kraks vejviser 1940 handelskalender

VII -3851

(Sjælland) Skræddere

Fag-Register for Danmark

Hansen O Refsnæsg. 33 I® J N 6464 Hansen Robert Rosendalsg. 8 El J 0 3002x Hansen Th. Lilliendalsv. 1 Brh. j Bella2116 Hansen Th., H C Ørsteds V. 10 El f C. 11095 Hansen Thor Dybbølsg. 58EJ J) V7112 Hansen Th. Winther Magnoliav. 4 Valby Jl Vb. 3027u Hansen Vald. Kompagnistr. 31 Kl j) By 2193 Hansen Valdemar Mathildev. 3 IB J Gh. 1850x Hansen Wiggo Molbechsv. 12 Valby Jl Vb. 3000 Hardan v. B Korzen Jagtv. 101 [® JTg.1115 Harden Oscar Apollov. 22 B Vanl. ® Damsø 4368x Hedegaard L T Gothersg. 175 Kl Jl Pa. 2503 Heiden Jørgen Chr. Jellingeg.7El J 04081y Heimer Johan Taasingeg. 36 [ø] J Ryv. 4329 Hellberg N P Klareboderne 6 IS Jl By 6853 Helleskov H Frijsenborg Allé 58 [0] Jl Ryv. 675 Henningsen Johs.Hostrupsv.13El Jl N 2775 Henriksen Hans Bogøv. 2 [® Jl Gh. 3377y HERLIN A H & CO. Bredg. 6 Kl i Cent. 7603 gi. Hof-Skræddere. Herremag. Goda, Akts., Enghavev. 5 El J) V 9139v Herreskræderiet Flot, Akts. ,Fredericiag.50Kl H erreski ædderiet Record ved HermanSchøn- baum Torveg. 21 Kl Jl Am. 8882 Hoffland J M J Præstegaards Allé 20 Brh. J Bella 2062 Hoffmann Carl Colbjørnsonsg.lEl JCcnt.6183 Holm K Vennemindev. 8 [0] ® Ry. 1212v Hol m P Nansensg. 45 Kl Jl By 1045y Holmberg J Thorsg. 74 INI J) Tg. 1420y Holmbirk L N-Farimagsg. 61 H JlBy5181x Holmboeck ’ s P N Eftf., Einar Alberti Ny Adelg. 8 Kl J By 7852 Holte Skrædderl'orr. v. II Petersen Mariev. 8 Holte Jl Holte 187 Holte Skrædderi&Herreekviphdl.v. AThulin Øverødv. 11 Holte J Holte 238 Hultén ’ s Sønner Godthaabsv. 8 A El Jl Gh. 1212v Hydén & Jensen Smalleg. 38 E jl Gh. 1388x Hæggkvist H Adilsv. 15E JFa. 465 Hølimer Kaj Toftegaards Allé 24 Valby J Va. 25185 Igelski S Løgstørg. 19 |ø] Jl 0 4877y Ildor H W Frederiksborgg. 50 Kl H By8236 Ipsen Johs. Sonnerupv. 56 Brh. Jl Be. 3627 Israel S Birkeg. 4 [® J N 1450v Iversen A Amager Boulevard 128 B [S] J Am. 5298y Iversen A Hyldegaardsv. 15 Charlottl. J> Or. 4832 Iversen N P, Abel Cathrines G. 16 El J Ve. 2793 Jacobi Leo Taasingeg. 22 [ø] J Ryv. 3572 Jacobsen ’ s Carl Skrædderforr., Akts., Falko ­ ner Allé 13 E J) Gh. 9508 Jacobsen Carl & Co. N-Farimagsg. 64 Kl J ★ C.726 &2264 Jacobsen C V Baldersg. 701® JlTg.1801 Jacobsen ’ s F Eftf.v.GeorgJacobsenHauserg. 34 E f By 852 x Jacobsen H Saltværksv. 147 Kastrup Jl Ka ­ strup 107 Jacobsen H Smaalandsg. 3 IS) j) Am. 3877y Jacobsen M Aalholmsv. 16 Valby J Vb.2892 Jacobsen Valdemar Torveg.26 Kl® Am. 5075 Jacobsson F,PederSkrams G. 27 Kl Jl By 2672v Jamnik S Ly nby v. 222 Hell, jl Hell. 6494 Jardorf Brødr. Kong. Nyt. 22 Kl JC. 3710 & Palæ 3712 Jensen A Marstal sg. 20 Kl J 0 8360 Jensen Alfred Nytorv 3 Kl Jl Cent. 6361 Jensen ’ s Anton Eftf. ved Alfred .Jensen Pilestr. 52 Kl J) By 4378 Jensen A Stau Grundtvigsv. 3 EJ J) V 1989 Jensen Aug. Lyngbyv. 25 [0] f Ryv. 1131y Jensen B S Estrup Maagev. 2012 j) Tg. 6568 Jensen Carl Ingemannsv. 8 EJ Jensen Christen Slagelseg. 12 El | 0 6707

Front Oskar Østerg. 42 Kl J Cent. 13254 Fruglund Knud W st. Kongensg. 83 Kl j} | By 3116 Fuchs J Dannebrogsg. 36 A EJ jl V 7077 Fugleberg J A Mimersg. 6 El j) Tg. 4471y Gammelmark S Strandv. 106 Hell. JlHe.1391 GarodkinK, Julius Bloms G.24I® JTg.3564x Geill Henrik Vangedev. 11 Gjentofte J G j

Christensen J GHolbergsg.19 Kl jl Palæ 396 Christensen M Vodroffsv. 4 A 13 J) V 604x Christensen Morten Skjoldsg. 9 É] J 0 3180 Christensen's M P Eftf. Frederikssundsv. 34 INVl ® Tg. 99 Christensen N Gothersg. 33 IS jl By 1282y Christensen N P Kongevejen 27 Holte J Holte 318 Christensen Rich. Fiskedamsg. 22 [ø] JlTr.506 Christiansen Brødr. O&E Godthaabsv.58IB JlGh.2739 Christiansen Einar N-Frihavnsg. 65 [0] ® 0 9748 Christiansen J Stationsv. 17 Vedbæk Jl Vedbæk 203 Christiansen Th. Heimdalsg. 20 [® JTa.7486x Christiansen V Husumg. 2 [N] Jl Tg. 7230x Christoffersen Ch. Frederiksborgg. 25 [S ® Pa. 7831 Cipikoff L Falkoner Allé 38 E Jl N 110«y Clausen Chr. Nielsen Sølvg. 94 Kl J) Byl518u Clausen S Nørrebrog. 200A INI J Ta. 5461 Cordtz Jacob Ara ager Boulevard 134 [s] J Am. 5134y Cordtz ’ s Oluf Eftf., G Brockmann Vester- brog. 127 A ® I 1 V 142x Dahl C M Viborgg. 57 f Øb. 451 lu Dalgaard Th. Aarhusg. 46 [ø] jl 0 1018u Daliris Julius Kronprinsesse Sofies V. 6 El J) Fa. 906y Damquist Richard Eskildsg. 18 El J Ev.1739 DanisgaardTh.Vesterbrog.169E) j Bva3569 Davidsen S Aarhusg. 62 El jl 0 8548 Dayton ’ s Skrædderi v. L Levin Amagerfæl- ledv.8|U ® Am.7504 Dohn Jobs, llyesg. 6 [® Jl N 2878y Donde 1 st. Kongensg. 35 IK1 jl Pa. 7945 Dron Wolff Amagerbrog. 217 [S] Jl Am. 3208 Eggertsen A C, V-Allé 6 Valby EisenbergJ, Akts.,N-Farimagsg.55 Kl JCent. 857 Ekman Albert Chr. d. 9. G 1 OS J Palæ 5514 Ekman Axel, Kr. BernikowsG. 4 &6 OS J Cent. 15084 Ekstrand A Frederikssundsv. 152 A Brh. Jl Bella 950 Ekstrand M Frederiksborgg. 46 KJ jl By2227 Ekstrom E Turesensg. 21 E J By 7810 Elisen & Kolin Bredg. 23 E j) Cent. 12028 Elkiær-Olsen H Norrebrog.140 I® jTg.1513 Elmbak Harry Reersøg. 11 El Jl Ry. 1646x Elofsson S N-Farimagsg. 52 E Jl By 7171 Elvius A Slesvigsg. 1 El jl V 8254 Enegren S Nørrebrog. 158 I® j Tg. 4302 Engelsk Skrædderi v. K V Lund, H C Ør ­ steds V. 14 El j Eva 813x ENGLISH HOUSE Frederiksborgg. 18 E Jl *0. 8588 Engqvist O Vigerslev Allé 74Valby ®Vb.4O55 Eriksen Jørgen Guldbergsg. 3 El J N 8209 Eriksen Niels Isafjordsg. 10 O Jl Am. 2333 Ernfeldt Carl Nansensg. 3 Kl Jl By 5180 Ernholdt L Danmarksg. 14 El j) V 9305u Esbjerg Carl, H C Ørsteds V. 35E1JJV 2835y Eskesen Peter, H C Ørsteds V. 31 El jl Ev. 4011 Fallesen J Fakseg. 19 EJ Jl 0 4789 Familiebeklædnings-Magasinet ved L Alter- mann Dronn. Tværg. 55 E J) Palæ 2519 Farberoff H, Cort Adelersg G. 4 E J) By 1307x Feinberg S Absalonsg. 21 A El jl V 7128 Feldbaum Leo Rantzausg. 25 INI J No.8596v Feldmann S Hellasv. 10 [S] ® Am. 8168 le Févre G Oxford Allé 55 [S] jl Am. 8896 Fjeldtorp N Gothersg. 5 E J) C. 11357 Flammenbaum G J, Heinesg.l 1® $Tg.7176y Florin O Webersg. 11 El jl By 5613 Fogel Elith Dovreg. 20 [s| jl Su. 984y Frederiksen C G Odenseg. 16 EJ jl 0 2952y Frederiksen Chr. LyngbyHovedg.50 Lyngby D Lyngby 215 Frederiksen F G Nyelandsv. 8 ® JlGh. 3193y Frederiksen IIA GI. Kongev. 91 El J Ve. 91 Frederiksen Waldemar Christiansmindev. 5 El jl Ryv. 2160y Friedmann Moses Østerg. 33 E J By 4433 Friis Sven, Chr. d. 9. G. 6 E Jl Balæ 5922 Fromberg C, Ole Suhrs G. 18 E J By 978 v I

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker