kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3826

Fag-Register for Danmark

Skifer

A. B. C. Skilte- & Butiksinventar v. S Aa. Walbom Backersv. 61 EJ jp Am. 7278 Activ Blikvarefabr. Pilestr. 40 El j) Cent. 14341 - Metal-Facadebogstaver. Ahlgren HAV Ved Klosteret 6 [g] f Ry v. 4963x Alfabetet ved G Schwalbe Pernillev.il®!) Tg. 4202 Andersen M Borups Allé 219 ® $ Tg.6686v Andersen Viggo Vesterbrog. 136 El ® Eva 3158 Atelier Boltiim ved Jens Tiimmler Vibev. 11 ® $ Tg. 3519 Baade Hermann Raadmandsg. 58 [Kl $ Cent. 11881 & Tg. 2495 (Dansk Metalætscri). Backe Arne Himmerlandsv. 9 00 $ Gh. 4166 Barsøe-Olsen Kompagnistr. 25 Kl®Cent.l216 Berco Skiltefabr. v. S Nicolaisen Krystajg.il Kl D Pa. 5322 Bihlet Chr. st. Kongensg. 32 E $ Palæ 5360 Brandt S Pilestr. 52D K! j) By 59 Breck Hjalmar St. Peders Str.26 E JDBy8676 Brøndsholm Knud Skytteg. 7 [Ni D AC. 8350 & N 8376 DAFAMETA, Akts., Helgesensg. 9 [g] $ Cent. 10500 &352 DAFAMETA ætsede Me+alskilte. Danmarks Dekoratør Skole st. Kongensg. 31 E D Palæ 2534 Kursus i Skilteskrivning. Dansk Metalskilte-Industri Ryesg. 112 [g] $ Cent. 13464 - Se under Metdlskilte. Dansk Skilte-Industri v. Chr. Olsen Ny Østerg. 28 E J) Pa. 2965 Dansk Sølv-& Broncekunst, Sv. Troyer Nyhavn 57 E $ Palæ 4210 Due Laurits Købmagerg. 52 E $ By 3686 Reklameskilte. Effektiv Reklame vedSHSchmidt Rosenørns Allé 44 El fN 6317 Egetoft Edm., Peder Hvitfeldts Str. 6 E D By 512 Fabriken Alfadan ved J Krziza Enghavev.61 Ej D Ve. 1074x Facademontøren v. K Schow & H Roth Grundtvigsv. 8A EJ $ Eva 1618 Forne Viggo Nyelandsv. 2 00 $ Cent. 13329 Frdbg. Skiltefabrik ved Frederik Hansen, N J Fjords Allé 10 El ® N 8305 Free-Tex Skiltefabr. m. Sprøjtelakereri ved MChr.Frederiksen Schønbergsg.20BE] ® V2117x Gierlev Egon Odyssevs Allé 19-21 Hvidovre Valby I) Hv. 858 Glud & Marstrands Fabriker, Akts., Uplandsg. 200 $ -AC. 1106 Aktieselskabet Glud & Marstrands Fabriker København S. Tlf. A Cent. 1106 Emaillerede Lakerede Skilte. Gormsen Holger Dronningensg. 27 E |)Am. 8097v Hamberg B & H Ungarnsgl 21 p$)Su.l467x Hanen Skiltefabrik ved Peter Simonsen Knabrostr. 8 E £1 Cent. 13120 & By 2820 En gros & en detail. Hansen Jacob Vesterbrog. 15 El J) Ve. 3902 Hansen Otto Kattesund 12 E $ By 7596 Hanson John R Ny Østerg. 3 E H A - C. 354, A- C. 8593 & A-C. 8594 Hellerup Skiltefabrik v.A E NielsenStrandv. 132 Hell f Hell. 6673 Henderson Brandt & LarsLarsenWillemosg. 13 [g] f Øb. 1230

Hovedstadens Skiltefabrik v. H E Antonsen Schønbergsg. 9 El D Ev. 891 Inventar- & Skiltefabr. Alliance v. E Han- berg Bækkeskovv. 7 Brh. $ Damsø 2339 fpsen G Jægersborgg. 40 E $ Ta. (>205 Jacobsen R Stockholmsg. 11 |g]|) 0 6728 Jensen H M, Andreas Bjørns G. 4 E $ Am. 2942x Jensen ’ s I P Trykkerier Niels Ebbesens V.29 El f Cent. 9862 & 12095 LPTENSEN1 Qj TRYKKERIER MODERNE LITOG. PRÆGEDE S K I LTE FINESTE UDFOREL5E KUNST. ASSISTANCE Jensen Vald., Peder Hvitfeldts Str. 9'E'U Cent. 9294 & 14294 Jorgensen ’ s Axel Skiltefabrik, Akts., st. Strandstr. 19 E ® Cent. 4596 Jørgensen Einar, Peter Sabroes G.20 EJJJEv. 3289x Kronen v. O C Larsen Boyesg. 17 El $V9793 Kbhvns Emaljeværk, Akts., RavnholmLyngbv ® A" Hjortekær 20 KØBENHAVNS EMALJEVÆRK Fabrik for AKTS ‘ EMALJESKILTE. Kbhvns Skiltefabrik,Rob. Arentzen Knabro ­ str. 9 E J) Ar Cent. 693 Larsen Hugo Lil ja Griffenfeldtsg. 9 [Hl $ N 8939 Larsen Sv. Aa. Jydeholmen 7Vanl. $Da.221 1 Lausten Andr. Bykildev. 10 Valby ® Vb. 4023 Lindemann II Valdemarsg. 43 El £! V 4256 Lund Helge Fælledv. 7 INI $ N 4621 Madsen Axel Vesterbrog. 5A El D By 3771 Martens A H Lenschau Aalekistev.l79VanL D Damso 2159 Møller Louis Griffenfeldtsg. 30 El N 977x Nico Skilte, E Nicolaisen Kattesund 12 El $ Palæ 1114 Nordisk Kartonnagefabrik Hessensg. 12 [S] j) A- Cent. 11337 Nordisk Skiltefabrik v. Oluf Th. Meyer Fry- dendalsv.33 El ® Cent. 11868 . Normannia Skiltefabr. ved Niels Andersen Sofiev. 7 Hell. $ Hell. 289 Nørrebros Skiltefabrik v. Chr. Schleisner & Verner Dahl N-Søgade 47 El J) By 3754 Petersen Johs. Drejøg. 24 [g] $ Ry. 3402 Petersen Max Sick Ravnsborgg. 5B |® f N 4676x Petersen S Ploug Adelg. 13 El D Palæ 3224v Reklamecentralen v.Th. TønderTøndergaard Dickens Allé 56 Søborg $ Søb. 2292 Rieper-Holm Otto Oehlenschlægersg. 34 El D V 2058y Rota-Kopi, fotogr. Rotationskopiering ved R Roussell Romersg. 21A Kl j) C. 12285 Rødovre Skiltefabr. v. H A Thorsen Vam ­ drup v. 18 Rødovre Valby J) Rødovre 989 Schleisner Chr. N-Søgade 47 [0 $ By 3754 Schleiss Christiansen K Vesterbrog. 94 £1 $ Ev. 2093 Schomacker Aage, Laurids Skaus G. 3 ® ji N 8054 Seidler ’ s A Skiltefabrik Vanløse Allé 100 Vanl. $ Damsø 1707 Gadeskilte og Husnumre. SilldorfFs Skiltefabrik V-Farimagsg. 3EE11 ( Cent. 12403 Simonsen Peter Knabrostr. 8 [Kl DCent.13120 &By 2820

København (Fortsættelse) : Evers & Co. Fredh. Kan. 6 El ACent.10470 Solbænke - Billardplader. Jaatinen & Co. Tranev. 21 & 23® $ Tg. 65 Martinit, A Larsen. Gasværksv. 10 [V] |) C. 14898 & 13848 Postkonto 21835 Telegramadr. „Martinit 14 MARTINIT

SPECIALFIRMA I ASBESTCEMENT „DANSK ETERNIT

Møller &Handberg ’ s Stenhuggerier ogSten- brud, Akts., Dantes PI. 33 El f) Cent. 3059 &3051 Prior Axel, Akts., Bredg.33IE AC.23&5877 Aalborg: Dansk Eternit-Fabrik, Akts. Sohngaardsholmsv. $ 4800 (2 Lin.) Aarhus: Christensen & Nielsen Vestei g. 48 3378 Kolding: Brandorff ’ s J O Eftf., Akts. $) 81 & 82 Asbestskifer af ældste og fineste Mærker. Nørresundby: Nørresundby Jern- & Stobegodsforretning j) 6012 (4 Lin.) Asbestskifer & Bølgeplader. V e j 1 e : Andersen ’ s Johan Trælastforr., Akts. ® 72 København: Bolvig P (Borup Teglværk), Akts., Nørre Voldgade 23 El $ A Cent. 11700 Christoffersen ’ s Gibs- & Cementstøberi Finsensv 84 El f} C. 3039 & 13508 Fugmann Albert & Søn Finsensv. 47 El JO Ar C. 9699 Pladsen Kettev. D Hvidovre 27 Tørre sømfaste Plader haves altid paa Lager. Sheetrock U. S. Gypsum v. Ph. Beck Marien- dalsv. 6,8 E D* C. 2613 Aalborg: Andersen & Cordes, Poul PaghsG.33$214& 2871 - Sømfaste Cementskillerumsplader Skillerumsplader.

Skilte. Signs — Ensoignes — Schilder

København: Aabak K Oehlenschlægersg. 17EJ |}Eval845 „Aabenraa* Skilte- & Rammefabrik ved H Jørgensen Aabenraa 13 K JJ) By 4011 Abbo Reklame Vingaardstr.13 El |}Palæ5228 Spar Mellemhandler Avancen. Alt i Facade-, Butiks- og Vinduesmontering Opstilling over hele Landet - og saa særdeles gode Betalingsvilkaar.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker