kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

Sagførere

VII — 3802

Hammel: Andersen Peder Landsretssagf. $ 34 Borchersen ’ s J & Thranum ’ sEftf., Overrets ­ sagfører Ad. L Eriksen $ 30 & 49 Borch ersen ’ s, Thranum ’ s & Pioug ’ s Efterf. Ad. L Eriksen Overretssagfører og Auktionsleder HAMMEL Tlf. 30 & 49. Haslev: Damgaard Ehlers & Landsrets ­ sagf. Erik Damgaard $ 2, 22 & 502 Opstrup Paul Landsretssagf. $ 78 Rasmussen J Fr. $ 360 Schaumburg-Miiller M Landsretssagf. $43 Weber Th. $ 127 Hedensted: Thomsen Einar Lundsgaard Helsinge: Eigaard HHLandsretssagf. $ 100 Svenningsen Niels $ 45 Zahle Knud Landsretssagf. $ 12 & 119 Handelsincasso. Helsingør: Christophersen O Landsrets ­ sagf. Set. Olai G. 53 $ 190 Engelstoft H Landsretssagf. Steng.77 $180 Gottlieb J Overretssagf. Branddirektør Set. Olai G. 53 $ 190 Herløw M Landsretssagf. Set. Olai G. 51 U 1125 Larsen Jens Landsretsssagf.Bramstr.7 $303 Linde H& NFHansen Landsretssagførere Steng. 70 $ 835 Ravnkilde Vald. Bramstr. 7 $ 152 Rendal H Bjergeg. 4 $ 796 Herning: Andersen Smedegaard Landsretssagf. $ 29 &151

Holsted: Ahiers Aage, (tidl. Max Nielsen &Aage Ah ­ iers) $ Holsted By 55 linger Kai $ Holsted By 26 & 2 KAI ANGER SAGFØRER, CAND. JURIS HOLSTED TLF.HOLSTED 0*26 I FOR SYDJYLLAND, k _____________________ j H o rn s 1 et : Langkilde A Landsretssagf. $ 126 Petersen T Landsretssagf. $ 43 Horsens: Carlsen J & Landsretssagf. Aage Jeppesen Rædersg. 2 $ 95 & 96 Dahl Kaj Vilh. Jessens PI. 2 $ 1457 Green-Andersen Rich. Jessensg. 1 $ 400 Griiner K Axel Overretssagf. Hospitalsg.12 $1159 Haagentoft Haagen Landsretssagf. Jessens PI. 2 $201 Irving Johs. Overretssagf. Allég. 34 Jespersen J Landsretssagf.Sønderg.lO$325 Lawætz Knud Landsretssagf. Sønderg. 46 $1455 Lorentzen Chr. Landsretssagf. Jessens P1.2 $ 1457 Mikkelsen Harald Overretssagf. Jessens PI. $737 Olesen O Landsretssagf. Norreg. 1 $ 1094 Pedersen Valdemar Raadhusg. 2 $ 879 Poulsen F C Overretssagf. JessensPl.l $317 &318 Richter Kristian Landsretssagf. Sønderg. 47 $280 Zieler Hugo Landsretssagf. Sønderg. 15 $ 53 & 957 Hundested: Bækgaard P B $ Frederiksværk 46 Hurup: Jacobsen Johan $ 48 Lind Andreas Landsretssagf. $ 66 Høng: Hansen HP & Landsretssagf. Alb. P Lar ­ sen $ 8 & 85 Incasso for Løve Herred. Nielsen Rasmus Landsretssagf. $ 7 Hørsholm: Eich Otto Overretssagf. $ 405 & 550 Fréitag E Hovedg. 35 $ 350 Manicus-Hansen C J G $ 78 & 267 Ikast: Vork Johs. K $ 120 Jobs. K Vork Landsretssagfører Skouvigs Eftf. IKAST

Raaschou Carl F Overretssagf. $ 195(2Lin.) priv. 471

• ''HI CARL F. RAASCHOU I li .. . _ ..■ Overretss agfører HILLEROD TLF. 195 & 471 INCASSO I NORDSJÆLLAND. Thye Georg Landsretssagf. $ 425 & 165 Ullersted K S $. 640 Warrer J K & Landsretssagf. Kn. Norden ­ toft $89 & 689 Hj ørring: Breum J Landsretssagf. $ 73 Crone Chr. Landsretssagf. $ 711 Jensen M Landsretssagf. $ 338 & 1038 Lytzen Sven Overretssagf. $ 616 Saksager S Overretssagf. $ 29 & 30 Schmidt Eyvind Landsi etssagt. $ 44 Smith Vald. Landsretssagf. $ 24 Ugilt Helge Landsretssagf. $ 560 Hobro: Bogh A Ovenetssagf. $ 17 Breum Juulsgaard Landsretssagf. $ 80&307 Busch-Steenberg C Landsretssagf. $ 31 Incasso for Jylland. Ege C R $ 440 Winge F C Landsretssagf. $ 450 Holbæk: Christiansen Chr. Algade 49 $ 112 Holm Jacob Overretssagf. Nygade 7 $ 66 &67 Tngvorsen H Nygade 12 $ 532 Ledager C N Landsretssagf. Algade 30B $ 745 (2 Lin.) Lind Volmer Landsretssagf. Lindev. 6 $ 96 &290 Poulsen Johannes Landsretssagf. Jern- banev. 4 $ 170 & 171 Scheel G Vesterg. 4 $ 511 Schwensen H Landsretssagf. Torvet $ 175 Toftbol H Nygade 14 $ 125 Holstebro: Bjerre NLandsretssagf. $ 706 Bjørndal Aage Overretssagf. $ 232 Overretssagfører Aagre Bjørndal Holstebro Telefon 232 Bruun's P Baadsgaard Eftf. R Rasmussen $ 74 &300 Hempeln Gunnar $ 86 Rasmussen R $ 74

LANDSRETSSAGFØRER

, HERNING Christensen Tage Landsretssagf. $ 678 Kiær P B Landsretssagf. $ 848 Mynster M W Overretssagf. og Landsrets ­ sagf. J A Dejgaard $ 1 MØLLER C C Landsretssagf. $ 686 Valeur C W J $ 6 Hesselager: p ou lsen Carl $ 275 Hillerød : Clausen H P Landsretssagf. $ 875 Auktionsleder i Hillerød Uetskreds. GARDE SAABY $ 243& 847,priv. 821 Hesselbjerg M $ 152 Olsen N M H $ 150 __________________ _ SAGFØRER N. M.H. OLSEN HILLERØD _____________ TELEFON 15 0 ____________ Post Edgar Overretssagf. $ 788

Jyderup: oisen Frederik Sidenius P $ 205 Kalundborg:

Nielsen Axel Landsretssagf. $ 60 & 728 Wistoft J & Landsretssagf. E Kristensen $110 (2 Lin.) Wiuff Alfred Overretssagf. $ 113 Other L Otto Landsretssagf. $ 760 Kellerup: ~ 35 Soe Jul. Landsretssagf. $ 34 & Tollestrup C Landsretssagt. $ 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker