kraks vejviser 1940 handelskalender

Sliberier

Fag-Register for Danmark

VII — 3868

Skandinavisk Slipsfabrik ved B O Weeke Vesterbrog. 40 [v] g C. 11906 Skifter Søren, Dansk SlipsFabrikAmagert.il Kg C. 14417 & 9547 Telegramadr. „Skifterslip s". Slipsfabr. Hemo, O Heemose Kronprinsesse Sofies V.21 E g Gh. 7799 Slipsfabr. Pelo, Akts., Frederiksborgg. 24 K g C. 11157 Slipsfabr. Skandia v. N Moller Vesterbrog.} 40 ® g C. 15232 Slips-Unionen v. Herm. Rasmussen Vester ­ brog. 34 EJ g C. 9640 Torp Joh. L, Akts., De Danske.Skjortefabr. Blaagaardsg.23 [g) g C. 12218"& C. 12220 Ejby: Hanco v. Carl Hansen g 65 Hammerum: Baru, Brodr. Bareuther g 101

Kongsbak & Cohn Vimmelskaftet 43 E g ★ C. 2569 & 7705 KONGSBAK ® COIIN (INDEHAVER. JACOB KON«SBAK> VIMMELSKAFTET -43 KØBENHAVN E) telefoner : Butikken kc. 2569 Kino Afd.C. 7705 SMALFILMAPPARATER til AMATØRER OG TIL PROFESSIONELT BRUG OPTAGELSE af INDUSTRI-, PROPAGANDA. OG FAMILIE SMALFILM. FREMVISNING af SMALF | LM O g lysbilleder TIL FOREDRAG OG LIGN. UDLEJNING AF OPTAGERE OG FREMVISERE TIL SMALFILM. __________________________ — ---------------------------------------- > Okholm B Vesterbrog. 61 [Vj g ★ V6363 Okholm Leica Atelier Hammerichsg. 4 E\£By 3524. Polack James, A/S., Vesterg. 12 A E g ★ C. 11155 Rauh Georg Silkeg. 13 Kl g ★ Cent. 16575

Kolding: Christensen Th. Laasbyg. 13 g 1784 Nyborg C J Sydbaneg. g 1223 Odense: Andersen HC, Bangs Boder 5 g 5485 Dindler C S O Aaløkkevænget8 g 3482 Nyborgs Harald Sliberi g 1249 (2 Lin.) Odense elektr. Instrnmentsliberi, A Nissen Ny Vesterg. 3 g 3284 Ran ders: Sorensen KM Kirkeg. 9 g 635 Silkeborg: Silkeborg Maskinsliberi, J Jensen $ 1115 Ske rn: KristoffersenK $ 110 Jensen ’ s A Eftf. Set. Mathias G. 46 f 991 København: Bie F L, Akts., Valdemarsg. 14 S g ★ C. 6518 Glinse- £ Pudsemasse, Pudseskiver, etc. KjobenhavnsElektromotor Fabrik ved H M Nielsen Finsensv. 29 El g ★ Cent. 12088 & 12285 Elektriske Artikler for Sliberier.

Slæder og Kælker.

SMALFILM ­ OPTAGER OG GENGIVER TIL SKOLE OG HJEMMEBRUG

København: Sportsmagasinet F. I. B., Akts., Amagert. 11 Kl g Cent. 14758 & 689 Se Ann. u. Sports- og Jagtrekvisitter. Stadion, Akts., Østerbrog.79|ø] g Cent.12946 Se Ann. u. Sports- og Jagtrekvisitter.

Polérmotorer Og Slibemaskiner.

GEORG RAUH SILKEGADE 13 E TLF.* CENT. 16575

Ludvigsen M V st. K ongensg.72[K] g i^C.8154 Schuchardt & Schiitte, Dansk Akts.,Nørreg. 7 B Å ★ Cent. 7531 (3 Lin.) „Atlantic' 1 ' Slibeskiver.

Richter V Vesterbrog. 2C EJ g ★ C. 7112 Spec.-. Opt. af Kulturfilm. - Fremvisn. af alle Slags Lysbilleder og Film. Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- strmnsaid. Blegdamsv. 124 [ø] g ★ C.8448

Sløjdarbejder.

København: A bildgaardCarl, G l.Kongev. 104 M $ Cent.8023

Slibestene. (se Slibematerialer).

S iemens li IN O

Smalfilms ­ apparater

en gros. Vitafilm ved A Poulsen & Co. Vesterport Ej g Palæ 6624 Skandiopol, Akts., V-Voldg. 115 EØgBy.3836 Moderne. Smaltilms-Optai/ere & Fremvisere-L Hjem. Foredrag <£• Reklame Egen SMALFILMS-BIOGRAF til gratis Instruktionskursus for vore Kunder. Fremstilling af Familie-, Industri-

Sløjdlærerskoler.

Slips. Neckties — Cravates — Krawatten.

København: Sløjdlærerskolen Værnedamsv. 13 B ® g Ev. 4862 Askov pr. Vejjsn: Askov Sløjdlærerskole g A 17

København: Andersson Erik Østbaneg. 29 [0] g 0 7343 Bjørn & Christoffersen Uplandsg. 56 Isl g C. 1584 & 1984 Cantor I N-Voldg. 82 E g ★ C. 6406&6410 Crama, Akts., Vesterbrog. 41 B E] g C. 4998 Fallin Erik,Dansk Slips Industri, Beringsv.3 El 11 *C. 16407 Filtenborg Henrik Kompagnistr. 20 E f Cent. 4406 & 4469 jFabrt'Æ og en gros Lager af Herrelin ­ geri og Cravats. Skjortefabrik. Grau Reinholdt Viktoriag. 16 [0 g ★ Cent. 7848 - Telegramadr. „Skjortegrau “ . Grøn Mulli & Co., Akts., Østerg. 1 E | Cent. . 15910 - Vivax Slips. Hoff Paul F & Co. Stockholmsg. 37 [Q] g C. 1674 Jesco, Akts., Amagert. 10 A |K| 1 Palæ 4301 Jøgersen ’ s N Eftf. Nørreg. 24 Kl g Cent.7062 Kjærsgaard S Smalleg. 4 El g Fa. 2000 Lindhard J P & Co., Akts., Valkendorfsg. 16 Kl g ★ 0. 71 Korsetafd. g C.8591 Matthiessen Holger Strandg. 21 — 25 E 1 ★ C. 12245 Provins 49 ,,H-O' 1 Bindeslips - det vendbare. Nordisk Slipsfabrik, Akts., Vesterport [vj g Palæ 7028 Nerring E GI. Mønt 12 Kl g Palæ 4870 Lynslips - Verdens bedste Slips. Poulsen Paulin & Co. Nytorv 11 E 1 By 3600 Rasmussen L I jun., Akts., Ny Østerg. 10 E f ★ C. 3570 Røntorp Kirstine Landsdommerv. 3 [ nv ] g Ta. 3592

Sløjdskoler, Artikler for.

Askov pr.Vejen: Lervad Anders & Søn g A 70

Sløjdbænke i alle Størrelser. Skoler monteres fuldstændigt. Forlang Tilbud.

Smalfilm.

København: Belgisk Import Comp. N-Voldg. 21 E g C. 2473 & 7073 Faglig Demonstration. Forsberg Egil, Fotog ’ afisk Handelshus Bredg. 4 E g C. 2303,2351 & By 2351 Henriksen Torkild Skoubog. 4 E |C. 2906 Ilford - Selo Foto, Akts., Pilestr. 19 E g ★ C. 15020 Kodak, Akts., Østerg. 1 E g C. 6202 „Kodascope* Film - Bibliotek og East ­ man Kodak Skolefilm (8 og 16 mfmikke brandf arligeFilm) - Udlejning og Salg.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker