kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3822

Fag-Register for Danmark

Skibsblokke

Esbjerg: Esbjerg Skibsbyggeri, N Raun-Byberg Havnen $ 253, privat $ 1238 es B ierg skibsbygger , IT Raun-Byberg'. ESBJERG TELEFON 253, PrivatTlf 1238 [Telegramadr. [Tg bergs Skibsbyggeri^ REPARATIONSVÆRFT FOR DAMPSKIBE OG ANDRE FARTØJER. NYBYGNINS AF MOTORSKI BE . FISK EFA RTØJ ER og MOTORBAADE OPHALIN6SBEDDINGERT1I.CA.500 TONS EGENVÆGT. Jensen & Lauridsen ’ s Skibsbyggeri, Akts. GI. Havn $ 2053 Jensen s N P Skibs- & Baadebyggeri Hav ­ nen $ 564 Nielsen ’ s N J Skibs- og Baadebyggeri Hav ­ nen $ 608 F a a borg: Faaborg Skibsværft, Chr. F Jensen $ 246 Nybygning ogReparation aF alle Slags TRÆSKIBE. PATENT OPHALINGSBEDDING . Fakse Ladeplads: Faks" Ladeplads Skibsbyggeri og Træskæ ­ reri ved P Boberg & J P Olsen $ 4 Fanø: Fanø Skibsværft, J Christoffersen, Nordby j?F3 Oplialerbedding til 40 Tons Egenvægt. Frederikshavn: Frederikshavns Værft & Flydedok, Akts. $ 210 & 399, Stats $ 4 Mortensen M R $ 142 Frederikssund : Frederikssund Skibsværft ved Kr. Ander ­ sen g 70 FREDERIKSSUND SKIBSVÆRFT NYBYGNING REPARATION TRÆMATERIALE Tageraf ROBAADE. Grenaa: Nielsen August Vester Jens Helsingør: Helsingørs Jernskibs- og Ma ­ skinbyggeri, Akts, $ 1400 Hobro . Hobro Skibsværft, K Tommerup $ 202 Hum l ebæk : Magnussen Edv. $ 96 Holding: Kolding Skibsværft ved C J Hedemand, Jens Holms V. $ 1040 KRISTIAN ANDERSEN FREDERIKSSUND -

Korsør: Skibsværftet Lilleø ved Th. Olsen $ 452 Køge: Larsen Lauritz $51 Lem vig: Lemvig Skibsværft ved P Poulsen $ 209 Fiske-o g Lystkuttere. O phalingsbedding. Løgstør: Løgstør Skibsværft ved Johan Thorsen Marstal: Christensen ’ s H C Staalskibs- byggeri, Akts, $ 46 Eriksen Erik $ 188 Hansen ’ s Edward Træskibsbyggeri $ 147 Johansen ’ s Ludvig Træskibsbyggeri Nakskov: NAKSKOV SKIBSVÆRFT, Akts. $ 801,802,803,804 & 805, Stats $ 3 Nyborg: Nyborg Skibs- & Baadebyggeri ved CarlEmil Koch Jensen,Interessentskab $200 Odense: Odense Staalskibsværft ved A P Møller Odense Kanal $ 1859 (3 Lin.), Stats $ 52

Skibsblokke.

København: fh. Engholm Carl Nyhavn 47 K $ Cent. 1672 Petersen ’ s Carl A Enke Strandg. 32 Kl $ Cent 1728 Skibsblokke til Tovstrop og med indvendigt Beslag.

Skibsbrød.

København : Forenede Skibsbrødfabrikker, De, Akts., (United Crispbread Factories Ltd.) Islands Pl. K D Cent. 8912 & 8412 Telegramadr. „Knakbrod 4, - Specialfabr. f. Skonrogger, Skibskiks, Kommenskringler, Tvebakker og Knækbrød. t Jensen & Møller, Akts., Dronningensg. 73, 75 & 77 K f *Cent. 1731 & 10731 Største Fabrikation for Eksport af Bi ­ scuit, Skibskiks, Kommenskringler og Tvebakker.

Skibsbundfarve. (se Skibsfarve).

Skibsbygning. Ship Builders — Construction navale — Schiffsbau (se tillige Baadebyggerier). 1. Danske Skibsværfter. 2. Udenlandske Skibsværfter repræsenterede i København. (Skibsbygningsmateriel og Artikler for Skibsbyggerier) 1. Danske Skibsværfter.

ODENSE STAALSKIBSVÆRFT

ved A -P • MOLLER ODENSE KANAL NYBYGNING af DIESEL og DAMPSKIBE OP TIL 18.000 TONS D.W. 3 BYGGEBEDDINGER

København: BURMEISTER & WAIN ’ S MASKIN- OG SKIBSBYGGERI, Akts., Refs- haleøen Kl f ★ Cent. 6282 Telegramadr „Burmeisters* 1 . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Nordhavns-Værftet, Akts., Kalkbrænderi ­ hav nsg. El fCent. 13143,13183 & 15980 ODENSE STAALSKIBSVÆRFT ved A P Møller, Kontor i Kbhvn. A PMøller Kong. Nyt. 8 Kl $ -A-Cent. 514 Stats $ 33 Telegramadr. „Mersk u . Aalborg: Aalborg Værft, Akts. Rørdalsv. $ 4101, Stats $ 9 Aalborg Værft A /s Aalborg Telefon 4101 Stats Tlf. 9 Telegramadr. „Yard “ . Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Bandhol m : Bandholm Skibsværft $ 3 Bogense. Bogense Skibs- & Baadebyggeri, E Peder ­ sen $ 328 Nybygning af Lyst- <£' Fiskefartøjer. Forlang Tilbud.

Telegramadr.:,,STAALVÆRFT " Telefon 1859 Sfalsfelefon 52 A.B.C.CODE 5 Ih. Edition kontor i K øbenhavn : KONGENS NYTORV 8 0 TLE CENT. 514 STATSTLF. 33 Se tillige Eksport-Vejviser sidst i dette Bind. Samsø: Øster Chr., Ballen pr. Kolby jBTranebjærg 152b Skagen: Karstensen & Henriksen, Stats $ 201 Nipper Brødrene Stats $ 155 priv. 241 &262 BRØDRENE NIPPER FISKEFARTØJER S tege: Vennike Albert $ 4465 Strue r: Laursen Jens & Sønner $ 78 Stubbekø bin g: Hansen Otto$ 1125 ,

k

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker