kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Daninaru

VII -3828

Skindbeklædning

Køben havn (Fortsættelse):

Skind, beredte. Skin (dressed) Merchants — Peaux corroyées — Pelle (se tillige : Garverier; Læder og Skind). 1. Skindberedere. 2. Skindimportører. 1. Skindberedere. København: Dansk Pelsberederi ved AlexPetersenHerlev Hoved g. 12-18 Herlev fl) Yrsa 172 Hagen Karl Horsekildev.9 Valby $ Vb.1255 Jensen J J Alexanderv. 10 I nv I J) Ta. 5482 Klenow ’ s W Sønner Emdrupv. [NV] $ ★ Cent. 605 — Grundlagt 1853. København: Britisk-Skind-Import ved Knøvl Vesterbrog. 52 El fl) C. 15646 Meisling Knud Fasanhaven 17 Gjentofte fl! Gjent. 1620 Poulsen & Ragoczy A/S Amalieg. 35 OS fl) ★ Cent. 6381 Stats fl) 119 Telegramadr. „Læder agent* Scandinavian'Gazelda v. RRosendahl Rosen ­ bo rgg. 5 OS fll Pa. 3148 2. Skindimportører.

£?ln dersson EJlsh NØRREBROGADE 32 0 TELEFON NORA 1019

0

ALT I SKIND Sp^cixilfxtVz^inirijg (, SKINDBEKLÆDNING FOR DAMER, HERRER OG BØRN. AUTOMOBIL- og MOTORBEKLÆDNING FLYVERBEKLÆDNING DAMEFRAKKER PJEKKERTER ‘ Tå^w^tzZ. LEVERANDØR TIL STAT OG KOMMUNE.

ÆLDSTE 06 STØRSTE SKINKEKOGERI STATSKONTROLLERET. GRUNDLAGT 1912. TELEGRAMADR/.,, DASKIKO". UDANSK SKINKEKOGERI SKINKEKOGERIET HAFNIA INGERSLEVSG.116 0 TLE* CEHT.193O

Generalrepræsentant for Gazelda Ltd., England, i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Handske-, Vaske- og Beklædningsskind en gros. Tonsgaard Søren, Akts., Silkeg. 13 Kl $ ★ C. 6981 - Telegramadr. „Pentagram*.

Nordisk Skindbeklædning ved N P Jensen Hanstad Blegdamsv. 34 IH) fl) C. 9694 NORDISK Skindbeklædning Blegdamsv. 34 [N] Tlf. C. 9694 Olsen Hans A abenraa 29 Kl $ Palæ 4113 Voss Preben Raadhusstr. 4B DS $ C. 13711 Odense: Larsen Dorin Munkemøllestr. fl) 142 Dorin Larsen ODENSE FABRIK FOR SKINDBEKLÆDNING EN GROS Gc EN DETAIL GRUNDLAGT 1B*F9 MUNKEMØLLE ’ STRÆDE TLF. 1*4-2

Skjorter. Shirts — Chemises d'homme — Hemden (setillige: Herreekvipering; Herrelingeri). 1. Udsalg. 2. Fabrikker og on gros. 1. Udsalg. Kø benhavn: Berg Dines Østerg. 1 Kl fl Palæ 6375 Birch Herman Forhaabningsh. Allé 10 El flEv. 1636& Ve. 151 y Excellent v. Fru E Forssén Gothersg. 3 OS] JB By 7010 Hansen E S, GI. Jernbanev. 26 Valby fl) Vb. 5202x Lundberg Aug. Raadhusstr. 8 IS fl),C. 12089 Mursch J Skinderg. 29 Kl fl By 7707 Rasmussen Cecilie Klareboderne 5 [K fli By 2637x Schou Sofus Vesterg. 20 Kl fl By 2583 Skjorteatelieret, Anders P Jensen Jorcks Pass. A OS fl! By 8532 Forlien hos Herforth db Co. Skjorter efter Maal. Skjortefabr. De-To v. Thora Sørensen Kultorvet 13 Kl fl Pa. 7817 København: Altrico, Akts., Toldbodg. 10 OS fl Cent.14402 Andersen Kr.F ’ rederikssundsv.62|w|flC.9128 Manchetskjorter - Arhej dsskjorter. Andersen Vald. Struenseg.l5A®l fl-A-N7049 Becker K Falkoner Allé 118 El fl No. 5643 Bjørn & Christoffersen Uplanjlsg. 56 [§) fl) C. 1584 & 1984 2. Fabrikker og en gros.

Skindfarverier. (setillige:Farverier; Pelsskindfarverier). København: Aki v. K Hanson Vesterbrog. 137E1 W-A-Eva 2772 Garveri-Akts. Øresund Raadmandsg. 15 El fl) Tg. 3441 & Tg. 6241 Lyngby Skindfarveri v. Svend Hansen Pa- rallelv. 11 Lyngby fl) Ly. 2708 Skindfarveriet Ego v. S Rasmussen Vester ­ brog. 89 E El fl) *Ev. 1777 Aalborg: Aalborg Skindfarveri, Frederik Koch Danmarksg.59 fl) 919 København: Dansk Skinkekogeri, Akts., Ingerslevsg.ll6El Indenlandsk Expedition : fll A C. 1930 Telegramadr. „Daskiko 1 ' Se næste Spalte, øverst. Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. HOULBERG S, A/S., Kødbyen El fl ★ C. 962 Pølse-, Leverpostej- & Konserves fair. Skinkekogeriet Royal, Akts., Strandboulevar ­ den 130 [ø] fll C. 7166 Steffensen J Kødbyen El Cent. 135 Wiedemann J Langebrog. 6 IS fl) ik-C. 798 Skinker. Hams — Jambons — Schinken

Weimann Joh. Vesterg. 41 fll 292

Artikler til Skindbeklædning . København:

Generalrepræsentant for Gazelda Ltd., England, i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Handske-, Vaske- og Beklædningsskind en gros.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker