kraks vejviser 1940 handelskalender

Selskabslokaler

Fag-Register for Danmark

VII — 3818

Københav n (Fortsættelse): Frederiksberg Restaurant & Selskabslokaler D nér Transportable Allég.l0'Fl£ ’ -fcC.1492 Gimle Grundtvigsv. 14 E $ Cent. 2969 tlaand værkerforeningens Selskabslokaler Dronn. Tværg. 2 E $ * Cent. 8066 Handels- og Kontorist-Foreningens Sel ­ skabslokaler Norreg. 9 E f) Cent. 10077 Hellerup Klub Strandv.203Hell. JlHell. 10109 & Hell. 4777 Ingeniørhusets Restaurant & Selskabslokaler V-Farimagsg. 27-31 E £• ★ Cent. 15950 Se foregaaende Spalte, nederst. Johansen ’ s J T Selskabslokaler Linnésg. 25 Kl JO Cent. 4669 Kong Frederik V-Voldg. 25 E J? ★ C. 5902 National-Scala Vester brog. 2E E f *0.1215 Nørr-* Central-Café Nørrebrog. 124 [N] flCent. 7476 & 11361 Odd-Fellow Palæet Bredg. 28 E »C. 1222, 12722 & 1203 Palæ Lokalerne Klerkeg 2 E ® Cent. 4668 Parkteatrets Restaurant & Selskabslokaler Østerbros - . 79 [ø] j)Cent.4O48, 4094 & 12249 Phoenix Bred" 37 E f * C. 114

eflagé STPoscftmann 'Vesterbrogade 59® SJé/efoner: ^Restaurant, 'Bestilling af “ Borde Central 2868 Garderobe, (Selskabslokaler Vester 076b V fon tor Central 12607

KONGENS NYTORV 34 0 Sc&ntli^L

K øbenh / wn TLF. ★ CENT. 114-

er (mtyffiejde. ag. nymoiVbececLe. .

Restaurant Nimb, Akts., Bernstortfsg. 5 E f * Cent. 7903

TLF.-frCENT. 95

Restaurant \IVI

Hl

Otedaivtant

Bemstorffsg. 5 København V.

M a a 3 S a a a a a a a a a a a a a a a KL __________________ - J - Vesterbro gade 3 E Stitfulde-hyggelige SolftidbRoMsr fint anerkendt Mpkkerb, Gamle laqrede Vine. fUmelige 'Priser. dJilbudpaa forlangende . fif Central 83d FRI NOTERING.

TIE. Cent. 79o3 Fri Notering.

Byens mest moderne Lokaler TONE - OG

TALEFILMS ANLÆG. Vi arrangerer Fester og Middage aF enhver Art og Smag til en ­ hver Pris. Lokaler For Mdder, Sammenkom ­

Tilkaldelse af Gæster Tlf.Cent.13912 St. Georg Ordenens Selskabslokaler Frdbg. Bredeg. 12 IE j) Cent. 5812 Sankt Thomas S-dskabslokaler Frdbg. Allé 26 E f C. 2268 & 9968 Selskabslokalerne Haveselskabetsv. 3 E f) Cent. 6174 s

ster og Baller. Indhent Tilbud.

Tlf.15950 LEDELSE ! A.VILLADS-OLSEN.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker