kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII -3856

Skræddere (Sjælland)

Nørre Alslev: Hansen Aksel g 131 Rødby: Henningsen C Vg 1208 — Jensen NChr. g 1179 — Nielsen A Schiøtzgll47 Sakskøbing: Bech Vilh. g 4166 — Ras ­ mussen H Sandby pr. Harpelunde: Jensen L g S 94 Skelby pr. Fiskebæk: Petersen R M g 1159 Rasmussen Chr. g 1240 Søllested : Hansen N P g 132 Rasmussen Chr. S g 60 Sonder Kirkeby pr. Egebj ær g : DitTevsen 1) g S K 30 lillitse: Jørgensen A g 36x Ullersle v pr. Avnede: Hansen H E g U 1 Vaalse pr. Nørre Alslev: Persson G O g V 41 j Vejleby pr. Askhoj: Andersen Johannes g V 21 Vesterborg: Jensen ip g 1 Vesterby pr. Fejø: Peteisen Carl g Fejø Vesterby 122 u Vester Kar le by pr. Nakskov: Johansen Ølgaard g Lojtofte4 Øste r Ulslev: Pedersen H C g 52 Larsen L C F g S 19 Petersen Johs. g S 14 v Stubbekøbing: Allerup pr. Højby F.: Nielsen H Chr. g H 16 ~ Assens: Nielsen H J & Gleerup g 185 Baaring pr. Asperup: EriksenJAgA43 Bellinge: Nielsen Hg 69 Birken de pr. Langeskov: Rasmussen Marius g Marslev 60 Bogense: Bech Chr. g 251 — Bech F g 141 Bolteskov pr. Ringe: Rasmussen N P g R 91 R re d • Jensen M g Skal bjærg 121 Brenderup F.: Andersen A g 139 Bubel pr.Ejby: Jørgensen Theodor g E 7 Dalby: Nielsen C g 166 Dreslette pr. Flemløse: Andersen A g Snave 27 Drigstrup pr. Kerteminde: J ensen Fr. g K 351 Dyruppr. Fruens Bøge: Rasmussen TI ■ g Dalum 349 Dømmestrup pr. Fangel: Jensen H J g Nørre Søby 125 Ebberup: Nielsen Otto F g 71 1 by: Petersen Theodor g 99 — Rasmus ­ sen H M g 184 — Schou Th. g 103 få s P e • Jørgensen H & P g Vantinge 58 Faaborg: Hansen Richard g 910 — Lar ­ sen J Chr. g 423 — Madsen Alfred g 455 Fap g e l: Christensen N N g Bellinge 161 Farstrup : Skiøth H M g Vetlinge 39 F o d s 1 e 11 e p r . H u ip ble: Jørgensen Niels g Tryggelev 49 Fæbæk pr^Lejbolle: Sørensen Jens Filip g Snode 132 Gammel Aarup pr. Aarup: Hansen H P g A a 229 Gelsted: Lorentzen J P g 84 Ger sk ov pr . Ot terup: JørgensenJg 058 Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge. Aarslev: Sørensen Th. g 4 Aarup: Hansen Peder g 165 Marcuslund O g 158

Terslev pr. Haslev: Madsen P g T 72 Tikøb: Hansen N M g 62 Toksværd pr. Holme Olstrup: Petersen A P g^T 10 Tornemark pr. Sandved: Jørgensen Alb. g S 55 Tune pr. Roskilde: Jacobsen Chr.gT27 Tureb y: Johansen L P g 25 Tuse pr. Maarsø : Holby H P & Søn g T 63 Tybjærglille pr. Herlufmagle: Christensen Sofus g Tybjærg.84 Tølløse: Andersen Wald. g 181 Jensen P Chr. g 140 Ubby pr. Jerslev Sjæll.: Christo Hersen P C g J 36y Ud by pr. Stege: Pedersen E H g S 4491 Ugerløse : Blume-Jensen H g 116 Stensfeldt Johs. g 119 Vallensved pr. Fodby: Jensen P g Kyse 75 Vallø : Nielsen Peter g 70 Viby S : Jørgensen Aa. Skovgaard g 39 Vig St.: Hansen Harry g 171 Madsen Holger g 82 Vintersbolle pr. Nyraad: Køhn Carl g Nymark 70 Viskinge pr. Svebolle: Rasmussen Viggo g V 68 Vordingborg: Hansen K Poulsen g 73 Jeppesen Ove H, Masnedsund g V 743 Vridsløselille pr. Taastrup: Reindrup J A g Glostrup 649 Ørslev pr. Vordingborg: Petersen Martin g 0 18 Østerlars: Hansen Thue g 78 Øster-Marie: Nielsen J Chr. g 138 Øster Stillinge pr. Slagelse: Hansen Carl g Kirke Stillinge 11 Østervang : Henriksen P g Vollerslev 60 Lolland-F aister. Bandholm : jørgensen J M g 60 Bogø By: Christensen Knud g Bogo 28y J ørgensen V g 18 x Dannemare : Hansen Chr. g Græshave 49 Hansen Evald g 40 Errindlev: Knuthsen A E g 1 Guldborg L.: Nielsen IP M g 35y Holeby : Jørgensen G g 69 Jørgensen Poul g 110 Hor belev : Petersen J Chr. g 14y

Rønne : Berg & Jonsson g 594 — Haa ­ gensen Kaj g 931 — Kubre Erik g 116 — Larsen Hans g 750 — Lindberg C Nr g 266 — Mogensen C g 894 — Pedersen Thorvald g 633 — Petersen Hans Møllgaard g 311 — Ryfordt Johs. gi 386 — Sjogren P g) 591 — Sonne Willi, g 651 — Thamdrup L gi 439

Rønnebæk pr. Næstved: Larsen H V g Næstelsø 61 Rørvi g: Olsen C A g Isøre 65

Samsø: Rdor Chr., Tranebjærg gi TI 14 — Jensefi Søren, Brundby gTranebjærg342 — Larsen A, Langemark pr.Tranebjærg g)T48 — Larsen Aksel, Tranebjærg gi T 380 — Lehmann L. PillemarkglTrauebjærglSlb — Mikkelsen Chr., Pillemark gi Tranebjærg 365 — Nielsen A, Tranebjærg gT 374 Sandkaas pr. Allinge: Bendtsen Alfred g A '28 Sa ndved: Fiskers M g 138 Hansen C Højrup g 111 Sandvig: Hansen H P g 5x Skellebjærg: Albrechtsen M gi 10 Skibb y: Møller B A g 105 Nielsen L g 64 Skælskør: Hansen Guldager g 294 - Nielsen II V gi 357 — Rasmussen L g 174 — Rasmussen Oscar g 317 Skævinge: Larsen P E g 107 1 a S e l se: Busk J C Jacobsen Oehlen- schlægersg. 14 g 43 Fi ederiksen J P Bredeg. 42 gi 843 Jacobsen Einar Bredeg. 20 gi 530. J ensen P Løves'. 3 g 608 Larsen L P S-Stationsv. 16 g 1264 Laursen A Schweizerpi. 6 g 1121 Mogensen M Møller Nytorv 1 gi 1925 Olsen Th. Ingemannsv. 8 g 906 Petersen Louis Tordenskjoldse - . 16 g 1406 Prammann J Holbergsg. 22 gi 1444 Rasmussen S Set. Mikkelsg. 13 g 1381 ■ Stahl & Nylander Gammeltorv 4 g 140 . Sørensen Anker Absalonsg. 1 A gi 963 Slangerup : Christiansen C gi 126 — Larsen L Bredde g 44 Sne kkerste n: EdelforsA g 67 Johannessen A g) 23 Sneslev: Christensen 1 P gi Hjælmso 61 Snoldelev pr. Gadstrup: Jensen Hans g G 74 0 r 0 : Christensen Viktor g 430 — Chri ­ stiansen Chr., Frederiksberg g S 582 — Christiansen Hans gi 524 — Jensen C V g 358 — Larsen A E g 533 — Larsen C E g 212 — Nielsen V g 258 — Richardt Chr. & Son g 163 'Spangsbro pr. Kalundborg: Nielsen Christen g'S 52 S t e tf e : Frederiksen Marius g 4233 — Pe ­ tersen S g 4650 — Rasmussen N, Lende- marke g S 4449 Stenlille : Jensen C g 27 Nielsen Carl g 111 S tore Heddinge : Henriksen Chr. g 250 — Holm P g 49 Store Merlose: oi sen L J g M 90 S t r o b y : Andersen Villi, g 51 Svaneke: Hermausen Johs. g 126 Svinninge; Hansen A C g 148 ■ Hansen Laur. g 84 Sønder Bjærge: uivan Alb. g 4 T a a s tr u p : Bernhagen Eskild g 587 Geill H g 335, ‘ Hansen C C g 5 Øfjord W g 270 T appernøje: Tappet nøje Skrædderforret- ning ved Chr. Hansen g 86x * e Jensen Axel g Allinge 106 v Kol'oed Nic. g Allinge 178 u

Horslunde: skotteT K g 49x Idestrup pr. Sønder Ørslev: Larsen H P g 1 80x Keldernæs pr. Bandholm: Pej tersen H g K 51 v Kråghave pr. Nykøbing F.: Plambock P

Maribo: Friis L g463 — Hansen A P g 458u — Laursen A g 333 — Pedersen MChr. g 331 Nakskov: ElbøllNP Nielsen Sonderg. 10 g 918 Kragh C P Vejlegadebro 4 g 206 Mikkelsen P Akseltorvet 15 g 93 Skotte H K Nygade 12 g 430 Thomas I Kattesundet 6 g 784 Nykøbing F. : Barlund Eggert Boas Langg. 6 g 786 Hansen J Enggaard Østerbrog. 14 g 892 x Jensen J P Jernbaneg. 8B g 475 Lindhardt Oscar 1. Kirkestr. 8 g 1053y Petersen V Friseg. 22 g 1325y

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker