kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3813

Savværker

Fag-Register for Danmark

Kagerup: k agerup Trævarefabrik, Akts, g Helsinge 9 Akts. Kagerup Trævarefabrik Kagerup Tlf. Helsinge 9 Tilvirker Træuld i alle Finheder ude­ lukkende af fineste dansk Naaletræ. Granplanker, Brædder, Bygningstøm ­ mer, Sveller, Drejetræ og Pakkassetræ. Alle indenlandske

Holbæk : Holbæk Savværk ved H Tver- moes Smedelundsg. 37 B g) 37 Mørkøv Savværk, Akts. Labæk 47 g 192 & Mørkøv 23 & 73 Specialitet: Drittelmateriale. Holdbi pr. Tørsbøk Andersen Hjalmar g Krusaa 529 Holstebro : Holstebro Høvleværk, Chr. Jeppesen g 129 Sorensen P g 378 Holsted: Runefeldt Carl, Holsted By Holtug pr. Store Heddinge: Holtug Savværk & Stavfabrik v. N Larsen & Sønner g H 12 Hornslet: Dahl S g 33 - Hornslet Sav ­ værk, J J Danielsen g 128 Hornsyld: Hornsyld Savværk & Trillebørfabrik g.101 Horsens: Horsens Trælasthandel, Akts, g) 115,116 & 117, Stats g 15 Skov M Parallelv. 12 gi 1800 Horserød pr. Helsingø r: Kronborg Sav ­ værk, P C Gotsæd g) Saunte 17 H°v : Hov Savværk & Træindustri, Emil Bonde g 32 Hovlbjærg Savværk & Bøstrup Træuld ­ fabrik,H Christensen gH16a og Bøstrup 22 Hundstrup pr. Veste r Skerninge: Hundstrup Savværk, A P Hansen & Søn g} VS 24 Hurup: Henriksen A g 75 H v als«: Hvalsø ny Savværk g 136 Hvalso Savværk gi 119 Hvorslev pr. Ulstrup: Hvorslev Savværk, Hans Jensen g H 12 H.ybæk pr. Ejby: Madsen Niels g) Husby 24 Hygum pr. Jellinge: HygumMølle ’ s Savskæreri, Hans Lund gi H 32 Hyllinge: Hyllinge Savværk & Trævare ­ fabrik, Akts, g 64 Højbj ærg pr. Langesø: Petersen R g Blornmenslyst 56 Højslev: Jørgensen Johs. g 42 Herning: Horning Mølle & Savværk, R Rasmussen g 42 HøTsholm: Hørsholm Savværk ved Harry Hansen g 86 Hørup pr. Kirkehorup; Larsen Nico ­ lai g) K 16 Illebølle: IHebolle Savværk, G Jørgensen g Hennetved 80 Jellinge - Jellinge SaVmølle, ved M Møller g! 11 Jels: Dinesen H P gi 40 Jer lev pr. Ve jle: Jensen P Chr. g J 17 Juelsmi nde : Juelsminde Savværk & Tømmerhandel ved Arboe Brondum g 4 Jy d erup: Jyderup Savværk & Stavfabrik, A. m. b. A. g 158 Jystrup _ Mi dts jæll.: Christensen Carl ~ ’ g Ortved 132 Hovedgaard: Nielsen M P g 45 Hovlbjærg pr. Lavrbjærg:

Gislev : Havrevænge Savværk $ 21 Gla ms bjærg^ Glamsbjerg Trævarefabrik & Savværk ved Brødr. Christensen g 31, 150 & 230 GI ar bo p r . Sjvejbsek^ Glarbo Sav- værk & Emballage fabrik, Akts. g Gammel Rye 38 Glumsø: Glumsø Savværk, V Hansen g G 49 Gravens: Jørgensen Jørgen g Aagaard 88 Gribstrupp r. K lovborg: Jensen Kri ­ stian g K 35 Gri ndsted: Hansen Ejnar g 159 Grindsted pr. Su 1 stcd : Branth ’ s Plantage & Savværk g G 26 Græsted: Larsen Alfred g 133 Grønbæk: Alling Mølle Savværk. S P Andersen g Gravballe 2 x Gudhjem: Gudhjem Skæreri, PHaagensen g 13 Guldborg L,: Guldborg Savværk g 5 Gødding pr. Randbøl: Gødding Mølle Savværk og Trælasthandel, Th. Thomsen g Randbeldal 18 Haarby: Haarby Savværk & Maskinsned ­ keri ved C M Madsen g 173 Haa re pr. Gel sted: p e tersson C E g Husby 69 Haarslev pr. Gamby: Larsen Peter g Hindevad 9 Haastrup: Haastrup Savværk, Rs. L Larsen g 96 Haderslev: Hansborg, Akts. Hansborgg. jli 86 & 87 Haldrup ; Haldrup Savværk, Brødr. Kjeld ­ sen g 15 Hals: Michaelsen M g 48 Hamm el: Graversen G P g 65 Hammelev: Hammelev Savværk, Akts. g 33 Hampen: Hampen ny Savværk og Kassefa ­ brik, S Thomsen g 9 Palsgaard Savværk & Tømmerhandel ved S Høy g 19 Harndrup: Rasmussen Ole g Fjellerup 19 Ha^sJej Hasle Skæreri, Jens Schou g 15 Hejn svig: Hansen Th. g 65 Helium: Savskæreriet Helium, Aug. Niel ­ sen g 59 Helsinge: Kagerup Trævarefabrik, Akts., Kagerup g Helsinge 9 Se Annoncen under København. Helsingør: Helsingør Savværk & Maskin ­ snedkeri, N J Karlskov GI. Banegaardsv. 4 g 188 Hemmed pr. Glæsborg: Hemmed Savværk g G15 Herfølge : Vallø Stifts Brændeplads&Sav- værk g Sæder 13 Herskind pr. Skovby ØstjylJ.: Herskind Savværk & Emballagefabrik gH3 Herslev pr. Fredericia: Herslev Savværk, Hans Ravn g H 44 Hesnæs pr. Stubbekøbing: Hesnæs Savværk g Moseby 38 Hesselager: Pedersen Johs. g 162 Hillerød: Raaschou .Jørgen g 1155 Selskov Savværk, H R Andersen g 556 Hirtshals: Hirtshals Savværk & Maskin ­ snedkeri, Adolf Thomsen g 66 Lilleheden Savværk, Akts. g 62 Hjedsbæk pr. Støvrin g: HjedsbækSav- værk, Poul Fischer g Suldrup 45 Hjordkær: Christensen Chr. g 11 Hj ø rr ing: Hjørring Sav- & Høvleværk, Chr. Højer g 322

TRÆSORTER i raa og opskaaret Stand. Granstammer til Pilotering.

Karis e: j ens en N g 88 Karsholte pr. Dianal und: Hansen Carl g i) 77 Katterød : Katterød Savværk & Trævare ­ fabrik, Th. Frederiksen g Faaborg 268 K elleru p : J o hansenMagnusgl46 Kerteminde : Klokker ’ s PEtfe g 202 Kold ’ s Savværk, Akts, g 55 & 295

Kettinge: Kettinge Savværk, Axel Ras ­ mussen g Nysted 1202 Kirkebjærg pr. Lejre: Nielsen Sigfred g K 38 Kirkeby: Kirkeby Savværk g Svendborg 545 Kirkerup pr. Slagelse: Kirkerup Savværk g Sørby 1 Klakring Jyll.: Klakring Savværk & Trævarefabrik, Chr. Johansen g 41 Ko 1 ding: FrydenborgChr. Piledamsv.47 g 1215 Juhl ’ s Jens Savværk ved N J Juhl Vester- brog. g 492 Møller & Sørensen Clemensg. g 33 Koppenbjærg pr. Flemløse: Madsén J L g Glamsbjærg 52 Korinth: Korinth Savværk, Akts, g 9 - AKTS

TLF. 9 DANSK LØVTRÆ Opskaaret Firkanter, Stoletræ, Vogntræ og Planker i Bøg og Eg , dampbøjet Træ i Bøg til Funkismøbler. Staver, Bunde og Baand td Dritler.

Korsebjærg pr. Tommerup: Korsebjærg Savværk, A DyrehaugegBIom- menslyst 16 Kragenæs pr. Torrig: Kragenæs Savværk, Akts, g Birket 18 Kulhusene pr. Jægerspr is :_ Kn n, nsftnft • Savværk, R N Gotsæd g K 56

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker