kraks vejviser 1940 handelskalender

Skruer

VII — 3849

Fag-Register for Danmark Kolding: Christiansen N P Dreyersv. 11769 Dall Klaus Klosterg. 18 $ 423 jVv/e og brugte Skrivemaskiner. Korsør: Hasle Aage $ 362 Nybo r g: SchønemannV v.R Bendix-Petersen$7&790 Od ense: Evvetho ved Holm & Ambilt Vestcrg. 82 $7968 Nielsen Axel Jernbaneg. 4 $ 117 (2 Lin.)

Skrivemaskinetilbehør. Typewriter Supplies — Fournitures pour machines i écrire — Schreibmaschinen-Bedarfsartikel København: Aamann Svend, Julius Thomsens PI. 2 E $ N7774 Dansk Skrivemaskinetilbehorsforr. v. Ole Bech Skinderg. 36 DE $ C. 5137 Drescher Fr. Enghavev. 10 E $ Eva 28 HAAR RUDOLPH & CO. Fiolstr.30® $ C. 4330 Handelshuset Astoria ved Emil O Christian sen Dronn. Tværg. 52 E $ By 4253 Jensen Johs. A N-Voldg. 19 Kl % ★ C. 2476 KontorforsyningenHafnia&TheDanishTig Company vedOKretzschmer& Co. Kong. Nyt. 18 E $ C. 106 Kores, Akts., Norreg. 35C E $ ★ C. 16416 Kostos-Carbon ved Niels Lind Nansensg. 67 E $ Palæ 715 KRISTENSEN L Raadhuspl. 75 E $ ★ Cent. 6033 & ★ Cent. 5033 (4 Ledninger) Remington Paragon Farvebaand og Kulpapir er autoriseret til Statsbrug. Madsen Aug., Niels Ebbesens V. 17 E $ C. 5916 - Engelske Farvebaand. Møller N Olaf Frederiksborgg.26 E Jg)C.9OO2 Hvidt & kulørt Gennemslagspapir. Duplikatorpapir. Carbonpapir. Nielsen Axel Rosengaarden 4 E ® By 5484 Olympia Skrivemaskiner Akts. Vesterbrog. 5 (Panoptikonbygningen) E ® C. 10751 & 10830 Se Annoncen under Skrivemaskiner. Record Carbon Company ved Carl M Hansen Fiolstr. 11 E $ By 8502 - „Recordex' 1 -. Riel H P H Haves elskabetsv. 5B E ® Eva 3353 ROEPSTORFF HEINRICH Køb- magerg. 60 E $ C 7085,11722 & 12999 RønningP&GjerlolFØresundsg.28 $ ★ 0.7717 Skrivemaskinebaand. Dansk Fabrikat. Carbonpapir. Dansk Fabrikat. Scandia Carbon Frederiksg. 12 E $ C. 7053 Weilstrup Henning Colbjørnsensg. 12 E $ C.12122 - Carbon & Danske Farvebaand. Aarhus: Dansk Skrivemaskinetilbehørs-Forretning ved Carl Jakobsen Strandparken 15 $7720 REMINGTON Skoleg. 5 $ 946 Odense: REMINGTON Kongensg. 28 $ 2737 Struer: Rollax, Indeh. O Smith Knudsen $ 15 „Rollax" danske Farvebaand & Stencils.

(se tillige Bolte og Møttrikker).

København: Christensen H Føns Platanv. 25 E $ ★ C. 5423 & 15425 H.FØNS CHRISTENSEN KONTOR »-LAGER PLATAN VEJ 2 5 TLE* CENT. 5423 »15425 SKRUER, MØTTRIKKER a SKIVER. Fabrikken Waitrich, Finsensv.l2E $ C.14474 & Fa. 1020 MASSEFABRIKATION

______ XE1 NI ELSE ODENSE * 3 ait i kontorartikler ^ JERNBANEGADE 4

NYE 06 BRUGTØ SKRIVE MASKINER. MANSONS STEMPLER.

BANK KONTO FVENS DISCONTOKASSE POSTGIROKONTO 7511. POST-BOX 99. TEL/. 117.

Nørgaard ’ s Breinholt Eft. ved Kai Eldal Overg. 12 <1 2001 (5 Lin.) Petersen R Høegh Vindeg. 53 $ 1286 REMINGTON Kongens?. 28 $2737 Rosenkvist E Falen 5 $ 5606 Randers: Sørensen L V Storeg. 3 $ 1411 V e jl e : Jydsk Kontoretablering ved H Th Mortensen Grønneg. 36 $ 1887 Artikler til Skrivemaskiner. K øbenhavn: Thisted Julius Pålæg - . 4 E $ C. 2576 & Palæ 4775 - Valsebetræk, Reservedele, m. m. Repr. for Ransmayer & Rodrian Typer. København: Activ v. A W Kempf Stakhaven 6 Valby $ Vb. 1063 Torpedo Service v. Franz Christen Tullinsg.6 IE $ Eva 2812 Specialværksted for Kontormaskiner. Willumsen O & E Johannesson, CortAdelers G. 10 Kl $ By 399u Winkelhorn & Co. Løvstr. 10 [K] $ C. 6607 & 6635 - Se Ann. u. Skrivemaskiner. Aalborg. Engsig Knud Bispensg. 7 $ 6666 (4 Lin.) Poulsen Anker Vesterbro 95 $ 1300 Esbjerg: Konrad Tage Storing. 15 $ 463 Kolding: Dall Klaus Klosterg. 18 $ 423 Forhandling af nye og brugte Maskiner Odense: Nielsen Axel Jernbaneg. 4 $ 117(2 Lin.) Skrivemaskinereparation.

CULlomatisk c Dt < efning X Ifl&sjXng af TTlotpiker - , S&Hiet*, < KoUe og alle Slags ^acondele.

FABRIKKEN WALTRICH METALVAREFABRIK FINSENSVEJ 12 — C.1^474

Gouttman E L Aaboulevard 16 KJ $ N 5403 Hardrup Gunnar Rentemesterv. 59 I n E ® C. 11775 AUTOMATISK DREJNING AF SKRUER OG FACONDELE I JERN OG METALLER. Henze Brødr. Bragesg. 8 HJ $ ★ C. 3045, 3002 & 6264 __________ ____________ Brødr. Henze Skruer - Møttriker Facondele Automatarbejde. Jernkontoret N-Voldg. 30, 32 |BJ$ ★ C. 8606 Nielsen Holger J Studiestr. 14 $^Cent.5238 Nielsen ’ s Valdemar Metalvarefabrik Thørav. 35 |W] $ ★ Cent. 14196

Skriveundervisning. (se tillige Oversigten Undervisning i Fag- & Varefortegnelsen paa biaa Blade foran dette Register). København: Frdbg Østerbro og Byens Handelsgymna ­ sium, H N Weiss Bulowsv. 10 E, N-Fri- havnsg. 6 [øl, V-Voldg. 2 E $ C. 4234 Nehms Kursus, Akts., Frederiksborgg.54E $ By 4090 Påhlman ’ s Brødr.Handelsakademi og Skrive ­ institut Puggaardsg.3 E $By3900

ALLE ARTER AF SKRUER MØTTRIKER FACON DELE PRÆCISIONS OG STAMOA- n Faget fortsættes næste Side.

Rosenkvist E Falen 5 $ 5606 Randers; Sørensen L V Storeg. 3 $ 1411 V ej le: Jydsk Kontoretabl. Grønneg. 36$ 1887

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker