kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3820

Sengeudstyi ’ 1

Sirene- & Signal Fabrikken ved Axel Klein Strandv. 638 Klpbg. jl Bell. 36 Kontortid: 10-16

Artikler for Sennopsf abrikker Pjedsted ; Kværnfabriken Konning jp 60 Sennepskværne-Senneps frø-Kotron.

Aarhus: Ratemagasinet ved Peter Jacobsen Søn- derg. 7 jp 650 Herning: Jensen C T f 629 Horsens ; Hansen Knud O Sonderg. 13 ® 1424 Skive: Schaarup A W $ 12 København: Dansk Broderi Fabrik ved P Olsen Nyhavn 42C K f Palæ 5734x Dansk Sengelinnedfabrik, Jacob Riber Nan- sensg 61 OKI $ By 7679 Good-Rest, Akts., Badstuestr. 18 E) j) Palæ 5266 Jørgensen Holger Kødbyen Halmt. 13 EJ $ Eva 1308 Krøluld Fabriken Lama, Akts., Ørholm Lyngby jp ★ Hjortekær 155 (3 Ledn.) Kbhvns Sengelinnedfabrik. H V Eichwald Norgesg. 19 [S] fl Am. 6110 Odense: Mogensen og Dessau ’ s Væverier, Akts. Kontor, Lager og Direktion jp 69 (2 Lin.) Telegramadr. „Væverierne* 4 . Postk. 14200. Se under Bomuldsvæverier. 2. Fabrikker og en gros. København: Andersen O Stig Fennevangen 8 Gjentofte jp Ge. 1128 Blauenfeldt & Tvede Svanev. 3 jp C. 1372 „Beta ” Taffel-, Fiske- og Tørsennep. Bahncke W & Co. ’ s Fabriker, Akts., Jagtv. 113 & 115 EJ D ★ Cent. 9646 Golden Mustard. Danske Dampsennepsfabrikker, De, ved Ma ­ rius Rasmussen Nørrebrog.50K) JP N2123x Fabrikken Morrow vedLHannibalFinsensv. 35 M f Gh. 2379 & Gh. 3449y Fabriken Stico ved Paul Nørgaard Kløver- marksv. 32D [S] f C. 10561 Hellerup Sennepsfabr. v. K Schmidt-Petei- sen Tranegaardsv. 33 Hell, f Hell. 203 Jensen J P Liflandsg. 15 (Hl jp Am. 157 Damp-Sennep- og Eddikefabrik. Jørgensen IP Thorav. 18 I nv I f Tg. 3946v Kbhvns Sennepsfabrik, Chr. E Christiansen ’ s Eftf. Australiensv. 6 & 8 ES JD Ryv. 1614 Larsen Emil Kong Georgs V. 21 El ® Gh. 537 Ludvigsen C Thyge&Co. Ryésg. 19-21 El ® C. 1149 & 11855 Nissens Fabrikker, Akts., Steng. 36,38 SU $ Cent. 2461 Stico ved Paul Nørgaard Kløvermarksv. 32 D (HJ f C. 10561 Aalborg: Aalborg Dampsennepsfabrik og Kaffebræn ­ deri Norreg. 16 & Sønderg. 17 1325 Aarhus: Aarhus Dampsennépsfabrik ved N Krarup Nielsen Vester g. 51 H 112 Rasmussen M Klein Søgade 2 jp 4266 Haderslev: AgaKem. tekn. & Senneps Fabrik, Akts. Gammelting 1 D 625 Koldi ng: Friis J Møller Læssøeg. 10 Sennepsfabrikken Mustard Helligkorsg. 22 Jp222 Randers: Arffmann ’ s E Sennepsfabrik Rosenørnsg. 12 $ 266 Sennep. Mustard — Moutardes de table — Senf Artikler for Sennepsfabrikker se i Slutningen af dette Fag.

Septic Tanks.

Københ avn: Andreasen & Henningsen Dyr køb 3 El $ Cent. 8646 Harvey & Jarvis, Jens Kofods G.4 E $ Cent. 5839

Vereinigte Eisenbahn-Signalwerke (Ing. Hammer Sorensen) Fragariav. 1 Hell. $ Hell. 121 ________________________________ VEREINIGTE EISENBAHN-SIGNALWERKE G. NI. B, H. Blockwork, Berlin - Siomonsstadt Jernbane-Sikringsanlæg af enhver Art. Repr. f. Danmark: Ing. Hammer Sørensen FragariaveJ I, Hellerup Tlf. Hell. 121

Signal- og Sikringsanlæg. Tilbehor til Signal- og Sikringsanlæg se i Slutningen af dette Fag.

København: Dansk Industri Syndikat, Compagnie Madsen, Akts., Frihavnen EJ jp ★ C. 10045 Lokal 17

Tilbehør til Signal-og Sikrings-

København: HAVÉMANN ’ S AAGE EFTF. Nikolaj PI. 34 IH fi *Cent. 8597 Jensen C J Valkendorfsg.32E)£l^Cent.ll267 & ★ Cent. 14967 Ltibcke H & K st. Kongensg. 27E)f ★ C. 15249 I.iiBCKE TRANSFORMATORER, TERMOSTATER, RELÆER.

DANSK INDUSTRI SYNDIKAT, COMPAGNIE MADSEN, A /s FRIHAVNEN © TLF.* CENT. 10045

SIRENER ag SIGNALANLÆG afle Taimaal .

DISA

* Dansk Signal-Industri, A/S, Raadmandsg. 13 Kl ★ C. 14605 ELEKTRISKE SIGNALANLÆG for TRAFIKREGULERING, JERNBANER.

ALARMERING M.M. ELEKTRISKE URANLÆG.

FÆRDSELSSØJLER

Signeter.

* TELEFON ★ CENTRAL 14605 ■ .................................. J

København: Hanson John R Ny Østerg. 3 El D ★ C. 354

Ericsson L M, Akts., Studiestr. 24 OKI ® C. 3438,3834 & 13834 Automatisk Brand- og Tyverialarm Elektr. Ure - Signalure - Søgersignaler

Arbejdstid- og Maskinkontrol Alle øvrige Svagstrømsanlæg.

Sigter. Sieves — Blutoirs — Siebwaren

Scbepeler ’ sfh. HA Eftf., Tndeh. CTh.Malling Tagensv. 97 IS jp C. 9552 & Tg. 7400 Siemens Elektricitets Aktieselskab Svag- stromsafd. Blegdamsv. 124 [ø] $ ★ C. 8448

København: Dansk Haarsigtef abrik ved Felix Christensen Strandv. 104 Hell, f Hc. 5695 Dansk Haarsigtefabrik Spec. Husholdningssigte. Meyer H C Schønbergsg. 20 M $ V 4765 SCH ARFFE ’ sJ H EFTF., JS Kaae Vim- melskaftet 41 K JP By 1718 & By 1713 Grundlagt 1862. Mejerisigter , Apoteker- Gær- og Konditor sigter.

Lyssignalanlæg Tyverialarmanlæg Elektr. Signalanlæg af enhver Art.

SIEMENS

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker