kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Hertz Garveri og Skotøjsfabrik, Akts., Jagtv. 211 Bl $ ★ Cent. 2803

Skotøj 3

Vil — 3843 Lilja Carl Ny Carlsberg V. 24 E f Eva 3527 Lindberg I Rosenv. Alle 7 IS |) Cent. 12497 Lindhe M G Jagtv. 101,103 I® $ Tg. 2067x Lj ung berg P Krimsv. 15 [S] |l C. 892 Mårtensson Johs. Lilleg. 5 Valby £1 Vb. 688 Madsen Niels N-Fasanv. 88 E |) Cent.11015 &Gh.2815 Alahova v. M Hou Frederiksborgv. 51 I nv ] $ f Tg. 6191 Alercator, Akts., Dronningensg. 68 El $ Am. 2747 Alogensen A Gørtlerv.'4 I nv I $ Tg. 4470 Neesgaard A St. Hans G. 3 I® $ N 692y Nielsen Carl I Vesterfælledv. 6 IV1 ffi V 4875 Nielsen Frands Blegdamsv. 60 B løl $ ★ N 8107 Nielsen Fr. C. Akts., Dortheav. 45 IH3 f Tg. 2132 Nielsen AI Jagtv. 113 I® $ Tg. 2770 Nielsen Alariane Broksøv 12l Cent. 12611 & 10252 Se næste Spalte, øverst. Rehna v. Al Waahlin Vedbækg. 4 Hl ®Tg.9O2 R 10964 ’ St ^ e & C °' Tagensv - 61 1! Cent. Skandinavisk Slippersfabrik, Akts., Drejøg. 11 El f Ry v. 562 Skotøjsfabr.Atlas ved J Witt Jagtv. 113 El A Tg 3187 Skotøjsfabr. Dana ved E & Chr. Jacobsen , Smedeg. 19 IH £ Cent. 9428 Skotøjsfabr. Gloria, Fr. Jørgensen Korsg. 16 Kl C. 3411 Skotøjsfabr. Juno v. A Persson Blaagaardsg. 36 C I® D N 2125x Skotøjsfabr. K. I. D. ved Knud Danielsen & Co. Sigurdsg 39 El gj Cent. 4644 Skotøjsiabr. Laila ved Pedersen & Persson Rosenv. Allé 6 [øl i Øb. 5262 Skotøjsfabr. Merkur ved Joseph Thobrither Prinsesseg. 29B Kl $ Am. 4345 Skotøjsfabr. Phønix ved JensNøhrWoltersg. 5 [S] i Am. 2433 Skotøisfabr Progress v. J Silber Dortheav. 45, 47 ® f Ta. 6403 Skotøjsiabr. Rex ved S Lajchter Nørrc- brog. 39 I® i C. 7753 Skotøjsfabrikken Svanholm ved J Litichevsky Tagensv. 61 I® $ Ta. 3383 6 Ta. 3387 Petersen S Lutken Ny Carlsbere V.24M f V 4553

DANSKE HERTZ FODTØJ C Q Q

GARANTIMÆRKER FOR BEDSTE DANSKE FODTØJ

Danmarks siørste Skotøjsfabrik for Børnefodtøj

M. P. RASMUSSEN 8c SØNNER N-Fas an vej 186 0 Kontor: TLF. CENT. 12 611 loger : TLF. CENT. 10252

HERTZ GARVERI OG SKOTØJSFABRIK AKTS. JAGTVEJ 211 • KBHVN 0 TLF. ★ CENT. 2803 4 Høst Eskild Jagtv.121 [N] fl Tg.763 Ilar, Akts., Krimsv. 15 is] Jp C. 892 Jacob E F & Wilh. Andersen, Akts. Vester- brog. 107 C E | ★ Cent. 2420 Jensen A Roarsv. 26 [F| fl Gh. 7036 Jensen C A Lybæk & Søn Lang øg. 12 S5) $ Ryv. 5146 Jensen Chr. & Co. Skotøjsfabrik, Akts., Korsg. 16 A INI $ N 7850 Jensen Edvard Finsensv.39AE £Cent.l2863 Jensen Peter Fuglevangsv. 2 E $ N 6704 Jeppesen & Petersen ’ s Eft. Sundevedsg. 15 KJ il V5119y Johansen C Lykkesborg Allé 21 Søborg i> Søb. 306 Jønsson ’ s Otto Sønner Holteg. 5 l® $ Tg. 3770 Jorgensen Kai GI. Konsev. 16713 $ Ev.2628 Kahn I Vesterfælledv. 6 EJ i Ve. 3649 Karlsson Gu.st. F Bjelkes Allé 17 [® i Ta.- 7392 Koni Skotøjsfabrik, Akts., Blegdamsv. 60 B |0] i C. 12399 Koni Sko. Kresse ’ s R Skotøjsfabrik Korsg. 16C I® $ Cent. 9329 Kristensen Karl K & Son Mølleg. 8,10 INI jl ★ C. 15105 Karl K Kristensen & Søn Skotøj s f abrik Kbhvns Filtskofabrik v. Evald Nielsen Vesterfælledv. 66 KJ f C. 2i.87 Kbhvns Fodtøjsfabrik, Akts.. Bryggeriv. 9 Valby i ★ Cent. 13281 Larsen G Uarville Blaagaardsg. 4 C|$] ® No. 7697 Larsen Svend Mælkev. 9[F] i Gh. 9567 Liebmann Alfred & Co., Akts., Tagensv. 61 Bl i Cent. 11036 Hindsberg Holger Gothersg.*91 IK 8) Palæ 5585

Skotøjsfabr. Tertiu«, Akts., GI. KogeLandov. 180Valby Skotøjsfabr. Thora ved Christian Frederik Hansen Dortheav. 45 I nv I $ Tg. 989 Skotøjsfabr. Afrctor ved K Bengtsson Blaa- gaa>dsg. 36 D I® i N 4764x Skotøjspudseriet ved Rav Fischer Vester- brog. 107 C EJ f Cent. 9700 Steenbuch-Hansen F A!alm<-g.9 [øl $ Øb.340 Stenander Carl Ravnsborgg. 21 C [® J[IN 4249 Stevns v. Valdemar Jensen Ravnsborgg. 21B I® JI1N6415 Stjern berg Sixten Baldcrsg. 8 [® jl Tg. 7540 SØRENSEN, MADSEN & CO., Norre- brog. 56 I® A 1 ★ C. 13050 Sørensen Peter Jag-tv. Ill I® Al C. 3814 & 13814 . Sorensen ’ s S Skotøjsfabrik A/S, Finsensv. 10 [ø $ C. 729 Specialitet: Sportsf odtøj. Sørensen Th. Duev. 104 iFi Gh. 3104x Sørensen Victor Vesterg. 20 DS By 6455 Thomasson Gustaf Viktoriag. 16 EJ $ V3922 Ulf Vald. Sørensen Smedeg. 12 I® $1 N 3857x Wihlén ’ s J W Skotøjsfabrik Rycsg. 43 S3 $ Cent. 14359 Winter O Sprogøv. 11 E f Gh. 6277 & Gh. 6287 Vita-Skotøjsfabr. Akts. Norrebrog. 14 [® f No. 7895 Wultf Marcus Dronningensg. 66 Kl $ Am. 3225 Aabyhøj: Ottow L A f 508 Aa lborg : Aalborg Skotøjsfabrik, Akts. Møllepi. 13 f 5191 Aab org Spanaskofabrik, A Astrup Saursv. $ 1352 Eldan, Akts. Algade5 5133 Jørgensen Brødr. Petersborgv., Vejgaard |1 Aa 2463 Zeiner Robert Vesterbro 45 $ 6967

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker