kraks vejviser 1940 handelskalender

Sardiner

VII — 3812

Fag-Register for Danmark

Aarslev pr. Brabrand: Aarslev Sav- AHammerværk,Akts. ®B 2 Addit: Addit Savværk, S P Petersen ®S-Vissingl4 Addithus Savværk ® S-Vissing 44 Agtrup pr. Bjært: Agtrup Savværk, E Eriksen ® Sønder Stenderup 39 Allested: Allested Savmølle & Trælast- forretn., .1 Fr. Johansen ® 16 Allingaabro: gkjødt S ® 110 Almindingen : Almindingen Savværk, Akts. ® 48 Arden :

Bramminge: Brammingc Savværk, Th. C Iversen ® 141 Bjand e: Berthelsen M C ® 120 Brokøb pr. Jyderup: Hansen H J fl Aamose 25 Bryrup: Lystrupminde Savværk, I Chr. Jensen ® 2 Schmidt Emil ® 29 Brændeskov pr. Svendborg: Christensen Johs. ® S 392 Bøgeskov pr. Fredericia: Bøgeskov Savværk & Baadebyggeri, Anton Ander ­ sen ® Treide 43 Børkop: Hansen Søren ® 79 Damme pr. Askeby: Damme Savværk, P Petersen ® D 128 Dav in de pr. M arslev: DavindeSavværk. Akts. ® D 92 Dreslette pr. Flemløse: Nielsen APj) Snave 70 Dron n inglu nd : Dronninglund ny Savværk & Maskinsned ­ keri ved Jens Love Larsen ® 91 Dronninglund Savværk & Cementstøberi, Jørgen Høyer ® 6 Ebberup: Ebberup Savværk, Chr. A Bech $ 78 Ejby: Ejby Savværk, A Aabye Madsen ® 50 Ejsing pr. Vinderup: Ejsing Savværk &. Tømmerhandel, M Risum ® E 26 Enderslev pr. Haarlev; Rasmussen O ® 21 Endrup Hegn pr.Fredensborg: Jensen JP| F 277 Esbj erg: Esbj ergSkibsbyggeri, NRaun-Byberg® 253 Privat ® 1238 - Spec. Danske Træsorter Eskilstrup: Kskilstrup Savværk, V Jørgensen ® 8 Esrum: Borno N Chr. ® 52 Faarvang : Faarvang Savværk, E V Pe- dersen ® 29 E akse: Fakse Savværk ved H Nielsen ® 182 Hansen ’ s Rasmus Savværk ® 303 Fakse Ladeplads: Christiansen Jens J ® 173 Falling: Falling Savværk, P J Pedersen ® 19 Farre pr. Sporup: Farre Savværk & Em- bal lage fabrik, Chr. Christensen ® F 1 Farstrup: Farstrup Savværk, Th. Nielsen JJ Veflinge 28 & 48 leldborg pr. S k i v e: Feldborg Savværk, Jens P Larsen & A Jensen ® F 1 Fillerup pr. Odder: Fillerup Savværk, Johs. Jensen ® O 258 Ferritslev pr. Ullerslev: Ferritslev Savværk ved Johs. Jensen ®F27 Flavenskjold: Dvbvad Skov Savværk ® 20 x Fredensborg: Asminderød Savværk & Træhandel, Carl Olsen, Asminderød ® F13 Frederikssund: Frederikssund Savværk, L Christensen ® 240 Frederiksværk: Frederiksværk Savværk Mikael Andersen ® 249 Fuglsang pr. Hammel: Fuglsang Savværk ® Voldby 4 — Se Ann.u. Silkeborg (HReimar Nielsen, A Høyers Trælasthandel') Funder: GrøndalsgaardsSavværk, S Am- brosiussen ® 38 Gedsø pr. Silkeborg: Gedsø Savværk. I Chr. Frederiksen ® Funder 23v Gesing pr. Skanderborg: Gesing Savværk, Axel Vedsø $ G 10 Giesegaard pr. Kværkeby: Giesegaard Savværk ® K 31

Sardiner. Sardines — Sardines — Sardinen

København: Christensen Rasmus Kompagnistr. 32 E D Cent. 4990 Feldthusen Carl B Raadhuspl. 45 E ffl Cent. 12409 Iversen&Larsen, Akts., Fiolstr.36® ★ C1885 KKKK, Akts.,Strandg. 48E ^ ★ 0.472 Lange Carl & Co. st. Kongensg. 110 E ® ★ C.2024&18819 LykkebergPTeglgaardstr.5E ® ★ Cent. 8070

Rold Skovs Savværk ® 31 & 32

Sauce.

København: Hartz Carl st. Kongensg. 63 E ® C. 14255

Hartz Mustard Sauce C. 14255.

iJirderv TELEFON 31&32 Pi/oteringspæ/e, dansk, savskaaret Havnetømmer, Bygningstømmer, Brædder, Lægter. Træskofabrik. Emballagefabrik. Tegi-og Kalkværker. Assemose pr. Skrøbelev: Hansen Harald ® Longelse 45 Astrup pr. Arden: Astrup Savværk ved Brødr. Knudsen ® Astrup 5 A vning: Auning Savværk og Tømmerhandel, Akts, f 6 Dansk Tømmer, Lægter og Brædder. Bandholm : Clausen Gunnar ® 71 Benzon pr. Ge rri 1 d : Benzen Savværk $ G 37 Beringb ro pr. Hørn in g: Bering- bro Savværk, Steffen Damgaard ® H 30 Bobjærg pr. Stenstrup: Bobjærg Sav ­ værk, Niels Aksel Nielsen ® Blommens ­ lyst 106 : Boeslunde: Boeslunde Savværk, Anton Hansen ® 11 Bording: Bording Savskæreri & Trælast ­ handel, A M Bodholt ® 48 B orup: Borup Savværk, Fr. Nielsen ® 30 Brabrand: Brabrand Savværk, Akts. ® 170 Bramdrup pr. Bramdrupdam: Bramdrup Savværk, Martin Madsen ® Bramdrup 80

Savblade.

København: Jernkontoret, Akts., N- Voldg. 30-32 E ® ★ C. 8606 Cobalt og Firth ’ s engelske Savblade. Pedersen Ingvard Mitchellsg. 21 E ffi ★ C. 1111 Telegramadr. „Bjørnemetal" Amerik. Metalsavblade „Lenox u . Thorup Carl Nytorvl3®C.2558,10762&12762 Savværker. Saw Mills — Scieries de bois — S&geworke Savværksmaskiner og Artikler for Savværker se i Slutningen af dette Fag. (se tillige Maskinsnedkerier og Savværker). København: Bagsværd Savværk & Tømmerhdl. ved F Primgaard-Nielsen & Co. Bagsværd Hovedg. 147 Bagsværd $ ★ Bagsværd 144 Søborghus Tømmerhandel & Savværk Frede- riksborgv. 240 Søborg $ Søb. 78 Winther P Laplandsg. 6 [s] |) Cent. 14237 & Am. 9137 A a k i r keby: Aakirkeby Skæreri ved Ernst Andersen® 9 Frostegaard Skæreri, Poul Andersen ® 78 x Møller Ingvar ® 92 Aalry pr. Bjært: AalrySavværk,PLas ­ sen ® Sønder Stenderup 38 Aalum pr. R a nders: Jakobsen J ® Aa 4 Aarhus: Aarhus Savværk, Akts. Nørrebrog. 43 ® 6789 (3 Lin.) Se under Træ- og Finérhandlere. Pedersen ’ s P Savværk & Møbelfabrik, Akts. Gyldenløvesg. ® 7797 Petersen J Th. Dannebrogsg. 25 ® 3689 Tømrermestrenes Høvleværk, Akts. ® 7100 (3L.)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker