kraks vejviser 1940 handelskalender

VII -3809

Sanatorier

Fag-Register for Danmark Skodsborg Badesanatorium Strandv. 135,137 Skodsborg jJJ ifc-Skodsb. 200

Esbjerg: Spangsbjerg Sanatorium f 1010 FakseLadeplads: Kystsanatoriet ved Fakse Ladeplads (Piger) $ 58 Frederikshavn: Frydenstrand Badesanatorium f 87 Se foregaaende Spalte, nederst. Kystsanåtoriet $ 859 Fruens Bøge: Dalum Klosters Hvilehjem $ Dalum 20 Hald pr. Vibor g: Dlngk R øde Kors ’ Fol- kekuranstalt $ V 1201,1202 & 1203 Haslev : Folke sanatoriet ved Haslev (Kvinder) $60 Helsingør: Kuranstalten Montebello, Akts. JJ) 830 & 831 Kuranstalten MONTEBELLO Aabent hele Aaret Pensionspris fra 9 Kr. pr. Dag Tlf. Helsingør 830-831 Overlæge Dr. med. Einar Rud Specialist i medicinske Sygdomme.

Nordens største Kursted OPRETTET 1898

Røntgenklinik, Elektrocar- dlograf, Stofskifteunder ­ søgelser m. m. Alle moderne Vand-, Massage-og Lysbehand ­ linger, Plstgan Slambade etc.

GIGT, ISCHIAS OG RHEUMATISME. INTET ANDET KURSTED KAN OPVISE SAA GODE RESULTATER. FORTRINLIGE HOTELLER. MODERATE PRISER. RADIUMHOLDIGE SLAMKILDER ER DET SPECIELLE BADESTED FOR PATIENTER MED AABENT HELE AARET. Prospekter og nærmere Oplysninger ved Henvendelse til Badets Repræsentant: cand . pharm . HERMAN PEDERSEN LUNDSGADE 7 * KØBENHAVN 0.

Billige Vinterpriser fra 1. September til 1. Juni

Aabent hele Aaret Ingen Drikkepenge

Dr. med. Einar Sørensen Specialist i Nervesygdomme. Dr. K. F. Jungersen Specialist i Fysiurgi

Overlæge: A. Andersen Overlæge Carl Ottosen træffes I Almindelighed hver Formiddag.

TLF. ØBRO 8183

Forlang Bllledprospekt, Prisliste m. m. tilsendt

Søllerød Sanatorium pr. Holte jl Holte 66

Medicinske Sygdomme Nervesygdomme Stofskiftesygdomme

pr. HOLTE - TLF. HOLTE 66 Behandling af Al Slags Tuberkulose og Astma. KURPRIS FRA 7,50 KR. Incl. Læge og Medicin. Nærmere Oplysninger ved Hen ­ vendelse til Sanatoriets Overlæge PJETUR BOGASON Træffes 11-12 undtagon Lørdag, Tlf. Holte 66 eller Vognmagerg. 7 (Gutenberg Hus) fra 2 1 / r 3 1 /, undtagen Onsdag 5-6 og Lørdag 11-12, Tlf. Byen 6945

Frydenstrand Badesanatorium Frederikshavn Telefon 87 Aabent hele Aaret

Hjertesygdomme Rekonvalescens

Diæter, medicinske Bade, Lysbade, Massage, Sygegymnastik, Diathermi, Kortbelgebeh. (lokal og universel), Stofskifteunders., Elektrpcardiografl. Hjerting: Kystsanatoriet ved Hjerting (Drenge) j) 3 Hornbæk: PrinsesseMargarethas Kyst ­ sanatorium (Børn) $ 212 Høve pr. Asnæs: Frdbg. Sanatorium for kirtelsyge Børn $ A 75 Juelsminde:

Sanatorier repræsenteret i København.

Alsidig fysisk Kuranstalt for Gigt, Rheumatisme/ Ischias, Mave-, Tarm-, Nyre-, Hjerte-, Kredsløb- og Stofskiftesygdomme samt alle ner ­ vøse Lidelser m. m. Alle medicinske Bade,Lys-og elektriske Behandlinger, Massage, Gymnastik m.m. Overlæge Or. Carl Ottosen,

Juelsminde Kuranstalt $ 9

Pistyan, Badet i Slovakiet Se næste Spalte, øverst.

Juelsminde Shiranstatt 9vsih.o!sk ~ diætetisk Sanatorium,

Aalsgaarde: Hellebæk Sanatorium, • (Børn) Aalsgaarde JJ Hellebæk 39 Augustenborg: SonderjydskeFonds Kystsanatorium, Det (Børn) $ 62 Bakkebølle pr. Nyraad: Kystsanatoriet Kastaniegaarden $ Nymark 71 Boserup pr. Roskilde: Boserup Sanato- torium (Alænd og Kvinder) R 235 Dr onnin gmølle : Kystsanatoriet i Mun- kerup (Born) |) 41 & 61 II 89 *

•AABEN-HELe-AARET-

Forlang Prospekt

Dr. Einar Eriksen, Dr. Thyø-Nlelsen. Meget naturekøn Beliggenhed.

RECONVALESCENTER MODTAGES

Juelsminde Kysthospital $ 72 Kalundborg:

Illustreret Prospekt gratis og portofrit. Ingen Drikkepenge. Særligt billige Vinterpriser (i/ 9 — */«).

Kysthospitalet paa Røsnæs (Børn) 1 252 Kolding: Julemærke-Sanatoriet (Børn) D 513 II 89

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker