kraks vejviser 1940 handelskalender

Skærver

VII — 3862

Fag-Register for Danmark

Grønholt pr. Frederikshavn: ArvidsenAxel $ Vangens Mølle 8 Hedehusene: Hedehusene Skærvefabrik $ 21 — Nymølle Skærvefabrik, H J Hen ­ riksen & G Kahler $ 5 & 235 Lynge Eskilstrup pr. Sorø: Eskilstrup Skærve- & Cementvarcfabrik Carl G Petersen $ Kongskilde 15 Løsning : Løsning Skærvefabrik $ 55 Alogenstrup pr.Lov: MogenstrupSkær- vefabrik $ L 89 Nyborg: Nyborg Skærvefajnik ved N P Nielsen $ 457 Orup pr. Fakse : Skærve- & Singelsfabrikken $ O 47x Rydal pr. Kvissel: AastedSkærvefabrik, C A Christensen |) R 22 Rønne: Forenede Granitbrud, Sandstensbrud og Stenhuggerier paa Bornholm, De, Akts. J1110&223 -Brosten, Cliaussé-(& Kantsten. 8° tø : Petersen Erik $ 646 Svebølle : Aunsøgaard Skærvefabrik, A Helmer Petersen $ Viskinge 106 Svend borg: Svendborer Skærvefabrik E Pedersen Tuxensv. 1 $438 Sønderborg: Sønderborg Skærve- & Grusværk ved Chri ­ stiansen & Co. $ 281 Trige pr, Aarhus: Trige Skærvefabrik $ T 18 Ubberup pr. Kalundborg: Ubberup Skærve- & Cementvarefabrik, $ Spangsbro 22 Ulstedbo Mark pr. Sindal: Slumstrup Knud $ S 61 Vig St.: Hansen ’ s Niels Sønner $ 19 Vittinge pr. Nørre Broby: Vittinge Skærvefabrik $ Allested 2

Jensen Ninna, Peder Skrams G. 14 Kl ® Pa. 7726 u la jeunesse v. Valb.SørensenVesterbrog. 30 •IS f V 7734 Kruse Einar Østerg. 22 B J) By. 8933 Lohmann Tove Østerg. 1 E $ Pa. 4249 Løwenhaff Agnete Vimmclskaftet 47 Kl $ Palæ 6135 Madame Claire v. Fru C Jensen GI. Kongev. 85 E $ V 8232 Moller Dagmar Vesterbrog. 30 IE $ Eva3194 Nielsen A Fiolstr. 28 A Kl $ Pa. 6206 Nielsen Dagmar Hauserg. 36 Kl $ By 3036 Parfumerie Madame ved Ellen Lassen Axelt. 1 E $ Palæ 4904 Petersen Ella Bredg. 43 B $ Pa. 6349 y Reiler Thora Raadhuspl. 4E ® By6218&B.y 3108 Rienecker Johanna, Niels Juels G. 15 B ® Pa.3109 Ryssel Lis&Ingrid Gl.Kongev.31 E $V9850 Salon Marguerite v. Fru Margit Nielsen Vesterbrog. 57 E $ V 3911 Schjerbeck Amelia R Fredh. Kan. 6 B $By 3181 Sick Dina, Niels Hemmingsens G. 20 IB $ By 7424 Thorlacius Carla Rosenørns Allé 6 E ® N 5522 Wallentin-Nielsen Alary Godthaabsv. 12 El $ Fa. 1648 Velvet Institut v. Fru Karen Rasmussen GI. Kongev. 100 E $ Eva 3593 Wendrich ’ s D Eftf., v. Frk. J Jensen Køb- magerg. 16 Kl $ By 2969y København: Kbhvns Torve- og Slagtehaller Kødbyen Halmt. 11 E $ Cent. 2637 & 2629 Aabenraa : Aabenraa offentlige Slagtehus f 2023 Aalbo rg: Aalborg offentlige Slagtehus og Eksportslagteri Østerbro 38 ® 96 & 575 Aarhus: Aarhus offentlige Slagtehus Strandv. $ 120 Aarup: Aarup Slagtehus, Akts.. Bjerringbro: Bjerringbro offentlige Slag ­ tehus $106 Bran de: Brande offentlige Slagtehus og Ekspoitslagteri, Akts.$ 133 Brønderslev: Brønderslev offentlige Slagtehus&Eksport- slagteri $ 385 Esbjerg: Esbjerg offentlige Slagtehuse og Kødkontrolstation $ 271 Faaborg: FaÅborg kommunale Slagtehus $ 367 Fredericia: . Fredericia offentlige Slagtehus $ 740 Frederikshavn: Frederikshavn kommunale Slagtehus $ 275 Graaste n: Graasten offentlige Slagtehus & Eksportslagteri $ 3111 (3 Lin.) Grenaa: Grenaa offentlige Slagtehus $ 302 Haderslev: Haderslev offentligeSlagtehus Jomfrustien $ 261 Helsingør : Helsingør offentlige Slagtehus $ 31 Herning: Herning offentlige Slagtehus $ 540 Hjørring: Hjørring offentlige Slagtehus $ 496 B °b r o: Hobro Eksportslagteri & offentlige Slagtehus, Akts. ® 42 Holbæk: Holbæk offentlige Slagtehus $ 1044 Holstebio: HolstebrooffentligeSlagtehus, Kødkontrol og Eksportslagterier g) 258 Slagtehuse, offentlige.

København (Fortsættelse): Grusgravenes Salgskontor, Akts., V-Farimagsg.31 [V] J? ★ Cent. 11449 for Provinssamtaler $ Provins 41 Aktieselskabet Grusgravenes Salgskontor V-Farimagsgade 31 København V. Salgskontor for Nymølle Skærvefabrik A S Hedehusene Skærvefabrik A/S Roskilde Skærvefabrik AS Hedehus-Teglværket Grusgravsmaterialer. Holm & StrøybergN-Voldg. 54B$Cent.262O Møller & Handberg ’ s Stenhuggerier og Stenbrud, Akts., Dantes PI. 33 E $ Cent. 3059 & 3051 Indeh. af Hammerens Granitværk. Poulsen]H & Co., Akts., Kalvebod Brygge GasværkshavnenE $ C. 4729, 8636&14 729

BROSTEN ©G j KANTSTEN i i GRUS • SANDj L GRANIT- A B skærver JBa B MURSTENS«! ■ .B s KÆRVE r I;^ BSINGELsJp^

’ - ; Mk

Skøjter.

K øbenhavn: Sportsmagasinet F. I. B., Akts., og Harald Børgesen Amagert. 11 Kl $Cent. 14758 & 689 Se Ann. u. Sports- og Jagtrekvisitter. Stadion, Akts., Østerbrog. 79 [ø] $Cent.l2946 Se under Sports- og Jagtrekvisitter.

Skønhedspleje.

København: Arden-EJizabeth Salon hos Ilium - Østergade Kl $ C. 4002 Athena Institut de Beauté v. Helga Petersen Bredg. 29 Kl $ Palæ 3530 Badeanstalten København, Akts., Studiestr. 59-63 E $ ★ Cent. 9100 Bak Helga Odenseg. 12 El $ 0 1531 Behrens K Amagert. 31 B $ Palæ 4504 Brandt Karla & Gerda Olufsen Nørrebrog. 3 B $ N 5360 Charme Kosmetik v. Olga Ott Vesterbrog. 64 E $ Ev. 2724 Christenson Emmy Ustrup Smallcg. 46 A 1FI $ Go. 456 y Diabella v. N P Andreasen & Aletba Maisel Raadhuspl. 16 E$ Palæ 1992 Dujardin ElseTo-veg. 55 B $ Am. 6214 u Diinweber O B, Niels Hemmingsens G. 8 B $ Palæ 1407 El Azhar v. Fru K Alenkov Nikolaj PI. 23 B $ C. 7466 Herdis ved Pouline Pors Rolfsv. IE® Gh. 4928 Hornbech-Madsen II GI. Kongev. 84 E $ Eva 1293

Roskilde Skærvefabrik, Akts., Mynstersv.19 13 $ C. 8080 Stenbrud & Skærvefabrik Nørre Smedeby, Akts., Vendersg. 33 B $ Cent. 1515 • Aarhus: Aarhus Sten- og Gruskompagni $ 18,2184 & 7560 Jydske Skærvefabriker, De, Akts. Park Allé7 $ 10699 & 10700 Lev. til L. S. B. af Skærver og Grus. Bj ærgskov p r . Kliplev : NørreSmedeby Stenbrud & Skærvefabrik $ K 66 Frederikshavn: Frederikshavns Skærvefabrik, Interessent ­ skab, Flade $ Fr. 233 Skærvefabriken Vangen, Oscar Madsen $ 551 Thomsen Peter $ 731 Gammelran d pr. Svebølle: Gammelrand Skærvefabrik ved C Christen ­ sen $Viskinge26

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker