kraks vejviser 1940 handelskalender

Fag-Register for Danmark

VII — 3780

Revision 1

Andersen J O Holsteinsg. 60 ID f 0 5547 Andersen Johs. G Amaliev. 7 ® f) V8740 ^ndersen Martin & Son, Carl Plougs V. 3 ® f V 4686 Andreasen Axel Ø-Sogade 104 13 | 0 6925 Andreasen BS GI. Kongev. 164 ® f) Cent. 5281 Andresen Otto Studiestr. 3 E f C. 9127 ARBEJDERNES BOGFØRINGS- & REVISIONSINSTITUT* Akts., V-Boulevard 43 ® ® C. 6011,6911 & 14843 Statsautoriserede Revisorer: — C Frederiksen ....................... > No. 6350 — C Holkries .......................... fl Ly. 1660 — Knud Nordland ................... > He. 6097 — P Anker Petersen ................. > Am. 9276y — Kai Rasmussen ..................... fl Ry. 5586 — S A Sørensen ...................... > Be. 27 Asmussen Harry Pilestr. 39 E f By 293v Bentzen Viggo Ø-Farimagsg. 81 [øj >05472 Berg Poul, Carl Baggers Allé 24 Charlottl. > Ordr. 2827 ' Bergmann G Rosenv. 5 Gjentofte > Gjent. 647 Bertelsen Asger, Henrik Steffens V. 4 ® > V3549 Bidsted S H Enghavev. 66 [V] > Eva 1755 Birkmar Laurits Kirkevængetl2 Valby > Vb. 2637 & Vb. 2638 Laurits Birkmar Kirkevænget 12, Valby. Telefoner: Valby 2637 a Valby 2638 LAURITS BIRKMAR KIRKEVÆNGET 12 VALBY TLF. VALBY 2637 U VALBY 2638 BOGFØRING REVISION STATUSOPGØRELSER Specialist i SKATTESAGER

Nyborg: Nielsen Chr. f 476 Nykøbing F.: Eriksen H 1. Kirkestr. 9 f 71

København (Fortsættelse): Thorsen Carl Joh. Dronn. Tværg. 5E $ ★ C. 6000 Priv. Olymposv. 49 [S] f Am. 5209. Thrane H V-Boulevard 2 El fl ★ C. 6898 Tornøe E Østerg. 3 E f Cent. 10882 &10889 Wellendorf R H Kronprinsensg. 10 E f Cent. 14100 Veiling A C Nikolaj Pl. 26 E fl -fc C. 16555 Wilhelmsen Henry V-Boulevard 27 ® f ★ Cent. 10225 & 10325 VILMAR E H Amalieg. 3 E f C. 11310 Aabenraa: CHRISTENSEN H, Sønderjyllands Revi ­ sionskontor i Aabenraa, Afd. af Revisions ­ kontoret i Aarhus, Akts.,N-Chaussé8 f 850 Aalborg: ^if ast c V Bispensg. 2 f 4948 Jensen Jacob Nytorv 6 f 5506 & 5507 Sørensen Conrad Prinsensg. 28 f 89S&6298 Tveede Alexander Boulevarden 1 f 6206 (2 Lin.) Vejby-Nielsen A Østeraa 3 f 5183 Aarhus: Busch-Sørensen A Ryesg.9 f) 9200 (5 Lin.) GUytting M Park Allé 5 f 1792 Langkilde Larsen C N Banegaardspl. 8 >14703 (2 Lin.) Langkilde Larsen K Banegaardspl. 8 f 4703 (2 Lin.) Lassen E B Ryessr. 9 f 9200 (5 Lin.) Lesner Karl Set. demens T. 11 >682 & 683 Nielsen Axel Ryesg. 9 f 9200 (5 Lin.) Nielsen Holger Sønderg. 10,12 ® 1901 Nielsen Viggo Skolebakken 7 f -5972 Okkels A Ryesg. 9 » 9200 (5 Lin.) Poulsen H Ryesg. 9 f 9200 (5 Lin.) Seier-Petersen G Guldsmedg. 5 f 178 Esb j erg: Clausen J P & H Nordland Raadhuspl. 18 f 356 & 1451 Graun S E Danmarksg. 1 fl 1240 Fredericia: Rosling Johs. Danmarksg. 18 >664 Haderslev: Olsen Oluf Nørreg. 30 f) 645 Strobel Jobs. & Chr.TausonNørreg.36f}1213 Hillerød: Voss Poul jg) 327 Hjørring: Nielsen Axel f 746 Holbæk: Harreby J S Jernbanepi. 6 f 872 REVISIONSKONTORET I HOLBÆK Statsautoriserede Revisorer J.S.HARREBY og J.TH.LAURITSEN TELEFON 872 1 Lauritsen J Th. Jernbanepi. 6 f 872 Holstebro: JENSEN TH.(Vestjyllands Revisionskon ­ tor, Afd. af Revisionskontoret i Aarhus, Akts.) f 788 Horsens: Jespersen C, Horsens Filial Hospitalsg. 2 >875 Kongerslev R (Revisionsinstitutet i Hor ­ sens, Akts.) Sønderg. 27 j) 2131 Kolding: Frandsen E Jernbaneg.41.Koldinghus >916 E. FRANDSEN STATSAUTORISERET REVISOR Telefon 916 KOLDING Hansen H J Mazantig. 2.1 Sal fl 1088 H J Hansen Statsautoriseret Revisor Revisionskontoret Kolding.

H Eriksen Statsautoriseret Revisor f 71 Nykøbing F. f 71 Kritisk Revision. Statusopgørelse. Aarsrevision. Bogholderianlæg. Tilsynsføring. Regnskabskyndig Assistance. Autoriseret handels- og regnskabskyn ­ dig 2 illidsmand ved Tvangsakkorder Nielsen Aage Torvet 2 fl 1251 Nykøbing M. : MADSEN S f 377 Næstved: Rath j eH gj 1145 O d ense: Bruun Erling Fisketorvet 9 >570 Klevel Jens Viggo S-Boulevard 140 > 1342 Larsen Lars Flakhaven 1 f 6946 Madsen Frederik Vesterg. 33 > 4550 Nielsen Alf. Vesterg. 2 gj 6500 (2 Lin.) Strobel Johs. Vesterg. 17 > 3848(2 Lin.) Varn Anders Vesterg. 17 f 3848.2 Lin.) Randers: Christensen Joh. Revisionskontoret i Ran ­ ders Raadhusstr. 3,5 f 1700 Nørgaard J C Raadhust. 2 > 1435 Thomsen A H Kirkeg. 1 f 2060 Roskilde: Andreassen Johs.Bredg.19 gi 506 Bretlau G (Midtjyllands Revisionskontor, Afd. af Revisionskontoret i Aarhus, Akts.) 1 138 Skiv e: Hyllested Tage > 966 Slagelse: Buhl N J S Bredeg. 5f 1050 Snekkersten: Bertramsen P fl 275 Svendborg: Sandorff Th.J Torvet fl 80 & 415 Vejle: Gjelstrup Ejnar Raadhustorvet ® 1250 (2 Lin.) Viborg: Mikkelsen M G Set. Mathias G. 15 > 1021 Privat Telefon : 1403. Hansen Martin Algade 25 fl 611 Rudkøbin g: Munck E O > 4 Silkeborg: 2. Andre erhvervsd r i v e n d e Re ­ visorer sam t Revisionsinsti- < tutter. København: Aabo v. C R Petersen Taasingeg. 50 ID ® Ryv. 1275u 8 4 Aas-Andersen Kai Stormg. 20® fl C. 6428 ACTIV VED LAURITS BIRKMAR Kirkevængetl2 Valby fl Vb.2637 & Vb.2638 Se Annoncen u. liirkmar. Activ Revisionsbureau (Birkmar Revisions ­ bureau) Krystalg. 19 Kl > Cent. 8432 Activ Revisionsbureau, (Birkmar Revisions ­ bureau) Raadhuspl. 77 ® f) ★ Cent.14765 Andersen Aage Nørrebrog. 114 E > No.5955 Andersen Anker V-Boulevard 15 [V] > By 8232 Andersen A P Classensg. 48 ID > 0 2387v Andersen Axel Vigerslev Allé 60 Valby > Vb. 60 Andersen E Egede Godthaabsv. 179 00 > Gh. 9554 Andersen Ejner Værnedamsv. 4A |V| J) C. 3213 & Eva 555 Andersen H V Hummeltoftev.46 Lyngby > Lyngby 2230 Andersen IJ Amagerbrqg. 69 [S] > Cent.4225 & Am 4210

^jersorvtlg Assistance /hele Tandet oven

REVISOR

REVISOR

Laurits Birkmar Kirkevænget 12, Valby Telefoner: Valby 2637 & Valby 2638

Bisgaard Stig Madvigs Allé 6® > Eva 3838 Bogforingsanstalten V-Voldg. 14® fC.11600 Bogforinesbureauet ved Revisor HVibe- Kierulff Sølvg. 90 E > By 6031 Bogføringsinstitutet, Akts., Palæg. 3 0® Cent. 10767 Bogføringskontoret v. Sv. A Langeskov Pedersen Nygade 7 E > ★ Cent. 11436 Bonde J Vesterport ® > ★ Cent. 13188 BotmarS Aa., Nikolaj PI. 26 E > Palæ 1446 Bronø N Halls Allé 11 ® > Ve. 6737

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker