kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3819

Sengeudstyr 1

Fjerrenseriet Landemærket 3 & 5 E (v. Rundetaarn) g ★ C. 11968 4914 Fjerrenseriet Landemærket 3 & 5 E g ★ Cent. 11968 & 4914 Dyner og Puder damprenses. Madrasser omstoppes. Hentes og bringes paa én Dag. Hellerup Sengeudstvr ved Borch Strandv. 169 Hell, g ★ Hell. 3812 Jensen Agnes Vodroflsv. 13 El g V 8878 Kbhvns Tæppelager, Kurt Nielsen Frederiks- borgg. 34 E gX- C. 6811 KJØBENHAVNS TÆPPELAGER FREDERIKSBQRGG. 34 TLF. * CENT. 6611

Sjølunds Selskabslokaler Kronprinsesseg. 20 I - E i C. 3297 Skydebane, Den kongelige Vesterbrog. 59 El g Cent. 2868, 12607 & V 4764 Se foregaaende Spalte, øverst. Sommer ’ s Selskabslokaler Valdemarsg. 8 El g Eva 4 & Cent. 11597 Studente'foreningen V-Boulevard 6 El g Cent. 11342. 10157 & By 4038 Søpavillonen Gyldenløvesg. 24 El g C. 12794 Le petitTrianon Taarnborgv.8ElgCent.9195, ★ Cent. 4977 & ★ Cent.4978 Vedbæk Hotel Strandv.391Vedbækg Vedbæk 144 - Foreninger og Selskaber modtages Weinolds Selskabslokaler N-Voldg. 23 E g Cent. 1230 Wivex, Restaurant, Selskabslokaler Vestet brog. 3 El Inspektører g Cent. 838 Se foregaaende Spalte, nederst. Odense: Folkets Hus, Akts. - Den ny Forsamlings' bygning Asylg. 9 g 6025 & 2755

Nørre Nissum pr. Le mvig: NørreNissum priv. Seminarium g Nørre Nissum Semi ­ narium 12 Odense: Odense Forskoleseminarium Hjallesev 2 gi 1432 Odense Seminarium Hjallesev. 2 g 1432 Ranum; Statsseminariet i Ranum g 19 Ribe: Kibe Statsseminarium for Kvinder g 194 Lang ’ s Th. private Seminarium og For ­ skole-Seminarium gi 235

SILKEBORG

Seminarium,

fjorskoleseminarium. og højere Jffmenskole. {Rektor og Seminartejbrstanderinde Siaren Sinderstrpm-diang træffes.- 11*/t -12 ‘ /ø. Ulf. 235.

Selskabsmusik. (se Bal- og Selskabsmusik).

Silkeborg St minarium g 305 & 449

DANMARKS STØRSTE SPECIAL ­ FORRETNING SENGE GULVTÆPPER

Tlf. 30S og 449 Statsanerkendt Fællesseminarium Forstandere: cand.theol.HERLUF JENSEN og JØRGEN VINTHER Seminariet har tillige en fast Forberedelsesklasse. Skoleaaret begynder i August Maaned. Skaarup F. : Statsseminariet i Skaarup g 15 Tønder: Tønder Statsseminarium g 230 V e J * e * Statens Forskoleseminarium Hor- sensv. 41 g 345 Vordingborg: Vordingborg Seminarium g 304

Seminarier.

København: Blaagaards Seminarium Kapelv. 42 INI g N 7239 Forstander Vald. Jørgensen - Kon ­ tortid: hver Skoledag Kl. 14 — 15 Frøbelseminariet Hjortøg. 3 [ø] g Ryv. 2404x Forstander Sofus Bagger, Cand.philol. Uddanner Børnehavelærerinder, Med- hjælperinder til Asyler og Bårne frøkener. K. F. U. M. ’ s Seminarium Nyelandsv. 27 El g Gh. 265y Kontortid 14-15 undt. Lørdag. Zahle ’ s N Privatseminarium for Kvinder N-Voldg. 7 E g By 3800 Kontortid: Tirsdag, Onsdag <& Fredag 2-3 samt efter telefonisk Aftale. Aarhus: Aarhus Seminarium Trøjborgv. g 2764 Jydsk Børnehave-Seminarium Nørreg. 53 $ 6670 2- aarig Udd. af Børnehavelærerinder. Tlf. 8024 mellem 12 — 13. Ballerup: Jonstrup Statsseminarium g Maaløv 233 Gedved pr.Horsens; G edved Seminarium g 1 1 ________________ Gjedved Seminarium pr. Horsens -------- Telefon Gjedved 1 -------- Optager mandlige og kvindelige Ele ­ ver ved Optagelsesprøve i Juni. Stu ­ denter og Realister kan optages uden Prøve. I Forberedelsesklassen optages Elever uden Prøve hele Skoleaaret. Tage Byskov. Haderslev: Haderslev Statsseminarium, Laurids Skaus G. 24 g 168 Haslev: Haslev Seminarium g) 14 J e 1 1111 £ e: Statsseminariet Jellinge g 29

Senge. (se: Feltsenge ; Jernsenge; Messingsenge).

Magasin Morfeus Krystalg. 7 E g Cent.1083 By 1088 Nørrebros Messe ved P Voss Nørrebrog.25CHI g Cent. 553 & 15953 Pi per Otto Raadhuspl. 14 El g ★ Cent. 1616 CttoPiper Raadhuspladsen 14 Tlf. * Cent. 1616 Senge og Sengeudstyr. Sengefabrik Struenseg. (N) Fjerrenseri, Fjer og Dun. Komplet Montering af Hospitaler og Klinikker. En groa — en detail. Røde Lygte ved P Madsen Fiolstr. 18 E g Palæ 1180 Sybille M, Akts., H C Ørsteds V. 4 El g C. 1972 Vesterbro Kontanten ved Ernst Boyhus Veste rbrog. 108 El g C. 3145

Sengeudstyr. Bedding — Articles de literie — Bettzouge 1. Udsalg. 2. Fabrikker og en gros. 1. Udsalg.

København: Bo ’ ch Hellerup Sengeudstyr Strandv. 169 Hell, g * Hell. 3812 . Elhegn A Griffenfeldtsg. 50, 50 A Elg N 6129 EngelbergCarlFrederiksborgg.17 ogN-Voldg. 17 E g ★ Cent. 7817

kcfb del hos

saa køber De bedsf nørreport

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker