kraks vejviser 1940 handelskalender

Skotøj 2

Fag-Register for Danmark

Hansen H C Finsensv. 30 El gl Go. 8101 Hansen HI Borups Allé 119 IN] gl Gh.3798x Hansen I A Frdbg. Allé 613 g) V 169x Hansen I S, P D Løvs Allé 1 El gl Tg. 3348y Hansen Johs., Svend Trøsts V. 1 IV] gl Ve. 5302v Hansen Johs. Vigerslev Allé 124 Valby g Vb. 2359 Hansen L .Ernst Vingaardstr. 11 KI $ By 1743x Hansen Niels Skovsboe Enghavev. 61 IV1 gl V 1768 v Hansen Ove Adelg. 3 Kl gl Palæ 3839y Hansen P Enghavev. 108 13 g) Eva 2447 Hansen P Lyngby Hovedg. 15 Lyngby gl Lyngby 1167 Hansen Skjold Munkely 9 Soborg ® Søb. 664 Hansen Th. Ulrikkenborg Allé 39 Lyngby gl Lyngby 2440 Hansen Th. H Strandboulevarden 72 [0] gl 0b. 8464 Hansen Viggo Eltzholtz Fredensv. 42 Char- Iottl. f Or. 570 Hansen Wm. Roskildev. 82 Valby g) Damse 3223 y Hanson H Lundsfrydv. 9A Valby gJb T b.4497 Hass Th. V Holsteinsg. 18 El gl 0 281 8y Hedegaard & Høj ’ s Eftf. v. Ferd. Fugl, Carl Johans G.3 i |! 0 5691 Hem meth Vald. Birkedommer v. 4 [NV] fl Ta. 4186 TIjeresen A Chr. Vesselsg. 26 El g) N2027y Holm T Bentzonsv. 3E | Fa. 1450 Hvam K Gl. Jernbanev.32 Valby gVb.3101 v Jacobsen A M Ryesg. 114 [ø| g) 0 5089 Jacobsen Ludvig P, IE Ohlsens G. 17 [0j gl 0 7191y Jacobsen M Todesg. 12 A El g N 3320v Jakobsen L P Østbaneg. Ill [0| gl 0 5565 Jakobsen R Kapclv. 48 UH gl N 1359y Jensen Christian Frederiksv.l4E]glGh.3348y Jensen Chr. P Ved Amagerport 16 [s] gl Am. 8623 Jensen Emil Godthaabsv.42 El Jensen Emil Solitudev. 17 El gl N 6899 Jensen H Langelandsv. 7 El Jensen H C Vesterfælledv. 66 13 gl Eva 788x Jensen H P Frederikssundsv. 150 Brh. g) Bella 2135 Jensen IA Bagerstr. 3 13 gl Ve. 381 v Jensen Jens P St. Annæ G.33 E gl Am.917O Jensen Laurits Griffenfeldtsg. 7EJ g N2678v Jensen Lauritz Baggesensg.32 Elg)N2530x Jensen M, Chr. Richardts V. 2 13 gl N 3790x Jensen O G Hyltebjerg Allé 77 Vanl ffi Damsø 2242 Jensen Ove Borups Alle 124 El gl Tg. 2717 Jensen Rud. Bramsly kkev. 25 Valby gl Vb. 4796 Jensen Sigvard St. Kjelds PI. 3 (ØJ gl Ryv. 3762 Johansen Hans Hellerupv. 51 A Hell, g) He. 5794 Johansen Willy Ordrupv. 69A Charlott], gl Or. 3491 Juhl Vilh., A L Drewsens V. 12 E] gl 0 5449 Jorgensen L F VandkunstenlO IK gl By5450x Jørgensen Svend Aage, Niels Ebbesens V.31 [v] gl Eva 1853y Kjær J N Jernbanev. 2 Lyngby gl Ly. 1962 Kjølholm A P Amagerbrog. 39 (SJ gl Am. 731 y Elektrisk Reparation. Klausen V Odenseg.7 g ? g) 0 6099 Klintman Fr. Hessensg. 50 [S] g Am. 7572 Knudsen Georg Ravnsb. Tværg. 9 El g N8654y Knudsen W Borups Allé 106 El g* Ta. 263Hx Kristensen Gunnar Roscndalsg. 14 [ø] gl 0 8959 Langhuset v. K Andersen Valby Langg. 21!) Valby gl Vb. 4494 Larsen Emile Degnestavnen 37 I n V gl Ta. “ 556 Lerche C B Rentemesterv. 82 ESfl Tg. 2965y Levin Villy, H C Ørsteds V. 45 L3 gl No. 3209 Liljedahl Niels Frederikssundsv. 10A I n V Lille Godthaab v.E HowaltTherkildsen Mariendalsv. 73 EJ gl Gh 5688y Il 91

2. Skotøjsrepa ration, mekanisk . København; Andersen A Humlebækg. 46 El gl Tg. 5927 Andersen A C Læssøesg. 7 El g N 2301v Andersen Anders Almev. 3 Hell, gl He. 4931 Andersen H M Præstøg. 8 El g) 0 3661v Andersen Marius Absalonsg.3OBI3g)V6379y Andersen P Ejgaardsv. 24 Charlott!, gl Ordr. 5712 Andersson il P, P G Ramms Allé 64EJ glGh. 58 9( )y Andreasen Holberg Blekingeg. 4 [s] g Am. 1707 v Avngaard Anders Under Elmene 6 [s] gl Am . 3862x Baagøe N P Mølle Allé 9 Valby g Vb.621y Bank S M Roskildev. 150 Valby gl Da. 4887 Benjovitz F Horsekildev. 6 Valby g Vb.2332 Billige Skomager, Den, v. Walter Schiitze Aarhusg. 90 El gl 0 3672x Bjørnstad Vald. Willemoesg. 74 El g04828x Blomqvist G A Vejrøg. 4 El gl Ry 4762 Borg Richard & Rasmus, N-Frihavnsg.54 El g) 0 3968 Brask FrederikVesterbrog.l07B El gV 8596 Bruun P, Ø-Farimagsg. 18 El gl 0 4642x Carlsen Carl Johan Arkonag. 113 Ev. 4272 Carlsen K Brynhildeg. 8 El g Tg. 4797 Carstensen Ernst S Sallingv 17 Vanl. g Fa. 452 CharlotteDlund Skotøjsrepr. v. H M Hansen Raadhusv. 8 Charlottl gl Ordr. 5311y Chic v. W Olsen Skovridergaardsv. 71 Holte gl Fr. 6955 Christensen Anker & Co. Blaagaardsg. 31 C H | N 1231y Christensen C Refsnæsg. 43 El gl N 3626 x Christensen I Amagerbrog 196[S]glAm.71O5 Christensen Magnus Korsg. 60 El g N 5145 Christiansen Chr.Søborghus Allé 29 Søborg gl Søb. 976 Christiansen S Hasselv. 4 LyDgby gl Frederiksdal 6583 Christiansen Sarias Jydeholmen 9 Vanl. gl Damsø 2688 Chrom-Saalen v. A E Hansson Vesterbrog. 91 13 g Cent. 10317 City elektriske Fodtøjs- & Reparationsfabrik vedH Sørensen Gronneg. 1 |K] g) By 991 x Clausen A Aaboulevard 5 13 gl N 8624 Cronwall H Sundevedsg. 2 [3 gl Eva 74 x Danica v. Viggo Nielsen Heimdalsg. 3 El ® Tg. 1341 Debel M Danasv. 31 13 gl V 1755y Dixie v. Jens Lange Frdbg. Bredeg.9 El glGh.6251 Dupont John Næsbyholmv. 8 Brh. glBe.4059 Ekstrem J E Hyltebro 3 El g) Tg. 4492 v Elbæk Sigvald Elbag. 27 [S] g] Am. 4295 y Ellelund T, St. Jørgens ’ Allé 7 3 g) Ve. ' 5299 v * Eriksen N Nørrebrog. 156 El gl Tg. 2354 Expres v. R Igelski Randersg. 4 El g09714y Fix v. A H Jensen Holbergsg. 18 K) gl By 5446y Franijeur & Son Nansensg. 63 [S Frederiksen Ejner Trepkasg. 15 El gl N 105v Funder S H Marstalsg. 10 El g 0 2354x Geertsen II Grønnev. 83 Lyngby gl Fr. 6490 Gersmann D Trianglen 7 El gl 0 7232 Geyer H Ørnev. 66 E3 g Ta. 7966 Gjentofte elektr. S kotøj s værksted ved J F .Eskildsen Sogaardsv. 1 (Uentofte g Gjent. 747 ’ Go ’ Gang ved V Thorbjornsen Ny Carlsberg. V. 26 13 gl Ve. 5707y Gråndt. Fred. Frederikssundsv. 214 Brh. g Bella 2871x Grttnbaum M Englandsv. 8 [S] Gronshøj W E Kruse Løgstorg. 13 El g 0 3821 v _ _ m Giintzel Chari., C F Richs V . S3 E] gl Fa. -00 Hammerschov Søren, Henrik Ibsens V. 113 ff) V1686x Hansen Aug. Kildegaardsv. 17 Hell, gl Hell. 3901 Hansen Carlo Tranegaardsv. 29 A Hell, gi Hell. 4634

A on s ild: Frydenborg H $ 55 Y r aa : Jensen N C g 140 01 g odj Jørgensen A P Ørby pr. Vons bæk: Dahl !> eter Ør tin g: Roest Jens N gl 56 Ørum Djurs: Larsen Chr. g 28 Østbirk : Christensen Chr. gl 69 Østerby pr. Kegnæ s: Bertelsen H 10 Øster Snede pr. Løsning : Petersen Peterg 0 S21 Øster Tørslev : Johanson A K. g 43 Øster Vraa: Carlsen Harald g) 98 Skomageriartikler. Boot & Shoe Manufacturers Sundries — Articles pour cordonneries — Schuhmacher-Bedarfsartikel København: Andersen A H Kong. Nyt. 8 [K] g-^-C. 12925 ’ Ballins M J Sønner, Akts., Bryggeriv. 7 Valby g) ★ Cent. 7504 l/dsalg Borgerg. 5 KI gl Cent. 4899 BOSTON BLACKING COMPANY Akts., Finsensv. 29 [ f ] gi Cent. 11510 Bruhn ’ s Chr. Syanstalt Larsbjørnsstr.26Kl gl By 1534v Christensen ’ s HI Kork varefabrik Guldborgv. 23 EJ gl Gh. 2420 Spec: Kork-Indlægssaaler og Korkkiler. Eskilstunakontoret, Otto Roug Ved Volden 13 Kl gl Su. 1138 E.A.BERGS våbriksåd . Espenhain H P W Lyong. 22 O gl Am.9616 Fresko teknisk-kcmisk Fabrik, Akts., • Kjeldsgaaidsv. 39 & 41 Valby $ C. 10178 & 7865 Hansen Knud Bredg. 32 Kl gl Palæ 4814 International Import Co. v. P 1) Lauritsen Østerbrog. 3 El $ 0 1621 •lensen Carl E Blaagaardsg. 59 [N] $ N 3030 Madsen Heinrich Frilageret Amalieg. KJ g Cent. 2873 Telegramadr. „Nesdam “ . Nørgaard Aslak st. Kongensg. 63 Kl g C. 3644 11545 & Pa. 1704 Oxholm & Keyper Nyhavn 31 C OKI g] Pa. 4749 Skodan, Akts., st. Kongensg. 14C Kl gl Cent. 15926 Sorensen Marius M & Son Gothersg. 109 !KI Cent. 6588 - Telegramadr. „Sorson u . A alborg: Aalborg Læderhandel, Akts, gi 195 En gros Lager af Skomageriartikler. ESK1LSTUNA Fabrikimarke. \ n Nørrebrog. 226 INI g) Tg. 268 Bagerstr. 7 ® | Cent. 941 Odenseg. 5 IS] $ Cent. 3606 Nakskov, Nykøbing F., Hjørring Vejle.

II 91

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker