagsmedie, C A Christensen Istedg. 27 E $ V 2712 Vesterbros Maskin- & Kleinsmedie ved JA Olausson Oehlenschlægersg. 67E$ V6577v Wiberg Michael Værnedamsv.l8E$V7438 Viberup Smcde-&Autoværksted v. Vilh. Ras ­ mussen Viberup st. Magleby $ Magle 168 Willers A M Mosedalv.5 Valby $ Vb. 329 Øhlers F Englandsv. 310 Kastrup $ Kastrup 352 Ørnbak Johannes Klerkeg. 15 E $ Palæ 173 * Ostergaard P B Straussv. 18 E $ Va. 5696 y Østgaard Th. Gothersg. 150 E $ By 550 Aagerup pr. Gørlev S.: Pedersen N A $ G 43y Aagerup pr.Vipperød: Aakirkeby: Becher V $ 38 — Eriksen A $ 8 — Møller Georg $ 36u — Svendsen Peter $ 56 Aalebæk pr. Borre: Nielsen K $ B 2103 Åarby pr.Kalundborg : Kristjansen Osmund $ Aa 51 Aarsdale pr. Svaneke: Schou Julius Aarslev pr.§lagelse: Henriksen Viggo P $ Sønderup 5 Aastofte pr. Asnæs: S 96x Heegaard A $ V 51 Aakerpr. Aakirkeby : Lassen Viggo $ Aakirkeby 155y Lund Ejnar $ Aaker 38y Lund Jens $ Aaker 37

| Akselholm pr. Jyderupj [ Olsen O $ J 9u Algestrup pr. Turebyj Christiansen Ludv. $ T 53 Jensen Jørgen 0 $T 27 Allerslev : Jensen Herluf $ Enghave 16 Allerup pr. Holbæk : Pedersen K S $ Tuse 45 Allindelille pr.Store Merløse: Christensen Georg $ A 46 Allindemagle pr. Ringsted: Jensen Niels $ A 63x Allinge ; CarlsenWilliam — Pedersen Carl $ 98 — Svendsen Carl Bernhard A lslev pr. Karise: Olsen Hans $ K 46x Appenæs Mark pr.Næstved: Olsen Jens Langberg $ Nyland 6 Arnøje pr. Store Heddinge: Olsen Hans Chr. $ A 6 Askeby : Nielsen N $ Damme 53 Askov pr. Bøgesø: Danielsen E $ Ever ­ drup 106 v Asnæ s: Hansen p $ 166 Assendløse pr. Viby S.: Sørensen W Lovgreen $ Osted 83 Ass'endr up pr. Lille Skensved: Nielsen Frederik $ Éjby38 Att erup pr Fakse: Petersen J Chr. $ Storkebæk 42 Atterup pr. Jystrup Midtsjæll.: Reffstrup Eyvind $ Kirkebjærg 10 Avderød pr. Kokkedal: JensenM $ Karlebo 14 A vedøre pr . Glostrup: Petersen P O '$ A 49 A versi pr. Haslev : Nielsen C $ Tybjærg 38 Baarse pr. Præstø: Nielsen Jens $ B 23 Bak kebølle pr. Nyraad: Pedersen IP $ Nymark57 Ballerup: Petersen Aage $33 — Petersen P C & Sen $ 37 Barup pr. Ka rise: Olesen Johan $ Hellested 44 Bendsle v pr. Fuglebjærg : Christensen SjVfingjellinge 36 Bendstrup pr. Hillerød: j ensen Mar ­ tin $ Bøgebakke 46 Ben løse pr. R ingst éd : Jensen Cari$FR573 Petersen L Benløse Rund ing pr. Ringsted: Andersen V $ Ri 313 Bennebo pr.Mørkøv: PetersenHerm . $ Al 130 Bildsø pr. Slagelse: Johansen Johs. $ Kirke Stillinge 41 Biltris .pr. Kirke Hyllinge : Petersen Peter Chr. $ K H 56 Birkerød: Birkerød Smede-, Maskin- og Automobilværksted, H Hofmann $ 125 — Jensen Chr. Mølgaard $ 132 — Laursen A Lindskov $ 24 - Petersen ’ s Chr. Eftf., Ge ­ org Petersen $ 76 Bissinge pr. Stege : Nielsen Bistrup pr. Birkerød: Andersen B $ Bir 87 Bistrup p r. Fodby: Christiansen Aa. M $ Bregnebjærg32 x Bjerrede pr. Tureby: Petersen Chr. $ B 26 Bjærge pr. Fuglede^ Petersen Peter $ Katholm 21y Alsted pr. Fj ennesle v: Jensen Ejner $ Alstedby 9 Annisse pr. Helsinge-, Larsen H $ A 19

Bjærgsted pr. Jyderu p: Christiansen Axel $~J159 Bjærgsted M ark pr. Jyderup: Christiansen J $ J~167u Bjæverskov : Larsen Jørgen $80 Bjørnst ru p pr. Ka 1 undborg : Schwartzbach H $ B 4 Blangslev pr. Lov: Hansen Gunnar $ L 47 Blæsenborg pr. Lejre: Bruun Chr. B $ L 81 Bodilsker : Jensen Peter $ 33 Schou B $ 39 Boeslunde : Knudsen L $ 17 Kuhne Fr. $ 50 ^ orre: Petersen Kr. $ 2203 Østmøens Maskinværksted, K Hansen $2015 B° ru P : Svendsen Martin $ 61 Borød pr, Sorø: Hansen Chr. $ S 556 x Boserup pr. Roskilde: Pedersen Chr. E $ R 1075 Braaby: Marloth Heinrich $Konr»dsfeld8 Braade : Pedersen Peder $ Egebjærg 13 Brandelev : Søndergaard-Sørensen A $ NæstelsøBO Brandstrup pr. Vedde: Nielsen J Chr. $ V 42 Bregnerød pr. Gilleleje: Hansen Aa. S $ Firhøj 43 x Bringstrup pr. Ringsted: Svendsen II P $ B 23 Brokob pr. Jyderup: Sørensen Frederik $ Aamose 20 Brøderup pr. Tappernøje: Olsen Folmer M $ Everdrup 61 Brøndbyvester pr. Glostrup: Bro M $ B 220 Brøndbyøster pr. Glostrup: Johansen Johan $ Avedøre 106 Brønsholm pr. Kokkedal: Christensen Chr. P $ Hørsholm 48 Buerup pr. Jyderup: Andersen Jens $ Lykkebjærg 14 Busemarkepr. Borre: Madsen M P $ Bu 2472 Bybjærg pr. Holbæk: Andersen Henry S $ Orø 40 Bøgesø : Nielsen Ejner $ Everdrup 74v Dageløkke pr. Humlebæk: Olsen Peter $ H 15 Dalby pr. Gørlev S.: Madsen Ferd. $ Vinde Helsinge 36x Dalby pr. Krogstrup: Christensen N P $ D 81 Madsen Thorvald $ D 17 Nielsen Alfred $ D 30 Da l mose: Hansen Niels $ 15 Jørgensen V $ 63 Damme pr. Askeby: Hansen P $ D 73 Darup pr. Roskilde: Jensen Vilh.$ R 32y Dianalund: Lindner Karl $ 45 Dragerup pr.Holbæk: Birc h R $ H399u Druestrup pr. Tureby: Andersen V J $ Ulse 55 Drøsselbjærg pr. Slagelse: Henriksen IP $ Mullerup 43 . Dysted pr. Holme Olstrup : Larsen J P $ Toksværd 55v Dø nnevælde pr. Græsted: Nielsen Søren $ G 161 Egebjærgpr.Braade: Olsen O Chr. $ E 43 Eggeslevmagle pr. Skælskør: NFFrn N C $ É 62

Olsen Reinholdt $ Asnæs 77 A gerse: Holst HP $14 Ågerup pr. Hyllinge: Andersen S $ H 29

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker