kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3807

Fag-Register for Danmark

Salatfabrikker

Jettes Salater, C Christiansen Bruunsbro 16 g 10385 Juul-Trane S Ny Munkeg. 2 g 9330 Salatfabrikken Charmant, B Larsen Min- deg. 8 g 1934 Esbj erg: Esbjerg Salatfabrik Østerg. 4 g 2101 &2102 Steen P W Jernbaneg. 16 g 1855 Oplag for „Danisal 1 * A/S. København. Oden se: Hansen F Mageløs 7 g 6968 Odense Osteris Salatfabrik Kongensg. 31 g 1714 Odense Pølsefabrik v. B F Carl Overg. 64 g 8302 Salatfabrikken Mayo, Viggo Faltum Øster- bæksv. 70 g 6172 Rønne: Bornholms Salatfabrik, M C Lund £5 '

Vestervig: Christensen Niels g 11 Viborg: DaKl Aage Landsretssagf. Gravene 2 A g 140 & 1140 Jensbyc Thøger Landsretssagf. Set. Mathias G. 66 g 75 & 690 JOHNSEN JON, CHR. EJSTRUP Overretssagførere & Landsretssagf. G MORVILLE Set.Mathias G. 52 g 72,73 & 442, Postkonto 5972 JØRGENSEN HAGEN Landsretssagf. Set. Mogens G. 13 g 53 Mikkelsen M Landsretssagf. Gravene 23 A g 20 & 813 Pedersen Brynjolf Auktionsleder Jern- baneg. 10 g 853 Pedersen P C Lindgaard Landsretssagf. Set. Mathias G. 64 g 1155 Ruus N P Gravene 7 g 289 Sorvad Alfred Landsretssagf.Jernbaneg. 18 f 860 Sørensen S P Overretssagf. Sct.Mathias G. 50 g 128 Teisen F Overretssagf. Set. Mathias G. 36 I 1 486 Ørum Chr. Overretssagf. Sct.Mathias G. 72 >60 Vinderup; jjviid Carl Landsretssagf. II 41 & 79 Vordingborg: Brorsen Niels Holger Landsi etssagf. g 257 Friis N Th. g 199 Hansen P A Overretssagf. g 340 Kjølner Chr. g 44 Mogensen N g 91 _______________________ Sagfører

Due K Sommerstedg. 18 3 g Eva 2864 Ipse, P Steffensen Vodroffsv.61 S g ★ Cent. 14647

SALATER FREMSTILLES I FINESTE

i

KVALITETER CU£Ld xs ' ia ' c M& o L z

FRANSKE KARTOFLER » VITAKS « VARERNE LEVERES DAGLIGT OVERALT I KØBENHAVN OG FORSENDES OMGAAENDE OVER HELE DANMARK.

København: Brøste P Strandg. 25,27 K g ★ C. 3098 Olesen O J & Co., Akts., Vesterport El g

C. 12766 & By 6109 Salt og Salpeter.

N MOGENSEN (fh. L C Nielsen & N Mogensen)

FABRIK tVODROFFSVEJ 61 E TLF.-År CENT.14647 udsalg : R ødbyen TLF.CENL 113S1

VORDINGBORG Telefon 91

Salpetersyre. Nitric Acid — Acide nitrique — Salpetersure København: Dansk Svovlsyre- & Superphosphat-Fabrik, Akts., Amalieg. 15E3 g^Cent.6388 Telegramadr.: „Superfos'*. Akkumulator-, Svovl-, Salpeter- Salt- og Gerbersyre Oleum - Destilleret Vand

Kbhvns Salatfabr. ved Jacobsen & Nielsen Strandboulevarden 130 |ø] g ★ C. 16930 Lindeberg Einar Kødbven Slagterboderne 15 Elg C.103l8■ — - ■■»i

Petersen Fritz Landsretssagf. g 44 Salicath Knud Overretssagf. g 257 Ærøskøbing: Groule Jens Chr. Landsretssagf. g 77 Steenstrup Colding Overretssagf. g 26 Aarrebo H Hansen g 74

Sagførere paa Færoerne - se Tillæg til A fdeling VII (Fag-Reg.). .

SLAGTERBOD. 15 KØDBYEN TLF. CENT. 10318 £. EVA 3180 SALATER V. Nielsen Ax. Lindholm Vesterbrog. 110 13 g Ev. 4098 Salatbørsen ved A Teytaud-Johansen Vær- nedamsv. 9 EJ g V 609 SalaterietAlfa ved S U Berg FIensborgg.34E) g Cent. 15135 Salat Fabrikken Arkona ved Chr. Jørgensen Arkonag. 10 & 12 El g V 1840, C. 14387 & 8474 Salatfabr.Dana v.Hugo A^arburg Saxog. 110 E] g Eva 337 Salatfabr. Mayo ved Hans Rasmusen Sundholmsv. 57 [g] g Cent. 5171 & 6656 Steffensen J Kødbyen El g ★ Cent. 135 Supreme v. Erna Paulsen Svanemosegaardsv. 8 El g No. 9137 Aalborg: Aalborg Salat f abrik, ACChristen- sen Vesterbio 81 g 2857 A arht us: Aarhus Salatfabrik, NielsPeder- ~ ” sénNørre Allé 34 g 7021 & 3921

Sagførere i Island se Afdeling VIII.

Handelshuset Vilhelm Hansens Eftf., Inde ­ haver Holger Jensen , Carl Jacobsens V. 17 Valby g ★ C. 10311

Sagførere i Sverige og Norge se Afdeling IX.

Salatfabrikker.

København: Crisp v.E Sonne Nannasg. 17 g C. 11764 Danisal, Akts., Ilalmt. 52 El g Cent. 13946 & Eva 626

Salt. Salt — Sel — Salz

København: Birkedahl Elith Harboe Rosenv. Allé 7 [ø] g C 5840 KELP- saltet Det specielle af danske Læger anbefalede Bord- og Kokkensalt. Kelp Havbadsalt i Daaser og Sække. Tlf. C. 5840.

OPLAG ESBJERG P. W. STEEN JERNBANEG.16 TELEFON 1855

TLF. CENT. 13946 fk E VA 62 6 FORSENDES OVER MELE LANDET •

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker