kraks vejviser 1940 handelskalender

Pedersen Vilh. Blegdamsv. 60.62 [ø] g Cent, 9942 Fabrik og Hovedkontor Heng g 55 Lager og Udstilling Blegdamsv. 60,62 E) g Cent. 9942 Skotøjsmaskiner og Art. f. Skotøjsfabr.

VI I -3845

F'ag-Register for Danmark Hjørring: Jensen IP g 565 Holbæk: Johansen Aug. Skoleg. 20 g 718 Horsens: Nielsen Bernhard Aaboulevarden 86 g 832 Gummi fodtøj . Steffensen L Allég. 49 g 628 Nonnebo pr. Langeskov: Skotøjsfabrikken Nonnebo v. M Sorensen Gennemsyede Herre- og Drengesko. Nørresundby: Sehested Chr. & Son g 1559 Chr. Sehested & Son Skotøj en gros Nørresundby Tlf. 1559 Randers: Kjær & Andersen Slotsg. 14 g 3070 & 3071 Rønne: Frandsen J C g 50 Slagelse: Hansen C H, S-Stationsv. 7 g 1269 Svendborg: Larsen ’ s Hans Eftf. ved O Holmquist Møllerg. 40 g 431 & 1731 V e -i 1 e: Jensen Othar Vesterg. 34 g 675 Nygaard .Jobs. Jellingv. 30 g 2592 Boot & Shoo Machinery & Boot & Shoe Mfrs. ’ Sundries — Machines de chaussures et fournitures pour les fabr. de chaussures — Schuhwarenmaschinen und Be- darfsartikel fur die Schuhwarenfabrikation København: Almborg Axel Emdrupv. 28 (01 g Ryv. 435T& Ryv. 4295 Randfabrikation. AKA Welt. Bindsaalelæder. Forparter og Buge. American PatternWorks ved Johs. Hoglund Langøg. 4 [ø] gi Ryv. 573 Andersen M 0 Linde Allé 48 Vanl.g^Damso 2727 Se næste Spalte, øverst. Asgil Egil Jyllandsv. 19 [ f ] g Gh. 6866 Baandfabr. Danmark, Akts., Snørebaands- fabr. Haabets Allé 8 Brh. gi Bella 1302 Bernstein Isidor Halmtor vsg. 40 |v] g C. 3850 Boston Blacking Company, Akts.,Finsensv.29 Eg*C. 11510 Dania Shoe Machinery Works Ltd., Akts., Blegdamsv. 28-B2E0f ★ Cent.l2008&6232 Danly Carl C Holmbladsg. 26 ES] gi Am. 6960 Enna Carl Helgolandsg. 1 g Eva 1647 &1162 Fabrikken Osmo, Akts., Sturlasg. 14 (v. Isl. . Brygge) [S] g C. 7831 Haahr Anton, Dansk Gelenkfabrik Finsensv. 10D E g ★ Go. 4949 Haake Fritz Gothersg. 14 E g Cent. 3001 Hellerup Skolæstfabrik, Hjalmar.Madsen Aldersrog. 3 [S] g Cent. 7519 & 9775 Hellerup Skolæstfabrik Skandinavisk Skomodelfabrik Telegramadr. „ALDERSR OL AST 11 . Skotøjscréme. (se Lædersværte & Lædercréme). Skotøjsmaskiner og Artikler for Skotøjsfabrikker.

r

M.OANDERSEN LINDE ALLÉ 48. KØBENHAVN - VANLØSE

Singer Co. Symaskine Aktieselskab Afde ­ ling for Industri-Maskiner Amagert. 8 [K] g ★ Cent. 8386 Skandinavisk Skomodelfabrik. HjalmJfi- Mad ­ sen Aldersrog.3 S3 gCent.7519 & 9775 SKANpiNAVISK SKOMODELFABRIK OVERLÆDERMODELLER ALDERSROGADE 3 £ TLF.CENTRAL 7519 & 9775. TELEGRAMADRESSE:. ALDERSROL AST - Skotøjspudseriet ved KayFischerVesterbrog. 107 C E g C. 9700 FISCHER TLF. CENT SKOTØJSPUDSERI 9700 VESTERBROG.1O7 C I Sørensen Einar & Co. Herlufsholmv. 8 Vanl. g Da. 2633 Sørensen Marius M & Son Gothersg. 10'. 1 IS g ★ Cent. 6588 Trævarefabrikken Dan ’ s Lager Blaagaardsg. 32 IH g N 5063 TRÆVAREFABRIKKEN

ALTID CA 6>5 MODELLER PAA LAGER TILOMGAAENDE LEVERING. EGET LAKERERI. af ’ LAGER AF: TRYKKNAPSPÆNDER, DORN'/ SPÆNDER SAMT PYNTESPÆN* DER I STORT UDVALG. SNØREBAAND, ELASTIK, KANTE'/ BA A ND, FLETSNOR,SKINDKAN'/ TERjVOKSDUGSSKRAABAANDetc.eLc. TLE DAA SØ *271*2.7 (flere Ledn) Henningsen B st. Kongensg. 55 OS g Palæ 5048 - Saalejern - Overlæder jern. Høiness Oscar & Co., Akts., Mitchellsg. 13 E g Cent. 13997 & 11252 „Ego* Slibematerialier . Kapsolit ved M M & S Sørensen Rygaards Allé 9 Hell, g He. 6547 Kongsbøll Vilhelm Jagtv. 7 IH g Gh. 2074 Krause Vilh. & Co., Akts. Øresundsv. 140 (S] g* C. 8320 Kbhvns Smergelfabrik Viborgg.70 |0] g C. 100& 15620 - Telegramadr. „Naxos*. Ladegaard ICBDronn.Tværg.l6Kj g Cent. Træhæle. Lindblad N Nansensg. 24 OS g By 7004 Maskinkompagniet Akf s. (Akts. The Dania Shoe Machinery Works Ltd.) Blegdamsv. 28-32 IH g ★ C. 12008 & 6232 Meyer F & Co. Kronprinsesses'. 54 IS g Cent. 3521 &, Palæ 3520 F Meyer & Co

(NÆSTVED TRÆHÆLEFABRIK) VED C.JENSEN.

NÆSTVED gelefcn 778 telegramadr . „ dan ? L ager i KØBENHAVN : BLAAGAARDSG. 32 ® TLF. NORA 5063.

Kronprinsessel/ade 54 Tlf. Cent. 3521 & Palæ 3520 Garn til Skotøjsmaskiner. Amann ’ s Sysilke.

UNITED SHOE MACHINERY COM ­ PANY, Akts., st. Kongeusg. 59 El f ★ Cent. 5156 Telegramadr. „Unitedshoe* Skotøjsmaskiner og Tilbehør. Aarhus: Madsen Søren Fredensg. 42 g 1544 H ø n g : Pedersen Vilh. g 55 Specialfabrik for Skotøjsmaskiner. Se Annoncen under København.

Mikkelsen P Blaagaardsg. 32 IH g N 5063 Nordisk Plaster-Industri, Akts., Struenseg.7 LH g Cent. 14165 & 14265 ______________ Nordisk Plaster-Industri, Akts. Struenseøado 7 [N] Tlf. Cent. 14165 &. 14265 NOPI KLÆBEBAAND.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker