kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark Hansen C C Kødbyen Høkerboderne 18 El fl Eva 3128 Hansen Nanna Kødbyen Flæsketorvet 96 El $ C. 7631 Hermansen A Kødbyen Flæsketorvet 7 3 fl Eva 3127 Johansen Brødr. Carl & Willy Sundkrogsg. [øl f Ryv. 5095 Larsen Louise Kødbyen Flæsketorvet 105 3 f Eva 3185 Larsen Nygaard H A Dybensg. 11 Kl f Cent. 5018 Specialitet:Laks,Hellefisk,SildogMakrel. Møller E & N Christensen Frankrigsg. 513 f) Am. 1657 Mørck P Prinsensg. 4 Kl f Palæ 192x Privatbopæl: Sølvgade 2. Olsens C I Eftf. v. F W Jensen Gullandsg. 22 [S] D C. 4903 Petersen ’ s J Røgeri Kødbyen Flæsketorvet 44 3 f) Eva 869 Soldath ’ s Chr. C Eftf. HejbroPl.2 Kl flCent. 1422 Terny, Røgeri ved Terny A Petersen Kød ­ byen Flæsketorvet 86 3 fl C. 2219 & 8219 Røgeri og Kontor Provstevej 16 I nv ] dele fon Ta. 128 & Ta. 124. VENDSYSSELS CENTRALKOM ­ PAGNI, Akts., GI. Strand 42 Kl fl ★ C. 167 & 4745 Spec: Vendsyssel røget Laks. Odense: Odense Røgeri ved Helfred Andersen Ru- gaardsv. 123 fl 3330 & 3596 Npecialilel.- Friskrøgede Aal og Kielcrsprott. Vejle: Strandgades Røgeri, Magnus Madsen Strandg. 8 2147 Specialitet : Aal, Makrel og Sild. København: Aabenraa Røgeri v. H Iversen Aabenraa 4 Kl f By 4202 Andersen Holger Tingv. 63 [S] fl Su. 596 Bendixen A & Chr. Reinert Læderstr. 17 Kl Palæ 3234 Bendixen Brødr. H & V Naboløs 3 Kl fPalæ 4193 Bornholmerdepotet v. L Hansen Kod byen Slagter boderne 9 3 f Ve 8373. Christiansen ’ s C J Enke v. Emma Christian ­ sen Kod byen Flæsketorvet 23 13 f Ev. 3084 Dyhrberg C Krimsv. 9 [S] § Am. 658 & Am. 5094 Frandsen Brødr. N & C Vandkunsten 13 BK1 f Cent. 5775 Hansen Johs. Mitchellsg.14 13 f Palæ6539y Hansen Johs. Ragnag. 26 El fl Ryv. 2644 Hansen Niels & Søn Glasv. 4 I n 3 fl Tg. 215 Jensen F W Gullandsg. 22 [S] f Am. 43 Johansen ’ s Brødr. Fiskerøgeri Sundkrogsg.El f) Ryv 5095 Lassen GGundersen st. Kongensg. 65 K 1 ’ Palæ 4544 Madsen Karl Laur. Vesterbrog. 87 El ® V 2551y Nielsen Chr. Skinderg. 6 00 fl By 1988x Røgeriet Kronen, Wessel Henrik Jensen Englandsv. 358 Kastrup fl Kastrup 550 Schmidt Chr. Sundholmsy. 33 [g| fl Am. 324y Aabenraa: M a d S enC fl 388 Olesen ’ s Ole Fiskerøgeri Aalborg: Aalborg Fiskerøgeri & Fiskeforretning, P Petersen Østerbro 84 fl 5834 Holst N & Søn st.Nygade 20 fl 540 & 417 3. Røgerier.

Rulleskodder

Vil — 3786

Rulleskodder.

Rygsække. Knapsacks — Sacs de voyage — Rucksacks

København: Schæbel Oluf & Ferd. Firmaerne Finsensv.34 E f C. 2938,3311 & 12951

København: Holm Christian St. Peders Str.34, 36 Kl f} C. 13720 dqnsk-ryqsækfabrik " IJ KøBeriHAvn ** Kbhvns Rygsækkefabrik, Emil Christensen Lykkebov. 31 Valby fl Vb. 3089 Sørensen & Køhn Løngangstr.21Klf C.11688 Korsør: Guldmanns Julius Eftflg. f 167 & 469 Alle Modeller Rygsække til Jagt-,Sports- og Skolebrug, kun en gros Salg. Ribe: Lædervarefabr. Ribe ved P Kastrup f 356

Rundstokke. (se tillige Liste- og Rundstokkefabr.) . København: Borchorst & Lindhard Hauser Pl. 1G Kl fl C. 8272 - Fabrik Islebrov. 47 fl Tslebro 47 Dansk Rundstokkefabrik, Akts., Vilhelm Bergsøes Allé 20 Søborg fl Søb. 1958 Jørgensen N A Adelg.90 fl C11548&Palæl61 Hedensted: Jydsk Rundstokkefabrik ved H Feldt Pedersen ® 35 København: Aktieselskabet til Udnyttelse af de rust ­ beskyttende Parker — Patenter i Dan ­ mark Fredh. Havnev. 14 El fl Cent. 13036 Parkerisering af Jern og Staal. ’ Andresen Axel & Co., A/S. Strandg. Wilders PI. DS C. 12099 - Færøsit. An-Tiok-Sid v. Jørgen Ohlsen V-Boulev.4 El , ji C. 9542 ___________________________ An-Tiok-Sid (Jørgen Ohlsen) V-Boulevard 4 V. Tif. Cent. 9542 An-Tiok-Sid mod Rust. Rust, Midler mod.

Rævefarme. (se Pelsfarme).

Røgede Varer. Smoked Victuals — Comestibles fumés — Riucher- waren 1. Røgeriudsalg. 2. Røgede Varer en gros. 3. Røgerier. 1. Røgeriudsalg. K øb enh avn: Andersen A Vesterbrog. 125 V 1439 Gagnér Carl, N-Frihavnsg. 26 løl f 0 6876 Hansen I P Nørrebrog. 213 C El fl Tg. 1282 Hansen ’ s P Eftf. v. Camilla Andersen st. Kongensg. 43 Kl f) Cent. 5096 Jensen Jens C Rømersg. 11 Kl flCent. 6122 & By 8065 Jensen Otto Frederikssundsv.l7|N3 ® Tg. 1368 y Kryger V Vimmelskaftet 41 Kl $ By 4119 Krøll Jacob B Klarebodeme 10 Kl fiCent.817 & Palæ 5619 Larsen Carl. Esbern Snares G. 12 3 ffi Ev. 3989 Lille Røgeri Udsalg, Det, ved Th. Olsen Amagerbrog. 62 (3 f Am. 3003 Olesen Johs. Valby Langg. 191 Valby fl Vb. 1880 Petersen ’ s ICRøgeriNørrebrog.43 El SI Cent. 4218 Soldath ’ s Chr. C Eftf. HøjbroPl. 2 Kl ® Cent. 1422 Svendsen P V Fredensg. 9 El $ N 2217x Sørensen Jens GI. Kongev. 171 EJ fl Cent. 5461 2. Røgede Varer en gros. København: Amorco Handelsaktieselskabet „Laks-Cen ­ tralen 14 , Kontor N-Voldg. 2 Kl fl C. 5520 & 10720 Røgeri: Blaagaardsg. 36 El Specialitet : Halmst ad-r øg et Laks. Carlsen Ewald Kødbyen Slagterbodernel83 fl Ev. 3162 Eismark F JWillemoesg. 66 El fl Øh. 2996 Fritzbøger K Silene Allé 12 Søborg fl Søb. 1234

Bfllow-Service Polititorvet S j ★ C. 1722

GENERALREPRÆSENTANTER FOR AMERICAN CHEMICAL PAINT COMPANY

PROCESSER OG KEMIKALIER TIL RUSTBESKYTTELSE.

Dyrup S & Co., Akts., Klintev. 20,22 Brh. fl ★ Bella 1600 (6 Ledn.)

Jensen's J Chr. Galvaniserings- Etabi. Ama- gerg. 6 [K] flC. 1718 & 3718 og Holmbladsg. 39 [S] f ★ C. 13718 . Granodisering og Lakering.

Rustfri Staalvarer - Rustfrit Staal. (se: Staal, rustfrit ; Staalvarer, rustfri).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker