kraks vejviser 1940 handelskalender

Restauratører Rasmussen Gert (Centralcaféen) Falkoner Allé 50 El ff Cent. 10395 Rasmussen H (Fisker-Kroen) Overg. o. V. 52 E ff Am. 4943 Rasmussen H C (Skjulhøj) Skjulhøj Allé 3 Vanl. ff Damsø 1524 Rasmussen Henri Aug. (Tagens Kro) Jagtv. 145 E ff Tg. 709 Rasmussen 1 (Café Bryggen) Vestmannag. 2 [S] ff C. 7159 Rasmussen Julius (Brohuset) Aaboulevard 78 E ff N 6159 Rasmussen M (Vienna-Cafeen) Pilestr. 48 E ff C. 15668 Rasmussen Otto (Café Otto) Schonbergsg. 4 El ff C. 12453 Rasmussen Peter Frederiksbergg. 28 E ff C. 7827 Rasmussen Poul Hambrosg. 1 El ff By 7697 Rasmussen Viggo (Frederiksholm) P Knud ­ sens G. 1 El ff Ev. 5040 Rasmussen Vilh. (Spejlet) GI. Kongev. ID El ff ★ C. 9698 Raun A Toldbodg. 6 E ff Pa. 6258 Rehr H C (Stormly) N-Fasanv. 81 El ff C. 15154 Reimann A (Gilleleje) Nyhavn 10 É ff By 8706 Restaurant B. T. v. Emil Nielsen Raadhuspl. 55 El ff ★ C. 1660 Restaurant Wivex Vesterbrog. 3 El ff C. 838 Restauranten hos Ilium Akts., Pilestr. 1 E Ringsholm C (Rode Lygte) Trianglen 7 [øj ff Øb. 8282 Rolander Kaj (Vingaarden) Vingaardstr. 21 E ff C. 10903 Ronzoni Pippo (Ristorante italiano) Nybrog. 28 E ff Cent. 3917 Rosenberg Ella Utterslev T. 6 I nv I ff Ta. 6005 Rosenberg Leib ( Pilegaarden) Pilestr. 44 E ff C. 2594 RossenP(Café Støvlen) Viborgg.76[ø] ff09443 Rubin V (Sundkroen) Sundkrogsg. [øl ff Ry. 606 Runchel Harald (Onkels Kafé) Steng. 15 Eff N 1654 Runge Wilh. (Café Yrsa) Dybbølsg. 9 El ff V4809 Ryle Harald (Blaagaard) Blaagaardsg. 29A E ff C. 4534 Rystrøm Rosa (Torvecaféen) Rømersg. 7 E ff Cent. 745 Roikjær Jenny H M (Yrsa) Yrsav. 23 El ff C. 747 Rønnebro Chr. (Transwaal) Nygaardsv. 37 [ø] ff Ryv. 2851 Rossel J (Rigscaféen) Ryesg. 90 El ff C.13570 Saaby Hansine (Bondestuen) Frederiks- sundsv. 153 Brh. ff Bella 143 Schjørring Henry (Studiekroer) Studiestr. 32 Kl ff Palæ 3274 Schlottmann W (Kafé 2. Kreds) Prinsesseg. 50 E ff Am. 4573 Schliintz Holger (Krystal Vinstue) Krystalg. 3 E ff C. 7970 SchouHarald(Strandborg)Strandboulevarden 67 [0] ff C. 15208 Schou P (Rydberg ’ s Kælder) Østerg. 13 E ff Cent. 6409 & 12510 Scnouw M(Vangede Kro & Forsamlingshus) Mosegaardsv. 12 Gjentofte ff Gjent. 871 Schussel E (Clara Raphaels Hus) Østcrbrog. 85 [01 ff 0 96 Schønnemann P Hauser PI. 16 E ff C. 4442 Selander E Riis (Islevhusvej Kro) Islevhusv. 93 Brh. ff Be. 290 Settergren M (Sjælland) Halmt. 1 El ff C. 10667 Sichlau Carlo (Lille Ravnsborg) Ravnsborgg. 4 E ff C. 2931 Sichlau E M H (Café 47) Vodroflsv. 47 El ff No. 4743 Sinclair Ellen (Sax) Saxog.45-49E1 ffC.13823 Sivertsen P (Parkeringen) Halmt.58 El ff Cent. 9086 S j øgren H S Gl.Kongev. 90 El ff Cent. 10490 Skaaning Rigmor (La Boheme) Nv Østerg. 5 E ff Pa. 7163 Skaarup Dagmar (Rabes Have) Langebro 01 . 8 E ff Am. 5559 ° II 87

VII — 3777 Petersen Fanny (Café Prag) Amagerbrog. 37 [S] ff C. 13920 Petersen Frida (Café Stop) Vesterfælledv. 1 El I V4278 Petersen Ingvard (Taarnby Kro) Englandsv. 321 Kastrup ff Kastiup 359 Petersen Jacob (Holberghus) Ny Adelg. 8 Kl I Palæ 4618 Petersen Jens (Teatercaféen) Amalieg. 11 Kl ff Palæ 631 Petersen Jens Fakse (Tivolihallen) V-Voldg. 91 El ff Cent. 10355 Petersen Jess (Jess Bodega) Havneg. 9 E ff Cent. 4467 Petersen Jobs. Falkoner Allé 63 El ff Gh. 7272 Petersen Just (Parken)Haraldsg. 68 [øj ff Ryv. 4480 Petersen Kaj Istedg. 34 El I V 7888 i Petersen Kn. (Den rode Pimpernel) Katte ­ sund 40 S * C. 2032 Petersen Knud (Chrsthvns Automatcafé) Torveg. 49,51 E ff Am. 9997 Petersen Laur. ( V Hansen ’ s Familiehave) Pile Allé 10,12 El ff Vb. 252 . Petersen Mathilde Læssøesg. 10 Kl I N 3252 Petersen Meta (Poppelcaféen) Sporemagerv. > 2 S3 I Ta. 4463 Petersen N J (Dragør) Havneg. 21 E ff Cent. 7433 Petersen P E Rømersg. 20 E ff Cent. 12177 Petersen Peter (Tyren) Kødbyen Flæske- hallen El ff ★ Cent. 4902 Petersen Peter (Fokina) Strandv. 6H fø] ff Ryv. 1435 Petersen P F (Mitchell) Mitchellsg. 2 El ff Cent. 6592 Petersen S (Stop) Rantzausg. 15 E ff N6193 Petersen Selma (Billigheden) Adelg. 65 E ff Palæ 3753 Petersen Sigrid (Anti-Automaten) Pilestr. 19 E ff C. 2240 Petersen Sv. (Allékrydsets Vinstue)Allég. 26 EJ ff C. 1554 Petersen Thyra (Kaffekanden) Klerkeg. 9 E I Palæ 1903 Petersen V (Ægir) Dagmarsg. 39 E ff Tg. 355 ly Petersen Valentin(Prøvestenen) l.Istedg. 7 El ff C. 3177 PetersenViggo Thulin(Trekanten)Viktoriag. ■7 El ff Cent. 7527 Petersson Carl (Rio Hotel) Lavendelstr. 15,17 E $ C. 6211 Pollas Sv. Aa. (Den grønne Automat)Vester ­ brog. 65 El ff Ve. 8252 Poulsen Elna (Hold ’ an) Jernbanev. lLyngby ff Lyngby 373 Poulsen Harald Øresundsv. 41 E ff Am. 6841 Poulsen Herman (Hestemøllen)Kompagnistr. 34 E ff C. 10876 Poulsen H P (Bjerget) Frederiksborgv. 142 ® ff Tg. 3875 Poulsen John G (Café Nyhavn 41) Nyhavn 41 EffPalæ41 Poulsen Olaf (Villa-Caféen) Smalleg. 44 A El ff Gh. 779 Poulsen Pollie (Café Stoppestedet) Halmt. 32 El ff C. 11780 Poulsen Poul (Det Røde Hus) Lyngbyv. 26 10] ff Cent. 10570 Quintel Olivia (Café Nordal) Gasværksv.26EI ff C. 3852 . Qvortrup A II (De tre Musketerer) Nikolaj PI. 25 E ff C. 12507 Raabymagle Chr. (Raaby ’ s Vinrestaurant) ’ N-Farimagsg. 57 E ff Cent. 3558 Radich Paul (Spor rs-Caféen) Amagerbrog.190 [SI ff Am. 8906 Ramstedt S V st. Strandstr. 3 E ffJO. 1341 Banners Caroline Smedeg. 12E ff Cent.11652 Rasmussen A (Café Bjørnen) Frdbg. Allé 55 El ff V 8414 Rasmussen Anna (Stafetten) Vesterg. -4 E ff Cent. 11377 Rasmussen Carl (Grønnehus) Gothersg. 19 E ff Cent. 15474 Rasmussen Ebba Smedeg. 6 El ff N 7257

Fag-Register for Danmark Pedersen Emil Jægersborg Allé Jægersborg Hotel Gjentofte ff Gjent. 635, Gjent. 10105 & Gjent. 10112 Pedersen Erik Højtved (Tria) Fridtjof Nansens Pl. 2 [ø] ff Tr. 30 Pedersen Hans (Wienerhallen) Viktoriag. 11 El ff V 7949 Pedersen Herm. (Holberg) Holbergsg. 26 E ff Cent. 9382 Pedersen Hulda (Ny Jægerkro) Utterslev T. 15INV1 ff Be. 3886 Pedersen Jenny (Valby ny Borger Café) Roskildev. 171 Valby ff Vb. 5123 Pedersen Jens (Café 34) Kirkcgaardsv. 34 [s] ff Su. 518 Pf dersen Jens L (Nykro) Baggesensg. 24 E ff No. 8739 Pedersen Kai (Garagecaféen) N-Fasanv. 6 El ff Cent. 143(50 Pedersen Karla (Café Æro) Holger Hanskes V. 85 Eli Go. 7880 Pedersen K R Hcdegaard (Grøndalskroen) Sallingv. 13 El ff Gh. 7748 Pedersen Laur. (Frihedskroen) GI. Køge Landev. Hvidovre Valby ff Hvidovre 72 Pedersen Marie (Kafé Vita) Niels Brocks G. 7 E f C 5857 Pedersen Niels J (Bellevue) Holmbladsg. 85 E ff Am. 7166 Pedersen O (Elm) Elmeg. 15 ED $ N 5312 Pedersen P E (Artilleri Cafeen) Artilleriv. 48 E ff Am. 1315 Pedersen Peder (Dyvckes Kro) Øresundsv. 55 E ff Am. 3372 Pedersen P O(Ny Grøntorv) Linnésg. 16A E ff Cent. 8278 Pedersen P S (Mosen) Prinsesse Charlottes G. 2 E ff N 7706 Pedersen S (Husar-Caféen) Dybbolsg. 59 El ff Eva 3036 Peitersen P Chr. (Vingaarden) Toftegaards PI. 8 Valby ff Vb. 3053 Peitersen V (Bræddehytten) Ny Toldbodg. 2 Kl ff Palæ 359 Peisson C (Havnecaféen) Alléen 2 Kastrup ff Kastrup 19 PerssonEiner (Buriis)N-Voldg.l7Eff^Cent. 958 Petersen Agda (Samsø) Prins Jørgens G. 6 EJ ff No. 6678 Petersen Agnete (Skipperkroen) Kompagni- str. 11 E ff Palæ 1243 Petersen A J (Vesterbros Arbejder Hotel) Saxog. 82 El ff Cent. 14379 Petersen Albert (Storms Café) Frederiks- sundsv. 314 Brh. ff Bella 932 Petersen Ane (Brøtterup) Islands Brygge 27 g] ff C. 11682 Petersen Anna Madvigs Allé 15 El ff Cent. 15426 Petersen Arno P Admiralg.31 Kl ff Palæ5458 Petersen Asta (Café Sølyst) Korsg. 1 E ff N 5467 Petersen Axel (Henrys Bodega) Vesterbrog. 161 El ff Eva 3499 Petersen C Vendersg. 5E ff C.5948 Petersen Carl (Fragtcaféen) Gasværksv. 33 El ff C. 9757 Petersen CF Frankrigsg. 14, 16[s] ff Am.6000 Petersen C F E (Trehjørnet) Sølvg. 85 A Kl ff Cent. 3335 Petersen Chr. (Andedammen) Smalleg. 29B EJ ff Cent. 13763 Petersen Chr.(Jernbanerestaur.) Dyrehavev. 2 Klpbg. ff Ordr. 846 Petersen C Th. (Forbundet) Larslejsstr. 1 E ff By 3361 Petersen E Strandv. 336 Klpbg. ff Ordr.2115 & Ordr. 1034 Petersen Edvard (Jægersborg) Jagtv. 37 E 5 Tg. 1155 Petersen Eilert (Shanghai) Borgerg. 89 Kl ff Pa. 7778 Petersen Eilert O (Rosenborg Bodega) Sølvg. 18 Kl ff Palæ 1817 Petersen Emil (Tivoli) Vesterbrog. 1 El ff Cent. 12774 Petersen F (Café Oluf) Biilowsv. 38 C El I N1069 II 87

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker