kraks vejviser 1940 handelskalender

VII- 3831

Skorstensfejere

Fag-Register for Danmark

Handelshøjskolen i København Den handelsvidenskabelige Læreanstalt, Julius Thomsens PI. 10 13 ff! C. 12060 & 12036 Se under Handelsundervisning. Kjellberg Skolen Trekronerg. 92 Valby $ ★ C. 12292 - Teoretisk og praktisk Under ­ visning i Svejseteknik for Ingeniører og Haandværkere. Kbhvns Maskinistskole Nørrebrog. 5 El ff C. 8078 Kbhvns stenografiske Institut,JM Jørgensen Østerg. 16 E ffl By 4013 Købmandsskolen N-Voldg. 76 E ff ★ Cent. 7422 Nielsen Birgitte Berg Forhaabningsh. Allé 18 EJ ff V 8821 - Se Husholdningsskoler. Restaurationsindustriens Lærlingeskole Teknologisk Institut Hagemannsg. 2 El $ ★ Cent. 8760 Richardt ’ s Skole for Haandværk og Kunst ­ flid Løvstr. 10 E ff By 7244 Select School, The, N-Voldg.6 EffPalæ3601, Palæ 3602 & Palæ 6200 Skrædderlaugets Fagskole Hagemannsg. 2 El ff By 1312x Tandlægeskolen Trommesalen 5 3 ff V8064 TEGNE- & KUNSTINDUSTRISKO ­ LEN FOR KVINDER V-Boulevard 10 El ff By 359 Statsanerk. tekn. Skole. Dag og Aften: Broderi, Knipling, Skrift, Reklame-Ko ­ stume- og Modeltegn. m.m. Program tils. Teknologisk Institut Hagemannsg. 2 El ff ★ Cent. 8760 Se foregaaende Side. TRANSLATØRSKOLEN Valkendorfsg. 30 E ff C. 15555 Urmagerskole. Den danske, Hagemannsg. 2 El ff By 8675 Aaben fra Kl.8-16 { f 2 samt fra 1. Oktbr.til 1. April fra 18-20 for Aftenskolen. Skole ­ ordningen, som giver alle Oplysninger , faashos M Gjesager Amagerbrog. 90fe]ff Am. 1815 ogpaaSkolen. Wendelboe E B & A M Jensen, Peder Skrams G.17AE ff Palæ 5683 2 Wesenberg Albertine Tegne- og Maleskole Vodroffsv. 9 El ff V 300y Høn g: Høng Gymnasium ff 47 Se u. Kostskoler.

Sankt Ansgars Kirkeskole for Drenge Bredg. 67 E ff Palæ 654 y Sankt KnudsSkole Stenosg. 4 13 ffV2628 Forberedelses-, Mellem- og Realskole. Be ­ styr.tr.l4\-15ogl9-2O.Betaling : 14-22K r . Sankt Mariæ Drengeskole Boyesg. 8 A 13 ff V5018y Øster Søgades Gymnasium, Forberedelses ­ skolen til, Ø-Søgade 88 [ø] ff 0 2950 Pigeskoler. Carolineskolen Prinsesse Charlottes G. 34 [El ff) N 2053y Chrsthvns Døttreskole Dronniijgensg. 67 E ff) Am. 4553 Jespersens Ingrid Skole, Forberedelsesskolen til,N-Frihavnsg.9,U(0]ff 0 2595 & 0 7995 Moltkes Komtesse Pigesk., Ø-Søgade 86 føl S) 0 7879 Sankt Ansgars Kirkeskole for Piger Bredg. 69 E ffl Palæ 1429u Sankt Joseph Søstrenes franske SkoleFrdbg. Allé 74 13 ffl Cent. 3703 Sankt Joseph Søstrenes franske Skole Øster- brog. 7D [ø] ff Cent. 9486 Sankt Joseph Søstrenes højere Pigeskole Skovkrogen 19 Charlottl. ff Ordr. 1261 Søsterlige Velgørenheds-Selskabs Skole st. Kannikestr. 13 E ff Palæ 5342x Zahle ’ s N Barneskole N-Voldg. 7 E ffl Cent. 8941 Zahle ’ s N Seminarieskole Linnésg. 8 E ff By 5498y (se tillige Oversigten Undervisning i Fag- & Vare fortegnelsen paa blaa Blade foran detteRegister samt O versigtenSkoler for særlig Uddannelse i Emnelisten paa gule Blade foran i dette Bind.) København: Akademi Jallit V-Voldg. 2 El ff C. 1331 Tegning - Maling - Modellering - Reklame - Illustration - Mode - Tilskæring - Syning. Akademisk Kursus Nyropsg. 21 (3 $0.7381 Boghaandværk, Fagskolen for, Hagemannsg. 2 13 Bogtrykskolen: ff By 5417 y Bogbinderskolen: $ By2551x Borup ’ s J Højskole Fredh.Kan. 24 E ff Cent. 3445 Dansk Kunstflidsforening & Institut for Haandarbejdsterapi Amagert. 4 E ff By 7180 Danske Skomageres Fagskole, V-Farimagsg. 24 (3 $ By 2551 v Ellekilde Lærer- og Ungdomsskole Sten- gaards Allé 57 Lyngby Fagskolen for Haandværkere og mindre Indu ­ stridrivende (Teknologisk Institut) Hage ­ mannsg. 2 13 $ ★ Cent. 8760 Fløystrup ’ s Knud Kursus (tidl. Tekn. Inst.) H C Ørsteds V. 48 A El ff N 1519 Matematik, Fysik, Projektionstegn. m.m. Forberedelse til Læreanstalter og Skoler. FORENEDE PRÆLIMINÆR ­ KU RS U S, DE, Linnésg.22 E ff By 82 Se under Kursus. Foto-Skole Robertson N-Fasan v. 80 Eff Gh. 7810 Frdbg., Østerbro og Byens Handelsgymnasi ­ um & Sproginst., H N Weiss, Bulowsv. 10 (3, N-Frihavnsg. 6 O, V-Voldg. 2 (3 ff C. 4234 Frøbel-Højskole Dronningensg. 67 E ff Am. 5375 Galster & Holbøll ’ s Kursus til Officers ­ skolen V-Voldg.2 13 $ C. 6432 (10-16) & C. 16027 (18-19)

Københavns Amt. Hansen E E Dronningborgv. 28 Kastrup ff Kastrup 504 (Amager Birk) Lund H J Heggelundsallé 4 Glostrup ff 282 Møller Hjalmar Gladsaxev.l06SøborgffSøb. 313 (Gladsaxe Kommune) Olsen C H Vangedev.33B Gjentofte ff Gjent. 3291 (Gjentofte 3. Distrikt) Pedersen Erik Skovagerv. 11A Charlottl. ff Ordr. 2173 (Gjentofte 2. Distrikt). Pedersen Georg Rebekkav. 57 Hell, ff He. 6655 (Gjentofte 1. Distrikt) Riesel L Ballerup ff 156 (Ballerup, Herlev & Rødovre Kommuner) Sørensen Marius Rustenborgv. 2 Lyngby ff Lyngby 437 (Lyngby-Taarbæk Kom ­ mune)

Skotøj. Boots ft Shoes — Chaussures — Schnhx^ren 1. Skomagere og Skotejsforhandlere. (Skomageriartikler.) 2. Skotøjsreparation, mekanisk.

3. Skotøjsfabrikker. 4. Skotøj en gros.

1. Sko magere og Sk otøj s forhan diere. For dette Fags vedkommende er Inddelingen : Sjælland med Mon, Samso og Bomholm Lolland-Falster Fyen med Langeland, Ærø og Taasinge Jylland Sjælland med Møn, Samsø og Bornholm. København: Aagesen H Amagerbrog. 155 (S] ff Am. 2392 Albertsen S Lyngby Torv 15 Lyngby ff Lyngby 1285 Amager Skotøjs-Messe ved S P Hansen Ama ­ gerbrog. 46 fe] ff Am. 983x Andersen Aa. Bavnehøj Allé 1 E) ff V 1550 Andersen AlfredHollænderv. 6 E)ff)V2273y Andersen Arthur Burmeistersg. 6 E ff Am. 6378y Andersen C Saxog. 61 (3 ff V 9335y Andersen Chr. Aabenraa 15 E ff By 561x Andersen E Smalleg. 43 A IE ff Gh. 1251x Andersen Ernst Alléen 49 Kastrup ffl Kastrup 91 Andersen Geo Vimmelskaftet 35 E ff^Cent. 4010 Andersen Harald, Ellegaardsv.81 Gjentofte ff Søb. 1013 Andersen Hilmar Rolighedsv. 8 Elff No.4409 Andersen J A Jernbane Allé SlVanl.fflDamsø 2289 Andersen Johannes Halfdansg.'6 [s] ff Am. 9231V Andersen Jobs. St. NikolajV. 153ffNo.6574 Andersen Kr. Gjentofteg. 27 Gjentofte ffl Gjent. 21 Andersen L Nygaardsv. 24 [0] ffl Ryv. 3708v Andersen Linus Willemoesg. 44 løj f 03110v Andersen M C Amagerbrog. 148 O ffl Am. 3292x Andersen O Kastberg Godthaabsv. 61A (E ff Gh. 6672 ’ Andersen P, N-Fasanv. 134 (E ff Gh. 855y Andersen Viggo Jomsborgv. 13 Hell. Andersson Carl Dannebrogsg. 40 El Andreasen F, Ø-Farimagsg. 63 fø] Andreasen J Paaske Frederiksborgg. 31 E ff By 4526 AndreasenP Hellerup v.43 AHell.ff Hell. 1551 Appelqvist A Frederikssundsv. 33 ISl ff Tg. 1078x Baadum Carl Frdbg. Bredeg. 32 IB ffl Gh. 1770v Bang J P Birkeg. 1 El ff N 2681y Bengtsson L, Holm. Kan. 30 E ff By 1730x Bentzen B Hørsholmsv. 59 Rungsted Kyst ff Ru. 336 Berg Edvard Hostrupsv. 8 El ff N 6115 Bergenholtz F O Holsteinsg. 42 (0] ff 0 169x Bergesen Gunner Ringstedg. 2 [ø] ff G 4721u

(se Læstefabrikker).

' København. Christensen Reinh. Høgholtv. 28 Vanl. ff Da. 5014 Johnsen G F Frederikssui) Isv. 145 Brh. ff Bella 1029 Larsen N P Ny Carlsbeig V. 23 13 ff V 4814 Nielsen N J V-Søgade 62 El ff By 4726 Salqvist H Rysensteensg. 14 El ff By 4453 Trampedach J Horsensg. 9 El ff Øb. 4831x Ulrichsen O Funkiav. 36 ® ff Am. 6717 Wendel C Lunds fryd v. 14 Valby ff Vb. 2780 Wessmann HE Taasingeg. 23 [ø] ff Ry. 1731 Wolff H, Haand værkerhaven 1 S3 ff Sø. 3141 y Frederiksberg. Støvhase Aage Falkoner Allé 26 B [F] ff Eva 3946

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker