kraks vejviser 1940 handelskalender

Remmesmørelse

Fag-Register for Danmark Provinsen Distributions Central (Kioskejer ­ foreningen) v. Chr. Mogensen Nikolaj PI. 25 IB # Pa. 7884 Reklameuddelins'sbureauet Tor v. J F Tor ­ bolt Raadmandsg. 36 [Ni # Tg. 6127 Rudkjebing Johs ’ Ef'tf. v. Chr. Ilsøe Mikkel ­ sen, Chr.RichardtsV. 9 (S # N 5887

VII -3769 LilleVærløsepr. Værløse: Hare ­ skov hvile # L V 52 Lyn gb y: Sygekassen Fremtidens Rekon ­ valescenthjem, Borrehakken Caroline Amalie V. 118 # 1017 & 1047 (S) Maribo: Sygekasse-Rekonvalescenthjem ­ met # 338 (S) Midde 1 fart: Kristelig Hvilehjem Broen Kl Mik kelborg pr. Kokke dal: Sygekas ­ sen Fremtiden ’ s Rekonvalescenthjem # Runested 20 (S) Munkerup pr. Dronningmølle: Hertzum ’ s Frknr. Børnerekreationshjem # D68 Nyborg: Stella Maris # 360 (S) Nærum: Hvile- og Rekreationshjemmet Solhuset Rundforbiv. 199 # 126 (S) Odder; Hedemann K & M Christiansen 430 Risskov: Sygekasse — Rekonvalescent ­ hjemmene Krathusene # 9125 (S) Thomsen ’ s Funch [Minde # 9310 RungstedKyst: Hvilehjemmet Caritas Bukkebaliev. 8 $401 Hvile- & Rekreationshjemmet Villa Monte Bell Colles Allé 4 # Hørsholm 84 R øm g: Nordslesvigs Kvindeforenings Re ­ konvalescenthjem (S) Røsnæs pr. K al un db or g: Villa Refs- næs, BørneYekreationshjem, Frk.M Steiner # K 257 Silkeborg; Hvile- & Rekreationshjemmet Aggerholm # 117 Sk ern: Skern Hvile- & Rekreationshjem A 1 154 Smidstrupgaard pr. Vedbæk: Dansk Sygeplejeraads Rekreationshjem # V 40 (S) Svan ninge p r. Mill i nge: Baronessens Hvile- & Rekonvalescenthjem # Faa ­ borg 485 (S) Svendborg: StelIaMaris8 91 Søllerød pr. Holte: Helsebo Rekreationshjem # H 867 Søndersø pr, Odense,- Sygekasse Re ­ konvalescenthjemmet, Dallund Slot ® S 134 (S) t Sønder Vilstrup: Bornenes Helsehjem(S) Treide Sande pr. Fredericia: Rekreationshjemmet Treide Sande # T 15 (S)

Oure : Hovmand Laur. # Vejstrup 123

LAUR. HOVMAND OURE STATION TELEFON VEJSTRUP 123 POSTKONTO 14003 FABRIKATION AF REMMESIIIIØRELSEIII „PRIMA"

Rekonvalescenthjem. se: Rekreationshjem; Syge- og Plejehjem).

Remsamlere.

Ko ben ha vn : Petersen s Axel Enke Amagerbrog. 242 PI $ Am. 1100

Rekreationshjem. (se tillige Syge- og Plejehjem).

(S) betyder: godkendt af Social ministeriet til Brug for statsanerk. Sygekasser, der har ved ­ tægtsmæssig Hjemme ’ , til at yde Rekonvale ­ scentophold. Aalborg: Sygekasse-Rekonvalescenthjern ­ hjemmet, Hasseris # Aa 2499 (S) Aal sgaarde : Rekreationshjemmet Solbakken # Helle- b;vk 75 - Centralvarme. Varmt og koldt Vand. Aabent hele Aaret. Enhver Diaet. Aarhus: Hvile- & Rekonvalescenthjemmet Miramar Dalgas Avenue 44 # 5042 Bagsværd: Bagsværd-Rekonva- , lescenthjem # 134 Rekreationshjemmet Hojgaard, E Lange # 162 Enrum pr. Vedbæk: Friis Mix Frue# V7 Espergærde: Hvile- og Rekreationshjem ­ met Kristianshøj # 97 Strandhøj, Justa Justsen # 129 FakseLad opl ad s : Rekreationshjemmet Lille Ly # 63 (S) F redensborg: KbhvnsKomm. Rekonva ­ lescenthjem, Frederik Vilhelm Hegels Minde # 3 (S) Rekonvalescenthjemmet A lexandrahouse #50 Rekreationshjemmet Peia # 227 Fr eder iksvairk: Kbhvns Komm. Re ­ konvalescenthjem, Skjoldborg # 127 (S) Rekonvalescenthjemmet Arresodal Hadsten: Hadsten Hvilehjem # 151 Hald pr. Viborg: Rekonvalescentafdelin ­ gen i Folkeknranstalten (S) Hareskov: Ammen torp E Frk. # Hare- skovby 19 Helsingør: Kroghske Gaard N-Strandv. 3 # 1328 & 1223 Hobro : Dansk Blindesamfunds Rekonvale- centhjem, Østerskov (S) H olte: Dronningholm Rekonvalescenthjem Dronningholmsv. 10 #30 Foreningen Fodselsdagsgaven ’ s Rekonvale ­ scenthjem Iljortholms AlléB # Fr. 6763(S) Kbhvns Komm. Rekonvalescenthjem,Næs ­ seslottet# 1175 (S) Hornbæk: p cns i O n Bakkebo # 129 Hor sen s : Sygekasse-Rekonvalescenthjem ­ met, Boiler Slot # 1287 (S) Hvalsø: Frdbg. Komm. Rekonvalescent ­ hjem (S) Jyderup : Lerche ’ s Agnes Jiekonvalecent- bjem # 276 (S) - Villa Bakken (S) Kerteminde: Rekreationshjemmet Kerteminde # 110 Kildeport pr. Hille rød : Landbolyst # H 214 Kolding: Hvile- & Rekreationshjemmet Bella Vista Fynav.88 # 1316

Remskivebelægning.

København: * Boye G & Co. V-Voldg. 21 E # C. 9155

TELEGRAMADR. „GEBOVE." MSIT ASBEST BANDAGER TIL REMSKIVER.

Q/utejzriJ: og a/vesjuzsicLt n . Mercten. G. BOYE & CO. V-VOLDGAD« 21 - TELF. CENTR. 9155 Worm Kai Nakskovv. 52 Valby # Va. 4885

Remskiver. Pulleys — Poulies — Riemenscheiben

Køb enhavn: Amager Jernstøberi, Chr. Mortensen Holm- bladsg. 47 [g] # C. 9911 & Am. 9911

MASKINFORMEDE STØBEJERNSREMSKIVER 160-1200 rrurv.

Remmefabrikker. (se Drivremmefabrikker).

Avnsa Olaf Sydhavnen # ★ Ev. 5306 Se tillige Eksport- Vejviser sidst i dette Bind. Dansk Kugleleje Aktieselskab SICF 1 Bredg. 31 EJ # ★ Cent. 6247

Remmesmørelse.

København : Fuchs , 'Josef, Akts., Holbergsg. 15 IB # C. 13423 & 14736 JOSEF FUCHS A/S Holbergsgade 15 VI. C. 13423 & I473S Remmetrækmidlet LABORAN Dansk Arbejdo- Konserverer Remmene, øger Friktionen. Drøjest og derfor billigst I Brug. Magnussen Carlo Biilowsv. 9 [3 $ C. 14430 „ Arner o “ -Re mmep reserv er in g. Wæber ’ s Remmesmorelsesfabr. ved Louis Bruun, Christen Bergs Allé 7 Valby # Vb. 483 G lostr up : Fabrikken Kemiral ved Fol ­ mer Thomsen # 858 Præs tø: RemsmoreJsefabrikken Glidefri ved R P Larsen # 290

den billige to-delte REMSKIVE NørgaardChr., HolgerDanskesV t .42 El # ★ <). 97 93 - Lager af brugte Remskiver. Ostermann Ferd.A, N-Voldg.46 IB #Cent,811 Treer emskiver, stort Lager. Bramminge: Bramminge Træremskive- fabrik ved Emil Nielsen # 38 Gaarslev pr. B ørkop; Blond J £ q 36 Glamsbjær g: j xh l sNissen $ 162

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker