kraks vejviser 1940 handelskalender

Restauratører

Fag-Register for Danmark

VII — 3778

Sørensen Tekla (Elektra) Valby Langg. 126 Valby f Vb. 162 Sørensen Walborg(Ny Prætoria) Lange- landsv. 49 B E $ Gh. 7345 Thies Wm. (Café Laurits) S-Boulevard 60 IS D C. 11991 Thomasen Sigrid (DenblaaGed) Mitchellsg. 12 IS f C. 14893 Thomsen Aage A(Rode Lygte) Torveg. 64 E U Am. 4990 Thomsen Emil( Central Hjørnet) Kattesund. 18E$ Cent.11318 Thomsen Hedvig (Slejpner) Mimersg. 113E f Tg. 3674 Thomsen K (Chr. d. IV) Torveg 1 . 20 E ffl C. 3196 Thomsen Orla (Alaska) N-Fasanv. 182 E f Tg. 558 Thomsen P (Kafé 40) GI. Strand 40 E ffl C. 668 & By 3759 Thomsen S C (Café Thomas) Toftegaards Allé 13 Valby ffl Vb. 163 Thomsen Viggo (Nykro) Amager Landev.87, 89 Kastrup JD K astrup 629 Thulin Karlo (Tuborg) Sverrigsg. 2EfCent. 15813 ThygesenKay(Slotskroen)Raadhusstr. 9 E ffl C. 13536 Thygesen Th. (Jernbanerestauranten) Fal ­ koner Allé 13 E $ Cent. 5649 Thøvesen M (Holmens Minde) Toldbodv. 24 E $ Palæ 4652 Tikjob C (Den blaa Café) Gothersg. 39 E $ Pa. 6939 Timmer mann Karl(Lille Slukefter) Strandv. 137 Hell. ffl Hell. 10114 & Hell. 4679 Tingskou Mathisen P (Café Banken)Rolig- hedsv. 9 IY) ffl N 5665 Tjørning A O (Esbjerg) Ny Toldbodg.5 E ffl Palæ 3350 Tougaard Hans (Hellerup Klub) Strandv.203 Hell, ffl Hell. 10109 & Hell. 4777 Tykén Agreli (Den gamle Kro) Frederiks- sundsv. 56 iNVl ffl Ta. 1836 Tiimmler C (Hvidovre Kro) Hvidovrev. 92 Hvidovre Valby gi Hvidovre 741 Tønnesen Aage L (Venedig) Bagerstr. 5 0 ffl C. 2446 Urban Vilh. (Fasanen) N-Fasanv. 144 E ffl Gh. 1520 Walthing Agnes (Hjørnet) Korsg. 70E ffl N 2370 Vangbæk P (Centrum Klubben) Vesterg. 24 E ffl Pa. 3655 Weber Else (Odd Fellow Palæet) Bredg. 28 E ffl C. 1203 Wedege Aage (Tinghuset) Blegdamsv. 2 E ffl C. 4927 Weinold Carlo (Adlon-Klub) Nørreg. 41 E ffl C. 10698 & 10699 Weiss Johan (Grænsen) Aagadc 110 Effl N6775 West A Nyhavn 15 E ffl By 4089 Weston Bertha Dronningensg. 36 E ffl Am. 4859 Wiboe Rob. (Det gamle Sted) Ægirsg. 45 E ffl Tg. 5276 Wick Frants (Tre Flasker) Lyngbyv. 70 El ffl Cent. 6319 Wigant Jørg. Peter V-Sogade78E fflC.13543 Wiingaard V T Vigerslev Allé 154 Valby ffl Vb. 3440 Vilhelmsen Herman Nyhavn 21 E ffl Pa.4639 Wilhelmsen Leo (Du Prop) Fuglevangsv. 14 E ffl Cent. 4889 Viltoft F L (Hovedbanegaarden ’ s Restaurant) Vesterbrog. Kbhvns HovedbanegaardtS ffl Cent. 4820, 13395 & 13695 HOVEDBANE" GAARDENS RESTAURANT TLF.CENT.M820, 13395 &13695,PROVINS TIK 47 HURTIG BETJENING. » BILUGE PRISER.

Winslow Ferd. (Møllen) Mølleg.4 El fflN 7015 WIVEX, RESTAURANT* Vesterbrog. 3 E ffl Cent. 838 • Kontoret Cent. 12836 & By 6327 Wolff H (Malerkassen) st. Kannikestr.14 E ffl C. 5150 Wolfing C E (Hyttefadet) Nyhavn 25 E ffl By 6707 Worm Oluf (Udsigten) GI. Kongev. 23 E) ffl C. 7926 Voss Dagmar, Holger Danskes V. 19 E II C. 3991 Wiirtz Agnes (Elektra) N-Frihavnsg. 86 El ffl 0 3186 Zangger Jobs. (Vagten) Gammelvagt 7 E I Pa. 3996 Ziebe Ketty (Bommen) Sverrigsg. 4 Øf Am. 6279 Ziebe L (Lille Raadhus) Sundevedsg. 38 EJ I V 3427 Ziegler Helga (Tyrol) Abel Cathrines G. 7 EJ ffl V4784 Øberg Kay (Lygte Kroen) Hillerødg. 23 E ffl Tg. 4064 Ønum Jørgen (Folkets Hus) Jagtv. 69 E ffl Cent. 5250 Østerberg Svend (NørregadesCafé & Vinstue) Nørreg. 45 E ffl C. 11687 Østervemb A Gammeltorv 10,12 E I C. 7853, 7854 & 7855 En Fortegnelse over ca. 1700 Caféer, Restauranter og Kroer i Provinsen tilsendos Vejviserens Købere, naar en af de paa Side 2190 i 1. Bind anbragte Kuponer og frankeret Svarkonvolut indsendes til Vejviserens Kontor Nytorv 17, Kobonhavn K. Artikler for Caféer og Restauranter. København^ Bjerregaard Ove C Trommesalen 3 [V] ffl -AC 10127 & 5816 Indehaver af Porcelænhuset Chicago Blaagaardsg. 29 E QCent.2703. Dansk Forsølvnings Anstalt Solbjergv. 24 (v. Howitzv.)IE ffl-ACent.943 Service for Caféer, Restauranter og Hoteller. Ferslew C & Co. st.Kongensg.24EJD-A-C.47O & 15873 - Kontrolbøger - Tjenerbøger. Glasmagasinet N-Voldg.12 DU 1184& 10184 Meyer M I,Akts.,NyToldbodg. 27 ffl A-C 670 MIMA Opvaskemaskiner,Kaffemaskiner Kartoffelskræliere, Varmtvandsovne. Mogensen Aabo Ingerslevsg.lO4IY]ffl Eva2702 Kaffemask. - Bestik - Service - Inventar Revision. Auditor« & chartered Accountant« — Comptabilité & reviseurs — Revisoren 1. Statsautoriseredo Revisorer beskikkede af Handels ­ ministeriet. 2. Andre erhvervsdrivende Revisorer samt Revisions ­ institutter. 1. Statsautoriserede Revisorer. beskikkede af Handelsministeriet. København: Aarup P J V-Farimagsg. 41 M ffl C. 3959 Achilles G Amagert. 7 E ffl ★ C. 16540 Andersen Axel Ny Vesterg. 21 El ffl C. 984 & 2684 AXEL ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISOR^ ny vestergade 21 TLF. CENTRAL 984 - 2684 Andersen Carl H Skinderg.28 Effl C. 2852 & 14501 AndersenEmil Lundgaard Vesterg. 5 E ffl C. 6280

Kø benhavn (Fortsættelse) : Skov Alfred (Kaffekanden) Vesterbrog. 6 El f By 6756 Soelberg K (Café Stjernen) Halmt. 40 [v] j) C. 10463 Sommermark Ludv. (Sundbyvester Café) Islandsg. 44 [s] $ Am. 7039 Sommermark P E Klareboderne 14 ESC. 7037 Steenholt Jenny N-Fasanv. 43 E f Gh.8647 Steffensen Anna (Hos Kvist) Sundevedsg. 5 E f Ev. 800 •Stelsitr H (Vermland) Vermlandsg. 70 (Si $ C. 8779 Stets Wilh. (Brønshøj Kro) Brønshøj Kirkev. 4 Brh. f Bella 53 Stitz E Aug. N-Voldg. 20 E $ Pa. 7685 Stolt Chr. (Alléen) Frdbg. Allé 21 E ffl C. 13021 Strandberg N B (Den engelske Kro) Blaa- gaardsg 4 E f C. 3169 & N5999 Strathe O (Kina) Vesterg. 24 E $ Palæ 1827 Stripp J (Vandkunsten) Vandkunsten 10 E f By 3893 Strufve B (Toftegaards Automatcafé)Vigers- lev Allé 33 Valby D Vb. 3191 Stæhr Cbr. (Heidelberg) Studiestr. 31 E j) Cent. 10620 Sunde Lauritz (Marstal) Nyhavn 40 E $ Cent. 12487 Svendsen A (Café Lygten) Lygten 29 [NY] $ Tg. 6033 Svendsen Aage (Hos Aage) Frederiksborgv. 39 ® $ Tg. 4320 Svendsen Aage Kronprinsesseg. 54 E $ Palæ 4435 Svendsen Ella (Slots-Caféen) Slotsg. 10 E $ C. 15309 Svendsen S P (Parma) Parmag. 1 E f) Am. 3300 Svendsen Sv. Aa. (Havnekaféen) Fredh. Havnev. 2 E) Ev. 5384 SvendsenW(Palæ Lokalerne) Klerkeg. 2 E $ Cent. 4668 Svendsen Valborg (Faxe) Larsbjørnsstr. 11 Ef Cent. 8958 Svitzer Karl (Rigenshus) Rigensg. 8B E f Palæ 3055 Soderberg C E Vesterbrog. 126 El ffl Eva 4657 Sømod Axel Jægersborg Allé Ved Stalden Charlott), $ Hell. 51 Sørensen Aage (Prøvestenen) Borgerg. 120 E i Palæ 49 Sørensen B Tuborgv. Emdrup Søpavillon Hell, f Ry v. 3335 Sørensen Carlo (Sessan) GI. Kongev. IDS $ ★ C. 9698 & 12343 Sørensen Charles (Frdbg. Restaur, og Sel ­ skabslok.) Allég. 10 E $ A- C. 1492 Sørensen Chr. Barsoe (Café 290) Nørrebrog. 200 E $ C. 8935 Sørensen Ejner (Stjernen) N-Fasanv. 156 E f C. 11172 Sørensen F (Café Robert) 1. Istcdg.5E f}Eva 2490 Sørensen F (Intime) Allég.25E$ Cent.12938 Sørensen Fritz (Resi) Hillerødg. 16 E $ C. 3470 & Tg. 4647 Sørensen Georg (Café Kilden) Valby Langg. 153 Valby $ Va. 4927 Sørensen Hans (Eksport Caféen) Havneg. 33 E D C. 8896 Sørensen H J Dronn. Tværg. 5 EjJ)Cent.7974 Sørensen Ingeborg (Café Woer) Godthaabsv. 221 E 1 Gh. 2689 Sørensen Johanne (Øresundskroen) Øre- sundsg. 20 E) j) 0 6521 Sørensen Kay (Lille Sørens Bar) Vesterbrog ’ 136 M D Év. 4218 SørensenOle(Stadion- Automaten) Østerbrog. 106 El D 0 4198 Sørensen Peter (Frihavnskroen) Strandbou ­ levarden 93 (øl $ C. 14195 Sørensen P Langballe (St. Knud) Vodroffs Tværg. 14 IV) g V 4399 Sørensen S Bagsværd Hovedg .130 Bag ­ sværd $ BagsværdlO & Bagsværd 96

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker