kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Kibæk: Kibæk & Omegns Eksportslag ­ teri & offentlige Slagtehus, Akts. $ 53 Kplding: Andels-Svineslagteriet i Kolding, Jens Holms V. $ 1950 (5 Lin.), Stats $ 22 Kolding Ex portslagteri, Akts. Havnen $ 657 & 1657 Løgstør: Løgstør og Omegns Eksportslagteri $ 141 Nykøbing S.: Odsherreds Andels-Svineslagteri $ 175 Næstved: Næstved Kvægtorv & offentlige Slagtehuse, Akts. $ 660 Odense: ODENSE EKSPORTSLAGTERI, ANDELSSELSKAB $500(4 Lin.), Stats $ 39 Telegramadr. „Public". Se under Svineslagterier. Odense offentlige Slagtehuse og Nærings ­ middelkontrol, Akts. $ 3805 Oksbøl; oksbøl og Omegns offentlige Slagtehus og Exportslagteri, Akts. $ 132 Ovtrup : Ovtrup Eksport-Slagteri Akts. $ 60 Ramme: Ramme Eksportslagteri,Chr.Niel- sen $ 48 Randers: Randers Kvægtorv og Export- slagteri, Rosenørnsg. 2 $ 1713 & 1757 Skovsgaard: Skovsgaard Eksportslagteri $2 S kørping ; Skørping Eksportslagteii ved P Pedei sen $ 96 Sønderborg: parclius E $ 1033 T i s t r u p ; Tistrup & Omegns Eksport ­ slagteri, Akts. $ 28 T ønd er: Tønder offentlige Slagtehus & Eksportslagteri $ 126 Vinderup : VinderupEksportslagteri, Chr. Pedersen $ 168 Ølgo d: Ølgod Eksportslagteri, Akts. $ 69 København: Dansk Maltcentral, Akts., Vester6rog. 140 [V] $ * C. 13531 100 °/o opløselig Tørmælk. Perfekt ved M Nielsen Kødbyen Flflesketorvet 13 EJ $ Eva 3106 Trojel & Meyer Prags Boulevard 47/49 [S] $ ★ Cent. 956 Tom' sKonserveringssalt for liakketKød. Aabenraa: Fabriken Protax, Kai Jensen '" ” $68 ' Aarhus: R a hr Chr. C Vesterg. 8 $ 5403 Artikler for Slagterier.

Slagteiæ København (Fortsættelse): Slagter-Hallen v. Jørgensen & Rasmussen Rosenv.Allé 1 |ø] $ Tr. 1 Smallegades Kød- & Flæskehalle ved Brødr. Rasmussen Smalleg. 42A (E $ Gh. 1028 Sonnichsen S J V-Voldg. 90 Ivl $ By 3878 Steffensen Emil & Sofus Poulsen Øresundsv. 26 [S] $ Am. 8480 Steffensen V Kastruplundg. 25 Kastrup $ Kastrup 32 Stegler C P Nørrebrog. 209 [H $ Ta. 5361 Steland C J Nørrebrog. 43 [H $ Cent. 6972 Stieper Daniel Jernbane Allé 53 Vanl. $ Dam sø 1342 Stieper Georg Gvldenrisv.6Valby$Vb.l598 Stoltze A E Jagtv. 59 El $ Ta. 7762 Store Regnegades Slagterforr. v. M Samson st. Regneg. 28 K $ By 939y Strandhof Axel Lembergg. 5 [S] $ Am. 7766 Stryhn Oluf Toftegaards Allé 19 Valby $ Vb. 2698 Stæhr &Nielsen Kødbyen Flæskctorvet95[v] $ Eva 4659 Svensson H Vennemindev. 38[ø] $ Ryv. 3383 Svensson Hilmar J Dybbolsg. 4113 $V 3570 Søndergaard Vald. Gothersg. 45 Kl $ By 854 Sørensen Axel Th. Vigerslev Allé 122 Valby $ Vb. 1469 Sørensen C E, HerlufTrolles G.l 8 E! $By3182 Sørensen Chr. Rantzausg. 38 EJ $ N 1317 Sorensen ’ s Chr. Enke & Co. Godthaabsv. 43 E $ Gh. 7961 Sørensen G Amagerbrog. 160 [s] $ Am. 4786 Sorensen ’ s Laur Eftf. v. C C Olsen Dyb ­ bolsg. 56 El UV 56y Sorensen Poul, Peter Bangs V. 123 EJ $ Damsø 4106 Sørensen SvendGl.Kongev.178E) $Cent.2972 Sorensen V Enghavev. 233 El $ Ev. 5087 Tankmar Knud Amagerbrog. 145 [si $ Am. 3143 Thaysen C Hvidovrev. 46 Rødovre Valby $ Rødovre 752 Thomassen L Ægirsg. 65 IH $ Tg. 3123 Thomsen Alfred, Peter Bangs V. 45 El $ Gh. 2979 Thomsen Harry Jernbane Allé 97 Vanl. $ Damsø 1150 Thomsen NH Italiensv. 32 [S].$ Am. 7727 Thomsen Vilh. Vigerslev Allé 36 Valby $ Vb. 1651 ThorupJens Aaboulevard 27 El $ N 1011 Thrane Iver Holmbladsg. 18 [S] $ Am. 9986 Thrane M V Nansensg. 30 S3 $ By 8254 Thyrring-.Tohansen C Istedg. 87 El $ V782 Tjellesen Knud Gronneg. 28 KJ $ By 1457y Toftehøj Sv. Aalekistev. 86 Vanl. $ Damsø 2505 Trebbicn A Rantzausg. 32 IH $ N 3016 Trebbien ’ s Chr. Eftf. st. Kongensg. 112 S3 $C. 338 & Palæ 6938 Troelstrup Svenning, H C Ørsteds V. 50 El $ N 1522 Tronning Chr. Gl.Kongev.88 El $ Cent.1365 Vad H olger GI. Kongev. 121 El $ V 2011 Wager Fred. Buddinge Hovedg. 169 Søborg $ Søb. 711 Valby Kødbørs v. A Krogh & R Brix Valby Langg. 75A Valby $ Vb. 1114 Weber Chr.Kongevejt n 5Dragør$ Dragør 36 Weidanz Elo Strandv. 149 Hell. $ Hell. 114 Werge Alfred & Co. Jagtv. 12 IH $ C. 11387 Westerlin F T V Kødbyen Slagterboderne 8 El $ Eva 1866 Vigerslev Kødudsalg v. Marie Sørensen Vi ­ gerslevv. 65 Valby $ Vb. 2191 Virum Torvs Slagter- & Viktualieforr. ved S Andersen. Virum Torv 4 Lyngby ffl Frede- riksdal 6379 Wium Poul M N-Fasanv. 45 El $ Go. 4942 Zingenberg K arl st. Kongensg. 18 E $ Cent. 480,12146, Palæ 23 & Ryvang 3253 Zøllner Brødr. Nørrebrog.l741H $ Cent. 8789 & Tg. 173 En Fortegnelso .ovor ca. 3250 Slagtere i Provinsen til ­ sendes Vejviserens Kebere, naar en af do paa Side 2190 i 1. Bind anbragte Kuponer og frankeret Svar ­ konvolut indsendes til Vejviserens Kontor, Nytorv 17, Kbhvn. [K].

VII — 3866 A r t i k 1 er for Slagtere.

København: Diderichsen Kaj Vigerslevv. 56 B Valby $ Vb. 5083 Trojel & Meyer Prags Boulevard 47/49 [S] $ ★ Cent. 956 Tom ’ sKonser veringssalt for hakket Kød.

Slagterianlæg.

København: Gjerstrup Th. Ingeniør Kalvebod Brygge 4 EJ $ Cent. 4448 & 12448 - Privat $ Hell. 3188. Grundl. 1904. Telegramadr. „Gjer- strupen" - Projektering og Anlæg. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Wernberg- Moller Ingeniørforretning

V-Boulevard 13 G3 $ Palæ 4842 Seu. Anlæg afog Artikler for Svineslagterier. Horsens: Engberg J F Vejlevej $ 78 Rand ers: Strømmen, Akts. $ 2752 (3 Lin.)

% STRØMMEN, Randers" Tlf. 2752 (3 Lin.) Telegramadr. „Strømmen" Fabrikation og Anlæg af moderne, komplette Slaqtérianlæg, Destruktions ­ anlæg. Fedtsmelteanlæg og Blodtørreanlæg. Torresmeltnlngsanlæg.

Slagterier. Shipping Butchers — Abattoirs — Schlachthofe Artikler for Slagterier se i Slutningon af dette Fag. (se tillige Svineslagterier). Aabenraa: Aabenraa Eksportstalde og Eksportslagteii, Akts. $ 264 & 265 Aalestrup: Aalestrup Eksportslagteri Aarhus: Aarhus Eksportslagteri, Andels- selsk. Bruunsg. 46,48 $ 2016 Aars: Aars og Omegns Andelsslagteri $ 44 & 219 Telegramadr. „Slagteriet" . Ansager ; Ansager Andelsslagteri $ 44 Bramminge: Bramminge og Omegns Eksportslagteri, Akts. $ 134 Brørup : Brørup og Omegns Eksportslag ­ teri, Akts, $104 Durup : Durup Eksportslagteri, Ingv. Plejdrup $35 Es bj erg: ESBJERG ANDELS-SVINESLAG ­ TERI $ 1903, 1904 & 1905, Stats $ 28 Telegramadr. „Slagteriet 11 . Se tillige under Svineslagterier. Esbjerg Exportslagteri,LE Dujardin Hav ­ nen $ 2069 (2 Lin ), Stats $ 60 Fartøj F a r S ø O g Omegns Eksportslagteri $ 46 Glejbjærg : Giej bjærg Eksportslagteri & offentlige Slagtehus, Akts. $ 1 Grindsted: GrindstedEksportslagteri,Ma ­ rius Christensen & Jens Præstegaard $ 81 Grindsted offentlige Slagtehus & Eksport ­ slagteri, Akts. $ 83 Hj erm: Diderichsen Kjær $ 9 Hobro: Hobro Eksportslagteri, Akts. $ 42 Hobro og Omegns Andelsslagteri $275&375, Stats $ 16 - Telegramadr. „Slagteriet" .

Slagterimaskiner og -værktøj. Butchers ’ Machinery & Toole — Machines et outils pour les abattoirs — Schlachterei-Maschinen und Bedarfsartikel. København: Dansk Slagt erimaskin Industri Triton, Akts., Howitzv. 57 El $ *C. 16440 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker