kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3784

Rideetabl issementer

Løgstør: Bjørn-Jensen ’ s A Laboratorium g 23 ........... .

Rideetablissementer.

Rom.

København: Andersson Jens Peter Roskildev. 28® g Vb. lllx Christiansen H A Jægersborg Allé 170 Gjentofte g Gjent. 1528 Dan-Petersen Aage Nyropsg.18 El gPa.6348 Hansen ’ s V Rideskole Jægersborg Allé 116 Charlottl. gi Ordr. 3553 Johansen KHEsthersv. 16 Hell, g) Hell. 3273 JægersborgTattersall, Akts., Sauntesv. 7 Gjentofte g Gjent. 1923 Mattsson ’ s Axel Rideskole Bellevuev. 12 • Klpbg. g Ordr. 822 & Ordr. 10202 Nybrogaards Rideskole v. Fru D Schjerbeck Nybrov. 289 - 341 Lynsby g Ly. 1446 Rilsky N Jægersborg Allé Bernstorff Slots ­ stald Gjentofte g) Ordr. 2395 Sportsrideskolen, Akts., Maltegaardsv.20 Gjentofte gi Gjent. 1702 & Gjent. 10113 Rideundervisning fra 7-21 Otesle modtages i {pension. 3RIDEHUSE og AABEN RIDEBANE PLADS TIL 130 HESTE Stummann Hansen Harry Ordrupv. 112 Charlottl. gj Ordr. 5524 Weinreich Olsen B Sejrøg. 6 [ø] g Ryv. 1760 Wittmack RFrue Mosehøjv. 7 Charlottl. g Or. 1465 Østerbros Rideskole, H P 0 Hviid Hesseløg. 50-56 0 g Ryv. 1273

København: Melchior Moses & Søn G Strandg. 34 Kl g Cent. 104,11004 & 8720

FULDSTÆNDIG USKADELIG FOR ANDRE DYR END ROTTER oo MUS.

Rotte- og musedræbende Midler. Rat- & Mouse Killing Remedies — Remddes assomants pour rats et souris — Mittol zur Ausrottung von Ratten und Måuse. København: Bakteriologisk Laboratorium „Ratin “ s Salgs ­ kontor for Danmark ved Viggo Petersen Chr. d. 9.G. 5 Kl gi Cent. 3662 & 14362 Se endvidere under Ratin.

Odense: Nyborg Harald Vesterg. 65 gl249 (2Lin.)

Rugbrødsfabrikker, (se Brødfabrikker).

Rugemaskiner.

Aale: Andreasen H g 39 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Bevlingbjærg: Rugemaskinefabrikken Primula, Aksel Løkke g Bovling 64 Gellcruppr. H am meru nKRugemaskine- fabrikken Funki, Sigfred Kølbæk g H 44 Hørve: Madsen Holg. g 138 Køng pr. Glamsbjærg: Rugemaskinefa ­ brikken Tryg, W Axeisen g G 182 Løgten: Rugemaskinefabrikken Løgten ved Ernst Meyer g 43 & 36 Raarup: Rugemaskinefabrikken Skan dia P Juul sen g 22 Sorø: Skafte Carl F g 396 Sæddingpr. Esbjerg: Esbjerg Kylling moder Fabrik v. Elbæk Jen sen g E 2110 Vejle: Kjældgaard P Vardev. 26 g 940 Rugemaskinen „Fønix “ . Artikler til Rugemaskiner. Køben havn: Brohusværk,Carl Jurgensen's Elektromotor- og Apparatfabrik Gjentofte g Ge. 1480 Ventilatorer og alle Apparater for Rugemaskiner. Kjøbenhavns Elektromotor Fabrik ved H M Nielsen Finsensv.29 ® g-^- C.12088&12285 Rugemaskineventilatorer.

Dansk Planteværn Kastaniev.5 E) g) C. 12645 DANSK PLANTEVÆRN KASTANIEVEJ 5 E TLF. CENT. 12645 „'Den 'Rottegift, som blev mest anbefalet paa Jdongressen. i (Paris 1952. Oar (jfyz£ofU2X ” (SRef. fra den. su {Reg. 'Deleg) ^afopjax. ufarligtfor Mennesker ogflasdgrl BORA- RØGGAS ANVENDES AF STAT OG KOMMUNE. Dansk Rotte-Service ved A Lund Sortedams- doss. 59A [0] g N 7136 Fallesen-Schmidt Th. St. Knuds V. 12 [S gi C. 10502 TH. FALLESEN-SCHMIDT ST. KNUDS VEJ 12 □

Rideudstyr.

København: Christensen Hj. st. Kongensg. 40 g) Palæ 664 Ridebenklæder mønsterbeskyttet. Duckert D Gothersg. 31 Kl g C. 5825

Ringeapparater. (se Elektriske Ringeapparater).

Ris en gros. Rice, wholesale — Riz, en gros — Reis, Gross- h andlungen. Københ avn: OTA, DE FORENEDE HAVRE- & RISMØLLER, Akts., Islands Brygge

39 [S] gi ★ Cent. 2137 Ris, Rismel en gros.

H orsens: Horsens Jernstøberi g 264 Billigste Priser. Alle Modeller. Varde: Varde Staalværk, Akts, g) 255 & 275

Rullegardiner. Window Blinds (Spring Rolled) — Stores — Rollildan Artikler for Rullogardlnfabrikker

so i Slutningen af dette Fag. (se tillige Persienner).

København: Biørn Antoni Østerbro^-. 56 O g Øbro 4 Christensen ’ s Th. Fabrik Frederiksborgg. 23 E g By 568

Ildbestandige Han-Riste (Se tillige under ,,Staalstobegods “ )

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker