kraks vejviser 1940 handelskalender

Skrivemaskiner

VII -3847

Fag-Regisler for Danmark

Dansk Skrivemaskinefabrik N-Farimagsg. 11 E HC. 5778

Nykøbing M. : Damborg Th. Cicar- & Tobaksfabrikker, Akts, fl 6 &303 Morslands Tobaksfabrik ved G &E Krogh fl 504 Odense: Nve Tobaksfabrik, Den, ved P Petersen & S P J Nielsen Vesterg. 77 fl 6277 Randers: Thostrup F O & Sønner fl 258 Spec.: Velsmagende Skraatobakker. Slagelse : Lange ’ s Vilhelm Cigar- og Tobaksfabriker, Akts, fl 1573 (3 Lin.) Svendborg: Halberg Harald Møllerg. 20 fl 117 & 717 OplagKbhvn. Dronningensv. 15 (Fl ffi-A-Go. 7773

Hun dest ed : Hundested Trælasthdl. ved Sophus Brammer fl 1 & 60 _______________________ Hundested Trælasthandel SOPHUS BRAMMER Telf. Nr. 1 Privat Telf. Nr. 60 Telegramadr. „Brammer 1 -. Køb og Salg af danske Skoveffekter og Savværksprodukter.

NORDEN HERMES

le Dous C &Co. Kronprinsensg. 13 Kl fl C. 13945 Drewes Carl Kærmindev. 2 Lyngby fl Ly. 1213 Fischer Alfred & Co. ’ s Eftf. Jernbaneg. 6 EJ £ ★ 0. 7319, 7337 & 7273 Smith Premier, Noiseless, Rejsemaskin er Hansen Chr. A Nikolaj PI. 9 E fl C. 9987 & 15028 (I. F.) CHR. Å. HANSEN NIKOLAJ PLADS 9 ® Tlf. Central 9987 & 15028 Postkonto 1946

Nyborg: MeyhoffG jf} 456

Skovle og Spader.

Shovels — Pelles — Schaufeln (se tillige Hammerværker).

Skriftstøberier. Type Founders — Fonderies da caractéres — Schriftgiesseroien København: Grafisk Cora| agni ved Svend Simmelkiær Sundholmsv. 67 (SI fl ★ C. 777 Løhr Harry, Det danske Skriftstøberi Ama ­ gert. 29 Kl fl C. 10199 & 13199

København: Marstrand Th.&W J Berg ’ s Eftf. , Akts., Ørnev. 71 iNVlfl C. 2668 Nørrebros Skovlfabrik, P LehmannTømrerg. 3 IH

Silkebo rg: Lysbro Fabriker fl 310 & 311

ENEFORHANDLER AF CONTINENTAL SKRIVEMASKINE

Skraatobakker. Chewing Tobaccos — Tabacs a chiquer — Kautabak København : Braun Brødr., Akts., Prinsesseg.60 K]fl ★ C- 1689 & 11689 - Postkonto Nr. 385. Obel C W, Akts., Kbhvn. Afdeling Vesterg. 2 Obels Gaard Efl ★ C. 7663 Aalborg: Obel C W, Akts. fl 7300 _________________ . CAVOBEL AKTIESELSKAB AALBORG KØBENHAVN Grundlagt 1787 Oplag: Se: TOBAKKER og CIGARER Aarhus: Færch ’ s R Oplag Vesterport 8 fl 2671 Fredericia : Schmidt J P i un., Akts, fl 9 (2 Lin.) Holstebro: Færch R fl 36 & 586 - Hovedoplag i Kbhvn. : Hambrosg. 2<& 4 £! ★ Cent. 10511. Horsens: Petersen & Sørensen fl 82 & 882 Kolding: Kolding Tobaksfabrik Helligkorsg.5fl 1842 „Kolding Skraa “ . Spec.: Kentucky Konfekt. Køge: Ciemmensens F C Eftf., Akts, fl 94 „Køge Skraa “ . Hovedoplag : Alf . A Nielsen Q76(fl.Lin.j N akskov: Clemmensen N B, Akts. Tobaksfabrik fl 52 Hovedkontori Kbhvn.: Strandlodsv. 85 [SI fl C. 7520 & C. 10685

Skrivemaskiner. Typewriting Machines — Machines å écrire — Schreibmascliinen (I.F.) betyder Medlem af Importørfor- eningen: Foreningen af Importører af Skrivemaskiner i Danmark. Kontor: Raadhuspl. 75 BO fl ★ Cent. 6033 København : Albion Skrivemaskinforretning ved Borge Rønnow Skinderg. 42 Kl fl C. 7791 & By 7695 (l.F.) J Forh. af Merkur-Skrivemaskiner. Amager Skrivemaskine Forretning ved FE Møller Byagerv. 3 [Si fl Am. 4646 Andersen H C Eftf. st. Regneg. 3 Kl fl By 4989 & C. 12222 Brygte Skrivemaskiner - Udlejning. Arthury A, J M Thieles V. 9A E fl N 3115v Banzhaf W Amalieg. 12 Kl fl ★ C. 6614&6634 Artikler til Skrivemaskiner se i Slutningen af dette Fag.

Hermes N-Farimagsg. 11 Kl fl*C. 5778 Imperial Christiansborgg. 1 LY) fl C.682 &Pa. 3885 ■ (LF.) _______________________________ Imperial Skrivemaskiner Christiansborgg. 1 [3 Tlf. Pa. 3885 Butik og Ekspedition V-Voldg. I06 Tlf. C. 682 ENGELSK. Jensen Erik Humlebækg. 9 IN] fl Ta. 2439 Jensen Jobs. A N-Voldg. lOKlfl-A- Cent.2476 Jensen Kiirstein & Dethmer Christiansborgg. 1 Mfl C. 682 & Pa. 3885 (I.F.) Kristensen Emil, St. Peders Str. 32 Kl flC. 9682 Kristensen L (Remington) Raadhuspl. 75 El fl ★ Cent. 6033 & ★ Cent. 5033 (4 Lednin ­ ger) (I. F.) Se næste Spalte, øverst. Madsen Aug., Niels Ebbesens V. 17 El fl C. 5916 Madsen Hans Gjentofteg. 86 Gjentofte fl Gjent. 2531 Monarch Skrivemaskiner Nikolaj PI. 9 Kl fl Cent. 9987 & 15028 (l.F.) Nielsen Aage Kielsgaard Westend 16 El fl Eva 69 Noiseless, Akts., Hyskenstr. 5 KJ fl Cent. 9111 & 13435 Norden, Dansk Skrivemaskinefabrik, N-Fari ­ magsg. 11 Kl fl ★ C. 5778 Olympia Skrivemaskiner Akts. Vesterbrog. 5 (Panoptikonbjgningen) El fl C. 10751 & 10830 Se næste Spalte, nederst.

W. BANZHAF GRUNDLAGT 4910 AMALIEGADE 12- TLF.*C.6614&663M Telaartunxidr-. POSTGIRO 27997 BodenhoffMax st.Kongensg.77 Kl flC.6304, 9498 & 10024 (I. F.) Bøving Rich. Prinsesse Maries Allé 7 El fl V1426u Dansk Kontor Service vedKnudOlsenDronn. Tværg. 24 O fl Palæ 892

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker