kraks vejviser 1940 handelskalender

Skotøj 3

VII -3844

Fag-Register for Danmark

4. Skotøj en gros.

Hjerting: Hansen J D $ 66 Holbæk: Holbæk Skotøjsfabrik, E Nielsen Algade 55 $ 273 Skotøjsfabriken Hansa ved Olaf Hansen Blindestr. 2 $ 1352 Skotøjsfabrikken Landsperg ved Jul. Land- sperg Drageru pv. 1 $ 1251 Skotøjsfabrikken Toka ved K Jørgensen Kasernev. 24 $ 746 H ør ve: Skotøjsfabriken Alsing, Jobs. Pe ­ tersen $ 31 Skotøjsfabriken Forto, Birk & Jensen $ 9 Spec.: Børnefodtøj. Kun en gros. Klarskov : Frederiksen L & Sønner $ 52 Kolding: Vandel H C Vesterg. 24 $ 1077 Lund Østjyll. : Lund Skotøjsfabrik, Interessentsk. v. Jens Pold & Co. g 28 Nonnebo pr. Langeskov: Skotøjsfabrikken Nonnebo ved M Sørensen

Aarhus: Andersen & Sønner, Akts. Frede- riksg. 27 $961 Andreasen K Frederiks Allé 62 $ 5438 Høeg A Juncher Vesterbrog. 32 $ 2886 Høeg 0, Kongsvang $ K 132 Jensen J, Chr. Winthers V. 5 $ 610 Jensen Jobs. & Søn, Akts. Frederiksg. 78A $ 6176 &6177 ,.Westbo “ Fodtøj. .Tensen Otto Smidt Klosterg. 74,76 $ 7420 Munk Peter N & Co., Akts. GI. Munkeg. 6 $ 2730 & 4919 Petersen Aksel Fredensg. 18 $ 6497 Schmidt Gudmund Hjortensg. 1 $ 7459 Skotøjsfabrikken Lady v. J Christensen Mejlg. 46 $ 7482 Skovgaard Søren Jægergaardsg.55 Sørensen Georg Mejlg. 35 $ 5143 Sørensen Michael & Co. Vesterg . 77 $ 4884 Teglborg M P, Frederiks Allé 1'60 $423 .....

København: Christensen Chr. Amagerbrog. 43 [S] $ Am. 472x Clausen H C, Handelsaktieselskab Østbaneg. 83 (øl $ ★ Cent.15210. 15229 & 15329 HCCLAUSENl HANDELSAKTIESELSKAP ØSTBANE6ADE 83 ® LAGER TLF>CENT.1521O(2 un J KONTOR TLF. CENT. 15229 & 15329 OFFERTE-«. PRØVEVÆRELSE TLF. ØBRO 1393 TELEGRAM ADR. »SKOIMEX«. Cohn Michael Gothersg. 8 Opg. C Kl $ C 13328 Eiberg Tage Markmandsg. 4 [s] $ Am. 9328 Fester Geo, Akts., Stormg. 10 K $ ★ C. 14571 Frandsen J & Co., Steen Blichers V. 1 |F1 $ Gh. 2670 Friberg Olaf F, C N Petersens V. 39 (El $ Gh. 2644 Heine Norman E Classensg. 27 [0] $ Øb. 1707 Henriksen ’ s H Eftf. v. I M Hasforth Torden ­ skjoldsg. 23 Kl Al C. 4924 & Pa. 4924 Holm F Norrebrog. 183 [Ni $ Tg. 562y Jensen Aage Gert Falstersv. 4 A [0 $ Fa.960 Larsen Otto G, Henrik Ibsens V. 19 [3 $ Eva 47 y List Th., Akts., Hollændere. 20 Dragør MajlundS J Vimmelskaftet36 Kl C. 13925 Marcus Hans, Herman Triers PI. 2 [V)$Cent. 13768 Margolis D Frisersv. 4 A Charlottl $ Or. 1513 Miethe I, Akts., Strandv. 48 Hell, $ He. 1192 Nielsen Edvard Farvergade 15 Kl A C. 9672 Pedersen S Heslegaardsv. 43 Hell. $ Hell. 1113 ROSTED JOHS. Indeh. F Jacob & P Andersen Vesterbrog.107013 $ ★ C. 2426 Salomon Hans Raadhusv.l Charlottl.® Ordr. 5707 Sterling E Treitel Odenseg. 22 |0] $ 0 4845y Thomsen Hans Struenseg. 7 INI $ ★ C. 10523 Vollev, Akts., Dybbolsg. 53 EØ $ Cent. 8532 Aabenraa ; Hansen Max $ 434 Aarh us: Aggersbjerg P C Borgg. 11 $ 6669 Frederiksen C AMindebrog. 4 $8988 &8989 Jensen J P Skovgaardsg. 8 $ 2291 Kierkegaard Chr. Rosensg. 38 $ 3538 Spec. : Sports- og Hjemmefodtøj., RomoAlslevM.Dronn.MargrethesV.71$860 Teglborg M P, Frederiks Allé 160 $ 423 Fahr. ® 10456 Timm H P, Akts., Vesterg. 77 $ 2192 . WissingChristianJ Skoleg.25 $ 422 (2 Lin.) Brabrand: p a hl Chr. $ 174 Haderslev: Børsen-Hansen J, Hjort Lo ­ renzens V. 3 $ 390 J ensen Jacob Aastrupv. 26 $ 762 Herning: Andersen C Meldgaard $ 995 (2 Lin.) C.MELDGAARD ANDERSEN.

Nørre Uttrup pr. Nørresundby: Nørresundby Skotøjsfabrik, S K Simonsen $ N-S 5785 Odense: Christiansen Harry Pantheonsg. 5 $ 4871 „Fremad Expres “ ved I Rasmussen & Søn Nørreg. 51 J9 566 & 6620 Gervig G Pantheonsg. 12 $ 2589 Johansen Anker Unsgaardsg. 18 $ 5954 Jul-Sehestedt R Nørrebro 43 $ 9170 Knudsen K M Nyborgv. 4 $ 234 &4905 Odense Gymnastikskofabrik, R Hansen Sadolinsg. 140 $ 3624 Odense Skotøjsfabrik ved L Petersen Bro - gade 6,8 J) 2892 Villon Skotøjsfabrik, Overg. 61 A 5096 Orup pr. Fakse: Darmer Brødrene, Akts. $ O 26 Randers: Bang Axel Kirkeg. 11 $ 429 Bang ’ s Skofabrik, Spartaskoafdelingen ved C R Bang Mariagerv. 40-44 $ 440 Roskilde: Johansen I H Københavnsv. 63 $ 2133 Røde Kro: Ødis Asmus $ 26 Silkeborg : Jensen s M Skotøjsfabrik $ 1357 S kive: j uu i S S & Co., Skive Skotøjsfabrik, Akts, $ 419 & 420 S o der up pr. Hedehusene: Clausen Marius A $ H 233 Sæby: Sæby Skotøjsfabrik, Akts. $ 63 Tillitse: Tillitze Skotøjsfabrik $ 29 V e J 1 e • Bang I Jensen Torveg. 15 $ 323 Jørgensen Brødr. Grejsdalsv. 74 $ 702 Therkildsen M Fredericiag. 33 $ 1445 Viborg: Nielsen Stein Fredensg. 14 $ 951 Pedersen Marinus Dannebrogsg. 4 Pilgaard Ernst st. Set. Mikkels G. 10 $ 1190 (2 Lin.) Herresko - Ride- og Langstøvler. Viby J.: Secher Tage $ 305 Ørslev pr. Vordingborg: Rasmussen Ole $ 0 48 Ridestøvlefabriken i Ørslev ved O Soren ­ sen & Sen $02 s

ØrskouM Holbergsg. 4.$ 3841 Antvorskov pr. Slagelse:

Petersen Helga $ S 583 Petersen JMfS 1915 Bredebr o: Madsen I ’ A $ 83 Brønderslev: Jacobsen Niels $ 283 Ebeltoft: Ebeltoft Skotøjsfabrik ved Fr. Jensen & Sønner $ 185 E j b y : Larsen Joh s. $ 5 Specialfabrik for Weltslioe. Pedersen H J $ 28 Esbjerg: Andersen A H Jyllandsg. 47 $ 1198 Bundgaard Th. & Son Tordenskjoldsg. 5 $ 291 Hoffgaard C A Rolfsg. 166 $ 1337 N i elsen C T Østerg. 69 $ 1330 Therkelsen ’ s Chr. Skotøjsfabrik Rolfsg. 13 $ 1160 Fredericia: Fredericia Skotøjsfabrik ved Sofus Jensen Fyemg. 7 $ 938 Nielsen S Odinsv. 30 $ 867 Petersen W M Nymarksv. $ 798 F rP( ierikshavn: Frederikshavns Skotøjs ­ fabrik ved Chr. Jensen $ 108 G ad e va ng pr. Hillerød: Lindblad Otto $ H 1317 G r a v e n s: Gravens Fodboldstøvlefabrik v. H P Hansen & Hundevadt $ Aagaard 29 SKOTØJSFABRIKKEN^ HEDEBO /A HAVDRUP tlf . 18 I X 0 ?jjF$>\Gennemsyef Ferre- ogDre/igertal Ar Gymnastik- &. Fjernmesko. I ( Hedebo. FODBOLDSTØVLER.I H e r n i n g ; Herning^Skotøjsfabrikved Aa- gaard-Jensen $ 98 G rindst ed: Madsen M $ 16 H ’ arlev: Nielsen Gerner $ 57 H av 6 rup : Skotejsfabrikken ,,Hedebo “ $

TLF. 995 MED OMSTILLING TIL PRIVAT. POSTKONTO 19941

EN GROS.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker