kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Salt

VII — 3808

Ludviqsen C Thyge &, Co., Ryesg. 19-21 El f C. 1149 & 11855 TELEFON 1149 & 11055 TAFFEL-TØRSALT COSMOSSALT JOD-SALTE DANSK FABRIKAT. Olesen 0 J & Co.,Akts.,Vesterports|)C.12766 & By 6109 Salt- & Brændsels-Kompagniet (P Christen ­ sen), Akts., Vermlandsg. 55 [S] $ C. 6054 & Am. 3068 Aalborg: Aalborg Saltraffinaderi $ 2300 ABEL A Nytorv f 53, Stats $ 4 Telegramadr.: „Abel a . Kragelund ’ s M Fabrikker $ 2300, Stats f 52 Telegramadr. „Kragelunds*. Eneimp ortører af KEMISK RENT DIAMANTSALT ti/ejerier cg jltargarin(fabrikker. Esbjerg : Esbjerg Salt- & Cinders Fabrik ­ ker, Akts. Ø-Havn $ 1332 Frederici a: Loehr ’ s C W Saltimport, Akts. Prinsesseg. 80 $ 66 Kerteminde: Kerteminde Saltværk $ 7 & 187 Nykøbing F.: Lolland-Falsters Kulkompagni, Akts. Langg. 23 $ 626 &' 945 LOLlfiND-FALSFERS KULKOMPAGNI A Z TLF. 626 NYKJØBING-F. TLF.945

København (Fortsættelse) : Braste P Strandg. 25-27 E) $ ★ Cent. 3098

, Saltsyre. Hydrochloric Acid — Acide chlorhydrique — Salzsåure København: Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik Akts., Amalieg. 15 El $ ★ Cent. 6388 Telegramadr.: „Superfos' 1, Akkumulator-, Svovl-, Salpeter- Salt- og Gerbersyre Oleum - Destilleret Vand HANDELSHUSET VILHELM HAN ­ SENS EFTF., Indehaver Holger Jensen, Carl Jacobsens V. 17 Valby $ ★ C. 10311 PriorAxel, Akts.,Bredg.33 E $ ★ C.23&5877 (se tillige Hospitaler og Sygehuse samtOver; sigten Hospitaler og Sanatorier i Emnelisten paa guleBlade foran i detteBind) København: Hareskov Kuranstalt Bagsværd $ ★ Bag ­ sværd 348 HARESKOV KURANSTALT BAGSVÆRD (ved Kobenhavn) Tlf. ★ Bagsværd 348 Behandling af Nerve-, Muskel- og Ledsyg ­ domme, Blodtryks- samt Stofskiftelidelser. Rekreation og Rekonvalescens. Moderne Bade- og Massageafdeling, samt Diætkøkken. Kuranstalten aaben IteleAaret Overlæge: Dr.med.Einar Geert-Jtrgensen Specialist i Nervesygdomme boende paa Kuranstalten hele Aaret. Tlf. Træffetid Kl. 13 ’ /.-I4 (undt. Torsdag) eller efter Aftale. Konsultation kun efter Aftalo. Assisterende Læge Dr. Axel Larsen Dr. Ejgil Kjer Specialist i Fysiurgi (Massage. og Badebehandling) Dr. Vagn Bech Spec, i menlcinske Sygdomme Beggo er fast knyttet til Kuranstalten. Priser fra 10-22 Kr. dgl., hvori indbef. Pension,Lægehonorar, alle Behandl.: Finsenlys, Kvartslys, Kort- og Lang- bølgediathermi, mcdic.Bade, Massage. Moderne Diætkøkken. Ingen Indskrivningsgebyr, Kurafgift eller Drikkepenge (exci. Portieren) Prospekt sendes paa Forlangende- Hvidøre Diabetiker-Sanatorium Emiliekil- dev. 1 Klpbg. $ Ordr.2120 PrivatsanatorietRudershøj Holte $ Holte376 Læge H deFineLichtDan as Pl.lO^^C 9958 Sanatorier. Sanatoriums — Sanatoriums — Heilanstalten

Christiansholms Fabriker, Akts., Nyhavn 4 K $ ★ Cent. 196

aktieselskabet CHRISTIANSHOLMS FABRIKER dliftet f88O

KONTOR: NYHAVN 4 0 TLF. * C.196 lager : SYDHAVNEN □ TLF.C. 3730 STØRSTE IMPORT og LAGER af

SLAGTERI- KØKKEN-

SMØR- STEN-

Nørre sundby: Nordjyllands Kul-Kompagni, Akts. $4228 (3 Linier) - Se under Kul. Odense: (Flora Danica, tekn. kemisk Laboratorium Kastaniev. 66 J) 2500 (2 Lin.) FLORA DANICA Telegram-Adi. t BAKTERIA

Colding ’ s A W Eftf., Akts., Kalkbrænderi- t havnsg. $ C. 2766 & 2767

AWCOLDINGS CFTFLG? IMPORT ALLE SORTER SALT. ▼ Hansen Chr. & Co. Svanev. 3 I nv ] $ C. 6670 Henriques &Zøylner ’ s Eftf. ved Jul. E Jor ­ gensen Nyhavn 63 El $ ★ C. 7426 & 1643 Kelp-Jodsaltfabriken, Elith Harboe Birke- dahl Rosenv. Allé 7 [ø] $ Cent. 5840 K KKK , Akts., Strandg. 48 El $ ★ C. 472

© W

Smørsalt

Fyenske Salt- og Cokesværker, De, Akts. $ 450 '

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker