kraks vejviser 1940 handelskalender

Skovdistrikter

VII — 3846 Sorø Akademis 1. Distr., Skovr. Fritz Loren ­ zen, Sorø g 125 Sorø Akademis 2. Distr., Skovr. Thorv. Kaspersen, Fredskovsminde pr. Sorø g Flinterup 18 Stampenborg Distr., Skovr. Jørgensen, Stampenborg Skovridergaard pr. Præstø gi P 169 Svenstrup Distr., Skovr. Holten Andersen, Grenholtgaarden pr. Borup g B9 Tisvilde-Frederiksværk Statsdistr., Skovr. K Morville, Arresødal pr. Frederiksværk g F50 Torbenfeldt Distr., Skovr. Carl Bistrup, Torbenfeldt pr. Mørkøv g M 46 Valle Stifts Skove, Overførster OFabricius Hegnetslund pr.Herfølge gi Herfølge 123 Vemmetofte Klosters Distr., Skovr. P H Lassen,Vemmetofte pr. Fakse g) V 9 Zeuthen Distr., Skovr. Carl Bistrup, Tor ­ benfeldt pr. Mørkøv g M46 Lolland-Falster. Aalholm Distr., Skovr. Jacob Holm, Roden Skov pr. Nysted g N 1036 Falster Statsdistr., Skovr. Heiberg- Jiirgen- sen, Egehus pr. Tingsted gT13 Fuglsang Distr., Skovr. Hoick, Sundby pr. Nykøbing F. gi N 335 Halstedklosters Distr., Skovr. Brandt, Hal- stedklosters Skovridergaard pr. Avnede g Skovlænge 40 Knuthenborg Distr., Skovr. Niels J Larsen, Skifterne pr. Bandholm g B 89 Korselitse Distr., Skovr. Chr.Smith,Hesnæs pr. Stubbekøbing $ Moseby 38 Krenkerup-Reventlow Distr., Skovr. A Landboe-Christensen, Krenkerup pr. Sakskøbing g S 4013 Kristianssæde ogPederstrup Distr., Skovr. Sv. Bang, Orupgaard pr. Nykøbing F Lungholm Distr., Skovr.,Godsinsp. Marcher, Sofiehøj pr. Rodby g Hyldtofte 53 Oreby og Berritsgaard Distr., Skovr. Aa. Schmidt, Hildesvigpr. GuldborgL. gG2y Orenæs Distr., Godsejer Wilhjelm, Orenæs pr. Orehoved g 8x Fyen. Brahesminde, Grevskabet, Distr., Over ­ skovfoged S P Hansen, Hesbjærg pr. Faa ­ borg gi Haastrup 21 Brahetrolleborg Distr., Skovr. Bistrup, Ditlevslyst pr. Korinth g K 7 Egeskov og Fjellebro Distr., v. Hofjgm. Greve Gregers A hlefeldt - Laurvig - Bille, Fjællebro pr. Rudme g Kværndrup 4 Glorup Distr., Skovr. Th. de Neergaard, Glorup pr. SvindingeF. g Ørbæk 5 Gyldensten Distr., Skovr. H V Dreyer, Fredskoven pr. Bogense g B 58 Holstenshus Distr., Skovr. O Marstrand Jørgensen, Langesø g Bredbjærg 80 Hvidkilde Distr., Skovr. J Abell, Dyre- havegaard pr. Kirkeby g Svendborg 128 Krengerup Distr.,Skovrider Rolsted,Rønne- mosegaard pr. Glamsbjærg $ G 106 Langelands, Grevskabet, Distr., Skovr. E St. Fløytrup, Tranekær g T 144 Langesø Distr., Skovr. O Marstrand Jør ­ gensen, Langesø g Bredbjærg 80 Ravnholt Distr., Skovr. F Mørk-Hansen, Skovlyst pr. Pederstrup g Ryslinge 7 Valdemar Slot Distr., Skovr. A Th. Bavn- gaard,Troense g 14 Wedellsborgs, Grevskabet, Distr., Skovr. Larsen, Rørdam pr. Ejby g Husby 22 Jylland. Aabenraa Statsdistr., Skovr. - - - - - - - - , Vesterlund pr. Aabenraa g Aa 382 Benzon Distr. Distrikts bestyrer Hansen, Benzon pr. Gerrild g G 3 Boller Stats Distr., Skovr. Dr. agro. A S Sa- broe,Klokkedalshøj pr. Horsens g H 403 Buderupholm Statsdist?., Skovr. P Loren ­ zen, Mosskovgaard pr. Skørping g S 14

Fag-Register for Danmark Børglum Klosterskov, Skovr. C W Lorent ­ zen, pr. Sindal g Linderum 19 Clausholm Distr., Skovr. O Marstrand Jør ­ gensen : se Holstenshus (Fyen) Dronninglund Storskov, Skovr. Folsach, Storskoven pr.Dronninglund g Dorf 9 Feldborg Statsdistr., Skovr. P P Jessen, Feldborggaard pr. Skive g Feldborg 17 Fjeld Distr., Skovr. H Rasmussen, Ry- omgaard g R 28 Frijsenborg nordlige Distr., Overførster Moldenhawer, Kraglund pr. Hammel g H 105 Frijsenborg sydlige Distr., Skovr. Biilmann, Mosager pr. Hammel g H 106 Fussingø Distr., Skovr. S C Poulsen, Fus- singø pr. Randers g Over Fussing 2 Gammel Estrup Distr., Skovr. P Jensen, GI. Estrup pr. Avning g A22 Graasten Statsdistr., Skovr.Lindskov Chri ­ stiansen, Graasten g 64 Haderslev Statsdistr., Skovr. I MA Dalgas, Ulfshus pr. Haderslev g H 105 Hedeselskabet, Hovedkontor, Nytorv, Vi ­ borg g 220 & 510 Katholm Distr., Skovr. CF Collet, Katholm pr. Aalsø g Aalsrodc 3 Klelund Plantage pr. Holsted Plantage g Lintrup 3 Klosterhedens Statsdistr., Skovr.PH Al- lerup, Sønderby pr. Lemvig g L 87 Lindenborg Distr., Skovforvalter Nielsen, Skørping g S 10 Lindet, Statsdistr., Skovr. Sv. Rix, Lindet- skovgaard pr. Arnum g A 5 Meilgaard Distr., Forstkandidat, Hofjgm Chr. luel, Mejlgaard pr. Tranehuse g Fjellerup 44 Nørlund-Torstedlund DiBtr., Nørlund pr. Arden $ Rold 35 Palsgaard Statsdistr., Skovr. Kierkgaard, V-Palsgaard pr. Hampen g N-Snede 24 Randbol Statsdistr., Skovr. Larsen, Ged- dinggaard pr. Randbol g Randbøldal 19 Rathlousdal Distr., Skovr. Schrøder, Veils ­ hus pr. Odder g O 22 Rosenvold Distr., Skovr. Iversen, Gerdas ­ minde pr. Stovby g S 61 Rye-Nørskov Distr., Skovr. L Tonning, Rye St. g 17 Silkeborg Statsdistr., Skovr. Harald Schou- bye, Silkeborg g 25 Stenderup Statsdistr., Skovr. F R Ottosen, Stenderupstrand pr. Varmark g S-Stende- rup 35 Sønderborg Statsdistr., Skovr. Axel Wan- scher, Egetofte pr. Sønderborg g S 126 Tinggaarden Plantage Skovr. R Jørgensen, Nørresundby g 3153 Tjeles, Stamhuset, Distr., Skovr. Horst ­ mann, Idasminde pr. Onsild g O 46 Viborg Statsdistr.,Skovr.IVRingsted,Sten- dalgaard pr. Kellerup g Hvam 15 Willestrup Distr., Overskovfoged J Bang, Willestrup pr. Arden g Astrup 30 Skoveffekter forhandles tillige af København: Dansk Træ l/S, H C Ørsteds V. 22 B 13 g Eva 398g DANSK TRÆ ’ s Forstkandidaterne Hansen & Høgsbro H.C.Ørsteds Vej 22 B Telefon: Eva 3984 lelegramadr. ,, Danskirae.*

Skovdistrikter. med over 1000 Td.L. (550 ha) Skov. (Ang. de private Distrikters Størrelse henvises tilAfd. VIProvins-Begister under„Støire Gaarde"). Forest Districts — Cantons do foréts — Waldreviere Skoveffekter Skovbrugsartikler se i Slutningen af dette Fag Sjælland og Bornholm. Beldringe-Lekkende Distr., Skovr. J Holm, Roden pr. Nysted gi N 1036 BidstrupDistr.,Skovr.LVKrarup Val-Borup pr. Hvalso $ H 13 Bornholms Statsdistr., Skovr. J A Nielsen, Rømersdal pr. Almindingen g) Aakirkeby 6 Brattingsborg Distr., Skovr. Svend Kindt: se Gisselfeld Bregentved DisV-? Forstinsp.Jagd, Tureby - Esrum Statsdistr., Skovr. O A Arendrup Ostrupgaard pr. Esrum gFredensborgl616 Farum Statsdistr., Skovr. J ust Holten Fa ­ rum Lillevang pr. Vassintrerod giLyngel9 Frederiksborg Statsdistr., Skovr.GBBriiel, Bøgelund pr. Hillerød g) 511 Frederikslund,Store, Distr., Skovr. E W Grevenkop-Castenskiold, Store Frederiks ­ lund pr. Frederikslund g Næsb.'skovG Gammel Køgegaard Distr.,Skovrider F Og- strup,GammelKøgegaard pr. Køge |K144 Gavnø-Lindersvold Distr., Skovr. H Muus, Lindersvold pr. Fakse gi Orup 13 Giesegaard Distr., Skovr. Ipsen, Giesegaard Skovriderbolig pr. Kværkeby g Vollers- lev 10 Gisselfeld Klosters Distr., Skovr. Svend Kindt, Sofiehøj pr. Haslev gi Konrads- feld 42 Gjorslev Distr., Skovrider, Godsforvalter Børge HPetersen, Gjorslev Godskontor pr. Store Heddinge g) Holtug 101 Gunderslevholm Distr., Skovr. Lindberg, Tokkeruphus pr. Fuglebjærg g Skelby 9 Gurre Statsdistr., Skovr. J F Muus, Valde- marslund pr. Kvistgaard g K12 Gyldenholm Distr., Forstassist. H E Peter ­ sen, Lorup pr. Sorø g Sørby 15 Herlufsholm Distr., Skovr. Nis Lorenzen, Herlufsholm pr. Næstved gi N 1323 Holsteinborg Distr., Skovr.,I E Rasmussen. Dommergaarden, Rude g) R. 110 Hørsholm Statsdistr., Skovr. A I Holten, Svalev. 24, Hellerup gi Hell. 4629 Jægerspris Distr., Skovr. Vagn Holstein, Skovlyst pr. Jægerspris g) J 12 Kbhvns Statsdistr., Skovr. E Buchwald, Syv-stjernen pr.Hareskovg)LilleVærløse30 Klintholm Distr. pr.BorregBusemarke2414 Kronborg Statsdistr., Skovr. Harald Eng- berg, Julebækshøj pr. Hellebæk g H90 Ledreborg Distr., Ledreborg pr. Lejre g Hvalsø 35 Lerchenborgs Distr., Lerchenborg Gods ­ kontor pr. Kalundborg g K493 x Lystrup og Jomfruens Egede Distr. pr. Fakse Lystskovdistr., Skovr. Martensen-Larsen, Klampenborg g! Bellevue 1 Løvenborg Distr., pr. Regstrup g Sø ­ strup 99x Maarum Statsdistr., Skovr. Th. S Wielandt, Maarumlund pr. Maarum gi Græsted 60 Næsby holm Distr., Skovr. J Nielsen, Næs- byholm pr. Glumsø gi G 27 x Nødebo Statsdistr., Skovr. Poul Rosen, Skovfryd pr. Fredensborg g) F 1617 O dsherred Statsdistr., Skovr. N V estergaard, Mantzhoj pr. Nykøbing S. fl Egebjærgl6 Petersgaardske Distr., Skovr. Chr. Bach, Petersværft pr. Langebæk gi L 7 Selsø-Lindholm Distr., Skovr. A Knaack, Lindholmpr. Kirke Saabygl Torkilstrup88 Skjoldenæsholm Distr., Skovr. C Vendel- søe, Valsølillegaard pr. Jystrup Midtsjæll. g Langesø 20 lund pr. Haslev gi Tureby 33 Charlottendal Distr., Slagelse

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker