kraks vejviser 1940 handelskalender

Sanitetsartikler

vil — 3811

Fag-Register for Danmark

Kolding: Gimbel ’ s Georg Jernforretning, Akts. Rendebanen 10 $ 2002 (4 Lin.) K o r i n t li : Kisel-Emaille, Akts. jp 45 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Koge: UoisTEmil jp 811 & 832 M a r i b o; Hatten P & Co., Akts. $ 26 & 126 Nykøbing M. : Matbiassen Asger Jp 39 Randers: “ BoTdlmfs Chr. Eftf.,Akts. $18,19, 219&220 Rønne: Lind Frits $ 513 Klosetsædefabr. Alle Træv.t.Sanit.Anl. Skive: Selchaus Aage Jernforretning, Akts. $ 243, 842 & 843 Slag else: Axelsen & Thomsen, Akts. $ 15Q5 (5 Lin.) Hillers Brødr. Løveg. 9,11 $ 1605(4 Lin.) Sønderborg: Sonderborg Jernforr., Akts. $ 641 & 642 V ej le: Hess ’ ITM Fabrikker, Akts. $ 1268 Sanitære Anlæg. Sanitary Engineers — Établissement« sanitaires — Sanitåre Anlagen København: BRUUN & SØRENSEN, Akts., Inge- i niører Niels Ebbesens V. 20E $ C. 5036 Frydenlund G W & Søn, G W Harnisch Ny- gaardsv.l2Kl$^Ryv.l33ogNielsJuelsG.8 É $ kaldes igennem Ryv. 133. Hannibal Lauritz (Indehaver G V Hannibal) Peder Hvitfeldts Str. 11 E $ Cent 161 Grundt. 1811. Sanitære Installationer. Hermansen & Lannoy Vesterbrog. 29$C2745 Holm Oluf Vesterfæiledv. 6 E JP V 8327 Knutsson C L A & Sønner Vesterbrog. 1731 E $ V 2013 Larsen Brødr. Hostrupsv. 4 E $ C. 2791 , Larsen L A Longangstr. 21 E $ By 6946 Lehnert Gustav & Sønner Vesterbrog. 60 E $ C. 2715 Ludvigsen & Hermann Nørrebrog. 39 IH $ Cent. 602 & 2302 Riedel C F & Lindegaard Kingosg. 11 E $ ★ Cent. 2648 Schæbol Oluf & Ferd. Firmaerne Finsensv. 34 E $ C. 2938, 3311 & 12951 Strømann G Jægersborg Allé 11 Charlottl. ® Ordr. 305, Ordr. 1492 & Ordr. 5599 Ussinger H & Søn Ullerupg. 4 E $ V 9707 Aarhus: Bruun & Sørensen, A/S $4364,4362 & 4363 Se: Centralvarmeanlæg. H o r s e n s: Nielsen ’ s Chr. Eftf.. Akts. $ 100 & 80 Nissen P B & Søn Nørreg. 26 $ 263 Odense: Knudsen K T, Akts. Slotsg. 21 $ 1065 & 6095 Se under Centralvarmeanlæg. Meyer Axel & Co., Odense, Akts. Ingeniør- & Maskinforretning Slotsg. 16 $ 4277 & 4278 Rohde K A Vindeg. 53 jp 7950 Se Annoncen under Centralvarmeanlæg. Danske Badekar Danske Cisterner Danske Haandvaske.

Goli Gerda Fredericiag. 16 E f Palæ 3030 Gninert Dagny, HC Ørsteds V.20 E $ V 9705 Hagbo PetersenVillieFrederikssundsv.24|NV] ff) Tg. 4733x Hann Dasnnar Samuel Nørre Allé 17 B [N] $ N 9143 Hej næs Kamma Niels Ebbesens V. 20 E $ V 20B9x Herrestedt Carl Gothcrsg. 156A [K] $ Palæ 3114y Hanschell Otto VemmetofteAllé 9 Gjentofte $ Gjent. 2065 Hoeberg Albert Østerbrog. 38 KJ $ 0 3837x , Høy Emmy Borgmester Jensens Allé 12 [ø] Jp 0 9978y Høy Otto Ribeg. 12 [ø] $ 0 2668 x Johansen Jutta st. Kongensg 6 DK) $ By6714 Jordan Kamma Amagerl'ælledv. 4 É ff) Am. 3096 , Karstens Johanne Bangsbov.14 Vanl. $ Damsø 1682'4« Keller Thora Frdbg. Allé 19B E $ V 807v Klinge Else Digev.3 Holte $ Fr. 6937 Klinge Karl Johan D ; gev. 3 Holte $Fr.6937 Knudsen Ellen Benedicte Kanslerg. 5 K $ 0 4019x Knudsen Gunder Fredericiag. 15 Kl $ By 3199 Knudsen Poul Kanslerg. 5 Kl $ 0 4019x Kraft Tenna Strand v. 196 Skodsborg J) Skodsh. 111 Lincke Vald. Hostrups Have 46 E ® N 3458 Lindemann Kirstine Kandersg.8KI 10 2181 Lundqvist Hansa GI. Kongev. 137 E $ V 8746 Ltichow Ellen Hostrups Havel9 E$N 4699y Madsen Carl Langebrog. 25 E $ Am. 287y Madsen M E Lundsg. 6 Kl Mejer Ellen Hecquet Ved Klosteret 23 Kl $ Ry v. 2190x Michelsen Vilh. Strandboulevarden 75 Kl $ 0 4473v Mogensen-Wftte^Lis Hostrupsv. 11 E $ No. 10(8 Munk Anna Stormg. 14 BE $ By 5888y Mtiller Max Ny Toldbodg. 15 E J?Palæl617y Neovi Saima Hortensiav. 12 E JJV9917 Nielsen Carl, Henrik Rungs G. 2 IH Nielsen Ingvar Svinget 28 (SJ JP Am. 961x Nenegaard-Hansen Ingeborg Rømersg.llE JP By 552x Otto Frederik Esthersv.18 Hell. $Hell.lO88 Overgaard Ellen Søbakken 9 Charlottl. __ JP Ordr. 202 _ __ Petersen Helga Guidborgv. 25 E j 1 Gh.9416 Pontoppidan Carl Chr. Tordenskjoldsg. 15 E $ By 5393x Pi ah) Svend Nørrebrog. 31 [H $ N 4913y Rosenberg Vilh. Kandestøberv. 2 B [NV] Schierbeck Sylvia Bergensg. 8 Kl $ 0 1796y Schnøhr Margrethe Amaliev. 16 A E |V 418u Schroder Gerda Dronningensg. 54 OK" $Su,67v Schonberg Ernst Magnoliav. 22 Valby $ Vb. 3321 Spiro H, Julius Thomsens PI 2 EJ? N 6402 Steenbeig Otto Johnstrups Allé 10 E Jp No. 8287 Steffensen Ingeborg Rahbeks Allé 2B E$V 4511 ____ - _ ____ Stenshammer RVN Lykkesh. Allé 26 E $ V 490 Stibolt Thyra GI. Kongev. 91 A E $ V1959y Sørensen Poul Engtoftev. 6 E $ Eva 295 Thygesen Aage Fuglebakkev. 37 EB $ Gli. _7229 ____ ’ ______ Vendelhaven Harriet Maribov. 14 Valby" J Vb 3336 Westh Erik Middelfartg. 12 K) JP 0 8766 Wiedemann Poul Svanemøllev. 14 Kl $ Ryv. 3086 Wienberg P Hakon N-Farimagsg. 58 E $ PaJæ Wilton Ebba Skovv.22 Gjentofte $Ordr.2425 Winding Julie Grøndals Parkv. 94 Vanl. $ Da. 441 Zacharias Agnete Cæciliav. 22Valby$Vb.609

Sanitetsartikler. Sanitary Appliances — Articles sanitaires — Sanitåre Artikel (se tillige Rør og Sanitetsartikler). Københ avn: Dahl Brødr. Akts. Vesterbrog. 1 E $ ★ 0.6585 Dansk Rørindustri Akts., V-Voldg.100 E Jp C. 15652 „ Sijerner ør “ . Den Kongelige Porcelainsfabrik & Fajance ­ fabriken Aluminia, Akts., Smalleg. 45 E ® ★ Cent. 4431

SANIDAN Erichsen L V Nørrebrog. 55IH ^ ★ Cent.9248 Filial Godthaabsv. 66 E $ ★ Cent. 6647 Flint & Bøgebjerg, Akts.,N-Farimagsg. 17 E JP ★ C. 16855 & 14766 Johansen Brødr. A & O Vesterg. 16 E $ ★ Cent. 8296 Jørgensen Chr. & Holger Larsen St.KnudsV. 7 E $ Eva 3048 Koncentra ved H. Schonemann Kobmagerg.5 E $ Pa.5705- Forke . Badeværelse udstyr. Moller-Lehmann Th.&AThomasenØ-Søgade 96 K) $ Øb. 6909 fh. Schandorlf's Sanitets-Import ved K M Christensen st. Kongensg. 23 E ® Palæ 3868 & Palæ 2668 Segato & Søn Vølundsg. 10 (H $Tsr. 3490 Privat Bopæl: Paa Bjerget 5 $ Ta. 2879y Fabrik af danske Skyllecisterner for Husinstallation. Frostfri & Automat. Skandinavisk Sanitetsimport, Akts., Fredh. Kan. 6 E $ ★ C. 10470 Son esson W i 1 h . &Co., Akts., NørreFarimagsg. 13 E $ ★ C.8363 SUHRKE HERMAN AUG. Gasværksv 14 E JP ★ Cent. 5225 (8 ’ / 2 - 5) „ Golf* W- C, „Sana u Ilaandvaske. Aal borg: Lange&Unmack, Akts. $ 3103 (6 Lin.) Aarhus: Dahl Brødrene, Akts., JydskAfdeling Grøn ­ neg 56 $ 7000 (7 Lin.), Stats ® 28 Kier Brødrene, Akts. Mindeg.4Jp 78, Stats $2 Rahr ’ s tekniske Forretning, Akts. Søn- derg. 72 J) 8100 (5 Lin.) Assens: Plums Handels-Aktieselskab J? 150 E sbj erg: Esbjerg Jern- & Staalforretning, Akts. Østetg. 4 $ 2600 (4 Lin.) Télegramadr. „JernogstaaV. F redericia: Dansk Rør Industri, Akts. Nymarksv. JJ 961 1 Fredericia J ern- & Staalforretning, Akts. Norgessr. 14 $ 1340 Haderslev: Hansen Michael Nørreg. 38 $ 415 & 416 H olstebro : Holstebro Jern- og Staalforr., Akts.$45&25 H orse ns: Horsens Rlyvalseværk & Metalforretning, Akts. $ 335 & 355 Horsens Jern- & Staalforretning, Akts. Sonderbrog. 31 Jl 2030,2031 &2032 Petersen Gorm Allég. 1 $ 2074 Svendborg Støbegodslager ved Aage Peder ­ sen Hestedamsg. 23 $ 1900 (2 Lin.)

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker