kraks vejviser 1940 handelskalender

Skilte

VII — 3827 Vestergaard Poul Grækenlandsv. 35 [S) X Am.6189x Wiener-Nielsen ’ s Eftf. Vesterbrog. 51 EJ X Eva 416 Wind Holger Amagerbrog. 153 [s]|}Am.412x Vitachrom ved Thor Bogelund-Jensen & Ge ­ org Nielsen Gothersg.101 E XCent. 3572 Aalborg: Aalborg Reklame- & Skilte Atelier vedBøns- dorff & Larsen Kattesundet 10 og Vestei aag. 7 X 5025 Dunvad CM Ved Stranden 7 X 915 Geff-Reklamen v. Kn. E Sørensen Jern- haneg. 13 X 4464 Skiltefabrikken Aalborg, Harry Andersen & William Larsen Rantzausg. 5 X 3482 Aarhus: Aarhus Skiltefabrik ved Ernst Rasmussen Marstrandsg. 7 X 2545 Brøndsholm Knud Bruunsg.44|8501(2Lin.) Centrum Skiltefabrik, Janus Hansen Jæger- gaardsg. 77 X 9591 City Skiltefabrik, L H Jorgensen Bram- mersg. 20 X 5113 Jensen E Robert Ewaldsg. 14 X 9582 Jyllandsrek'amen ved C V V Sørensen Fre- deriksg. 75,77 X 7768 Jyllands Skiltefabrik ved Frode Mogensen & Erik Winther Østerg. 7 X 2036 Kjeldsen H & Son Nørreport 16 X 8250 Meinertz I W Fredensg. 28 X 3253 Roland ’ s Skiltefabrik, Sauermilch & Chri ­ stensen Guldsmedg. 27 X 2833 Skilte-Centralen, Irwin Christiansen Wille- moesg. 66 X 8749 Skiltefabrikken Isri, Carl Sørensen Frede- riksg. 75 X 7768 Skiltefabriken Løye Frederiksg. 70 X 5347 Skiltefabrikken Regina, E Andersen Biilowsg. 66 X 7477 Skiltefabriken „Royal “ v. Johs.Hansen Ba- negaardsg. 34 X 6425 Staalbv R J, Frederiks Allé75 X 1473&1474 Teknofoto ved E Gleerup Olesen Ryesg. 16 X 4998 Willemoes Holger N-R.ingg. 100 X 7912 Brabrand: Lophane«E Holm PetersenX27 Broager: Clausen C H X 59 DAG & NAT REFLEKS EN detail SKILTE engros C. H. CLAUSEN, BROAGER TLF. 59 Esbjerg: Skiltefabrikken Cimbria, Brødr. Busch Danmarksg. 25 X 2000 Fredericia^ Fredericia Skiltefabrik ved C E Eie Danmarksstr. 42 X 1189 H erning: Herning Skiltefabrik ved Karlo Andersen X 619 Hillerød : Hillerød Skiltefabrik ved PThy- gesen Poulsen X 440 Hjørring: j ensen Carl X 714 Holbæ k: Holbæk Skiltefabrikved Thomas Hansen Jernbanepi. 2 X 735 H orsens: Andersen NiGls CSonderbrog. 9 J409 ' Bloksted H Østerg. 3 X 452 Dansk Metal-Ætseværk, Akts. Fælledv. 30 X 2399 & 2400 - Udasse fabrikation af Reklameskilte i Metal og Blik. Se u. Me ­ talskilte. Marthinsen Laurits V Jessensg. 8 X 904 Skiltefabrikken Elite, S P Olsen Torvet 4 X 1679 Kolding: Sydjydsk Skiltefabrik ved Alfred ~Ravn Laasbyg- 46 X 1445 Korsør: Dahl ’ s Skiltefabrik, Erik Dahl X 689

Fag-Register for Danmark Skandinavisk Kartonfabrik, H Reinicke Fredh. Kan. (5 E | C. 9220

Nyborg: Sørensen Bernh. A X 176 Odense: Atelier 6410 v. Aage Nielsen Vesterg. 92 X 6410 Jensen H Norreg. 32 X 8369 Odense Skiltefabrik ved Albert Nielsen & Son Kochsg. 9 X 1388 Stærmose M H Vindeg. 41 X 1059 R anders: Nielsen ’ s Brodr. Skiltefabrik Apotekerstr.6 X 1692 & 1462 Nye Jydske Stempelfabrik, B Munk Jensen st. Vol dg. 7 X 995 • PRISSKILTE • DEKORATIONSART • STEMPLER "S NYEJYDSKE STE/APELFABRIK RANDERS Randers Skiltefabrik ved Arne Markussen Østerg. 15 X 435 Stuhr-Rasmussen B Vesterport 4 X 1805 Ringsted: Skiltefabrikken Alle 9 ved Erik Magnus Hansen X 882 Svendborg : Fredholm N O Gerritsg. 32 X 828 S ønderborg: Sønderborg Skiltefabrik ved Jacob Jacobsen X 379 Vejle: Vejle Skiltefabrik ved Iversen & Jensen Sønderg. 28 X 1156 Vemb: Skiltefabrikken Vemb, Pedersen & Falbe- Hansen X 68 Alt i Dekorationsmateriale. få. Munk.Jensen ST. VOLDGADE 7 TLF. [995 København: Admiral v. Olga Jensen Dybbølsg. 46 [VI X V402v Ask Ida Andersson Nørrebrog. 32 El X N 1019 Se næste Spalte, øverst. Dansk Skindbeklædnings Fabrik ved Kai & Knud Petersen Løngangstr.21 Kl X C. 4757 A5257 Garveri-Akts. Øresund Raadmandsg. 15 Kl X Tg. 3441 &Tg. 6241 Repræsentant for A/B Glaceldderfabri- ken, Kåvlinge, Sverige. Skind for Beklædning. Goldstein J& Søn Kong.Nyt.8 Kl X'Å ’ C.ldSS Telegramadr. ^Furgoldstcin^ . Hansen Rich. Boldhusg. 1 Kl X By 8341 RICH. HANSEN Skindbeklædningsfabrik Leverandør til Stat og Komm une . Hoffmann Karl SSonGrønneg. 1 [g] X ’ ACJOS Motor Beklædning. Katalog sendes. Leather Clothing — Vfitements de cuir — Lederbekleidung - Artikler til Skindbeklædning se i Slutningen af dette Fag.

SKANDINAVISK

KARTONFABRIK

TLF. CENT,

UDSTANSEDE OG PRÆGEDE

rAPSKILTE L B ogstaver

MASSEOPLAG GRUNDL. 18 87 Skilte 5001, Akts., Vesterbrog. 128 (v] ® C. 5001 Skilte-Comp. ved Jensen & Co. st. Kongensg. 106B E ffi Palæ 3940 Skiltefabr. Aabii ved Johan Sorensen & Chr. Pedersen Biilowsv. 50 B El X C. 7573 Skiltefabr. Alf v. A Ringgaard-Pedersen Brøndkærv. 5 Valby X Vb. 4368 Skiltefabr. City v. P Christensen Murerg.5El X N 7586 Skiltefabr. Colorit v. Eigil Hansen Nørre- brog. 232 [N] Ta. 6684 og Bygningsarbejde. Skiltefabr. Frem v. K Frederiksen, Ole Jør ­ gensens G. 10E) X 1 Tg. 1643 x Skiltefabr. Lego ved Edith Kaslofsky,Henrik Ibsens V. 37,39 El f C. 13700 Skiltefabrikken Merkur. Carl C Jacobsen, Peter Bangs V. 34 B El X Go. 8892 Skiltefabrikken Moderne, A Friis Jenseii Ingemannsv. 26B El $ N 771x Skiltefabr. National vedSvend Jensen N- Frihavnsg. 12B i | 0 9176 Skiltefabr. Poma v. Knud Porsmar Allersg. 2 El J) Tg. 6692 Skiltefabrikken Reklamekunst v. P & Chr. Bjorvig Prinsesse Maries Allé 14 El D V 1757 v Skiltefabrikken Reklamen v. K Schomacker N-Fasanv. 140 00 X Gh. 2811 Skiltefabrikken Special ved Ax. V Hansen Classensg. 21 [£>] $} 0 5675 Stileo ved Einar Andersen Jagtv. 85 El $ Cent. 4249 Alle Slags Skilte. Sundby Reklame Atelier v. II Jolk Byg- landsg. 16 Is] XSu. 183 Tønder Brødr. Fiolstr. 28 E X C. 8892 V. D. F. Reklame Service v. II Nielsen & E Larsen Vesterbrog. 70B El X Ev. 3605 Vermehren E Reklamefabrik Asgaardsv. 13 El X V 4558

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker