kraks vejviser 1940 handelskalender

Savværker

VII — 3815

Fag-Register for Danmark

Ørnsø Savværk pr. Silkeborg: Ørusø Savx ærk g S 362 Østbirk: j ensen P g 65 Østerlars: Kofoed Hans g 19

T or sted pr. E g t v ed : Torsted Savvæik, Brødr. Jensen ffi T 6 Torsted pr. Horsens: Torsted Savværk, E Jacobsen g H 2244 Torsø: Fruelund S g 13 Tos te næs pr. A skeb y: Tostenæs Sav ­ væik g Dame 122 Tr anehuse: Tranehuse Savværk, R Møl ­ ler Bakmann gi Fjellerup 2y Trunderup pr. Kværn drup : Markvardsen Carl g K 1 1 2 Trælløse pr. Herlu fmagle: Jensen Aifr. gi Skelby 50 Tureby: Tureby Savværk & Bødkerstave ­ fabrik v. Alfr. Olsen g 36 Tyregod: Thyr ego i 15 awær k&Træ ulds 'abr. , Akts. g 38 Tølløse; Tølløse Kassefabrik & Savværk, Søgreen Pedersen gi 64 Tønning: VissinggaardSavværk g 14 Uger løse: Skærbæk Hans g 86 Ullerslev: Jensen Jens P gi 68 Vaarst: Vaarst Savværk & Trævarefabrik v. N P Larsen gi 24 Vamdrup: ________ Vamdrup Sav-& Høvleværk ved Niels J ensen g 53 Vammen pr. Viborg:' Sørensen Kr. g Va 31 Vedskølle pr. Vallø: Hansen Frants gi Herfø ’ ge 91. Vejby: Vejby Savværk g Askemose 101 V ej le: Andersen ’ s Johan Trælastforr., Akts, g 72 Grejsdal Savværk & Maskinsnedkeri, J Christensen. Grejsdalen g Grejsdal 54 Vejle Høvle- & Savværk, P Jørgensen V-Engv. g 857 Vejle ny Savskæreri, Johs. Sørensen Fleg- made 16 g 141 Vejle Trælast- og Kulkompagni, Akts. Havneg. 22 g 68 & 69, Stats g 13 Vej.leby pr. Askhøj: Vejleby Savværk, Jens Hansen g V 10 itøetømmer. Vejvad nr, Sørvadf Hansen Hans ;g Vinding 33u Vellev pr. Ulstrup: Vellev Savværk, N Gertsen g V 26 ’ ’ Vester-Marie pr. Rønne: Ves ter marie Savværk, AlfredMøller g Tingsted 71 u Viby J.: Viby Savværk ved H J Jensen & Co. g 37 Vibæk pr. Ebeltoft: Vibæk Savskæreri, S Houmøller g E 182 Viftrup pr. S kivte: Viftrup Savværk & Kassefabrik, Gerner Chommerou g Hade- rup 33v Vig St.; jyderupSavværk, APeterseng 173

Skæls kør : Meding Carl, Akts. g 43 & 8 S k ærbæk pr. H e r n irig : ■ Dahl Chr N $! Lind 4« Skærbæk pr.Tav 1 o.v : Skærbæk Sav- værk, Harald Iversen g S 32 Skørping: Skørping Savskæreri & Tøm- meihdl. ved J Cbr. Jensen g 88 Slagelse: Grønvold & Schou Jernbaneg.10 g 136 ét 176 Slangern p: Jørgensen Rasm.P g 8 Smidstrup pr Fredericia: 'Hviid Th. g S 33 Solb jærg Østj.: Solbjærg Savværk, L Møller g Bælum 55 y Sorø: Slagelsevejens Savværk, F Olesen g 29 Sorø Savværk g 189 Filial af A/S Køge Trævarefabrik, Køge g Køge 174 Ste nderup: Stenderup Savværk AMaskin- snedkeri ved Th. Hansen g 7 Store Fa vreby pr. Fakse Ladeplads: Store Favrhy Savværk og;Træhandel, Chr. Sørensen g FL85 Stovby: Johansen R g 46 Strandby pr. Farsø: Trend Savværk g S 10 Struer: Struer Savværk, O Olesen g 58 Stydingpr. Hammelev: Stydiug Savværk, Markus Wind g H 2 Svaneke: SvanekeSkæreri, Otto Bertelsen g 21 Svebølle: . Strids Mølles Savværk, J Chr. Hansen g Jyderup 204y Øresø Fabrik, Akts. g Viskinge 50 Sve ndborg: Lundsgaard Th. Valde- marsg. 2 g 1172 Svenstrup Als: Petersen P g 8 Sæby: Stampen Emballagefabrik g 46 Se under Pakkasse fabrikker. Sæby Høvle- & Savværk ved Poul F Jensen 1185 Sø dringh olm p r. H a vndal : Sødringholm Teglværk g Udbyhøj 6 Søfælde pr Espe: Søfælde Savværk, Hans Petersen g Stenstrup 9 Søholt pr. Thisted: Soholt Savværk g Vester Vandet 2 Sønder Bjært pr. Bjært^ Agtrup Sav mølle g SB 5 Sønderbor g: Lorentzen Otto ved H Lo ­ rentzen 1 430 Sønderby pr. Horsens: Hansen Alfred g S 10 Sønderbæk; ib se n Jg 21 Sønder Jærnløsepr Regstrup: Jærnløie Savskæreri, Hans Jensen gSJ64 Søndersø pr. Odense: Søndersø Savværk, Ole Petersen 1 S 32 T histed: Dragsbæk Savværk, L Poulsen Dragsbæk g T 141 Thisted Savværk, S Larsen g 348 Tibirke pr, Tisvildeleje : TibirkeSav ­ skæreri og Kassefdbrik v. Larsen & Svend ­ sen 1 Tisvilde 178 Tingsted pr. Rønne: Munch Ejner g T 9x Tinning Mark pr. Hinnerup: Bjørnlund H | Folby35 Tisvildeleje: Tisvilde Savværk, M Ivanofl g Tisvilde 177 Tjele pr. Ørum Sønderlyng: Tjele Savværk, N SKastberg g Fovlum 15 Tolstrup pr. Tureby: Ovesen Brødr E & V g Sædder 36 Torsage r: Torsager Savværk, II Thisted & Th. Vestergaard 1 Vejrumbro 42x&42u

Savværksmaskiner og Artikler for Savværker. København : Bie F L, Akts., Valdemarsg. 14 EJ g ★ Cent 6518 Savværksanlæg og Savværksmask. Kasse- Sømmemask. GRØNBECH M J & SØNNER Amalieg. 9 B g ★ Cent. 342 Stats g 82 Ram- og Rundsave. Høvlejern fra Rrukskoncernens Værker Fagerstaverken — Dannemoraverken. Høiness Oscar & Co.. Akts., Mitchellsg. 13 [3 g C. 13997 & 11252 Savklinger, File. Slibeskiver. Hovedforhandler for Danmark for Såg- bladsfabriken, Nora. Lassen Emil, Chr. d.9. G. 8 B g Cent. 9112 Meisterlin & Mo ler, Akts., Studiestr. 40 B g C. 5263 - Maskiner og Værktøj. Aarhus: Høiness Oscar &Co., Akts., v.K Brohmg818 F ielsen & Hinge Mø ’ leg. 9-13 g 2867 Spec Spaans uge anlæg. Tiætørring. Hadsten: Amstiup H g 27 - Rundsave. Tommerup: Toramerup Maskinfabrik, N P Nielseng 38 Maskinhøolejern til Træbearbejdning. Savklinger , File, Slibeskiver. Hovedforhandler for Danmark for Sågbladsfabriken, Nora.

Schellak. Shellac — Laque en écaillei — Schellack

København: AKTIESELSKABET FOR KEMISK INDUSTRI Amalieg. 15 Eg ★ C. 12912 & ★ C. 16960 Telegramadr. ., Kemindu" Største Importør paa Pladsen. Hansen Hans Østerbrog. 4 lø] g Cent. 102 Heimann F & Co. Dronn. Tværg.54 Bf Palæ 1436 - Grundlagt '878. Michaelsen & Heinemann, Akts., 1. Strand- str. 14 S g ★ Cent. 711 Grundlagtl8l4.Telegramadr.„Bakuin*. Nordisk Kemikaliehus, Norsvej 6 A El g ★ Cent. 2 ‘ >05 - Raffineret Schellak Stricker-Nielsen Brdr. St. Thomas Allé 1 EJ gi 0. 14241

Vig Savværk, Oluf Larsen g 23 Vinstrup pr. Fuglebiæ rg:

Castrup Savværk g F 151 Vitten pr . Hinnerup: Skov E M'Nielsen ’ g V 22 minde 110 V old by pr. H a mm el;

Viuf Savværk, Aksel Nielsen g Al ­

Fuglsang Savværk, H f&imar Nielsen g V4 Vonge: Vonge Savvæ-k, J Jensen g 38 Vorbasse: Vorbasse Savværk, Abraham Nielsen g 27 Vor din gborg: Vordingborg Trælasthandel,Akts.g23 Se u. Trælast- og Tømmerhandlere. Vor Mølle pr. Lerbjær g: Bidstrup Savværk g Granslev 7 b Vraa pr . Vibor?: s 0 dal Skovs Savværk, ’ AdfredSorensen g Løvel 7u V rigsted: Vrigsted Savværk, P Schroder g Barrit 20

Seglmærker. Sealing Wafer« — Marques å cacheter — Siegel- marken

1. Seglmsrkeforhandlere. 2. Seglmærkefabrikanter.

(Artikler for Seglmærkefabrikker).

1. Seglmærkeforhandlere .

København: Møller N Olaf Frederiksborgg.26 BgC.1453 Tender Brødr. Fiolstr. 28 B g C. 8fc92

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker