kraks vejviser 1940 handelskalender

(Jylland) Skotøj 1 Kværspr. Tørsb øl: Petersen H C § K 33

Fag-Register for Danmark Madsen Arnold Danmarksg. 37 § 856 Majgaard ved A Majgaard Christensen Dan ­ in arksg. 29 § 471 Pedersen J Sjællandsg. 23 § 801 Skotojshuset ved S Theilade Gothersg. 1 § 1077 Frederikshavn: Andersen Niels § 366 Jensen Dahl A W § 905 — Nielsen Evald V § 339 — Olesen N C & Co. § 227 - Olsen Aninus, Øster Flade § Fr. 709 — Pe ­ dersen H J § 533 — Rosenborg, A V Ras ­ mussen § 260 — Schaal F § 624 — Wilke W §786 Gaarslev pr. Børkop: Petersen Bendix § G 41 Gadb jærg; PladsenBrødr. § 30 Galte n: Galten Træsko- og Skotøjsforret ­ ning, Richard Nielsen § 24 Rasmussen Friis § 97 Sørensen N J § 71 Gammelsole pr. Hedensted: Christensen Dans Madsen § Øster Snede29 G erlov J . : j ensen Qtto § 1 G* ve: Johansen Hagbarth § 110 — Knud ­ sen J A § 33 — Risbjerg P A Giv sku d pr. Jellinge: Eskelund E § G 39 Glæsbor g : Petersen M § 24 Graasten: Bock H J § 22 — Graasten Skotøjshus, Anker Holst § 154 — Graasten Skotøjsreparationsværksted ved Peter Lan- gendortf § 216 Gram: BruunTruels § 69 Grenaa: Jensen Anton § 258 — Svenstrup Arnold § 220 Grindste d: Kristensen KM § 138 — Skotojshuset, P Jensen § 51 — Sørensen N O §180 Guderup : Rasmussen Jørgen § 3 Gudum pr.Lemvig: p ou lsen PK § Skod- borg-Gudum 10 Gørding: Hansen P J § 74 - Wind C M §66 Haderslev: Fodtøj smagasin et Anker H olst, Indeh. Emil Petersen Nørreg. 20 § 614 Gelineck Joh. Storeg. 26 § 819 Hundevadt Anton Bispeg. 15 § 228 & 229 Nielsen Hjalm. Nørreg. 48 § 1336 Nissen ’ s P Skotøjsforretning Lavg. § 495 Schmidt Chr. Apotekerg. 2 § 752 Hadsten: p e d er sen Konrad §49 — Vis sing A § 160 Hadsund: Christensen Otto § 87*" — Nielsen N Chr. § 105 — Otte Carl § 290 — Pedersen Jesper Hajfftrup pr. Øsby: Nissen C § 0 12 Hals: Bang N § 24 — Krogh N § 22 H alvri m men: Lynge A § 6 H ammel: Rasmussen R § 140 — Sko ­ tøjsmagasinet, Holger Hvass Rasmussen § 203 Hamme rs hej: Frederiksen N S § 48 Hatting : Ommen A § 45 Ha versl ev pr. Arden: Christensen Søren Chr. § H 31 Hedensted: Steffensen IP § 67 Hej Is : Dam J § 38 Herning: Brix J § 482 — Engelbredt Vafd. — Kampmann M § 89 — Maibom Otto i 16 Hinneru p : Nielsen K & Søn § 1 Hjermits lev: Nielsen Chr. § Vester Hjermitslev 41 Hjørring: Hj ørr i ng Skotøj s ma gasin, Akt s. § 233 — Kjær ’ s MadsEftf., Richard Han ­ sen § 226 — Larsen Elise § 675 — Sko ­ tøjsforretningen Hammershus, Chr. Jen ­ sen § 614 Hejsager . Fri i s Jørgen § 24 Hellevad: Jacobsen P A § 25

H obr o : Eriksen W §128 — Gyldne Støvle, Den, ved Georg Christensen §320 — Nielsen N § 346 — Skotøjsforr. Reform, Poul Christensen § 170 Hol bæk pr. Ørsted: Nygaard J § H 29 Holstebro: Christiansen Chr. — Fjeld ­ sted M & Søn § 19 (2 Lin.) — Ottow L A § 311 — Pedersen P C § 325 — Skotøj s- magasinet City § 735 Honum pr. Rask Mølle: Hansen K § R M 38 Hoptrup: Huuss Anton § 47 Holsted: Berg A § Holsted By 91 Hornslet: Andersen A Th. § 40 — Mar- tinussen Søren § 89 Hornsyld . Knudsen Chr. § 137 Hornum: Christeusen Carl § 52 Jensen N § 72 Horsens: Broch J S Sønderg. 40 § 900 Graversen Andreas Jessensg. 10 § 508 Gydesen A Toivet 16,18 § 2381 Mogensen ’ s J M Eftf., A Nielsen Heste- damsg. 3 § 985 Nielsen P Aaboulevarden 45 § 1275 Peterson Ejner Hestedamsg. 6 § 2076 Smidstrup I V Hestedamsg. 15 § 1032 Sørensen Marius Graven 14 § 838 Thomsen Sigurd Grønneg. 9 § 2088 Hovedgaar d: Sørensen Jens § 33 Hoven pr. Tarm: Nielsen Anker § II 5 Hnndborg pr. Sjørr ing: Langgaard A § H 18 , H pra P : Bjerregaard I § 87 — Pedersen N K § 85 Hvid bj ær g: Poulsen P § 62 Hvide S ande pr. Ringkøbing: Ligaard Chr. §11 S 11 H°jer: Hansen Chr. Hørb y: Hørby Skotøjsforretning, Peter Andersen § 41 Hørup pr. Kirkehørup: Petersen Jørgen § K28 Ikast: NielsenAlb. § 114 — Poulsen Karl §84 Jellinge: Hansen Th. § 24 *I e ^ s: Andersen Marinus § 56 Jerslev Jyll.: j ør g en M § 20 Jordrup: Sørensen J H § 27 Juelsminde: Jensen Søren § 90 Jensen Valdemar § 53 Karby: Nielsen Kr. § 48 Kellerup. Nielsen Jens — Nielsen Mag ­ nus § 130 — Sørensen V Klejtrup pr. Hobro: j en senP § K 16 Kolding: Bruhn I H Helligkorsg. 9 § 8 City Fodtøj ved Poul Andersen Jem- baneg. 19 § 1581 Fix Skoløjsmagasin, Asta Sparrevohn Hel- ligkorsg. 2 § 1424 Hass Carl Blæsbjergg. 2 § 1937 Iversen Ole Laasbybanka 11 § 737 Knudsen V Klosterg. 6 § 1816 Kyster A & Son Munkeg. 3 § 430 Mogensen Marius, Akts. Jernbaneg. 36 § 1368 Mortensen J Slotsg.17 § 1024 Mortensen Jens P Dal byg 1 § 2196 Neupart A Vesterg. 23 § 1261 Perfect ved Georg Christensen Østerg. 26 §617 Poulsen S Mazantig. 18 § 1744 Skotøjsforretningen Vesterbro, Friedrich Erichsen Set Jørgens G. 21 § 1418 Kolind : Keiser M§ 112 Pedersen Poul § 100 Hole pr. Hvalpsund: Nielsen N Chr. § Hv 24 Janderup Vestj.: Petersen HK § 37

Laasb y: Rasmussen J § 25 Lading pr. Mundelstrup: Jørgensen Chr. § L 36

Lan g aa: Thomsen Th. § 89 Lejrsk o v pr. L underskov: Paaskesen Hans § Le 43 Lem St.: Knudsen Th. § Centralen Lem pr. Broda l: SchionningNiels § L57 Lendum pr. Sindal: Jensen S Lemvig: Andreasen B § 353 — Gammel- gaard Jensens Skotøjsforr. § 100 — Lys- . gaard-Madsen C § 90 — Nilsson K § 116 Him e: Andersen Søren § 32 Lime pr. Mørk e: Nielsen Peter § L 68 Lundby pr.Løgstør: ChristensenLJuel §Lu5 Lystrup pr. Vivild: Kristiansen Kr. Larsen § L 10 Løgstrup : Møller Chr. § 44 Logt£J£ Hoick H Hansen § 38 Løgumkloster: Drexel Herm. — Tasten ­ sen N A & Son § 97 * Løjt Kirkeby: Lausen A § 42 Løkk en; NielsenP § 103 Skotojshuset, Chr. Christensen § 125 Løsning ; Petersen P § 9 Malling: j ense n N § 19 Midstrup pr. Hindbjærg: Rasmussen R § H 44 Mørk e: Hansen Chr. § 82 Storm Chr. § 64 Nibe: Jensen Jens Chr. § 80 — Jensen N K§ 151 Nordborg: B oye H - Hoffmann E - Samuelsen Hans § 106 Nykøbing M.: Andersen Brødr. § 175 — Christensen Chr. § 148 — Kjeldeaard A § 155 — Kristensen K § 342 — Skotøjs ­ lageret, Axel Ivan Pedersen § 78 Nør re Konger slev pr. Kongerslev: Larsen N P § N -Kongerslev 16 Nørre Nebel: Jepsen Søren § 62 Lorentzen L § 67 Nørre Nissum pr. Lemvig: Bødiker Dagmar § N N 54 Nørre Sned e: Sørensen Carl § 34 Nørresundby: Christiansen A § 5406 — Jensen S K § 1853 — Mathiasen H § 4377 — Rede Hus, Det, E Sørensen § 264 — Skotøjsfabrikkernes Udsalg ved A T An ­ dersen § 3389 & 2774 Nørre Tranders pr. Aalborg: Pedersen Johan § N T 24 Odder: Mikkelsen Anton § 252 — Peder ­ sen P § 225 — Rasmussen Aage Maltha § 108 — Schrøder Hans § 402 — Sejersen M §39 Oksbøl: Jensen P B § 23 Ove r Jerstal: HagnerFriedrich §43 Overlade pr. Aars: AndersenEmil§027 Overlund pr. Viborg ; Andersen P K § V665 P a d b o r g : Christensen Harry Leitner K § 202 Pandrup : PandrupSkotøjsforretning,

Th. Poulsen § 13 Poulsen Th. § 58 P ræstbro St.: j ensen J p § 53 Ra arup: Riishede O S § 52 Raasted pr. Bjerregrav: LercheS§R41 Rakkeby p r. Hæstrup: Thomsen J M § iFl

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker