kraks vejviser 1940 handelskalender

Revision 2

Fag-Register for Danmark

Rønne: Andersen Johs. £ 595 Holm Karl V £ 472 Iversen K Johs. £ 7 K - johsiversen TLF.7 REVISOR TLF 7 L DAMPMØLLEGADE 3 RØNNE

Ko rso r : Regnskabs- & Revisionskontoret, P V Rasmussen £ 35 Kristrup pr. Randers: Welling M A S £ R 2704 Koge : Børnum Wald. jp 400 Revisions- & Bogføringsbureauet, Cai P Larsen £ 715 Søderblom Johs. £ 864 Sørensen Werner £1805 Lem vig: Lemvig Revisionskontor, N P Thomsen £ 391 Marib o : Krogh-Jensen Fr. £ 308 M aagensen Kai £ 138 Middelfa rt; Andersen M Thousgaard £ 373 Storgaard H £ 234 Nakskov: Gylling Poul Vejlegadebro]61£ 905 Hansen Georg Danag. 11 £ 695 Larsen Kaj Havneg. 89 £ 777 Ringsing Chr. Vejlegadebro 4 £ 963 Neksø: Kjøller S V £1 48 Nykøbing F.: BangP Nygade 20 jp &1070 Frederiksen P Jernbaneg. 42 £ 1141 Revision - Status - Bogføring. Lolland-Falsters Revisionsinstitut, Nygade 20 £> 870 & 1070 Regnskabsmæssig Bistand af enhver Art. Skov R Høstg. 6 £1 633 Odense: Andresen E Kastaniev. 8 £ 7928 CENTRALANSTALTEN FOR RE­ VISION Fisketorvet 9 £ 570 Statsaut. Revisor Erling Bruun. Christoffersen P Schmidt Drewsensv. 25 £ 8318 Esbensen K E Munkebjærgv. 3 £5272 Geckler Carl Vesterg. 93 £ 280 Hansen Birger Stenosvænget 5 £ 6312 Hansen C C Rosenlunden 2 £ 8203 Hansen Poul G Sadolinsvænget 7 £ 5250 Hansen Vald. Lahnsg. 7 £ 6543 Jørgensen Valdemar Nørreg. 63 £ 3141 Aut. handelskyndig Tillidsmand. Peterhånsel Roland Godthaabsg. 33 £ 7216 Petersen PLC, Fyns Revisions-Central Sadolinsg. 158 £ 5017 Rasmussen Poul Munkebjærgv. 45 £ 4765 Revisions- og Forvaltnings-lnstitutet, Akts. Fyns Afdelingen 870 Akts. Nykøbing M.: Dam Olaf £ 405 Næstved: Hansen Johs. E £ 866 Gdder: JarlingKristjan £ 255 Vesterg. 2 £ 6500 (2 Lin.) Statsautoriseret Revisor Alf. Nielsen. Randers : Bentzen Ernst Houmeden 14 J 1420 Frandsen Peter Raadhusstr. 15 £ 381 Garvold Poul V-Altanv. £ 2780 Hartz Bjørn Tøjhushavev. 6 £ 3115 Kastrup A J Set. Mortens G. 6 £1719 Rasch Axel, Søren Møllers G. 3 £ 3202 Sørensen H Chr. Storegt 14 £ 961 Ribe: Revisionskontoret, Nic. Jørgensen £341 Ringkøbin g: Hansen A C £ 162 Ringsted: Nielsen Sophus £ 113 VilladsenN M £ 756 Risskov : Bach S J £ 9391 Roskilde: Christensen L P Ringstedv. £ 2036 Hammerhøj Kurt Frederiksborgv. 9 £ 1262 Lundsgaard I C Frederiksborgv. 108 £ 970 Revisions-Bureauet Herseg. 7 £ 169

Esbjerg: Clausen J P &H Nordland,statsautoriserede Revisorer (Revisions-Institutet i Esbjerg) Raadhuspl. 18 £ 356 & 1451 Erichsen E Skoleg. 16 £ 1712 Jørgensen L J Danmarksg. 33 £ 637 Regnskabs-Kontoret, Arne Enevoldsen Ny Havn £ 2143 Revisions-Bureauet, Revisor Chr.Christian- sen ’ s EftfE Løffgren & H Jensen Kon- gensg. 53 £ 496 Revisions-Institutet i Esb jerg ved J P Clau ­ sen & H Nordland, statsautoriserede Revi ­ sorer Raadhuspl. 18 £ 356 & 1451 Revisions-Kontoret i Esbjerg ved M Han ­ sen Skoleg. 82 £ 945 Faaborg : Bølge Johs. £ 347 Fr ederici a: Andersen Th. Vendersg. 3 818 Fre derikssund: Revisionskontoret,AGi ­ erlev £ 546 Fre deriksværk: Tvermose Alfr. £ 68 Glostru P : Ballegaard A £ 728 Gørlev S.: Regnskabskontoret, MaxMaa- gensen £ 200 H aderslev: Jensen A M Storeg. 64 £ 116 Tønnies Boy Jomfrustien 10 £ 422 Hadsten: Petersen Helmuth £80 Hadsupd: Ramm Willy £ 187 Hasle: Sommer J P £ 119 Helsinge: Jacobsen J O £ 276 Helsingør: Andersen Svend Aage str. 1 £ 458 Herning: Herning Revisions- og Bogførings-Institut £ 274 Midtjydsk Revisions- & Regnskabskontor ved H Banke Jørgensen £ 948 Strandhøj Alf., Herning Revisions- og Bogforings-Institut 274 Hillerød: Activ Revisionsbureau, Frede ­ riks værksg. 110 £1223 Dossing Aage £ 314 Hansen Bent O £ 687 Marcker L W £817 Hjørring: AmmitzbøllE Hansen Holger £ 307 Heiselbæk Magn. £ 1011 Hjørring Revisionskontor ved Axel Nielsen £746 Bogholderianlæg. Revision. Statusopg. Hvidegaard L £ 444 Hobro: MundbjergOluf £ 503 Holbæk: Dyhrberg J Fr. S Bakkekammen 20 £ 602 Langballe C A I gade 20 Jg) 733 Revisionskontoret i Holbæk ved J S Harre- by & J Th. Lauritsen Jernbanepi. 6 £ 872 H olstebro: Christensen Axel £ 124 VESTJYLLANDS REVISIONS ­ KONTOR. Afd. af Revisionskontoret i Aarhus, Akts., statsaut.Revisor Th. Jensen £ 788 Horsens : Bruun Jac. HorsensRevisions- tøBogføringskontor Levysg. 14 £ 1852 Nielsen ’ Chr. Slotsg. 27 £ 570 Pedersen Jacob Villav. 7 £ 2007 Revisionsinstituteti Horsens. Akts., stats- aut. Revisor R Kongerslev Sønderg. 27 £ 2131 I kast : Revisionskontoret for Ikast & Om ­ egn, Chr. Lauritzen £ 90 Kalundborg: LauridsenChr.P £200 Kerteminde: Martensen Emanuel £ 64 Kolding: Herlevsen Holger Laasbyg. 47 I! 824 Jensen Carl Øster g. 26 £ 236 Straarup M Clemensg. £ 1520 Thorup-Jensen A Klosterg. 24 £ 2098 Bram.

REVISION, BOGFØRING BOGHOLDERIANLÆ.G, STATUSOPGØRELSER, DRIFTSREGNSKABER, SKATTESAGER. ,

Madsen H £ 471 Rasch L £139 Sommer J P Q 988 Silkeborg: Lorentzen Gottlieb £ 754 Midtjyllands Revisionskontor, Afd ” af Revi ­ sionskontoret i Aarhus, Akts., statsaut.Re- visor G Bretlau Østerport, Torvet £ 138 Slagelse: Barslund Povl Rytterstaldstr. 1£475 Poulsen H .J Absalonsg. 5 £ 1748 Smed M & P Roseng. 5 £ 923 S° rø: la Cour T B, Frederiksberg £ S 428 Klysner K £ 862 Ovesen Peter £ 645 Stege: KruseChr. £ 4108 Strib: Boesen U X 6 Struer: Smerup Chr. £ 375 Stubbekøbing : Petersen Edm. 1046 Svendborg: Bastholm-Andersen AxelMøllerg.24 X 1315 &1517 Af Justitsmin. aut. som regnsk. Tillidsm. Sydfyns Revisionskontor, Niels Thers Møl- lerg. 5 £ 263 Søholtpr. Silkeborg: SkorstensgaardKP £ Si 803 Sønderborg : Clausen N £ 432 Krogh Hans Chr. £128 Munk A B f 1140 Saul B £ 616 Thisted: Madsen IK £ 526 Thisted Revisionskontor, A Brandt £ 425 Tønder: Møller Niels I £ 240 Olufsen Oluf P X 137 Rømer Carl £ 474 Vejle: Allin GI Mindeg. 34 £ 2395 Bøgh Larsen E Torveg. 32 £ 2260 Cramer N Chr., Niels Skous V. 13 £ 1175 Revisionsinstitutet iVejle,KnudChristensen & E Wodskou Dæmningen 3 jp 2271 Vejle og Oplands Revisionskontor, S Peder ­ sen, Havneg. 15 £ 606 Vejle Revisions- og Bogførings-Kontor, O Kristensen Nørreg. 29 £ 1398 Viborg: Revisionskontoret, F Andersen & Svend Hansen Gravene 10 £ 1430 Vordingborg: Dansk Landbrugsregn ­ skabs-Bureau og Revisionskontor jp 351 Larsen H P £ 561 Ærøskøbing: Madsen A Marias X 130

Revlingkoste. (se Gadekoste).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker