kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark RødeKro: R 0 de Kro Savværk og Pakkasse- fabrik, Brø Ir. Ovesen ff 84 Rødkærsbro: Rødkærsbro Tømmerhandel og Savværk ved E Jenssen-Tusch ff 4 Rande: R øn de Savværk, Kristian Nielsen ff 71 Rønne: Rasmussen Ole ff 696v Rønne Skæreri ^Trælasthandel ved Andersen & Madsen ff 657 Rørbæk : R ør bæk Savværk, Chr. P Hede ­ hus ff 16 Rørbæk pr. Ullerslev: Rørbæk bavværk ff Keiteminde 362 Sabro Bjørnkær pr. Mundelstrup: Bjørnkær Savværk, A C Nielsen ff Sabro 3 Sakskøbing: SakskøbingSavværkff4078 Sall Savværk og Tømmerhandel, S Kristensen ff 24 Sandved: Fuireudal Savværk, R Nielsen & Søn ff 33 S e i Hng p r. Sk æg kær : Nørskov Chr. & Holger ff Balle Kirkeby 39 Silkeborg: Jensen-1 usch Træ-& Tømmerhan del. Akts., Alderslyst ff S 338 Møballe R ff 121 Niehen H Reimar ( X Høyers Trælasthandel) Viborgv. 2 ff 90,91,92 & 93

Savværker Kværndrup: Kværndrup Savværk og Trælasthandel ved Brødr. Hanst n ff 85 (2 Linier)

VII -3814

Næstved : Andersen H& Søn ff 413

Elektrisk Savværk. Jorgensen H F ff 129 Næstved Sav- & Høvleværk ved Fr.Nielsen ff 235 Nobbet pr. Svinsbjærg: Nøbbet Savskæreri, Julius Nielsen ff N 63 Nødebo pr. Fredensborg: Larsen J ff F 1618 Stenholt Sav værk, Jørgen RaaschouffF1600 Nørlund pr. Arden: Norlund Savværk ff Rold 9 .... Nørre Vedby pr. Nørre Alslev: Olsen Johannes ff Orehoved 33v Od(1er - Lundum J ff 369 Od der dam pr. Hillerød: Andersen Carl ff H 921 Odense: Odense Savmølle, Akts. Rugaardsv. 12 ff 90 (2 Lin.) _________________________ Odense Savmølle Akts. Rugaardsvej 12 Odense Tlf. 90 (2 Lin.) Postkonto 6656. Pakkassefabrik Træuld Vinduer, Døre, Paneler og andet Bygningssnedkerarbejde. Odense Savværk, W Olsson & Co. Gøte. borgg. ff 5915 Skytte ’ s N Savværk Adamsg.25ff 517 Ore pr. Holse: Ore Savværk, Chr. Christensen ff Brenderup 190 Orebo pr. Vedde: Rebien Chr.ff V 57 Osted pr. Lej re: Osted Savværk, Brødr. Nielsen ff Kirkebjærg 13 Padborg ; Carlsen Johannes Alfred,Frøs ­ lev ff P 259 Padesø pr. Aarup; Padesø Savværk, Anton Jensen ff Hindevad 135 Ped e rsker: Pedersker Skæreri, M Mogen ­ sen ff 68 Præstbro St.; Rafn Alfred ff 41 Præstø: Q] 8en & Tolderlunds Tømmerhdl.. Akts, ff 17& 195 Raarn P ; Jacobsen H Chr. & Co. ff 30 Rand bøl; Randbøl Savværk, S Pedersen ff Randbøldal 39 Randers: Odin, Akts.Dronningensg.ff 222 RedstedM.: Morsø Savværk, A Jensen & W l arlson ff 7 Resenbr o: Resenbro Savværk & Embal ­ lagefabrik ff 33 & 8 Ringkøbing: Ringkøbing Savværk, N Charles ff 77 Risholm pr. Davgaard: Risholm Savværk, Chr.Nielsen ffHostrup32 Risskov; Hansen Poul ff 9327 Ruds V ed by : Ruds Ved by Savværk, C F Hansen ff 106 Rygaard: Rygaard Savværk, Elna Pe ­ dersen ff Hesselager 300 Ryomgaard: Marie Magdalene Savværk, P Pedersen ff 25 Ryslinge: Ryslinge Savskæreri ff 38 Rødding: GadegaardP Nielsen Chr. ff 93 x

TLF. B5j zunier O pskaaret løvtræ for Téareima^er.e, •MAbelpibrlJianter ra.rrv.

Køge : Hansen ’ s FAEftf., Akts. ff 225 (3 Lin). Hansen N $ 3 Juncker ’ s Savværk, Akts, ff 619 Danske Bøgc-Gulvbrædder. Køge Trævarefabrik. Akts. $ 174 Lange bæk: Langebæk Savværk $ 8 Lellinge: Lellinge Savværk, 0 Rasmussen ff 4 Lillerød: Lillerød Savværk v. A A Peter ­ sen & Chr. E Hansen ff Allerod 300 Rødeport Savværk ved Ottar Hansen ff Alle ­ rød 121 Lindet pr. Arnum : Lindet Skov Sav ­ værk, Brødr. Andersen ff A 51u Lindum pr. Onsild: Hermansen Jens ff Klejtrup 18x Lohal s: Jensen Chr. ff 14 Lohals nye Savværk, Jørgen Larsen ff 106 Lysbro pr Silk eborg: Lysbro Savværk <& Trillebørfabrik, M Niel ­ sen ff S 439 Løgager pr. Funder: Banebjerg Sav ­ værk, Jens Chr. Jensen ffF23y Løgstrup: Pedersen Chr. ff 69 Løgstør: Løgstør Savværk & Trælasthdl. Lovskal Savværk. Kasper L Bach ff L 13 Løvstrup pr. Lem St: Løvstrup Sav ­ værk, Interessentsk. ff Finderup 4 Maarnm: Maarum Savværk & Børstetræ- fabrik, L E Christensen ff Esrum 63y Maglemer pr. Maribo: Magiemer Savværk ff Maribo 573 Malling: Malling Stavfabrik & Savværk ved Fr. Aabye Madsen ff 3 Specialitet: Smørdrittelstaver med Bunde. Mariager: 'Mariagergaard Savværk, Jobs. Johansen ff 86 Mattrup pr. Brædstrup: Pedersen Al ­ fred ff M 20 Middelfart: ' Gimbel Th. & Co., Akts, ff 27 & 527 Mølby pr. Sommersted] Madsen M ff S 24 N aarup: Naarup Savværk, P O Hansen ff Tommerup 31 Nakskov: Nakskov Savværk & Maskin ­ snedkeri, H Svan Taarsv.4 ff 190 R e ksø: Hansen Georg ff 42 Pihl & Petersen ff 116 Nykøbing F.: Nielsen ’ s L Bødkeri og Træskæreri, Inter ­ essentskab Friseg. 29,31 ff 180 Drittelmateriale. Nykøbing M.: Nykøbing Mors Høvle- og Savværk, M An ­ dersen ff 162 Nyraad : Hansen F C ff Nymark 39 Nysted: Nysted Savværk vedDanielsen & Folmann ff 1130 Ny Stenderup pr. Vester Hæsinge: Stenderup Savværk, K Bruunff Haastrup72 ved Morten Christensen ff 120 Løvskal pr. Bjerringbro:

A. HØYERS TRÆLASTHANDEL SILKEBORG Tir 90-91 •92*93 PRiv.100 ' Silkeborg S avværk tlf .9O-91-92-93 priv .IOO

Fuglsang Savværk TLF. VOLDBy 4

BYG NIN GS"a4&feZefc STØBEGODS.

GRUNDL.1873.

S kalborg: Skalborg Savværk & Maskin ­ snedkeri, N A Pedersen ff 30 SkøHeblærg . SkellebjærgSavværk, SP Thorsen ff >4 ’ Ski ve: Skive Srvværk & Møbelindustri, L Nørgaard ff 511 Skivholme pr. Skovby Øst j.: Skivholme Savværk, Kr. Kristensen ffSkiv- holme 10 Skrydstrup pr. V ojens: Bevtoft ny Savværk ff Bevtoft 37y

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker