kraks vejviser 1940 handelskalender

Sanatorier

Fag-Regisler for Danmark

VII — 3810

Nienstædt K Reventlowsg. 10 A S |l Ev.2005 Telegramadr. „Nt tco “ , København verag Flintpapir

Nakkebølle pr. Faaborg: Folkesana- toriet ved Nakkebølle Fjord (Kvinder) $ F191 Nyborg: Nationalforeningens Kystsanatorium $ 233 Præstø: FaksingeSanatorium fl 170 & 132 Ry: Folkesanatoriet ved Ry (Kvindef) $ 11 Røn ne: Rønne Sanatorium D 91 S ilkeborg: Folkesanatoriet ved Silkeborg (Mænd) $ 128 GI. Skovridergaard Kuranstalt $ 514 & 515 København jjl Nora 4258 KURANSTALTEN GLSKOVRIDERGAARD

Sand.

København: Ramberg & Co.,V-Teglg. IS § Cent.14500 & Sydhavn 36

SIRIUS Garnetpapir. Vandslibningspapir NAXOS Smergel

Sandblæsning.

Køb enhavn: Drey« r Kr.. Dansk mek. Kedelronsnings- & Isolationsforr Nyhavn 57 Kl f C. 5241 Jensen ’ s J Chr. Galvaniserings-Etabl. Amageig. 6 E > C 1718 & 3718 Rasmussen Robeit An alieg. 3 [0 C. 202 & 11302 - Værksted for Sprøjtning af in dustrielle Masseartikler. Middelfart: Hansen Albert N $ 147 &487

A arhu s: Høiness Oscar & Co.,Akts. v.KBrohm$818

SILKEBORG TELEFON-. 51M & 515 OVERLÆGE V'STARCKE trxzffju personlig *71 f. 514 : 11-12. TLF . 1S6 : 2-3

Sandsten.

Silkeborg Bad j) 1013 & 1014, Stats f 5 FORLANG PROSPEKT.

K øbenhavn ; Forenede Granitbrud, Sandstensbrud &Sten- huggerier paa Bornholm, De, Akts., Frdbg. Allé 76 53 D C. 12223 & 15723 og Skovshoved Havn j) Ordr. 3504 Rønne: Forenede Granitbrud, Sandstensbrud & Stenhuggerier paa Bornholm, De, Akts. Telegramadr. „Stenfast Rønne". Hovedkontor RØNNE Tlf. 110 &223

Artikler for Sa udblæsning.

Kob enhavn: Alling C K (forh. Frants Alling Company) Puggaardsg.4-6-b E $ ★ C. 3071 & 3430 Komplette Sandblæstanlæg, Masker. Dansk Trykluft Kompagni, Akts., Bem- storffsg. 21 E & C. 1993

Afd. NEKSØ Tlf. 182 & 219 Bornholmsk Sandsten fra det genaabnede Frederiks Stenbrud. Neksø-Puds. Neksø-Grus.

SILKEBORG BAD Danmarks ældste Kursted for medicinske Syg ­ domme, Nervesygdom ­ me og Rekonvalescens. Alle Former for Badebehandling Inhalatorium. Massage. Diatermi Stofskifte-Undersøgelse. Elektrocardiografi. Jern-Kilder. Friluftssanatorium. Overlæge ARNE PORTMAN Telef. København : Cent. 13026 Nytorv 3 „ Silkeborg: 1013 1014 Statstlf. 5 Sæson fra 1. Maj — 1. Oktober. Skive: Krabbesholm Sanatorium (Mænd og Kvinder) f) 179 Skælskør: Gigt sanatoriet ved Skælskør (Mænd og Kvinder) ® 253 Kontor: Tlf. Skælskør 253 Hverdage (9-12 og 14-16) Overlægen: Dr. med. A Nyfeldt Tlf. 322. Patient Tlf. 196 (17-19) Skø rping : Folkesanatorietved Skørping(Kvinder) j} 8 V ejle: Vejlefjord Sanatorium (Mænd og Kvinder) & Stouby 9 & 16 Vinterbølle pr. Nyraad: N ation alforeningens Bornesanatorium D Nymark 104

Sandpapir.

K øbenh avn : Berléme-Nix ’ s Smergelfabrik Engv. 135 [§] JP Cent. 3684 B. N. S. SANDPAPIR eneste danske. Høiness Oscar & Co., Akts., Mitchellsg. 13 53 1 Cent. 13997 & 11252 ’ „Ego~ Slibematerialier. Kbhvn8 Smergelfabrik Viborgg. 70 [øl C. 100 & 15620 Telegramadr. „Naxos'. In dr Vtrem. Krone-Flintpapir Granatpapir Blaat Veralko Papir Vandslibningspapir (Granat og Carborundum) Ark, Ruller, Skiver Slibebælter.

Sandsten, kunstige.

Aalborg: Dansk Stukkaturf., Gibs- & Cementst. v. Jens Rasmussen & Sønner D 157 &2119

Sangundervisning.

København : AndersenEllen PalleBornholmsg. 2E]flPalæ 747y Beck Ellen Vesterbrog. 125 El f V802y Berg Ellinor Rathlau Stengaards'Allé 8 Lyngby $ Lyngby 2517 Bertram ( amilla Kochsv. 35 53 $ V 5449y Biørn Per Nyhavn 44 K $ Palæ 6792x Bjørvig Hertha Østeibrog. 70 [øl $ Øb. 1716 Boe Lars Islands Brygge 1 IB] ® Am. 708v Brems Anders Ø-Søgade 108 [øj $ 05304 Biuusgaard Holger N-Søgade 19K1J) By250 i Brønnum Otta U psalag. 4 0 | 0 459v I Bus Hedvig Vesterbrog. 48 53 $ V 7176 Børgesen Dagmar Bredg. 20 0B3 D C. 6346 Cold Margrethe APég 21. B (EJ J) V 1625v Dahlberg Johanne Saxhojv. 15 Valby $ Damso 2114 Ejler-Jensen Othilia Amalieg. 34 K ® Palæ 351x Forchhammer Viggo Rosenv. Allé 50 El D 0 5081 Franksen Immanuel Naboløs 4 Kl D By 4001 Freuler Max Nørrebrog. 45 B IN) & N 1122 Friis Emil Frdbg. Allé 45 50 $ Eva 1491

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker