kraks vejviser 1940 handelskalender

VII — 3794

Sadel niageriartikler

Fag-Register for Danmark

Holten-Bechtolsheim V st. Kongensg. 49 E fi ★ Cent. 3820 Hvidt Valdemar Ved StrandenlO Efi ★ Cent. 6874 Jacobsen J Hartvig Gammeltorv 18 E fi C. 11240,11280 & 824 Jacobsen Poul Ny Vesterg. 1 E fi Cent. 4279 &4289 Jorgensen Alb. V Knabrostr. 30 E fi^Cent. 8338A4377 Kemp Arne Holm. Kan. 42 E fi ★ C. 10236 Knudtzon Th. Fredh.Kan. 16 E fiC.2550, 11550 & 15631 Meyer Karsten Ny Vesterg. 13 E fi ★ Cent. 7746 Møldrup J V Bredg. 3 E fi) ★ Cent. 4800 Møller Ejvind Højbro PI. 6 Efi ★ Cent. 3774 Petersen Oluf Bredg. 3 E fi ★ Cent. 4800 Rode Stig N-Voldg. 16 E fi) ★ Cent. 6745 Rørdam Kjeld Frederiksbergg. 1 A E fi Cent. 923 & 10981 Schiørring G K Vesterport E fi ★ Cent.1413 Shaw Guy Amagert. 24 E fi ★ Cent. 10055 Steglich-Petersen K Bredg.3E fi ★ Cent.4800 Stein Johs. Raadhusstr. 1 E fi ★ C. 2270 Svane O Bondo Dronn. Tværg.4 E fi ★ C. 142 & 13741 Teist F Nygade 1 E fi ★ C. 3236 Thorsteinsson Th. V-Boulevard 40 E fiCent. 6369 & 9371 Trolle Esbern Lakseg. 19 E fi ★ C. 12502 Winther Frederik Gl.Mønt2Efi^Cent5687 Bp. Frdbg. Allé 43 E fi Eva 1990 b. Overrets- og Landsretssagførere (O) = Overretssagfører, (L) — Landsrets ­ sagfører. Abrahamsen Svend Nørreg. 18 E fi C.13645 & 13787 (L) Ahlefeldt-Laurvig C Amalieg. 33 E fi Cent. 12267,12432 & 12732 (O) Albertsen Knud V Vesterbrog. 18 E fi ★ C. 1591 (O) Albrecht-Beste J Fredh.Kan.2E fi^C.3563 &9367 (L) Allin Sv. Bredg. 30 E fi ★ C. 3536,3507 & 8121 (L) Alsing Svend Amagert. 24 E fi Cent. 12048 (L) Aister Poul Nybrog. 22 E fi Cent. 13528 (O) Alvad Jens Vesterbrog. 35 A E fi V4766 (O) Andersen Anton Lyngby Hovedg.19 Lyngby fi Lyngby 235 (L) Andersen N Helmer Bredg. 30 E fi ★ C. 3536,3507 & 8121 (L) Andersen Niels Ny Vesterg.l3E fi ★ C. 7746 (L) Andersen Oluf. Peder Skrams G. 1 E fi C. 10577 & 11557 (L) Andersen S Reventlowsg. 12 E fi Cent. 9535 & 14635 (O) Andersen Sv. A V-Voldg. 4 E fi C. 3509 (L) Andreasen Sv. Aage Reventlowsg. 12 E fi Cent. 9535 & 14635 (L) Angelo Wm. Skinderg. 32 E fi ★ Cent. 8803 (O) Anker-Jensen K Højbro PI. 15 E fi Cent. 5022 & 14220 (O) Arntzen Torben St. Annæ PI. 7 E fi ★ Cent. 3933 (O) Arup Henning Ved Stranden 10E fi ★ C. 6874 & By 4508 (L) Asmussen Johan Skinderg. 38 E fi ★ C. 3435 (L) Bach-Nielsen A Gl.Strand40 E fi^Cent. 3847 (O) Bache D G M Fredh. Kan. 2 E fi C. 3563 & 9367 (O) Bache Henrik Storing. 12 E fi Cent. 2917 & By 4718 (L) Badé-Hanscn H St. Knuds V. 37 E fiC.9016 (L) Balle Carl Em. Tordenskjoldsg. 19 E fiCent. 9591 (O) Baller Viggo GI. Mønt 2 E fi C.13651 (L)

Bang Axel Nygade 4 E fi Cent. 4401 & 8853 (O) Bang Jørgen Gammeltorv 18 E fi C. 8846 • (L*) Bang Valdemar Studiestr. 16 E fi By. 4548 (O) Bang-EbbestrupE V-Voldg. 96 E fi ★ C. 997, 4397, 10246 & 12896 (O) Bang-Jensen Povl N-Farimagsg. 13 E fi C. 9520 (L) Barth A vesterbrog. 14 E fi C. 7777 Barth Erling Vesterbrog.l4EfiCent.7777(O) Bau Kai V-Voldg. 14 E fi Cent. 12654 & 12664 (L) Bay Oluf, Niels Hemmingsens G. 9 E fi ★ Cent.6722, 6760 & 6725 (O) Bech Lennard Gammeltorv 16 E fi ★ C. 819 Bech Mogens Stationsv. 20 Holte fi Holte 323 (L) Bech-Bruun H, Niels Hemmingsens G. 9 E fi ★ Cent. 6722 & 6760 (L) Behrendt- Poulsen P E Kronprinsesseg. 8 E fi C. 6706 & 8355 (L) Bendixen Hakon Falkoner Allé 80 E) fi C. 12085 (L) Bendtsen A A Amagert. 24 E fi Cent. 15017 (L) Bentzen Chr. Skinderg. 43 E fi C. 6746 & Palæ 5646 (O) Berendsen Poul Kompagnistr. 34 E fi Cent. 13019 & 14871 (O) Berg Cai Axelt. 6 E fi Cent. 5063 & 14763 (L) Berner Edwin Nytorv 19 E fiCent. 4435 & 10081(0) Berner J H Amalieg. 4 E fi ★ Cent. 3419 &3459 (O) Berning S G Skoubog. 1 E fi Cent. 5219 & 5300 (L) Bernth Chr. Gl.Mont2 Efi Cent.3488&l 1088 (O) Beste J Albrecht, se Albrecht-Beste Bierfreund Poul, Niels Hemmingsens G. 9 E fi ★ Cent. 6722 & 6760 (L) Billeskov Janst-n Hans, Niels Juels G.7E(0) Bing Ludvig Stormg. 6 E fi ★ Cent.1563 (O) Bing Otto Stormg. 6 Efi ★ C. 1563 (O) von Binzer Felix Vesterg. 3 E fi C.10381 (L) Bjerregaard Jensen li ugo,Niels Hemming- sens G. 8 E fi ★ C. Ib414 & 3720 (L) Bjørne O Nytorv 11E fi C. 14596 (L) Boeck Gregcis v. Spåth Dronn. Tværg. 4 E fi*C. 142 & 13741 (L) Bondesen K Schack Frederiksbergg. 1 E fi ★ Cent. 205 (L) Bonlov Knud Ny Vesterg. 19 EfiC.4663(L) Bonne Axel Nyvej 2 E fi V 360U (O) Bornemann Preben Fredh. Kan. 18 E fi ★ C. 8445 (L) BorreJohs. st. Strandstr. 19 E fiCent. 12277,13677 & 8177 (L) Boserup A Nygade 4 E fi C. 7524 (L) Brammer V B Bredg.3 É fi ★ Cent. 4800 (L) Brahe Niels, Carl Nielsens Alle 1 g] fi Ryv. 3570 (O) Bredmose E J Vimmelskaftet45 E fi ★ C. ’ 4758 (L) Bredmose Hans Vimmelskaftet 42 A E fi ★ Cent. 4545 (O) Brixow Ki.ud,V- Boulevard49EfiC.14625(L) Bronée Johannes Kronprinsesseg. 46A E fil By 2028y (O) Brorson Chr. 1 Klostcrstr. 19 EfiC. 12286(0) Bruun Palle GI. Strand 40 E fi-AC. 3847 (L) Bruun S.gurdNy Kongensg. 20 E fi Cent. 12615 & 14966 (L) Bruun Svend T Fredh. Kan. 18 Efi C. 2561 (L) Bruun Viggo Holm. Kan. 18 E fi Cent. 1717 &4536(L) BriicknerEmil Vimmelskaftet 47 E fi Cent. 3604, 8766 & 3564 (L) Briiel Erik Vesterport E fi ★ Cent.1413 (L) Bryld Børge Amalieg. 31 E fi C. 2481 & 9373 ( L) Bryld Carl V-Voldg. 10 E fi C. 2465 (L) Brænning F G st. Kannikestr. 15 E fi Cent. 4983 (O)

København (Fortsættelse) : OLESEN C, Akts., Højbro PI. 4 El fi ★ Cent. 5885 Pedersen P O, Akts., st. Kongensg. 21 E $ Palæ 437, Palæ 4437 & Palæ 5037 Billardklæde „Samson* en gros. PfeiffersKarstenEftf.Linnésg.28 fi ★ C. 13910 Møbel- og Autolæder. Sindby H & Co., Akts., Reventlowsg. 12 Efi ★ C. 7110 Stoffer m. m. for Automobiler. Sækkeleje-Kompagniet, Akts., Helsingørsg. 20,22Efi ★ Cent. 4966 Stats f 46(5 Tingleff & Mathiassen Strandg. 44 E fi C. 13782 - Materialer for Karosserier. Aalborg: Aalborg Læderhandel, Akts. fi 195 En gros Lager af Sadelmageriartikler. Aarhus: j v d s k Sadelmager Magasin ved E Knuth-NielsenRosensg. 26 fi 10690 Møller H Chr. Fredens T. 12 1)1389 Thomsen P B Skoleg. 9 fi 1231 Brønderslev: Nielsen Peder, Akts., Pedershaab fi B9 Seletøjsbeslag, spec.: JRygbøjler. Haderslev: Sachs & Deisselberg ’ s Eftf., Carl Hennig Torvet 8 fi 139 Klars ko v: Fabrikken Odin, Chr.Christof- fersen fi 64 I j0V: Fabriken Sleipner, H Th. Hansen ffii2 Odense: Dansk Sadelmager Magasin ved Johan Krus Klosterv. 20 fi 1941 (2 Lin.) Odense Krølhaarsfabrik, Johs. Gulddal Pantheonsg. 8 fi 2686 (2 Lin.) Roskilde: Petersen P & Søn fi 283 - Seletøjsbeslag. V e j 1 e: Nielsen ’ s Axel Eftf., Emanuel Pag h Torveg. 12 fi 250 Trane-Jørgensen H & Søn Nørreg. 29 fi 849 &202 Sagførere i K øbenhavn a. Højesteretssagførere. b. Overrets- og Landsretssagførere. c. Sagførere. a. Højesteretssagførere. Ahnfelt-Rønne 0 N-Farimagsg. 13 E fi C. 7119,9520 & 14209 Allerup Flemming Skinderg. 38 E fil ^03435 Bache NH Stormg,12EfiCent.2917&By4718 Ballhausen Carl Raadhusstr.l E £) ★ C. 2270 Bang Otto Nygade 4 E fi Cent. 4401 & 8853 Bruun H H Bredg. 38 E fiCent. 11 & 5210 Biilow Frits, Niels Hemmingsens G. 9 E fi ★ Cent. 6722, 6760 & 6725 Carstensen Viggo Frcdh. Kan. 20 E fi C. 7754 & 7780 Christensen Emanuel Kronprinsesseg. 8 E fi Cent. 6706 & 8355 David C L Fredh. Kan. 18 E fi Cent. 2521 & 2561 Fich Oskar Raadhusstr. 1 E fi ★ C. 2270 Gamborg Leif Bredg. 30 E fi ★ Cent. 3536, 3507 & 8121 Gelting Jakob E Vingaardstr. 3 E fi Cent. 3956& 3960 Gorrissén N J Kronprinsesseg. 8 E fiCent. 6706 & 8355 Graae Gustav Bredg. 3 E fi ★ Cent. 4800 Hansen IIO Holm. Kan. 42 E fi ★ C. 10236 Harboe Emil Bredg. 63 E fi) C. 5563 Heilesen C C, Niels Hemmingsens G. 9 E fiCent; 9215 & 92'1(5 Heise Carl Ny Vesterg. 1 E fi ★ C. 913 Henriques C B Ny Vesterg. 13 E fi ★ Cent. '7'7/1 ft ■ ---

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker