kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3816

Fag-Register for Danmark

Seglinærker 2

KJERSGAARD S & Co., 1. Strandstr. 20 E £> ★ Cent. 12388 (5 Linier) Kruse Vilh., Akts., Frederikssundsv. 96B [NVj .f Tg. 1641 Kriiger Fritz Amalieg. 3 Kl $ C. 14903 Sejlgarn. Tekn. Garner. Gummibaand. Longo, Leth & Co. Frederiksbergg. 23 KJ & Cent. 8512 Telegramadr. 9 Longlet u . Agentur for S. A. LiniFicio & Canapificio Nazionale, Milano. Har- og Hampegarn, Sejlgarn, Tovværk, Fiskeliner, Sejldug o. I. S. A. Canapificio Veneto Antonini & Ceresa, Milano. Sejlgarn, Fiskeliner, Tovværk o. I. Mercur Sejlgarn en gros ved Josef Nachem- solin Aaboulevard 32 INI No. 961 Moller N Olaf Frederiksborgg. 26K1 $ C. 9002 Pedersen Jacob Stormg. 16 Kl ® By 8307 & By 3351 Telegramadr. .„Elinja “ . Giro 2461. Elinja Garn er det allerbedste Sejlgarn. Schmitt Axel & Co., Akts., Ny Toldbodg. 23 Efl Cent. 1190 Sækkeleje-Kompagniet, Akts., Helsingørsg. 20,22 Kl J)* Cent 4966 Stats f 466 Aarhus: Knudsen Carl Klostcrg. 56 $ 95 Odense: Odense Bindegarns-Kompagni v. La ur. Jensen & Einar Nielsen Klosterv. 23 £1732 Rasmussen Chr. Boggilsv. 3 £} 6195

2. S eglmærke fab rik an ter.

AKTS. ARNOLD SCHMITZ ENKE NYHAVN 42 0 forhen Vimme/skaftet 91 CENTRAL 9666 Grundlagt 1895. POSTKONTO 20844

Køben havn: Dansk Emballage Industri Vagtelv. 58 E $ ★ C. 15615 S E G L M ÆJR KEFABRIK! Se Annoncen rinder Transparent-Folie. Dansk Seglmærkefabr., Poul Hansen, Niels Ebbesens V. 12 E f Eva 3488 Hansen ’ s Stempelfabrik & Gravøranstalt Købmagersj. 31 Hj. at Valkendorfsg. C. 4151 & 4161

der garanterer Varen

, NYHAVN

Forlang Tilbud PrdverogUdkast leveres gratis. Moderne Specialfabrik- ■for prægede, gummerede '-(een-og flerfarvede).

ALT I PRÆGEDE SEGLMÆRKER

STØRSTE og ÆLDSTE FABRIK I DANMARK

Kbhvns Seglmærke-Fabrik R Skovgaard Andersen Vesterbrog. 20 |VJ JJ) C. 13866 KØBENHAVNS SEGLMÆRKE-FABRIK R.SKOVGAARD ANDERSEN

tyijve-jfatatoq af originale Seglinærker sendes gratis paa forlangende.

VESTERBROGADE 20 □ TLF. CENTRAL 13866 POSTKONTO 293.

2. Sejlgarnsfabrikker.

København: Holm Jacob & Sønners Fabriker, Akts., Reberbaneg. 3 (S jl TA-Cent. 512 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind.

Billigste Prisen ALT I PRÆGEDE SEGLMÆRKER. fforlang TPiibud.

Sejlgarn. Twine — Ficelles — Bindgarne (se tillige Rebslagere). 1. Sejlgarn en gros. 2. Sejlgarnsfabrikker. 1. Sejlgarn en gros.

Sejl- og Flagmagere. Sail & Flag Makers — Voiliers et fabr. de drapeaux — Segel- und Flaggenmachereien (se tillige Flag). København: Andersen E & Søn, Akts.,Dronn.Tværg. 1E f Dy. 5172 Beck O C GI. Jernbanev. 32 Valby • f Va. 3882 Dahl Erik Flagfabrikken N-Voldg. 96 Kl C. 3234 Ferrold K Nyhavn 6 E f) By 5463x Freytag J, Akts., Nyhavn 53 Kl $ Palæ 3943 Skibs- & 'Yachtsejl. Presenninger. Halmøe HansDronn. Tværg. 3E fi By 6762 & By 4326 Hansen Andr. HerlufTrollesG.3 Kl f} Pa.4348 Hansen H E, Akts., Tordenskjoldsg. 3 W ® Cent 6336 - Hansen Oluf Kvæsthusg. 3 C Kl & Palæ 3437 fh. Jørpensen Otto & Søn ’ sEftf.V-Voldg.104 E I C. 14207 NordiskFlag-&FanefabrikFrederiksbergg.26 Kl f Cent. 9752 - Se under Flag. Olsen Aug. Knippelsbrog.8 Kl $Cent. 11057 Vandtætte Presenninger. Sejlmageriet Øresund ved F Halmøe, Dronn. Tværg. 1 K å By 5172 Weilbach J S v, Niels Juels G. 6 KJ D C. 1220 & 7990 - Grundlagt 1755.

København: Beck Hans Bred g. 25C Kl _

Cent. 13014

Bindegarns Compagniet i Rbhvn. ved W Arensborg Kronprinsesseg. 10 KJ g C. 12678 & Palæ 2893 Indpaknings-o g Spolegarn, Gummibaand. Hansen H E, Akts., Tordenskjoldsg.3 Kl j? C6336 - Sejlgarn til Gardiner & Stores. Hansen Knud NyVesterg. 18[S$*Cent4312 Specialforretning i Sejlgarn paa Krydsspoler og i Nøgler. Bomuldsgarn & Gummibaand. Jacobsen Harald Rysensteensg.l(y)fiBy7021 Jakobsen C P Chr. d. 9. G. 6 Kl J) C. 4701 Jørgensen Alfred Havneg. 41 Kl |lCent.2322

Artikler for Seglmærkefabrikker. København : Bie F L, Akts.,Valdemarsg. 14Ef irC. 6518 Seglmærkepresser.

Sejldug. Canvas — Toiles å voiles — Segeltuch

Københav n: Halmøe F en gros, Akts., Nyhavn 22 K f C 10689 & 10787 Hansen HE, Akts., Tordenskjoldsg. 3 Kl$ Cent. 6336 - Alle Sorter Sejldug. Hecht-Nielsen K Nørrebrog. 32 Kl H C. 8010 Kjersgaard S & Co. 1. Stiandstr. 20 E ★ Cent. 12388 (5 Linier) MØLLER MAX, Akts.. Herluf Trolles G. 23 E $ Cent. 7986 & 12536 Nielsen & Rievers Pilestr. 52 Kl $ Cent.6540 & 6541 - Sejldug - Presenning dug. WeilbachJSV,Niels Juels G.6JJC.1220&7990

HAVNEGAOE 41 TELEGRAM-ADRESSE „ALGARN" telefon central 2322 - ■> *»1 2 2 POSTKONTO 2322

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker